Cập nhật: 31/01/2012 07:43 GMT+7
6339xf90ax84c2x8087x867cx1164ex83c5xb2e9x11e66xX7x10719x8e86x95dbx8bb5x65a4xfc45xX5xff39xXaxa1b5x12245xX6xacefxX3xXexX1xX6x77bbxX1xX3xX1axXdxd493xX1axX3x74c0xe448xX1axX3xX4xX1xd923x1004exf06axX1axX3xX2x10207xX3xc707xb2efxX3xX22xc77cxX1axX31xX3xX1axX1xX23xXbxX3xX5xX23xX28xX0xb0b5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa4c2xX10xX6xda13xXaxX12xceccxa9d5xX1axf812xe532xXbx10950xX10xX7xX7x12220xX3xbec1xX3xXcxeb43xXdxX3xXexX5cxf490xX3xX7xfc92xX3xX4xd731xX1axX1xX3xX7xbd73xXex9799xX3xXcxX28x7edbxX1axX3xX5xb17axXdxX3xXexX5cxe327xX1axX31xX3xXexf5c4xXdxX3xX5axX75xX4xX1xX3xX2xX2exX3xXexX1x10288xXdxX3xX30xXdxX15xX3xX5xX84xX65xXdxX3xX15xX34xX28xX3xX22xX34xX1axX31xX77xX3xX4xedb5xX3xX53xX23xXbxX3xX1ax72ffxXdxX3xX30xcf91xX3xX1xXdx8200xX28xX77xX3xX15x10dc5xX3xX7xd961xecf0xX3x83acxXc4xX3xX22xX34xX1axX31xX3xXexX5cxfa7cxX3xX31xXdxX75xX3xX30xX1xX84xX70xX1axX31xX3xX2x1040bxX3xXexcf7dxX3x8d73xbd47xX1axX31xX3xXe4x67ecxe57fxX4xX3xX22xX23xX1axX3xX4xX1xX28xX29xX2axX1axX3xXex8527xX3xX1axXeaxe173xX4xX3xX1axX31xX84xX34xXdxX3xX22xX34xX84xX3xX57xXdxXbcxXexX3xX13xX6xX15xXc5xX3xXc7xX75xX1axX31xX3xd4ddxX2exX41xX2xX77xX3xXexX65xXdxX3x76aexf066xX1axX3xX5axX10xX3xX1axXeaxXfexX4xX3xX13xX31x8cebxX15xX3xX56x10147xX28xX23xX1axX3xX50xX84xX34xX1axX31xX3xa7caxX6xXdxX77xX3xX50xX34xX3xX13xe474xXdxX60xX77xX3xb79cxX14axXdxX3xX4xX1xXc4xX1axX31xX3xX124xX28xX7fxX1axX3xX5xX23xX28xX3xX22xX34xX3xX124xX28xX7fxX1axX3xX124xX75xX1axX3xX1xX34xX1axX31xX3xX4xX7bxX15xX77xX3xb3d9xX1xbf86xX1axX31xX3xX4xX70xX1axX1xX3xX7xX75xXexX3xXe4xXdxc73fxX28xX3xXexX5cxX6xX3xXexX14axXdxX3xXbxX1xX65xX15xX3xX22xX189xX3xXexX5cxX23xXexX3xXex7b23xX3xX136xX28xX70xX1axX3xX5x126f8xX3xX30xXdxX1axX1xX3xXexX125xX3xX22xX34xX3xX4xX1x7717xX4xX3xX22xX6axX3xX56xX178xc0d9xd7e1xc3cfxX77xX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX6xX1axX3xX50xX34xX3xX13xX14axXdxX60xX3xXe4xXc1xX3xX30xXdxX2axX15xX3xXexX5cxX6xX3xX1xX34xX1axX1xX3xX4xX1xXb8xX1axX1xX3xX14fxe553xX1axX31xX3xX141xXdxX1axX1xX3xXcxX28xX7bxX1axX3xX56xXdfxX1c3xX3xXexX28xXb4xXdxX3xX6dxX3xX57xXdxX1axX1xX77xX3xX13xX31xX1xXbcxX3x1152bxX1axX60xXc5xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX124xX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX15xX6xX5cxX31xXdxX1axdaeaxXdfxXbxX5axX3xX6xX28xXexX84xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6eexX84xX53xX29xXaxX12xX0xXdxX15xX31xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX9xXaxX11axXdfxX1c2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX28xX7bxX1axX3xXexX65xXdxX3xX4xdf54xX3xX136xX28xX6xX1axX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX6xX1axX3xXc5xX3x7ed8xX1axX1xX22exX3x8ea8xXc5xX50xXaxX3x6ab7xXdxX53xXexX1xX9xXaxX1c2x7786xX2exXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22exX41xX41xX22xX1axX10xX5axXbxX5cxX10xX7xX7xXc5xX1axX10xXexX41x87a3xXdxX5xX10xX7xX41xXc7xX28xX124x10d4cxX10xX4xXexX41xX11axX124xX41xX124xX53xX41xX2xX10xX41xX2xf4ffxX41xX22xX6xX1axX31xXc5xX2bdxXbxX31xXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX84xX53xX29xXaxX12xXcxX28xX7bxX1axX3xXexX65xXdxX3xX4xX273xX3xX136xX28xX6xX1axX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX6xX1axX3xXc5xX3xX284xX1axX1xX22exX3xX289xXc5xX50xXc5xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xX41xXexX6xX124xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX84xX53xX29xXaxX12xXcxX65xXdxX3xXexX5cxX6axX3xX7xX6dxX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX6xX1axX77xX3xXcxX28xX7bxX1axX3xXe4xXc1xX3xX5xX7fxXdxX3xXexX5cxX84xX1axX31xX3xXexX89xXdxX3xX5axX75xX4xX1xX3xX2xX2exX3xXexX1xX96xXdxX3xX30xXdxX15xX3xX5xX84xX65xXdxX3xX15xX34xX28xX3xX22xX34xX1axX31xX3xX56xX15x8f1dxXdxX3xXexX1xX96xXdxX3xX1axX1eexX1axX31xX3xX15xX14axXexX3xX30xX31xX60xXc5xX3xXcxX5cxX1fxX1axX3xX124xX189xX3xX15xX1eexXexX3xX7xX70xX1axX3xXbxX1xf959xX15xX3xX4xXadxX3xX53xX23xXbxX3xX1axXb4xXdxX3xX30xXb8xX3xX1xXdxXbcxX28xX77xX3xX15xXc1xX3xX7xXc4xX3xX22xX34xX1axX31xXc5xX3xX13xX31xX84xX34xXdxX3xX5cxX6xX77xX3xX1axX6xX15xX3xXexX1xX6xX1axX1xX3xX1axXdxX1fxX1axX3xX4xX17axX1axX3xX15xX6xX1axX31xX3xXexX1xX10xX84xX3xXbxX1xX84xX1axX31xX3xX124xc081xX3xXe4xX1a2xX1axX31xX3xX1axX31xX84xX65xXdxX3xXexXbcxXc5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX84xX53xX29xXaxX12xX24cxXeaxXfexX4xX3xXe4xX132xX28xX77xX3xXcxX28xX7bxX1axX3xX30xX1xX6xXdxX3xX22xX23xX1axX3xX4xX1xX28xX29xX2axX1axX3xXexX1xX28xX1fxX3xX7xXc4xX3xX22xX34xX1axX31xX3xXexX5cxX1fxX1axX3xX4xX1xX84xX3xX15xX14axXexX3xX1axX31xXeaxce62xXdxX3xXexXfaxX3xX13xX31xX1xXbcxX3xX212xX1axX3xX5cxX6xX3xX50xX34xX3xX13xX14axXdxX3xX22xXfexXdxX3xXexXdxX189xX1axX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX15xX14axXexX3xXexX5cxXdxXbcxX28xX3xXe4xXe5xX1axX31xXc5xX3xXcxX1xX10xX84xX3xX15xX14axXexX3xX4xX75xX1axX3xX124xX14axX3xX14fxX14axXdxX3xX4xX1xXc4xX1axX31xX3xX124xX28xX7fxX1axX3xX5xX23xX28xX3xX22xX34xX3xX124xX28xX7fxX1axX3xX124xX75xX1axX3xX1xX34xX1axX31xX3xX4xX7bxX15xX77xX3xX2xX2exX3xX30xX31xX3xX22xX34xX1axX31xX3xXexX5cxX1fxX1axX3xXexXeaxX273xX1axX31xX3xXe4xXeaxX273xX1axX31xX3xXdfxeefbxX2exX3xX4xd68dxX29xX3xX22xX34xX1axX31xX77xX3xXexX5cxXd1xX3xX31xXdxX75xX3xX30xX1xX84xX70xX1axX31xX3xX2xXdfxX3xXexXe2xX3xXe4xXe5xX1axX31xXc5xX3xXcxX1xX10xX84xX3xX30xXb8xX3xX1xXdxXbcxX28xX3xX53xX23xXbxX3xX1axXb4xXdxX77xX3xX22xX34xX1axX31xX3xXe4xXeaxXebxX4xX3xX22xX23xX1axX3xX4xX1xX28xX29xX2axX1axX3xXexXfaxX3xX1axXeaxXfexX4xX3xX1axX31xX84xX34xXdxX3xX22xX34xX84xX3xX57xXdxXbcxXexX3xX13xX6xX15xX3xXe4xX2axX3xXexXdxX1fxX28xX3xXexX1xX6axXc5xX3xX1c1xX1xX28xX29xX1fxX1axX3xX75xX1axX3xX53xXeaxXfexXdxX3xX7xX1a2xX3xX4xX1x8202xX3xXe4xX65xX84xX3xXexX5cxX1a2xX4xX3xXexXdxX125xXbxX3xX4xd06exX6xX3xX14fxX65xXdxX3xXexX75xX3xX14fxXdxX1axX1xX3xX57xa27axX1axX3xXcxX84xX70xX1axX3xX62xX3xX178xX1xXadxX3xX31xXdxX75xX15xX3xXe4xXc4xX4xX3xX4xX7fxX1axX31xX3xX6xX1axX3xX50xX34xX3xX13xX14axXdxXc5xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24cxX84xX53xX29xXaxX12xXcxX5cxXeaxXfexX4xX3xXe4xXadxX77xX3xXexX5cxX28xX1axX31xX3xXexX28xX132xX1axX3xXexX1xX75xX1axX31xX3xX2xXdfxX41xXdfxX2exX2xX2xX77xX3xX1axX1xX34xX3xX4xX1xX1b9xX4xX3xXexX5cxX75xX4xX1xX3xXbxX1xX75xXexX3xX1xXdxXbcxX1axX3xXexX5cxX84xX1axX31xX3xX1xX34xX1axX1xX3xX5xX1aaxX3xX4xX59cxX6xX3xXe4xX7fxXdxX3xX1axX6xX15xX3xX1axde84xX3xXexXfaxX3x8caexX34xX84xX3xX1c1xX6xXdxX3xX22xX189xX3xX50xX34xX3xX13xX14axXdxX3xX4xXadxX3xX1xX273xX1axX3xXdfxX2ccxX30xX31xX3xX22xX34xX1axX31xX3xX15xXdxX125xX1axX31xX3xX30xX1xX7fxX1axX31xX3xX4xXadxX3xX1xXadxX6xX3xXe4xX273xX1axX3xX4xX1xX1b9xX1axX31xX3xXexXfaxXc5xX3xXc7xXc4xX3xX1xX34xX1axX31xX3xXeaxXfexX4xX3xX4xX1xXfaxX1axX31xX3xX30xX1xX84xX70xX1axX31xX3xXdfxX296xX3xXexXe2xX3xXe4xXe5xX1axX31xXc5xX3xX50xX34xX3xX212xX1axX1xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

800 viên ma túy trong vỏ hộp điện thoại

800 viên ma túy trong vỏ hộp điện thoại
2012-01-31 07:42:56

(VnExpress) - Ngoài hàng trăm viên ma túy đựng trong vỏ hộp, kiểm tra điện thoại của Minh, cảnh sát phát hiện những đơn đặt hàng ma túy khác. Tối 29/1, tổ công tác đặc biệt...

Sư giả “vây” chùa Bà

Sư giả “vây” chùa Bà
2012-01-30 05:38:51

(TNO) - Đến hẹn lại lên, vào dịp tết Nguyên đán, khách hành hương đổ về chùa Bà (Bình Dương) cầu tài cầu lộc, cũng là dịp những sư giả kéo về ăn xin.

Giết người vì mâu thuẫn khi chơi bầu cua

Giết người vì mâu thuẫn khi chơi bầu cua
2012-01-30 05:38:28

(TNO) - Ngày 29.1, Công an H.Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết đã bắt giữ các nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến một người chết, giao cho Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa...

Trai làng hỗn chiến, đập phá 8 nhà dân

Trai làng hỗn chiến, đập phá 8 nhà dân
2012-01-30 05:38:04

(TNO) - Chiều 29.1, Chủ tịch UBND xã Sông Bình, H.Bắc Bình (Bình Thuận) Nguyễn Trọng Chiến cho biết tối 28.1 có khoảng 40 thanh niên ở các làng Lán Xéo, Bình Phụ, Sông Bằng...

Hòa giải đoàn tụ 122 cặp vợ chồng

Hòa giải đoàn tụ 122 cặp vợ chồng
2012-01-30 05:29:37

(QT) - Trong năm 2011 cùng với việc đẩy mạnh công tác xét xử, Tòa án tỉnh Quảng Trị và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác hòa giải, hạn chế việc cùng đưa nhau ra...

Một phụ nữ bị thiêu cháy nửa người

Một phụ nữ bị thiêu cháy nửa người
2012-01-29 12:13:02

(TNO) - Chiều 28.1, thượng tá Lê Công, Trưởng công an H.Mộc Hóa (Long An), cho biết vừa phát hiện một nạn nhân bị chết cháy trên địa bàn. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân,...

Kháng nghị hủy án để xử lại

Kháng nghị hủy án để xử lại
2012-01-29 12:12:41

(TNO) - Chánh án TAND tối cao vừa có kháng nghị, đề nghị TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án dân sự tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Trương Thị Cang...

Bắt băng buôn hàng trắng xài hàng “nóng”

Bắt băng buôn hàng trắng xài hàng “nóng”
2012-01-29 12:12:17

(TNO) - Ngày 28.1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện cao điểm truy quét tội phạm vùng giáp ranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp Công an TX.Dĩ An thực hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết