Cập nhật: 01/07/2019 17:02 GMT+7
b6bfx10164x14087x144abxd732xc46dxeef6xb825x118b2xX7x140f7x10bd1x13606xc5efxc6d5x12dd2xX5xfe34xXax13586xcb6axc08dxX6xX3xXexX1xXdx11990xc22cxX3xd458xdc35xXdxX3x1497exf632xXexX3x11f7bxf823xd114xXdxX3xX25xX1xde2exX3x12d94xX3xf133x12bcbxX3xd856x12961xX25xX1xX3x104ebxX0xc0caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf574xX10xX6x11a3exXaxX12xe624x126a1xXcx12231xX3xe863xX3xX49xX27xX21xX3xX25xX6xee0bxX3xX2x125ccx13730xX5fxc4c3x1342bxX2x1344ax10e5bxX3x10dcfxf352xX3xXexX1x1204fxX3x1075dxX31xX3xbb64xe3b7xX2cxX25xX3xX33xX34xX25xX1xX3xX38xX3xX49xb78cxX3xXcxX1xda3dxX3xX49xX6dx133d0xX25xX26xX3xX4xX1xX73xX3xbc80xXdxeafbxXexX66xX3xX72xX73xX2cxX25xX3x120b7xXdxX1axX25xX66xX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX25xXdxX1axX25xX3xXexX1dxX73xX25xX26xX3xX30xX31xX3xX72xX6xX25xX26xX3xX9ax1141exX25xX3xX72xX22xX25xX26xX3xX4x1155exX4xX3xXexe158xX3xX4xX1x10e01xX4xX66xX3xX4xXc3xX3xX25xX1x122ecxX25xX3xX1x13e96xX3xXexX1dx11fcexX3xX26xXdxX6xX3xX72xf8c0xX25xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX9axXdcxX3xX4xX1xX7fxX25xX26xX3xXexX1dxec18xX3xXexX1xX1bxX22xX4xX3xX4cxXdxbe90xX25xX3xX1xX22xX3xX25xX26xX1x123b9xX73xX3xX7xc04exX25xX26xX3xXexX1dxX1axX25xX3xX72xX83xX6xX3xX8fxX2cxX25xX3xX9axc802xX6xX3xX8fxX83xX3xX5xX14xX6xX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xXexX73xX2cxX25xX3xX8fxX22xX3xX25xX26xX27xXdxX3xX25xX1xX2cxX5fxX0xX3axXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX7xXexX5cxX5xX10xX9xXaxX21xX6xX1dxX26xXdxX25xeb9exX62xXbxX30xX3xX6xX1bxXexX73xXaxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX21xX26xX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX3axX3axX4xX5fxX8fxX6xX73xf00cxX1bxX6xX25xX26xXexX1dxXdxX5fxX9axX25xX3axX4cxX10xX7xc6c7xXexX73xXbxX3axX25xX10xed5fxX7xX3axX2xX65xX62xc33fxX3axca38x1430bxX4cxX2xX2xX60xX63xX62xX2xX2xXexX2xX19exX63xX19exX63xX2xX5xX2xX5fx13d35xXbxX26xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX73xX4cxX5cxXaxX12x10bbaxX26xX27xXdxX3xX25xX1xX2cxX3xX4x103f2xX6xX3xX9axXdcxX3xX4xX1xX7fxX25xX26xX3xX6xX25xX1xX3xX49xX7fxX3xX33xfb8dxX25xX3xX50xX1bxX10dxX4xX3xX8fxX83xX3xX5xX14xX6xX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX1xX73xX2cxX25xX3xXexX73xX2cxX25x140d5xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX1dxX12xX0xX3axXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX73xX4cxX5cxXaxX12xXcxX1dxX6dxdd8dxX4xX3xX72x144c0xX66xX3xX18fxX1xX73x13c1cxX25xX26xX3xX65xX3xX26xXdx1314axX3xX7xXc3xX25xX26xX3xX25xX26xX2cxX5cxX3x120bbxX63xX3axX19cxX3axX62xX63xX2xX65xX66xX3xX25xX26xX6dxX259xXdxX3xX4cxXd4xX25xX3xXexX1dx137baxX3xXexf9ccxXdxX3xX6fxX24bxX21xX3xd98fxX247xXdxX3xX62xX66xX3xX30xX31xX3xX33xX34xX25xX1xX3xX38xX66xX3xX1xX1bxX5cxX100xX25xX3xX33xX34xX25xX1xX3xX13xXdxX25xX1xX3xXbxX1xXc3xXexX3xX1xXdxX100xX25xX3xX18fxX1xX24bxXdxX3xX8fxX10dxX4xX3xX5xX1axX25xX3xXexX11fxX3xX25xX1xX2cxX3xX4xX1e6xX6xX3xX9axXdcxX3xX4xX1xX7fxX25xX26xX3xX6xX25xX1xX3xX49xX7fxX3xX33xX1faxX25xX3xX50xX1bxX10dxX4xX5fxX3xX13xX27cxX4xX3xX25xX2cxX5cxX66xX3xX6xX25xX1xX3xX50xX1bxX10dxX4xX3xX9axX2cxX3xX9axXdcxX3xX4fxX4xX1xX83xX3xX49xX7fxX3xXcxX1xX83xX3xX33xX1bxXdxX52xX3xX9axX11fxX6xX3xX9axX2cxX73xX3xX1dxX11fxX25xX26xX3xX72xcd8exX3xX5xf4a2xX5cxX3xX4xX1e6xXdxX5fxX3xX286xe2c8xX4xX3xX4cx11d90xX3xX5x14463xX4xX3xX5xX6dxXdcxX25xX26xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX25xX1faxX25xX26xX3xX4xX1e6xX6xX3xX30xX31xX66xX3xX72xX73xX2cxX25xX3xX9axXdxX1axX25xX66xX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX25xXdxX1axX25xX3xX9axX2cxX3xX25xX26xX6dxX259xXdxX3xX4cxXd4xX25xX3xX72xX83xX6xX3xXbxX1xX6dxX87xX25xX26xX3xXexX69xX4xX1xX3xX4xX32exX4xX3xX4cxXbaxXbxX3xX5xX14xX6xX3xX25xX1xX6dxX25xX26xX3xX4cxX73xX3xXbxX1xXc3xXexX3xX1xXdxX100xX25xX3xX180xX1bxXc3xX3xX21xX1bxX22xX25xX3xX25xX1axX25xX3xX18fxX1xX27xX25xX26xX3xX18fxX83xXbxX5fxX3xX1dcxX26xbbe8xX25xX3xX5xX14xX6xX3xX5xX6xX25xX3xX25xX1xX6xX25xX1xX3xX18fxX1xXdxX91xX25xX3xX25xX26xX27xXdxX3xX25xX1xX2cxX3xX21xX247xXdxX3xX72xX6dxXdcxX4xX3xX5xX2cxX21xX3xX4xX32bxX25xX26xX3xXexX73xX2cxX25xX3xX8fxX22xX3xX72xX7fxX3xX4cxX32bxX25xX26xX66xX3xXexX2cxXdxX3xX7xX251xX25xX3xX8fxX83xX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xX1xX73xX2cxX25xX3xXexX73xX2cxX25xX5fxX3xX49xXdxX100xX25xX3xXexX27fxXdxX66xX3xX4xX87xX3xX180xX1bxX6xX25xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX25xX1faxX25xX26xX3xX72xX6xX25xX26xX3xX72xXdxb6ffxX1bxX3xXexX1dxX6xX66xX3xX5xX2cxX21xX3xX1dx14717xX3xX25xX26xX1bxX5cxX1axX25xX3xX25xX1xXd4xX25xX3xX9axX1exX3xX1xd61dxX6xX3xX1xX73xX27fxX25xX5fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX73xX4cxX5cxXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX3xX6fxX31xX3xX72xX73xX2cxX25xX3xX33xX34xX25xX1xX3xX38xX3xX49xX7fxX3xXcxX1xX83xX3xX49xX6dxX87xX25xX26xX66xX3xX26xXdxX6xX3xX72xXe3xX25xX1xX3xX72xX73xX2cxX25xX3xX9axXdxX1axX25xX3xX49xX7fxX3xX33xX1faxX25xX3xX50xX1bxX10dxX4xX3xXexX1xX1bxX22xX4xX3xX4cxXdxX100xX25xX3xX1xX22xX3xX25xX26xX1xX109xX73xX66xX3xXexXc3xX4xX1xX3xX1xX22xX3xX4xXc3xX4xX1xX3xX72xXd4xX5cxX3xX18fxX1xX27xX25xX26xX3xX5xXd4xX1bxX5fxX3xX33xX1exX3xX1xX45axX6xX3xX1xX73xX27fxX25xX3xX18fxX1xXdxX91xX25xX3xX4xX1bxX22xX4xX3xX7xX10dxX25xX26xX3xX4xX1e6xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX9axXdcxX3xX4xX1xX7fxX25xX26xX3xX72xX31xX3xX18fxX1xX24bxX3xX18fxX1xX1faxX25xX3xX25xX6xX5cxX3xX4xX2cxX25xX26xX3xX9axX31exXexX3xX9axX251xX3xX1xX87xX25xX5fxX3xec8dxXc3xX4xX3xX72xX73xX2cxX25xX3xX9axXdxX1axX25xX66xX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX25xXdxX1axX25xX3xXexX1dxX73xX25xX26xX3xX30xX31xX3xX72xX31xX3xX180xX1bxX5cxX1axX25xX3xX26xX24bxXbxX66xX3xX26xXdxX27cxXbxX3xX72x11d35xX3xX25xX1xX6dxX25xX26xX3xX1x1219bxX1bxX3xX25xX1xX6dxX3xX6xXdxX3xX4xca0exX25xX26xX3xX18fxX1xX24bxX3xX18fxX1xX1faxX25xX3xX25xX1axX25xX3xX18fxX1xX27xX25xX26xX3xX1xXd8xX3xXexX1dxXdcxX3xX72xX6dxXdcxX4xX3xX26xXe3xX3xX25xX1xXdxX43bxX1bxX5fxX3xf51exX31exXexX3xX21xX73xX25xX26xX3xX4xXc3xX4xX3xXexXc7xX3xX4xX1xXcbxX4xX66xX3xX4xXc3xX3xX25xX1xXd4xX25xX3xX1xX251xX73xX3xXexXd4xX21xX3xX26xXdxX27cxXbxX3xX72xX575xX66xX3xX1e6xX25xX26xX3xX1xX22xX3xX26xXdxX6xX3xX72xXe3xX25xX1xX3xX6xX25xX1xX3xX49xX7fxX3xX33xX1faxX25xX3xX50xX1bxX10dxX4xX3xX9axX6dxXdcxXexX3xX180xX1bxX6xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX72xX73xX27fxX25xX3xX18fxX1xX24bxX3xX18fxX1xX1faxX25xX3xX25xX2cxX5cxX66xX3xX72xX327xX4xX3xX8fxXdxX100xXexX3xX5xX2cxX3xX1xXd8xX3xXexX1dxXdcxX3xX7xXdxX25xX1xX3xX18fxX91xX3xX72xX31bxX3xX1xX6xXdxX3xX9axXdcxX3xX4xX1xX7fxX25xX26xX3xX4xX24bxX3xX72xXdxX43bxX1bxX3xX18fxXdxX100xX25xX3xX5xX2cxX21xX3xX1faxX25xX5fxX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX73xX4cxX5cxXaxX12xX50xX5fxX49xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

9 vụ cháy rừng xảy ra trong 2 ngày

9 vụ cháy rừng xảy ra trong 2 ngày
2019-06-27 09:59:55

(QT) – Sáng nay 27.6.2019, Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nắng...

Lấn chiếm đường công xây khuôn viên nhà thờ tự

Lấn chiếm đường công xây khuôn viên nhà thờ tự
2019-06-27 06:30:06

(QT) - Trước tình trạng một con đường ra ruộng sản xuất bị lấn chiếm để xây dựng tường rào khuôn viên nhà thờ tự của ông Nguyễn Lãnh ở thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện...

Nhiều sai phạm trong hoạt động chế biến dăm gỗ

Nhiều sai phạm trong hoạt động chế biến dăm gỗ
2019-06-26 06:22:02

(QT) - Thời gian gần đây, hoạt động chế biến dăm gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển “nóng” với nhiều nhà máy được đầu tư và đưa vào hoạt động. Không thể phủ nhận vai trò...

Nữ cán bộ coi thi tử vong vì tai nạn giao thông

Nữ cán bộ coi thi tử vong vì tai nạn giao thông
2019-06-24 21:34:37

(QT) - Tối nay 24.6.2019, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Gio Quang, huyện Gio Linh khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là cô giáo T.T.T. (sinh năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết