Cập nhật:  GMT+7
7918xb05bx8f9cxa516xad6bxd6aexeb50xca48x898axX7xff93xf4d1x10e36xa187xa35bxc58dxX5x943dxXaxdd6ax1156bxX1xc090xb2f4x104acxX3xX5xXdxf202xX16xX3xX5x10227xX4xX3x10b23xcc38xfc60xX4xX3x92c7x10b58xXdxX3x104cex118d0xXexX3xXexb1b8x9f81xX3xX4xec9cxX3xX4xcd82xX6xX3xX16xX17xX23xX3xfaecxe92exX16xX3x8919xX31xd83axX16xX17xX3xXcxcb83x1174axX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xa07exX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3x1100fxX3xX27x11d79xX16xX17xX3xe026xXdx973cxX16xX3x1168fxX6xX0xaddfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbd5xX10xX6xX3exXaxX12xe690xX1xXdx7dafxX31xX3xX16xX6x8e41xX3x10e9fxacbcxX6exf944xX6exX8dxf9bcxX8dxX93x104e9xX3xXexX1xX10xc21bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xXex9c4exX3xcf93xX5fxX3x94a0xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxfbf9xXbxdc95xb1e7xXcxXadxXcxX96xX3xX22xX6xX16xX17xX3xXex11e3bxX4xX1xX3xX5xac4axX4xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX4xX96xX3xXexb515xX2bxX3xX55xXdx11399xX2bxX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX2bxX6xX16xX17xX3xX7x11ef7xX3xX1xXdxXb6xX31xX3xX42xXcx9df4x8c6cxX90xb28ex1168bxX90xXf6xXcxXaaxX96xX3xX4xb889xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX7xX31xa7fbxXexX3xXfaxX93xX93xX3xX83xa9dbxX96xX3xX4xX1xXdxX86xX31xX3xX3exX30xXdxX3xXexX30xX31xX3xX2xX8exX96xXfaxX2bxX3xX4xX37xX6xX3xX15xX16xX17xX3xXadxX17xX31xX8bxd69bxX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXadxX17x9f16xX96xX3xXexX49xfed5xX3xXexX1fxXdxX3xX13xX1xX31xX3xXbxX1xXedxX3xX90xX96xX3xXexX1xX4axX3xXexX49xX10bxX16xX3xX83x1065fxX6xX3xX113xXdxXb6xXexX96xX3xX1xX31xX8bxXb6xX16xX3xcd5dxXdxX9bxX3x8a39xXdxX16xX1xX3xX55xX1xX15xX16xX17xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexX49xX9bxX16xX17xX3xX55xX1xXdxX3xX22xX6xX16xX17xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX6xX3xX55xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3xXexX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX3xXexX49xX1bxX16xX3xX27xX62xX16xX17xX3xX66xXdxX68xX16xX3xX6bxX6xb14dxX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10925xX9bxX3exX8bxXaxX12xXcxX49xX23xX28xX4xX3xX22xX102xX96xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX2xX8exX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX96xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX42xXcxXf6xXf7xX90xXf9xXfaxX90xXf6xXcxXaaxX3xX4xX37xX6xX3xX15xX16xX17xX3xXadxX17xX31xX8bxX136xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xXadxX17xX141xX3xX3exX9bxX3xXexX1xX31xX8bxX86xX16xX3xXexX49xX23xX5fxX16xX17xX3xX7dxd727xX3xX113xf437xX16xX3xXcxX1xX34xXdxX96xX3xXexX49xX146xX3xXexX1fxXdxX3xX13xX1xX31xX3xXbxX1xXedxX3xX90xX96xX3xXexX1xX4axX3xXexX49xX10bxX16xX3xX83xX161xX6xX3xX113xXdxXb6xXexX96xX3xX1xX31xX8bxXb6xX16xX3xX170xXdxX9bxX3xX174xXdxX16xX1xX3xX22xXdxX86xX31xX3xX55xX1xXdxX68xX16xX3xX55xX1xX5fxXdxX3xX1xX30xX16xX1xX3xX22xXdxX3xX55xX1xX6xXdxX3xXexX1xX34xX4xX3xX5fxX3xX27xX62xX16xX17xX3xX66xXdxX68xX16xX3xX6bxX6xX1c9xX3xXcxXa8xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX2xX8exX3xdc8dxX3xX8dxXfaxX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX96xX3xXexX1xX31xX8bxX86xX16xX3xXexX49xX23xX5fxX16xX17xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX66xX34xX9bxX3xX4xX34xX9bxX3xX27xX4axX3xXexX49xXc5xX3xX27xX86xX3xX83xX1xXdxX3xX4xc75cxX4xX3xXcxX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX3xX66x9ad9xX16xX17xX3xX2bxX34xX8bxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX4xX3xX27xX30xX3xXexXc5xX4xX1xX3xX1xX24xXbxX3xX22xX4axX16xX1xX3xX27xX4axX3xX27xXb6xX3xXexXdxX16xX1xX3xX113x8dedxXf6xX2xX8exX93xX93xX3xX22xb00fxX8bxX3xX22xX37xX3xXexXa8xX16xX17xX3xX16xX17xX30xX8bxX96xX3xX22xX237xX16xX17xX3xXexX1x9b25xXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xd431xX31xX6xX3xX1xXb6xX3xXexX1xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX34xX2bxX3xX7xX34xXexX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX22xbf53xXexX3xXexX1fxXdxX3xX83xX1xXdxX3xX4xX2eexX4xX3xXcxX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX3xX22x837fxX3xXexX1xX10xX9bxX3xX3exe787xXdxX96xX3xX17xXdxX34xX2bxX3xX7xX34xXexX3xX1xX9bxX1fxXexX3xX22xX2cxX16xX17xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xXexX49xX1bxX16xX3xX66xXdxX68xX16xX3xXexXa8xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX2xX8exX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX3xX22xXddxX16xX3xX2xX2xX3xX17xXdxX353xX3xX90xXf7xX3xXbxX1xX146xXexX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX8dxXf9xX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX3xX22xX33bxX8bxX3xX22xX37xX1c9xX3xXcxX31xX8bxX3xX16xX1xXdxX1bxX16xX96xX3xX7xX6xX31xX3xX2xX2xX3xX17xXdxX353xX3xX90xXf7xX3xXbxX1xX146xXexX96xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX8dxXf9xX6exX90xX6exX8dxXf7xX8dxX93xX96xX3xXexX49xX1bxX16xX3xX1xXb6xX3xXexX1xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX34xX2bxX3xX7xX34xXexX3xX1xX30xX16xX1xX3xXexX49xXd8xX16xX1xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xXdxXb6xX16xX3xXexXc5xX16xX3xX1xXdxXb6xX31xX3xX2bxX10bxXexX3xX55xXddxXexX3xX16xXedxXdxX1c9xX3xX7dxX23xX28xX16xX17xX3xX3exXdxX3xX4xX1xX31xX8bxX68xX16xX3xX4xX37xX6xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xXexXa8xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX8dx11510xX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX3xX22xXddxX16xX3xX2xX2xX3xX17xXdxX353xX3xX90xXf7xX3xXbxX1xX146xXexX96xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX8dxXf9xX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX3xX3exXdxX3xX4xX1xX31xX8bxX68xX16xX3xX22xX86xX31xX3xX27xX28xXdxX3xXexXedxX4xX3xX22xX2cxX3xX2xX3xX1xX44xXdxX3xX5xe362xX6exX17xXdxX353xX3xXexX1xX10xX9bxX3xX1xX23xX28xX16xX17xX3xX66xeae8xX4xX3xX27xX86xX3xXbxX1xXc5xX6xX3xX22xX44xX9bxX3xX7dxX44xXdxX3xXadxX6xX2bxX1c9xX3x9805xXddxX16xX3xX2xX2xX3xX17xXdxX353xX3xX90xXf7xX3xXbxX1xX146xXexX96xX3xXexX30xX31xX3xX5fxX3xX27xX4axX3xXexX49xXc5xX3xX4xX31xXedxXdxX3xX4xX62xX16xX17xX3xXexX49xX23xX28xX4xX3xX55xX1xXdxX3xX2bxX10bxXexX3xXexXc5xX16xX3xX1xXdxXb6xX31xX3xXexX1fxXdxX3xXexdad8xX6xX3xX22xX2cxX3xX2xX93xXf7xX3xX93xX3xX90xXfax10e06xXfaxX2xX55fxX55fx1088cxX3xXf6xX3xX2xX8exX3xX93xX3xX494xX494xX55fxX90xX93xX55fxX55fxXadxX96xX3xX4xX34xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX3xXexX30xX31xX3xX1xX9bxX1fxXexX3xX22xX2cxX16xX17xX3xX6bxX31xX16xX17xX3xX35cxX31xX6xX16xX1xX3xXf9xX96xX90xX3xX1xX44xXdxX3xX5xX4e0xX1c9xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX9bxX3exX8bxXaxX12xXaaxX6xX31xX3xX55xX1xXdxX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xXdxXb6xX16xX3xXexX30xX31xX3xX2bxX10bxXexX3xX55xXddxXexX3xX16xXedxXdxX3xX27xX30xX3xX4xX102xX3xX1xX23xX28xX16xX17xX3xX3exXdxX3xX4xX1xX31xX8bxX68xX16xX3xX55xX1xX34xX4xX3xXexX1xX23xX353xX16xX17xX96xX3xX22xX237xX16xX17xX3xXexX1xX353xXdxX3xX16xX1xd6e4xX16xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX66xX34xX9bxX3xX4xX34xX9bxX3xX55xX1xX15xX16xX17xX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX5xX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX4xX3xX27xX28xXdxX3xXexX1xX31xX8bxX86xX16xX3xXexX49xX23xX5fxX16xX17xX3xXexXa8xX3xX4xX1xX37xX3xXexX30xX31xX96xX3xX83xX1xXdxX3xX4xX2eexX4xX3xXcxX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX3xX22xX393xX3xX55xXdxX68xX2bxX3xXexX49xX6xX96xX3xXexX1xX10xX9bxX3xX3exX39bxXdxX3xX27xX30xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX66xX34xX9bxX3xX4xX1xX9bxX3xX4xX34xX4xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX1xX9bxX1fxXexX3xX22xX2cxX16xX17xX3xX6bxX31xX16xX17xX3xX35cxX31xX6xX16xX1xX3xXexXd8xX2bxX3xX55xXdxXddxX2bxX1c9xX3xX50axXddxX16xX3xX8dxX494xX3xX17xXdxX353xX96xX3xX16xX17xX30xX8bxX3xX8dxXf9xX6exX90xX6exX8dxX93xX8dxX93xX96xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX42xXcxXf6xXf7xX8dxX2xX93xX8exXf6xXcxXaaxX3xX4xX37xX6xX3xX15xX16xX17xX3xXadxX17xX31xX8bxX136xX16xX3xX113xX23axX16xX3xXaaxa6c7xX16xX3xX22xX393xX3xXexXdxXddxXbxX3xX4xX60axX16xX3xX27xX4axX3xXexX49xXc5xX3xX4xX31xXedxXdxX3xX4xX62xX16xX17xX3xX4xX37xX6xX3xXexX30xX31xX3xX42xXcxXf6xXf7xX90xXf9xXfaxX90xXf6xXcxXaaxX3xX66xX4axX3xX2bxX10bxXexX3xX55xXddxXexX3xX16xXedxXdxX3xXexXa8xX3xX1xXb6xX3xXexX1xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX34xX2bxX3xX7xX34xXexX1c9xX3xXcxX31xX8bxX3xX16xX1xXdxX1bxX16xX96xX3xX22xXddxX16xX3xX16xX6xX8bxX96xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX42xXcxXf6xXf7xX90xXf9xXfaxX90xXf6xXcxXaaxX3xX27x972bxX16xX3xX4xX1xX23xX6xX3xX22xX23xX24xX4xX3xXexXd8xX2bxX3xXexX1xX10bxX8bxX1c9xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX9bxX3exX8bxXaxX12xXcxX49xX23xX28xX4xX3xXexXd8xX16xX1xX3xX1xXd8xX16xX1xX3xX10bxX8bxX96xX3xXaaxX5fxX3xXadxX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxXb6xXbxXb8xXb9xXcxXadxXcxX3xX22xX393xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX102xX16xX17xX3xX4xX1x1042dxX3xX22xX1fxX9bxX3xX83xX1xXdxX3xX4xX2eexX4xX3xXcxX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX3xXexXdxXddxXbxX3xXexX2eexX4xX3xX55xXdxX68xX2bxX3xXexX49xX6xX96xX3xXexX1xX10xX9bxX3xX3exX39bxXdxX3xXexX49xX1bxX16xX3xX1xXb6xX3xXexX1xXedxX16xX17xX3xX17xXdxX34xX2bxX3xX7xX34xXexX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX96xX3xX22xX237xX16xX17xX3xXexX1xX353xXdxX3xX5xXdxX1bxX16xX3xX1xXb6xX3xX27xX28xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXexX7d6xX16xX1xX3xX66xX1fxX16xX3xX4xX102xX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX1xX9bxX1fxXexX3xX22xX2cxX16xX17xX3xXexX49xX9bxX16xX17xX3xX55xX1xX31xX3xX27xXcaxX4xX3xX16xX102xXdxX3xXexX49xX1bxX16xX3xX22xX68xX3xXbxX1xXedxXdxX3xX1xX24xXbxX3xXexXd8xX2bxX3xX55xXdxXddxX2bxX3xXexX30xX31xX3xX4xX34xX3xX42xXcxXf6xXf7xX90xXf9xXfaxX90xXf6xXcxXaaxX1c9xX3xXaaxX5fxX3xXadxX15xX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxXb6xXbxXb8xXb9xXcxXadxXcxX3xX4x8cdexX16xX17xX3xX22xX393xX3xX4xX102xX3xX27xX23axX16xX3xX66xX44xX16xX3xX66xX34xX9bxX3xX4xX34xX9bxX3xX7xXcaxX3xX27xXdxXb6xX4xX3xX27xX28xXdxX3xXcxb520xX16xX17xX3xX83xX2eexX4xX3xXcxX1xX37xX8bxX3xX7xX44xX16xX1c9xX0xX6exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d9xX9bxX3exX8bxXaxX12xX42xX1c9xX7dxX0xX6exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Cẩn thận kẻo bị đỉa ký sinh khi tắm suối

Cẩn thận kẻo bị đỉa ký sinh khi tắm suối
2020-05-27 17:21:38

QTO - Trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em có thói quen đi tắm ở ao hồ, sông suối. Ngoài đuối nước, một nguy...

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ

Kịp thời khống chế vụ cháy rừng phòng hộ
2020-05-26 15:17:55

QTO - Chiều nay 26/5/2020, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, lực lượng chức năng và người dân địa phương vừa kịp thời khống chế một...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết