Cập nhật: 19/01/2016 07:04 GMT+7
ea27xf19bx13165x1686bxfaf2x15ee7x1079fxfdd1xf6a5xX7x12186x12b00x13006x164faxfd80xfe12xX5x158c0xXax10478x10349xX1x143a1xXdxX3xXex12698xX3x1318cx13deexX3x120fbx136d6xX3xX4xX1x11ff2x162cexX3xX4xX1x14f50xXexX3xXex1048axXdxX3x10b2axX28x15a8dxX3xX4xf5c7x12c5bxXbxX3xXexX6xX2fxXdxX0x13e90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx121afxX10xX6x14cffxXaxX12xXcxXcxf38fxX3xedf5xX3x11311xX6x13434xX3x1601cxX6xX3xX1fx128efxX2cxf12dxX3xX5cx165b6xX3xX5cx1015axXexX3xX60xXdx117b9xX31xX3xX1fxX60xX1xXdxX3xX4xX6xX1fxX3x1194cxX60xX5axX62x13e5exX1fxX3x156d2xX5ax11087xX1fxX3x1254fx1454dxX1fxX1xX3xX24xX35xXdxX3x12153xX1xX6xXdxX3xX1fxX1x123a5xX1fxX3xX1xX2cxX1fxX1xX3xX1bxXdxX3xX60xXdxX28xXexX3xX1fxX60xX34x128aexXdxX31xX3xX4xX34xX35xXbxX3xXexX6xX2fxXdxX3xX4fx158adxX3xX24xX6xX1fxX3xX4x10e41xX6xX3xX24x16637xX1fxX1x1678exX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX5cxX5xX10xX3xX7xXexX62xX5xX10xX9xXaxX24xX6x101e1xX60xXdxX1fxf930x13967xXbxX2fxX3xX6xX5axXex106d0xXaxX12xX0xXexXdaxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11dfdxXe6xX4fxX62xXaxX12xX0xXdxX24xX60xX3xX6xX5xXexX9xXaxX58xX6xX5axX3xX5cxX6xX3xX1fxX60xX2cxX62xX31xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX24xX35xXdxX3xX8exX1xX6xXdxX3xX1fxX1xX95xX1fxX3xX1xX2cxX1fxX1xX3xX1bxXdxX3xX60xXdxX28xXexX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX4xXbexX6xX3xX24xXc2xX1fxX1xXaxX3xX7xXdaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXdexX3dxX3dxX7xXexX6xXexXdxX4xXc5xX1fxX10x15988xXc5xXexX5axXe6xXdxXexXdaxX10xXc5xX1bxX1fxX3dxXexXexXe6xX3dxXdxX3dxX7x146e4xXdfxX172xX3dxXdfx125b0xX2xX172xX3dxX177xX2xX3dxX2x12d63xX3dxX6xX1fxX1xX56xX1fxX60xX1xXdxX56xX4xX6xX1fxX56xX5xXdxX1fxX1xX56xXdaxX10xX7xXdx15d13xX10xX56xXdaxX10xX7xXdxX197xX10xX56xX2x15658x140acxfeaexX2xX177xX1a2xea72xXdfxX17fxXc5x10453xXbxX60xXaxX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXdaxX12xX0xXexXdaxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xX58xX6xX5axX3xX5cxX6xX3xX1fxX60xX2cxX62xX31xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX24xX35xXdxX3xX8exX1xX6xXdxX3xX1fxX1xX95xX1fxX3xX1xX2cxX1fxX1xX3xX1bxXdxX3xX60xXdxX28xXexX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX4xXbexX6xX3xX24xXc2xX1fxX1xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXdaxX12xX0xX3dxXexX6xX5cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xX79xX60xX2cxX62xX3xX2xX17fxX56xX2xX31xX3xX4x12904xX1fxX60xX3xX6xX1fxX3xXex14745xX1fxX1xX3xX4cxX2cxX3xXcxX86xX1fxX1xX3x12b77xXb7xX3xXdaxX6xX3x14607xX5axX62xX28xXexX3xX25bxX65xX1fxX1xX3xX8exX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX31xX3xX8exX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX5cxX65xX3xX4xX6xX1fxX3xX25bxX19xXdxX3xX1bxX35xXdxX3xX79xX60xX5axX62xX7dxX1fxX3xX80xX5axX82xX1fxX3xX85xX86xX1fxX1xX3xedd7xXdfxX17fxX3xXexX5ax1501dxXdxX31xX3xXexXdax100cdxX3xX2fxXb7xX3xXcxX1x13b8exX4xX1xX3xXfcxXc2xX1fxX1xX31xX3xXcxf336xXc5xX3xX4cxX2cxX3xXcxX86xX1fxX1xf123xX3xX1bx15b42xX3xX1xX2cxX1fxX1xX3xX1bxXdxX3xX60xXdxX28xXexX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX1bxX2cxX3xX4xX34xX35xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7x1541exX1fxXc5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xXcxX19xXdxX3xX2xX1a4xX56xX2xX31xX3xXexXdax15e95xX1fxX3xX261xX5axX19xX4xX3xX5x1121exX3xX17fxX3xX25bxXe6xX2b6xX1fxX3xX261xX5axX6xX3xX2fxXb7xX3xXcxXdaxX5axX1fxX60xX3xX85xX7dxX31xX3xX1xX5axX62x12ea3xX1fxX3x114fcxf27axX4xX3xXcxX1x12380xX31xX3xX4cxX2cxX3xXcxX86xX1fxX1xX31xX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX4fxX82xX1fxX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX33axX1fxX3xXexX1xXdxX3xXexX1x13da1xX3xX4xXbexX6xX3xX79xX60xX5axX62xX7dxX1fxX3xfa7fxX1fxX1xX3xXcxX5axf28cxX1fxX3xX2a3xX1a4x12fe2xX3xXexX5axX2a9xXdxX31xX3xX15xX3xX79xX60xX1xX33axX3xX376xX1fxX2cbxX3xX5xX1exXdxX3xX2fxX10xX3xX4xX1xXe6xX3xX1xXb7xX1fxX60xX3xXexX6xX2fxXdxX3x11823xX2b6xX1fxX3xX80xX5axX82xX1fxX3xX15xX3xXcxX2c1xXc5xX3xX3a9xXdxX1fxX1xX31xX3xX79xX60xX1xX33axX3xX376xX1fxX3xX1bxX35xXdxX3xX1fxX1xXdxX2cexX5axX3xX1bxX28xXexX3xX4fxX6xXe6xX3xXexXdaxX314xX1fxX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxXc5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12x1324fxX2b6xX1fxX60xX3xX7xX1exX1fxX60xX3xX2xX1a2xX56xX2xX31xX3xX4xX247xX1fxX60xX3xX6xX1fxX3xXexX1xX65xX3xX2fxXb7xX3xX4cx144faxX1fxX60xX3xX85xX86xX1fxX1xX31xX3xXexX24fxX1fxX1xX3xX4cxX2cxX3xXcxX86xX1fxX1xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX33axX1fxX3xX4xX1xXdxX28xX4xX3xXexX6xX2fxXdxX3xX4fxXe6xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX5axX37cxX1fxX3xX5xX1exXdxX3xX25bxX95xX5axX3xXexXdaxX34xX35xX4xX3xX1fxX1xX2cxX3xX24xX31dxXexX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX4fxX82xX1fxX3xXexX1xX5axX31dxX4xX3xX2c1xXc5xX33dxX95xX5axX3xX85xXdxX314xX5axXc5xX3xX79xX60xX6xX62xX3xX7xX6xX5axX3xX25bx12939xX31xX3xX4xX247xX1fxX60xX3xX6xX1fxX3xX4cxX2cxX3xXcxX86xX1fxX1xX3xX25bxXb7xX3xX1xX5axX62xX3xX25bxX31dxX1fxX60xX3xX5x11dc5xX4xX3xX5xX34x131f1xX1fxX60xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX48cxX1fxX60xX3xX5cxX68xXexX3xX60xXdxX6dxX3xX85xX86xX1fxX1xXc5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xX58xX6xX5axX3xX5cxX6xX3xX1fxX60xX2cxX62xX3xX25bxX37cxX5axX3xXexXdaxX6xX1fxX1xX31xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX8exX1xX6xXdxX3xXexX19xXdxX3xX2xX1a4xX56xX2xX3xX25bxX48cxX1fxX3xX247xXexX247xX3xXdaxX6xX3xXcxX2c1xXc5xX3xX3a9xXdxX1fxX1xX3xX1bxX35xXdxX3xX24xX31dxXexX3xX4xXe6xX1fxX3xX4fxX6xXe6xX3xXcxX1xX1exXdxX3xX85xX6xX1fxX3xXexXdaxXe6xX1fxX60xX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxXc5xX3xX58xX6xX5axX3xX25bxX48cxX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX1bx11dd0xX62xX3xXexX6xX2fxXdxX3xX4fxXe6xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX5axX37cxX1fxX3xX5xX1exXdxX3xX1bxX2cxX3xX1fxX48cxXdxX3xX25bxXdxX3xX1bxX2cexX3xX1xX5axX62xX33axX1fxX3xX33dxX33exX4xX3xXcxX1xX343xXc5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xX85xX86xX1fxX1xX3xXexX1x14e43xX6xX3xX1fxX1xX95xX1fxX3xX25bxXb7xX3xX5xX4b1xXdxX3xX4fxX1cxX1fxX60xX3xX25bxX314xX24xX3xXexX19xXdxX31xX3xX25bxX34xXa8xX1fxX60xX3xX1bxX68xX1fxX60xX3xXdaxX2afxXexX3xX4fxX6xXe6xX3xX25bxX82xX24xX3xX1fxX1xXdxX2cexX5axX3xX1fxX1xX1exXexX3xX1bxX2cxXe6xX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX5axX37cxX1fxXc5xX3xX58xX6xX5axX3xX8exX1xXdxX3xX60xXdxec40xX1fxX60xX3xX4xXe6xX3xX1bxX35xXdxX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX25bxX34xX4b1xX4xX3xX24xX31dxXexX3xX5xX2afxX4xX31xX3xX6xX1fxX1xX3xXcxX5axX37cxX1fxX3xX5cx11543xX3xX4xX1xX2b6xX62xX3xX25bxX34xX4b1xX4xX3xX8exX1xXe6xX2f0xX1fxX60xX3xX381xX24xX3xXexX1xXc2xX3xX60xX1cxX4xX3xX2fxX5axX19xX1fxX60xX3xX25bxX34xXa8xX1fxX60xX3xX1bxXc2xX3xX5cxX65xX3xXexX1xX34x11f76xX1fxX60xX3xX261xX5axX1exX3xX1fx134d9xX1fxX60xXc5xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfcxXe6xX4fxX62xXaxX12xX58xX6xX5axX3xX8exX1xXdxX3xX60xX82xX62xX3xX1exX1fxX31xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX25bxXb7xX3xX5xX1exXdxX3xXexX6xX2fxXdxX3xX25bxX28xX1fxX3xX2c1xXc5xX33dxX95xX5axX3xX85xXdxX314xX5axX31xX3xXexX1xX65xX3xX2fxXb7xX3xX4cxX418xX1fxX60xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xXexX1xXc2xX3xX2fxX10xX3xX5cxX65xX3xXexX1xXbexX1fxX60xX3xX5xX19xXbxXc5xX3x157c4xXe6xX3xX7xX4b1xX3xX5cxX65xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX33axX1fxX31xX3xX85xX86xX1fxX1xX3xX25bxXb7xX3xX1bxX33exXexX3xX4xX1exX4xX3xXexX2cxXdxX3xX7xX2f0xX1fxX3xX4xX34xX35xXbxX3xX25bxX34xX4b1xX4xX3xX1bxX2cxX3xX1bxX33exXexX3xX5cxX628xX3xX4xX1xXdxX28xX4xX3xX1exXe6xX3xX4fx166a8xX1fxX1xX3xX24xX1exX5axX3xXexXdaxX314xX1fxX3xX1fxX60xX34xXa8xXdxX3xX25bxX369xX3xX5cxX628xX3xXexXdaxX19xX1fxXc5xX3xX3a9x127aexX79xX3xX33dx115a5xX79xX4cxX0xX3dxXbxX12


Các tin đã đưa

5 năm, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại

5 năm, gần 10.000 trẻ em bị xâm hại
2016-01-18 07:48:11

TT - Đó là con số vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết năm năm thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.

Gõ cửa xe ôtô, cướp tài sản táo tợn

Gõ cửa xe ôtô, cướp tài sản táo tợn
2016-01-17 14:44:24

(QT) -Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/1/2016, tại đường Bà Triệu, khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bắt đối tượng mua bán 137 kg pháo nổ

Bắt đối tượng mua bán 137 kg pháo nổ
2016-01-17 10:43:35

(QT) - Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Lệ (SN 1967) trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi buôn bán hàng cấm...

Bắt vụ vận chuyển 40 kg pháo nổ qua biên giới

Bắt vụ vận chuyển 40 kg pháo nổ qua biên giới
2016-01-15 08:36:31

(QT) - Vào lúc 16 giờ ngày 13/1/2016, trong khi làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát Tân Hợp (Cổng B), lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Chi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết