Cập nhật:  GMT+7
6b9ax897fxb35cxc45cxe491xab58xf138xf9f8xdacdxX7x8f99x11d0bxe2e0xb898x113f4xc9f7xX5xf5eaxXaxe94ax8c13xX1x8835xXdxX3xXex85f4xX3x905ax96eexXexX3xXbxX1x8143xX3xXex9f6excaaaxX15xe65fxaecfxX3xX4xd7a1xX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1x8b4cx853dx10c53xX27xX0xcd25xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd390xX10xX6x813fxXaxX12x1108dxe8e1xa444xX4fxb710x705axX3x10f4cxX3xf7cbxX28x7e2dxX34xX3xX2x9920xX54x71bbxafcbxX3xc073x806bxX4xX3xb50exXdxca78xX33xX3xXexX24xX6xX3xX54xX3x9adfxXdxX35xX27xX3xX13xXdxbafcxX1bxX3xX7x9541xXexX3xX27xX1x10e6cxX27xX3xX4axX80xX27xX3xXexX19xXdxX3xX4xX6x6c3exX3xe14bxdabaxX3xX24xX6xX3x844cxX33xX34xcb2axXexX3xX8fx82c1xX27xX1xX3x10c9dxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3x11d7dxX62xX3xX7bxX27xX5fxX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xa0abxX9cxX3xX4xX6xX27xX5fxX3xX4xX1xX8dxX3xXexe5bdxXdxX3xX27xX28xX8dxXc4xXdxX3xX8fxX19xXdxX3xXa8x94a7xXdxX3xX8fxXc4xXdxX3xXexX7bxX3xX47xX33x83e6xX27xX1xX3xX70xae05xX27xX3xX4exX7bxX33xX5fxX3xX51xX1xX21xX3xXexX24xX25xX15xX27xX28xX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX33xX34xX35xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1x116a5xX3xX4dxXex800exX27xX1xX3xX65x9b67xX27xX28xX3xX56xX6xXdxX52xX3xXa8xX67xX3xX1xX58xX27xX1xX3xXa8xXdxX3x9b33xXexX1xXdxX98xX33xX3xXexXdxX27xX1xX3xXexX1x7bc5xX27xX3xXexX24xX7bxX4xX1xX3xX27xX1xXdxX35xX1bxX3xX28xX80xX34xX3xX1x8c38xX33xX3xX95xX33x9682xX3xX27xX28xX1xXdxfba5xX1bxX3xXexX24x8defxX27xX28x10ddbxbdecxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9da5xX8dxX4axX34xXaxX12xX56xX28xX58xX34xX3x80cdxe303xX54x103bcxX54xX178xe942xX2xX2xX5fxX3xX61xX62xX4xX3xX65xXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX3xX8fxX90xX3xX95xX33xX34xX98xXexX3xX8fxX9cxX27xX1xX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXa8xX62xX3xX7bxX27xX5fxX3xXa0xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXb7xX9cxX3xX4xX6xX27xX3xXa8xX67xX3xX1xX58xX27xX1xX3xXa8xXdxX3xX127xXa0xX1xX2bxX27xX28xX3xXexX24xX33xX34xX3xX4xb783xX33xX3xXexX24xX7bxX4xX1xX3xX27xX1xXdxX35xX1bxX3xX1x10895xX27xX1xX3xX7x87abxX3xX27xX28xX25xdbfexXdxX3xX4xX21xX3xXexX1cxXdxX15cxX3xX8fxX19xXdxX3xXa8xXd2xXdxX3xa663xX3xX4xX7bxX27xX3xXb7xX1cxX5fxX3xX4xX1xXdxX98xX27xX3xX7x10e5cxX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX33xX34xX35xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX3xX28xX113xX1bxd747xX3xXcxX24xX33xX27xX28xX3xXexX7bxX3xX65xXdxX27xX1xX3xX61xX2bxX27xX28xX3x11430xX33xX149xX27xX3xX4dxX27xX28xX33xX34xX154xX27xX3xX8fxX1cxXdxX3xXexX24xX25xX15xX27xX28xX3xX65xX1cxXdxX3xX4xX14exX27xX1xX3xX7xX7bxXexX3xX8fxXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xXc4xX1bxX3xXa8xX67xX3xXcxXcxb0eexX47xX5fxX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX33xX34xX35xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX52xa8f8xX3xX47xX33xXdexX27xX1xX3xX70xXe3xX27xX3xXcxX1xe91exX3xX4dxX27xX28xX33xX34xX154xX27xX3xXcxX24xX25xX15xX27xX28xX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24x6cfaxX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX52xX298xX3xX70xd70dxX3xX70xXe3xX27xX3xX56xX28xX33xX34xX154xX27xX3xX4dxX27xX28xX33xX34xX154xX27xX3xX51xX1xX21xX3xXexX24xX25xX15xX27xX28xX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX52xX3xXa8xX58xX3xX178xX3xX4xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXa8xXdxX154xX27xX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX5fxX3xX8fxXc4xXdxX3xX10axX34xX3xX51xX1xX6xX27xX3xX70xXe3xX27xX3x10730xXdxX27xX1xX3xXa8xX58xX3xXcxX24xX135xX27xX3xX65xX1e4xX27xX1xX3xXcxX1xX7bxXdxX15dxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX8dxX4axX34xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3xX8fxXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX5fxX3xX27xX28xX58xX34xX3xX178xX178xX54xX5exX54xX178xX17exX17exX17bxX5fxX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX3xXb7x6fbdxXexX3xX95xX33xX14exX3xXexX6xX27xX28xX3xX1bxX1cxXexX3xX7x10fc7xX27xX28xX3xXb7xXc4xX4xX3xX15xX3xXb7xX98xX27xX3xcf9exX10xX3x11908xX33xX19xX4xX3xX61xX25xX1eexX27xX28xX3xX4dxXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX52xX5fxX3xXexX1xX33xX3xX28xXdx10182xX3xXexXc4xXdxX3xX4xX1xXdxX98xX33xX3xXb7xXc4xX4xX3xX201xX15dxX2xX201xX17exX15dxX17exX17exX17exX3xX8fxX113xX27xX28xX15dxX3xc9a2xX3xX4xX8dxX27xX3xXb7xXc4xX4xX3xX28xX113xX1bxX3xX56xX28xX33xX34xb13dxX27xX3xX16dxX7bxX3xX47x9421xX27xX28xX5fxX3xX242xX154xX3xX47xX42exX27xX28xX3xX61xX25xX5fxX3xX51xX1xXc4xX1bxX3xXcxX1xX58xX27xX1xX3xX3d0xX33xX80xX27xX3xXa8xX58xX3xX56xX28xX33xX34xX427xX27xX3xX16dxX14exX8dxX3xX242xXdxX27xX1xX3xX4dxX8fxX67xX33xX3xX27xX28xX62xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX52xX3xXa0x10f57xX3xXa8xX58xX8dxX3xXb7xXdxX154xX27xX3xXb7xX14exX27xX3xXbxX1xXc4xX1bxX3xXbxX1xX7bxXbxX3xX95xX33xX14exX3xXexX6xX27xX28xX15dxX3xX349xX1cxXexX3xX27xX28xX58xX34xX3xX7xX6xX33xX3xXa0xX1xXdxX3xXb7xX3aexXexX3xX95xX33xX14exX3xXexX6xX27xX28xX5fxX3xXcxX1xX7bxXdxX3xXb7xX58xX27xX3xX28xXdxX6xX8dxX3xXexX8dxX58xX27xX3xXb7xX1cxX3xX1xX113xX3xX7xX2a6xX3xXa8xX62xX3xX7bxX27xX3xX4xX1xX8dxX3xX2bxX27xX28xX3xX56xX28xX33xX34xX427xX27xX3xXcxX24xX159xX27xX28xX3xXcxX1xX33xX5fxX3xX65xX1cxXdxX3xXbxX1xX21xX3xX65xX1cxXdxX3xX4xX14exX27xX1xX3xX7xX7bxXexX3xX8fxXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xXc4xX1bxX3xXa8xX67xX3xXcxXcxX27exX47xX5fxX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xX1xX33xX34xX35xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX3xX8fxX77xX3xX8fxXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX3xXexX1xX10xX8dxX3xXexX1xb2a6xX1bxX3xX95xX33xX34xX67xX27xX15dxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX8dxX4axX34xXaxX12xX56xX1xX25xX27xX28xX3xXexX24xX33xX27xX28xX3xXexX7bxX3xX242xX33xX149xX27xX3xX4xX1xX10exX3xX8fxXc4xX8dxX3xX2bxX27xX28xX3xXcxX1xX33xX3xX4xX1xX33xX34xX77xX27xX3xX1xX113xX3xX7xX2a6xX3xXa8xX67xX3xX61xX2bxX27xX28xX3xX6xX27xX3xXexX1xX9cxX3xXexX24xX2c5xX27xX3xXcxX80xX27xX3xX51xX1xX10axX15dxX3xX13xX1xXdxX3xX1xX113xX3xX7xX2a6xX3xX8fxX25x8135xX4xX3xX4xX1xX33xX34xX77xX27xX3xXa8xX67xX5fxX3xXcxX1xX2a6xX5fxX3xX56xX28xX33xX34xX154xX27xX5fxX3xXcxX1xX7bxXdxX3xXa8xX58xX3xX349xXdxX27xX1xX3xX5xX58xX1bxX3xX5xXc4xXdxX3xXb7xXdxX154xX27xX3xXb7xX14exX27xX3xXbxX1xXc4xX1bxX3xXbxX1xX7bxXbxX3xX95xX33xX14exX3xXexX6xX27xX28xX5fxX3xX28xX1xXdxX3xX5xXc4xXdxX3xX5xX1eexXdxX3xXa0xX1xX6xXdxX3xX415xX3xX4xX8dxX27xX3xXb7xXc4xX4xX5fxX3xX28xXdxX14exX1bxX3xX7xX19xX3xXexXdxX67xX27xX3xXb7xX9cxX3xXb7xX3aexXexX3xX95xX33xX14exX3xXexX6xX27xX28xX3xX3cdxX33xX19xX27xX28xX3xX4xX3bfxX27xX3xX2xX3xXexX24xXdxX35xX33xX3xX8fxX113xX27xX28xX5fxX3xX8fxX113xX27xX28xX3xXexX1xX1eexXdxX3xX24xX6xX3xX95xX33xX34xX98xXexX3xX8fxX9cxX27xX1xX3xX3cdx8bf3xX3xXbxX1xXc4xXexX3xX1xX58xX27xX1xX3xX4xX1xbf6axX27xX1xX3xXa8xX67xX3xX1xX58xX27xX1xX3xXa8xXdxX3xX8fxX7bxX27xX1xX3xXb7xXc4xX4xX15dxX3xX61xX3bfxX27xX3xX2bxX27xX28xX3xX4exX7bxX33xX5fxX3xXa8xXd2xXdxX3xXexX24xX7bxX4xX1xX3xX27xX1xXdxX35xX1bxX3xXbxX1xX21xX3xXexX1xc004xX3xXexX24xX25xX15xX27xX28xX3xX4xX2a6xX3xX95xX33xX6xX27xX3xX4xX14exX27xX1xX3xX7xX7bxXexX3xX8fxXdxX67xX33xX3xXexX24xX6xX5fxX3xXexX24xX1e9xX4xX3xXexXdxX98xXbxX3xX4xX1xX10exX3xX8fxXc4xX8dxX3xX3cdxX684xX3xX5xX47exX3xXa8xX62xX3xX7bxX27xX3xX27xX1xX25xX27xX28xX3xX8fxX90xX3xXexX1xXdxX98xX33xX3xXexX24xX7bxX4xX1xX3xX27xX1xXdxX35xX1bxX5fxX3xX8fxX77xX3xX4xX2c5xXbxX3xX4axX25xXd2xXdxX3xX127xXbxX1xX42exX3xXbxX1x77a7xXbxX15cxX3xX1xX113xX3xX7xX2a6xX5fxX3xX4axabffxX27xX3xX8fxX98xX27xX3xXb7xc35cxX3xX5xX159xXexX3xXexX1cxXdxX3xXbxX1xXc4xX1bxX15dxX3x843dxX15dxXcxX1xX58xX27xX1xX0xX38xXbxX12


Các tin đã đưa

Bianfishco lại thua 2 vụ kiện đòi nợ

Bianfishco lại thua 2 vụ kiện đòi nợ
2012-07-17 06:51:56

(SGGP).- Ngày 16-7, TAND quận Ô Môn, TP Cần Thơ lần lượt đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Công ty TNHH MTV An Phú – Bình Minh và Công ty TNHH Giao nhận – Vận chuyển Siêu Sao Toàn Cầu,...

Khởi tố tài xế tông chết nữ sinh

Khởi tố tài xế tông chết nữ sinh
2012-07-16 07:53:25

(TNO) - Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho hay, ngày 14.7 cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Nguyễn Xuân...

Nông dân Văn Giang bị hành hung

Nông dân Văn Giang bị hành hung
2012-07-15 13:04:17

(TNO) - Bị tấn công ở gần khu đất ruộng cưỡng chế, 3 người dân trong đó cụ ông 73 tuổi ở xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) phải nhập viện.

Bắt nghi can lừa đảo bán đất rừng

Bắt nghi can lừa đảo bán đất rừng
2012-07-15 13:04:02

(TNO) - Ngày 14.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Lan (62 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú) theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyện khó tin về “sổ đỏ”

Chuyện khó tin về “sổ đỏ”
2012-07-15 13:03:43

(TNO) - Quản lý đất đai lỏng lẻo, để “kẻ gian” chui vào lập khống cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cạo sửa hồ sơ theo dõi… nhưng cơ quan chức năng lại lần lữa, trốn tránh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết