Cập nhật:  GMT+7
a0edxb03ax10c07xad9exd473xad5bx1360axe8e8xa819xX7x15012x14e6fxd82ex11f75xb055xc886xX5x11758xXax11cc3xf45fxX1xd4fbxXdxX3xXexb3a3xX3x12628xX19xXdxX3xXexec7dx11596xf75cx15f0bxX3xab79xc6a7xX22xX3xX4xX1xc7baxec0ax1343fxX22xX3xX1x14b32xX22xX23xX3xX1x10b04xX6xX3xX22xX1xX26xXbxX3xX5xX26xX2bxX3xX25xX31xX3xXexb019xe7e6x1333bxX3xX4x11b1cxXbxX3xXexX31xXdxX3xX7xb2dfxX22xX0x15a37xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd84dxX10xX6x11bc1xXaxX12xe0b0xc1e9xXcxa1d6xX3x100fdxX3xacfbx153ccxX3x12bc1xX2bxX6xX22xX3xX72xX53xX22xX1xX3xX7xe7c1xXexX3xX1bxXdx141e6xX2bxX3xXexX46xX6xX3xX72xe5c8xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX31xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3x12cf7xX8dxX22xX23xX3xX65xX31xX3xX6bxX6cxX2bxX53xX22xX23xX3xXcxX46xf81cxX6exX3xX1bx14088xX3xX46xX6xX3xX75xX2bxX2cxe709xXexX3xX1bxXafxX22xX1xX3xbc7fxX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX25xf75dxX3xX80xX22x15987xX3xXc3xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3x124d0xXafxX3xX4xX6xX22xX3xee19x14486xX3x10014xdc89xX22xX3xXe4xX2bxXdxX3xX6bxX7xXdxX22xX1xX3xX22xXe5xX48xX3xX2xef77xefbcx11ad1xX6exXd0xX3xXexX46x13dccxX3xXexb717xXdxX3xXexX1xX31xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3xa2e1xX1xX6xX22xX3xXcxX1xXdxXbbxXexXd0xX3xXexf77axX22xX1xX3x1014ex10442xX22xX1xX3xXcxX1xX2bxX26xX22xX3xX25xX85xX3xXexX47xXdxX3xX25xX26xX22xX3xX4xX1xX2bxX2cxX2dxX22xX3xXexX46xX80xXdxX3xXbxX1x13a39xXbxX3xX1xX31xX22xX23xX3xX4xbcbcxX48x11fafxX3xXe1xXe2xX3xXe4xXe5xX22xX3xXe4xX2bxXdxX3xX5xX31xX3xX4xX1xb0ffxX3xb94axX10xX3xX8dxXexX8dxX3xX48xX6xX22xX23xX3xXdaxXdxX2dxX22xX3xXc3xXdxX2dxX48xX3xX7xea33xX80xXexX3xf1e5x13e74xX72xX70xe5ffxXf9xc325xX14fxX2xXf9xX3xX68xX17axX3xXcxX19xX22xX23xX3xX9exdaf2xX4xX3xXcxX46xX2bxX22xX23xX3xX6bxX7xXdxX22xX1xX3xX22xXe5xX48xX3xX2xXf7xXf8xX184xX6exXd0xX3xXexX46xXffxX3xXexX102xXdxX3xX1xX2bxX2cxb023xX22xX3xX65xX31xX48xX3xXcxX1xX2bxX26xX22xX3xX120xX4bxX4xXd0xX3xXexX11cxX22xX1xX3xX120xX121xX22xX1xX3xXcxX1xX2bxX26xX22xX3xX1bxXdxX85xX2bxX3xXc3xX1xXdxX2dxX22xX14fxX3xXcxX1xX10xX17axX3xX1xf17axX3xX7xX73xX3xX25xXccxX3xX80xX22xXd0xX3xX22xX23xX31xX2cxX3xX2x155fdxX56xX2xX182xX56xX184xX182xX2x10bdbxXd0xX3xX75xX2bxX6xX3xXc3xXdxX2dxX48xX3xXexX46xX6xX3xXbxX1xX20xX73xX22xX23xX3xXexXdxX1b7xX22xXd0xX3xX5xafe5xX4xX3xX5xX20xX21xX22xX23xX3xX72xX8dxX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1bxXb3xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xXdxX1b7xX22xX3xXexX46xX17axX22xX23xX3xX4xX6xXdaxXdxX22xX3xX163xX10xX3xX4xX36xX3xX4xX1xX192xX6xX3xX2xX14fxX184xXf9xX182xX3xXdaxX6xX17axX3xXexX1xX2bxX19xX4xX3xX5xX80xX3xX1xXdxX1b7xX2bxX3xX65xX10xX46xX17axXd0xX3xX2xX14fxX17fxX182xX182xX3xXdaxX6xX17axX3xXexX1xX2bxX19xX4xX3xX5xX80xX3xX1xXdxX1b7xX2bxX3xab56xX10xXexX3xX25xX31xX3xXf8xX182xX3xXdaxX6xX17axX3xXexX1xX2bxX19xX4xX3xX5xX80xX3xX1xXdxX1b7xX2bxX3xX1fdxX1fdxX1fdxX14fxX3xXe1xXe2xX3xXe4xXe5xX22xX3xXe4xX2bxXdxX3xXc3xX1xX6xXdxX3xX22xX1xX26xX22xX3xX4xX1xX15xX3xX7xX19xX3xX1xX31xX22xX23xX3xXexX46xXe2xX22xX3xX4xX1xX17axX3xX48xX47xXexX3xX22xX23xX20xbb40xXdxX3xXexXe2xX22xX3xXcxX2bxX14dxX22xX3xX6bxX15xX3xXexX1xX31xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX10fxX1xX6xX22xX3xXcxX1xXdxXbbxXexXd0xX3xXexX11cxX22xX1xX3xX120xX121xX22xX1xX3xXcxX1xX2bxX26xX22xX6exX3xX25xf6f8xXdxX3xX23xXdxX80xX3xX17exX182xX182xX3xX22xX23xX31xX22xX3xX1bxX1ebxX22xX23xX3xXexc2aexX3xXexX11cxX22xX1xX3xX6cxX2bxX53xX22xX23xX3xXcxX46xXafxX3xX25xX31xX17axX3xXexX11cxX22xX1xX3xX120xX121xX22xX1xX3xXcxX1xX2bxX26xX22xX14fxX3x13d99xX3xX72xX73xX3xX75xX2bxX6xX22xX3xX72xX53xX22xX1xX3xX7xX80xXexX3xX1bxXdxX85xX2bxX3xXexX46xX6xX3xX72xX8dxX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX31xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX9exX8dxX22xX23xX3xX65xX31xX3xX25xX32dxX6xX3xX46xX6xX3xX75xX2bxX2cxXbbxXexX3xX1bxXafxX22xX1xX3xXc3xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX25xXccxX3xX80xX22xXd0xX3xXc3xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xXdaxXafxX3xX4xX6xX22xX3xX1bxX19xXdxX3xX25xX317xXdxX3xXcxX46xe4dfxX22xX3xX9exX192xX4xX3xXe1xXdxX22xX1xX3xX6bxX7xXdxX22xX1xX3xX22xXe5xX48xX3xX2xXf7xXf7xX1fdxX6exXd0xX3xXexX46xXffxX3xXexX102xXdxX3xX1xX2bxX2cxX1b7xX22xX3xXe4xa61bxX22xX1xX3xXe1xXdxX22xX1xX3xX25xX85xX3xXexX47xXdxX3x103e4xXcxX46xX47xX48xX3xX4xX4bxXbxX3xXexX31xXdxX3xX7xX53xX22xf202xX14fxX3xXcxX1xX10xX17axX3xX1xX1ebxX3xX7xX73xX3xX25xXccxX3xX80xX22xXd0xX3xX22xX23xX31xX2cxX3xX184xX17exX56xX2xX2xX56xX184xX182xX2xX205xXd0xX3xXcxX46xX3c3xX22xX3xX9exX192xX4xX3xXe1xXdxX22xX1xX3xX1bxXb3xX3xX5xX14dxX2cxX3xXexX46xX47xX48xX3xX163xX10xX3xX48xX80xX2cxX3xX1xXdxX1b7xX2bxX3xe5f6xX6xX48xX6xX1xX6xX3x14cc4xXdxX46xXdxX2bxX7xX3xX48xX31xX2bxX3xX1bx12811xX70xX3xX1bxX10xX22xXd0xX3xX48xX6xX22xX23xX3xXdaxXdxX2dxX22xX3xXc3xXdxX2dxX48xX3xX7xX17axX80xXexX3xXf8xX205xX120xX2xX70xX3xX182xX1fdxX182xXf7xX17fxX3xX4xX161xX6xX3xX6xX22xX1xX3xddd9xX23xX8dxX3xXe4xXe5xX22xX3xX120xX53xX2cxX3xX6bxX7xXdxX22xX1xX3xX22xXe5xX48xX3xX2xXf7xXf7xX182xX6exXd0xX3xXexX46xXffxX3xXexX102xXdxX3xX1xX2bxX2cxX1b7xX22xX3xfeeexXdxX17axX3xXe1xXdxX22xX1xXd0xX3xX7xX6xX2bxX3xX1bxX36xX3xX1bxX20xX6xX3xX46xX6xX3xXexX1xXafxX3xXexX46xX14dxX22xX3xX65xX1ebxX3x1346bxX80xXd0xX3xX1xX2bxX2cxX1b7xX22xX3xXe4xX3efxX22xX1xX3xXe1xXdxX22xX1xX3xXexXdxXe2xX2bxX3xXexX1xXccxX3xXexX1xX121xX3xXdaxXafxX3xX72xX8dxX22xX23xX3xX6xX22xX3xX1xX2bxX2cxX1b7xX22xX3xXe4xX3efxX22xX1xX3xXe1xXdxX22xX1xX3xXbxX1xX80xXexX3xX1xXdxX1b7xX22xX3xXdaxX4bxXexX3xX23xXdxbcc7xX3xX25xX31xX3xX4xX1xX2bxX2cxX2dxX22xX3xX23xXdxX6xX17axX3xX4xX1xX17axX3xX4xX73xX3xX75xX2bxX6xX22xX3xX72xX53xX22xX1xX3xX7xX80xXexX3xX1bxXdxX85xX2bxX3xXexX46xX6xX3xX72xX8dxX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX1xX31xX22xX1xX3xXbxX1xX19xX3xX9exX8dxX22xX23xX3xX65xX31xX3xX163x129e2xX3xX5xb34fxX3xXexX1xX10xX17axX3xXexX1x1314fxX48xX3xX75xX2bxX2cxX85xX22xX14fxX3xX13xX14fxX3xX65xX70xX3xX120xX14fxX3xX65xX0xX56xXbxX12


Các tin đã đưa

Tạm giữ kẻ tấn công khiến CSGT bị thương

Tạm giữ kẻ tấn công khiến CSGT bị thương
2014-12-09 07:23:23

(TNO) - Ngày 8.12, Công an Q.3 (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Trọng Sơn (36 tuổi) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm

Nguyên đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
2014-12-09 07:23:13

(TTO) - Ngày 8-12, bà Trần Thị Tố Loan (25 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã gửi đơn đến TAND huyện Tuy An kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm dân sự “yêu cầu bồi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết