Cập nhật: 22/07/2010 11:28 GMT+7
16c7x9e2bx92d1x5affx9cd0x7f99x583ex9546x69f8xX7x9aefx6bcbx2939x46d4x4118x7257xX5x1e63xXax8498x5abaxX1x6e2dx6967xX1xX3x52dcx8b57xX6x28d4xX3xX13xX1x62ffxXdxX3xXex3121xX3x2cc1x8f7dxX3x7242xXdx8458xXexX3x1ce8xX3xX4x1c16xX16xX3xX26xX31x6b86xX4xX3xX4xX1x30d2xX3xX26xX15xX3xX4xX1x9174xX16xX3x34b6xX10xX16xX0x9cbbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6x2d5bxXaxX12x3db1xXcx81fbx790dx6f8dxX3x4bc3xX3x58f4x9718xX3x677dx9ff8xX6xX16xX3xX66x762ex3cc1xXcx1d5axX3xX66x6c66xX16xX29xX3xX6xX16xX3xX1xX6ax2536x2220xX16xX3x48d9x67d6xX16xX3x2a89xXdxX16xX1xX3xX26x4f87xX6xX3x2098xX6xX3xX69xX6axX7exX2bxXexX3xX45x3ebcxX16xX1xX3x793dxX1xX20xXdxX3xXexX24xX3xX26xX27xX3xX15xX16xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX1xX83xXdxX3xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX72xX3x5cebx6d90xX7exX3xX8fxX6xX3xXexX83xXdxX3xXd0x8a92xX3xX82xX83xX16xX3xX60xX1x6565xX3xX5exX82xX83xX16xX3xX86xXdxX16xX1xX62xX3xX16xX29xX3bxX7exX3x84b8x6673xX2ex94faxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3359xX31xX5bxX7exXaxX12xX0xXexX6x20e6xX5xX10xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXax3b87xX6xX8fxX29xXdxX16xX1cx9c02xXbxXd0xX3xX6xX6axXexX31xXaxX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX11dxX29xX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX112xX31xX8fxX5bxX10xX8fxXf7xX8fxXdxX29xX1xXexX1cxX3x3808x9a3bxX151x3f7axX153xX153xX153xX3xX153xXbxXd0xX3xX7xX31xX5xXdxX5bx75c1xX3xX112xX31xX8fxX5bxX10xX8fxXf7xXexX31xXbxX1cxX3xX150xX151xX151xX153xX153xX153xX153xX3xX153xXbxXd0xX3xX7xX31xX5xXdxX5bxX161xX3xX112xX31xX8fxX5bxX10xX8fxXf7xX5xX10xX151xXexX1cxX3xX150xX151xX151xX153xX153xX153xX153xX3xX153xXbxXd0xX3xX7xX31xX5xXdxX5bxX161xX3x83e3xXdxX5bxXexX1xX1cxX3x5f56xX153xX153xXbxXd0xX161xX3xX112xX31xX8fxX5bxX10xX8fxXf7xX112xX31xXexXexX31xX11dxX1cxX3xX150xX151xX151xX153xX153xX153xX153xX3xX153xXbxXd0xX3xX7xX31xX5xXdxX5bxX161xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX1cxX3x3cf7xX153xX153xXbxXd0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXax9063xX15xX4xX3x2b49xX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX3xX45x2a38x8068xX4xX3xXexX1xX6axX3xX29xXdx54edxX3xXexX83xXdxX3xXd0xXdcxX3xX86xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX36xX3xX5exX86xXdxX16xX1xX3xX19xX1axX6xX62xX3xX16xX29xX3bxX7exX3xX2xX2xXf7xX1eaxXf7xX124xX153xX153x6d8fxXaxX3xXdxX11dxX6xX29xX10xXdxX5bxX9xXaxX2xXf6xXf6xX1a9xX1eaxXaxX3xX7xX8fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cxX49xX49xX1a2xX1a2xX1a2xXf9xXexXdxX10xX16xXbxX1xX31xX16xX29xXf9xX26xX16xX49x8c41xX11dxX6xX29xX10xX19xX6xX16xX5bxX5xX10xX8fxXf9xX6xX7xX1xXd0x7065xXcxX1xX6axX11dxX112xX16xX6xXdxX5xX26ax3a9exX9xX2xXf6xXf6xX1a9xX1eax2005x75d6xXdxX5bxXexX1xX9xX1a9xX153xX153xXaxX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX8fxX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX5bxX12xX1e6xX15xX4xX3xX1eaxX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX3xX45xX206xX207xX4xX3xXexX1xX6axX3xX29xXdxX210xX3xXexX83xXdxX3xXd0xXdcxX3xX86xXdxX16xX1xX3xXcxX1xX36xX3xX5exX86xXdxX16xX1xX3xX19xX1axX6xX62xX3xX16xX29xX3bxX7exX3xX2xX2xXf7xX1eaxXf7xX124xX153xX153xX23axXf9xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX8fxX12xX0xX49xXexX6xX112xX5xX10xX12xX13xX1xX31xXd1xX16xX29xX3xX124xX2xX3xX29xXdx7ce6xX3xX16xX29xX3bxX7exX3xXf6xXf7xX2exX72xX3xXexa109xX3xXexX6ax9e72xX16xX3xXexX8fxX6xX3xX4x5796xX6xX3xXcxX8fxX83xX11dxX3x72fcxX6axXd1xX16xX3xX5x2d8bxX3xX26xX3bxX3xX112xXd1xX31xX3xX26xX7fxX3xX8fxX8cxX16xX29xX3xX19x95efxX4xX3xX66xX1xXdxX11dxX3xX5exX82xX83xX16xX3xX60xX1xXe4xX62xX3xX112x28ebxXexX3xX69xX6axXd1xX3xXexX6xX16xX29xX3xX86xX29xX6axX7ex5c6axX16xX3xX70x87e1xX16xX1xX3xX60xX1x4655xX16xX3xX5exX1dax6c2exX3xXexX6axX32dxXdxX72xX3xXexX8fxXe4xX3xXd0xXdcxX3xX82xX83xX16xX3xX60xX1xXe4xX62xX72xX3x7c25xX206xX67xX16xX29xX3xX82x9225xX16xX3xX66xX1xX15xX16xX1xX3xX5exX1daxX1daxX3xXexX6axX32dxXdxX72xX3xXexX8fxXe4xX3xXd0xXdcxX3xX86xXdxX16xX1xX3x1e30xX4xX1xX72xX3xX86xXdxX16xX1xX3xX19xX1axX6xX62xX3xX26xX3bxX3xX19x33e8xX3xX1e6xX6axX42xX16xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5exX1daxX38bxX3xXexX6axX32dxXdxX72xX3xXexX8fxXe4xX3xXd0xXdcxX3xX82x2429xX16xX1xX3xX60xX1xX206xX67xX16xX29xX72xX3xXcxX60xX3xX86xX1xX6xX3xXcxX8fxX6xX16xX29xX62xX3xX45xX6xX16xX29xX3xX11dxX6xX16xX29xX3xXexX1xX10xX31xX3xXd0xX15xX4xX3xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX45xXdcxX3xX112xX99xX3xX11dxX31xXdxX3xX112x31daxX3xXbxX1xX339xX3xXexX83xX16xX29xX3xX5exX1eaxX3xX4xX31xX16xX3xX4xX15xXdxX72xX3xX124xX3xX4xX31xX16xX3xX45x2f1cxX4xX62xX72xX3xX4x64a6xX16xX29xX3xX124xX3xX9dxX1x3103xX6axX3xX7xXe4xX16xX29xX3xX7xX3abxX16xX3xX26xX3bxX3xX16xX1xXdx1938xX6axX3xX26xXdx808bxX16xX3xX45xX83xX16xX3xXbxX1xX3bxXf9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX31xX5bxX7exXaxX12xX109xX6xX3xX16xX29xX206xX320xXdxX3xX16xX3bxX7exX3xX9dxX1xX6xXdxX3xX16xX1xX386xX16xX72xX3xX45xXdcxX3xX112xX36cxX16xX3xX4xX1xX2bxXexX3xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX20xX3xX9dxX1xX6axX3xX26xX45dxX4xX3x9487x6684xXbxX3xX86xX29xX331xX11dxX72xX3xX19xX359xX4xX3xX66xX1xXdxX11dxX3xX5exX82xX83xX16xX3xX60xX1xXe4xX62xXf9xX3xX82xXdxX7fxX16xX3xX6fxXdxX16xX1xX3xX1xX36xX4xX3xX86xX1xXdxX7fxXexX3xX45x2f06xXdxX3xXf7xX3xX82xXdxX7fxX16xX3xX13xX1xX31xX6xX3xX1xX36xX4xX3xX26xX3bxX3xX66xX75xX16xX29xX3xX16xX29xX1xX7fxX3xX82xXdxX7fxXexX3xX86xX6xX11dxX3xXexX83xXdxX3xXcxX60xXf9xX3xX19xX3ddxX3xX66xX1x5c96xX3x3454xXdxX16xX1xX3xXd0xX15xX4xX3xX45xX99xX16xX1xX72xX3xX2exX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX16xX3bxX7exX3xX45xX47dxX6axX3xXexX1xX6axX4dcxX4xX3xX5xX31xX3bxXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX3xX5exX60xX7exX29xX6xXexX1xX8fxXdxXd0xX3xX16xXdxX29xX8fxXdxXbxX10xX7xX62xX3xXexX1xX6axX4dcxX4xX3xX112xX4dcxX3xX5xXdxX16xX1xX3xXexX8fxX206xX20xX16xX29xX72xX3xX4xX359xX3xX11dx36cfxX4xX3xX45xX4dcxX3xX112xX99xX3xX45xX10xX3xX5bxX36xX6xX3xX112xX386xX4xX3x5870xX86xX3xX5exX16xX29xX6axX7exX3xX4x404cxXbxX62xX3xXexX1xX10xX31xX3xX6fxX15xX4xX1xX3xX45xX43fxX3xX82xXdxX7fxXexX3xX86xX6xX11dxX3xX124xX153xX153xX2exX3xX26xX3bxX3xX6fxX15xX4xX1xX3xX45xX43fxX3xX26ax5f5exX66xX86xX3xX5exX19xXdxX7fxXbxX3xX1xX4dcxXdxX3xX109xXd1xX31xX3xXexX3ddxX16xX3xXcxX1xXdxX482xX16xX3xX16xX1xXdxX482xX16xX3xX341xX6axX24xX4xX3xXexX2bxX62xX3xX124xX153xX153xX2exXf9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX31xX5bxX7exXaxX12xXcxX8cxX3xX4xX6axX24xXdxX3xXexX1xX15xX16xX29xX3xX2xX124xXf7xX124xX153xX153xX2exX3xX45xX2bxX16xX3xX16xX6xX7exX72xX3xX45xXdcxX3xX4xX359xX3xX1eaxX3xX26xX27xX3xX29xXdxX2bxXexX3xX1xX83xXdxX3xX26xX31xX36xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX3xX45xX206xX207xX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX7fxX16xX3xXexX8fxX482xX16xX3xX45xX99xX6xX3xX112xX3bxX16xX3xXex5f83xX16xX1xX3xX13xX1xX15xX16xX1xX3xX19xX1axX6xX72xX3xX26xX50exXdxX3xX124xX2xX3xX4xX31xX16xX3xX26xX31xX36xX4xX3xX4xX1xX3bxX3xX26xX15xX3xX4xX1xX42xX16xX3xX45xX10xX16xX3xX112xX99xX3xX29xXdxX2bxXexXf9xX3xX66xX359xX3xX16xX3abxX11dxX3xX9dx888bxX3xX29xXdxX2bxXexX3xX26xX31xX36xX4xX3xX45xXdcxX3xX112xX99xX3xXbxX1xX83xXexX3xX15xX16xX3xXexX463xX3xX29xXdxX6xX11dxXf9xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX31xX5bxX7exXaxX12xX86xX29xX6axX7exX37cxX16xX3xX70xX380xX16xX1xX3xX341xX6axX42xX16xX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Khởi tố 2 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất

Khởi tố 2 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất
2010-07-22 11:28:22

(TPO) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP Hà Nội) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi...

Hải Phòng: Bắt hai teen gây hơn 30 vụ cướp

Hải Phòng: Bắt hai teen gây hơn 30 vụ cướp
2010-07-22 11:28:06

(TPO) - Gần đây, ở các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lạch Tray (quận Ngô Quyền), nhiều vụ cướp giật liên tiếp xảy ra. Không chỉ phụ nữ, ngay đàn ông bọn cướp...

Đề nghị truy tố Tổng GĐ Việt Tín JSC

Đề nghị truy tố Tổng GĐ Việt Tín JSC
2010-07-21 10:52:02

(TPO) – Ngày 20-7, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phía nam (C46B) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ Cty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín (Việt Tín JSC)...

Y án bị cáo dùng tiểu xảo rút tiền công ty

Y án bị cáo dùng tiểu xảo rút tiền công ty
2010-07-21 10:51:12

Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm tra hồ sơ trình ký của giám đốc, Hải dùng thủ đoạn gian dối để “rút” tiền của công ty. Cụ thể, Hải lập ủy nhiệm chi với số tiền giống nhau nhưng...

Một người bị gỗ đè chết

Một người bị gỗ đè chết
2010-07-20 22:03:01

(QT) - Khoảng 9 giờ sáng nay, 20/7/2010, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong khu vực ga Đông Hà (Quảng Trị) làm một người chết. Theo ông Trần Trọng Bình, tổ trưởng tổ...

24 năm tù cho 4 kẻ gieo rắc

24 năm tù cho 4 kẻ gieo rắc "cái chết trắng”
2010-07-20 09:40:51

(TTO) - Sáng ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt 24 năm tù cho 4 kẻ “gieo rắc cái chết trắng”.

Quyết nhảy cầu dù bị ngăn cản

Quyết nhảy cầu dù bị ngăn cản
2010-07-20 09:40:39

(TPO) - Khoảng 15 giờ chiều 18-7, trên sông Hương đoạn chảy qua cầu Phú Xuân, TT-Huế, đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Bắt kẻ tự xưng thiếu tá công an đi lừa đảo

Bắt kẻ tự xưng thiếu tá công an đi lừa đảo
2010-07-20 09:40:00

Theo điều tra ban đầu, gần đây Công an H.Thống Nhất nhận được tin trên địa bàn xuất hiện một người tự xưng thiếu tá Công an tỉnh Đắk Lắk, gạ gẫm người dân đưa tiền đi chuộc...

Bắt gọn hai tên cướp tiệm vàng

Bắt gọn hai tên cướp tiệm vàng
2010-07-20 09:37:29

(TPO) - Ngày 19-7, lãnh đạo CA quận 2 (TPHCM) xác nhận, nhờ tinh thần cảnh giác cao, hai tên cướp giật nữ trang trong một tiệm vàng trên địa bàn quận đã bị quần chúng tóm gọn.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết