Cập nhật: 12/10/2016 05:33 GMT+7
8e30xe0bexaab4x11ff2x13afcx1090dxabb9xdfe2xe3f8xX7xfcdbx136faxaec0x9b91x12d37x94aaxX5x1191fxXaxfcdcx12612x11b5dxXexX3xd2d6xe408x13948xX3xcbdexd3eaxX6xX3xcfcbxX6xX5x11b2bxc18fxX3xX5xd543xX6xX3xX5x10d35x1334dxX3xa0baxX10xX3x9f97xXdxX7xXdxX22xX19xX3xX4x12993xX6xX3xX17xX18xX19xX3xXexbf4cxX19xX1xX0x117e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11801xX10xX6xdae0xXaxX12xae78xb7a7xac9ax131e2xf5e6x11ee9xX3x13bd0xX3xbbb0xX6xX1cxX3xb8c5xX1xXdxX3xX66xX14xXexX3xX17xX18xX19xX23xX3x1242cx10488xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxe974xX19xX3xX1x10945xX19xX3xX73xfe38xXbxX3xb8c7xX86xXexX3xX4xc85dxX3xX73xf476xXdxX3x1091cx12c82xXdxX3xX5xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX10xX3xXexX6xX2bxX3xX73xX6xX3xXexfe2axX1cxX3xXexX1xX22xX91xXexf3c3xX3xX5axX73xdb5cxX2bxX3xX2xX2xdaa9xX2x103d5xX23xX3x12206xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX3xX1bxX1cx13a6axX19xX3xbe99xX3xX23xX3xXcxc7b9xX3xX53xXc1x1210fxX3xX4xX1xX22xX3xX17xXdxX14xXexX3xae60xX6xX19xX73xX3xXexX18xX89xX3xX73xXdxe052xX3xXe2x10f63xXdxX3xXexa4f5x10066xX19xX73xX3xX5axX73xX1cxX2bxacf5xX19xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xb59bxX6xX19xX1xX3xX59xX62xX5axX3xX2xXcexXcexc89dxX23xX3xX19xX73x10c74xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xe8c1xX5exX3xXe2xacf3xX3xXe2xXdx11b5fxX1cxX3xXexX94xX6xX23xX3xX2dx13dadxX3xX5xa442xX3xd3ebxX125xX3xX1xXb7xX19xX1xX3xX133xXdxX3xX5xX3xX26xX6xX3xXe2x10127xX22xX3xX4xX1xXdxX14xX89xX3xXe2xX22xX18xXexX3xXexXb7xXdxX3xX7xX144xX19xX3xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104e8xX22xX56xX2bxXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX1xX95xX3xX7x13172xX3xXe2xXdxX125xX1cxX3xXexX94xX6xX23xX3xXexX1xX91xX19xX73xX3x956cxXbcxa97dxXbexX2xb189xX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX7xX12exX3xX56xX116xX19xX73xX3xX19xXdxX4xX66xX19xX6xX89xX10xX3xX5xXb7xX3xX5bxX22xX19xX73xX3xX5xX7exX19xX3xX1fxX6xX5xX22xX3xXexX40xX89xX3xX19xX1xXedxX19xX73xX3xX4xX8exX3xX73xX91xXdxX3xXexX94xb7f6xX3xXe2xX121xX3xX5xX26xX6xX3xXe2xX144xX22xX23xX3xX4xX1xXdxX14xX89xX3xXe2xX22xX18xXexX3xXexXb7xXdxX3xX7xX144xX19xXb3xX3xX62xX6xX1cxX3xXe2xed81xX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX5xXb7xX89xX3xX1bxX1cxX10xX19xX3xX133xd331xXdxX3xX4xX1xc210xX3xX53xXb3xX3xX59xX7xXf0xX19xX73xX3x10f71xX3xXcxXd3xX3xX53xXc1xXd7xX5exX3xXexX94xX7exX19xX3xX89xX18xX19xX73xX3xX19xXb7xX2bxXb3xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX89xX6xX94xX73xXdxX19x9d79xX18dxXbxX2dxX3xX6xX1cxXexX22xXaxX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX56xX12xX0xXdxX89xX73xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX89xX6xX2dxXbcxf008xXdxX56xXexX1xX242xX3xX2xXbexXbexb87fxX3xedb0xXdxX89xXbxX22xX94xXexX6xX19xXexXaxX3xXdxX56xX9xXaxXdxX89xX73x13535xX11dxX111x13308xa57fxX287xX4xXcexXbexXbcxX288xafb7xX288xX2xXbcxX2xX2xX10xX190xXbcxX17xXcexX111xXcexXbcxXbexX2xX17xX288xX17xX190xXcexX17xX11dxXcexX18dxX111xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX3x1250dxXdxX2axX2bxX3xXex10363xX3xXexX2b7xX3xXex118b2xX2bxX3xXexX1x1189bxX19xX3xX4xX38xX6xX3xX66xX1cdxX3xX5xX26xX6xX3xXe2xX144xX22xX3xXaxX3xX7xX94xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX242xX44xX44xX19xX5xX56xXb3xX133xX4xX89xX10xX56xXdxX6xXb3xX133xX19xX44xXexX1xX1cxX89xX17xX284xX265xX44xX18bxX287xXbexX44xX18dxXbexX2xX190xX44xX56xX6xX19xX1xXbcxX2xX287xX11dxX190xX2xX190xXcexX190xX11dxX190xX287xX18dxX11dxXb3xedf9xXbxX73xXaxX3xXexX2bxXbxX10xX9xXaxXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXbxX1xX22xXexX22xXdxX56xX9xXaxX11dxX111xX287xX288xX287xX4xXcexXbexXbcxX288xX28fxX288xX2xXbcxX2xX2xX10xX190xXbcxX17xXcexX111xXcexXbcxXbexX2xX17xX288xX17xX190xXcexX17xX11dxXcexX18dxX111xXaxX3xX94xX10xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX242xX44xX44xX19xX5xX56xXb3xX133xX4xX89xX10xX56xXdxX6xXb3xX133xX19xX44xX18dxXbexX2xX190xX44xX56xX6xX19xX1xXbcxX2xX287xX11dxX190xX2xX190xXcexX190xX11dxX190xX287xX18dxX11dxXb3xX315xXbxX73xXaxX3xX1xX9xXaxX2xXcexX190xXcexXaxX3xX265xX9xXaxX111xXbexX190xX111xXaxX3xX56xX6xXexX6xXbcxX22xX94xXdxX73xXdxX19xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX242xX44xX44xX19xX5xX56xXb3xX133xX4xX89xX10xX56xXdxX6xXb3xX133xX19xX44xX18dxXbexX2xX190xX44xX56xX6xX19xX1xXbcxX2xX287xX11dxX190xX2xX190xXcexX190xX11dxX190xX287xX18dxX11dxXb3xX315xXbxX73xXaxX44xX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX94xX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX56xX12xX2b1xXdxX2axX2bxX3xXexX2b7xX3xXexX2b7xX3xXexX2bdxX2bxX3xXexX1xX2c2xX19xX3xX4xX38xX6xX3xX66xX1cdxX3xX5xX26xX6xX3xXe2xX144xX22xX0xX44xXbxX12xX0xX44xXexX56xX12xX0xX44xXexX94xX12xX0xX44xXexX6xX17xX5xX10xX12xX105xX6xX19xX1xX3xXexf96dxX3xX2dxXf4xX19xX73xX3xX5xXb7xX3xX16axXdxX23xX3xX1xXdxf23cxX19xX3xXe2xX6xX19xX73xX3xX7xXf0xX19xX73xX3xX4xX1xX1cxX19xX73xX3xX133xX206xXdxX3xX4xX1xX20bxX3xX73xX91xXdxX3xX216xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xX288xXb3xX3xXcxX1xX2axX2bxX3xX105xX6xX19xX1xX3xc86cxX19xX3xX19xX1f4xXdxX3xX19xX73xa1f2xXexX3xX19xX73xXb7xX22xX23xX3xX1xX40xX19xX1xX3xXexX1xd743xX4xX3xXf4xX6xX3xX19xX1xX40xX19xX23xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xX7xXdxX3xX89xX7exX3xX73xX74xX3xX5x125c0xX4xX3xX19xXb7xX22xX3xX66xX1xX8exX19xX73xX3xX1xX6xX2bxXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xX62xX6xX1cxX3xX111xX3xXexX1xX91xX19xX73xX3xX1bxX1cxX10xX19xX3xX17xXdxX14xXexX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX1xX82xX19xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX14xX19xX3xX89xff5bxXexX3xX1bxX1cxX91xX19xX3xX4xXb7xX3xXbxX1xX7exX3xX19x12559xX89xX3xXexX94xX7exX19xX3xXe2xX20bxX6xX3xX17xXb7xX19xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX3xXe2xX121xX3xX73xX86xXbxX3xX89xX86xXexXb3xX3xX5bx10d37xX19xX3xX1xX82xX19xX3xX19xXb7xX2bxX23xX3xX1x10e40xX19xX3xX19xX144xX2bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX131xX3xXe2xX20bxX19xX1xX3xX5xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX10xX3xX53xX22xX19xX56xX6xX3xX30xXdxX7xXdxX22xX19xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xX19xX1xXf4xX19xX73xX3xX66xX1xX8exX19xX73xX3xXexX1xX433xX4xX3xX1xXdxX443xX19xX3xXe2xXf4xXf5xX4xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xXc1xX1cxXf0xXdxX3xXexX1xX91xX19xX73xX3xX288xXbcxX18dxXbexX2xX190xX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX73xX47fxXdxX3xXe2xXdxX443xX19xX3xX19xX1xX2b7xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX14xX19xX3xX4xX1xXf5xX3xX5bxX22xX19xX73xX3xXcxX1xX18xX19xX1xX3xXd7xb430xX3xX59xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX5exX3xX4xX1xX216xX3xXe2xXdxX3xX4xX8exX19xX73xX3xX4xX1xX1cxX2bxX443xX19xXb3xX3xX13xX1xXdxX3xXe2xXdxX3xX105xX6xX19xX1xX3xX4x13ccfxX19xX3xX56x10a38xX19xX3xXexX1xX10xX22xX3xX10xX89xX3xXexX94xX6xXdxX3xXexX7exX19xX3xXcxXb3xXcxXb3xX5cxXb3xX3xXe2xX121xX3xXexX1xX1cxXcbxX19xX3xXexXdxX443xX19xX3xX4xX1xX22xX3xX133xXdxX443xX4xX3xX56xXb7xX19xX3xX4xX144xX19xX1xX3xX5xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX10xX3xX4xX38xX6xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xX105xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX216xX3xX10xX89xX3xXexX94xX6xXdxX3xX133xXb7xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX14xX19xX3xX89xX4fexXexX3xX4xX476xX19xX3xX19xX1xXb7xX3xX216xX3xXbxX1xXf4xX2b7xX19xX73xX3xX5bxX22xX19xX73xX3xXcxX94xXf4xX2b7xX19xX73xX3xX59xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX5exXb3xX3xX5cxX14xX19xX3xX19xX179xXdxX23xX3xX1xX53fxX19xX3xX19xX1f4xXdxX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX48fxX19xX73xX3xX19xX73xX22xXb7xXdxX3xXe2xXf5xXdxX3xXe2xX121xX3xX4xX1xX216xX3xX10xX89xX3xX133xXb7xX22xX3xXexX94xX22xX19xX73xX23xX3x9e2cxXexX3xXbxX1xX4acxXexX3xX7xX6xX1cxX3xX7x97d8xX3xX1bxX1cxX6xX2bxX3xX5xX18xXdxXb3xX3xXcxXf4xX216xX19xX73xX3xXexX1xXcbxXexX23xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX48fxX19xX73xX3xXe2xXf5xXdxX3xX4xX144xX3xX89xX2axX2bxX3xXexXdxX14xX19xX73xX3xX19xX1xXf4xX19xX73xX3xX66xX1xX8exX19xX73xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX17xX18xX19xX3xXexX94xX6xXdxX3xX1bxX1cxX6xX2bxX3xX5xX18xXdxX3xX19xX1xXf4xX3xXe2xX74xX3xX1xX48fxX6xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xX16axXdxX14xXexX3xX17xX20bxX3xX5xX26xX6xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX10xX23xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX14xX19xX3xXexX94xX116xX3xX7xX216xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX3xXexX94xX40xX19xX1xX3xX17xX91xX22xX3xX133xX125xX3xX133xX116xX3xX133xXdxX443xX4xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xfdf0xX1cxX6xX3xXexX94xX1cxX2bxX3xX2dxb23cxXexX23xX3xX19xX73xXb7xX2bxX3xX288xXbcxX2xXbexX23xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX3xXe2xX74xX3xX17xX53fxXexX3xXe2xXf4xXf5xX4xX3xX105xX6xX19xX1xXb3xX3xXcxX18xXdxX3xXexX94xX116xX3xX7xX216xX3xX4xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX66xX1xX6xXdxX23xX3xX7xX6xX1cxX3xX66xX1xXdxX3xX4xX1xX216xX3xX4xX1xX20bxX3xX53xXb3xX3xXe2xX14xX19xX3xX4xX476xX19xX3xX19xX1xXb7xX3xXexX94xX7exX19xX23xX3xX1xX53fxX19xX3xX4xX1xXdxX14xX89xX3xXe2xX22xX18xXexX3xX4xX1xXdxX14xX4xX3xX2dxX10xX3xXexX6xX2bxX3xX73xX6xX3xX94xX95xXdxX3xX4xX2bdxX19xX73xX3xX10xX89xX3xXexX94xX6xXdxX3xX133xX125xX3xX19xX1xXb7xXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xXc1xX1xXdxX14xX89xX3xXe2xX22xX18xXexX3xXe2xXf4xXf5xX4xX3xX2dxX10xX23xX3xX105xX6xX19xX1xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX17xXdxX121xX19xX3xX7xXf0xX3xX94xX95xXdxX3xX1cxX19xX73xX3xX56xX1cxX19xX73xX3xX4xX1xX18xX2bxX3xX133xX125xX3xX19xX1xXf4xX19xX73xX3xX66xX1xX8exX19xX73xX3xX19xX73xX2b7xX3xX17xX20bxX3xX4xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX3xX17xX53fxXexX3xX73xXdxXedxXb3xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX22xX56xX2bxXaxX12xXcxX1xX8exX19xX73xX3xX1bxX1cxX6xX3xX16axX91xX22xX3xX5axX73xXf4xX2b7xXdxX3xX5bxX6xX22xX3xX5cxX4fexX19xX73xX23xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xX6xX19xX3xX1bxX1cxXcbxX19xX3xXcexX3xX2bxX7exX1cxX3xX4xX532xX1cxX3xX6xXdxX3xXexX26xX19xX73xX3xX5xXb7xX3xX19xX18xX19xX3xX19xX1xX2c2xX19xX3xX4xX38xX6xX3xXe2xXf0xXdxX3xXexXf4xXf5xX19xX73xX3xX5axX73xX1cxX2bxXfdxX19xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xX105xX6xX19xX1xX3xX2dxXdxX19xX3xX5xXdxX7exX19xX3xX1xX443xX3xXexX1xX10xX22xX3xX7xXf0xX3xXe2xXdxX443xX19xX3xXexX1xX22xX18xXdxX242xX3xXbexXcexXcexX18bxX11dxX190xX2xX190xX288xX287xX3xX73xX86xXbxX3xXe2xXdxX125xX1cxX3xXexX94xX6xX3xX133xXdxX7exX19xX3xX53xX1cx136acxX19xX1xX3xXc1xX8exX19xX73xX3xX5axX73xX47fxX4xX3xX4xX1cxX19xX73xX3xX4xX2axXbxX3xXexX1xX8exX19xX73xX3xXexXdxX19xX3xXbxX1xX116xX4xX3xX133xX116xX3xXe2xXdxX125xX1cxX3xXexX94xX6xXb3xX3xXcxXdxX19xXbcxX144xX19xX1xX242xX3xX62xXb3xX53xXf4xX19xX73xX0xX44xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đâm chết người trong tiệc cưới

Đâm chết người trong tiệc cưới
2016-10-12 05:32:56

(NLĐO)- Mâu thuẫn khi dự tiệc cưới dẫn đến ẩu đả, một thanh niên dùng dao đâm chết đối phương. Ngày 11-10, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự Trần Trọng Đại (20 tuổi, ngụ...

“Tắc” nhiều vụ buôn động vật hoang dã

“Tắc” nhiều vụ buôn động vật hoang dã
2016-10-11 08:35:49

(NLĐ) - Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu khu vực về luật pháp liên quan đến động vật hoang dã nhưng việc xử lý còn nhiều khúc mắc. Từ năm 2012 đến nay, VKSND 2 cấp tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết