Cập nhật:  GMT+7
4b57x8dd5x64d8x4d8ax95c1xae1cx5bd3x9703x8f0dxX7x99e2xcbf9x8702x82e2x8affx9817xX5x8bfcxXaxaaf4x6a85x8a44xd0a0xX4xX3xb22bxX1xab75xX3x4c68xXdxX3x6b73x4bbbxcb69xX18xX3x63dcx5affxXex6b74xb7efxX3xX1cxd3bfxX18xX1xX3xX18xX1x9125xX24xX3xX4x504fxX18x54c7xX3xX6xX18xX3xX4x60f1xXdxX3xXexa926xX6xX18xX37xX0xb5f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcc1fxX10xX6xX20xXaxX12xXcxXcx5fbaxX3x93ccxX3x5ab9xX6x65e6xX3x4fc6xX1xXdxX3xX4x878bxX18xX37xX3xX18xX1xc0bexX24xX3xX37xXdxX6xX18xX37xX3xX1x6d2dxX3xX4xX1xX25xX18xX3xX1cxX2bxX18xX1xX3xX18xX1xX31xX24xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xX4xX3dxXdxX3xXexX41xX6xX18xX37xX3xX1cxX6xX18xX37xX3xX5xd1bcxX24xX3xX18xX1xXdx681cxX24xX3x9617x6a3cxX28xX3x6fc9xX37xX63x62e7x5f11xX18xX3xd336xX63x7461xX18xX3x86dexX6xX24xX3xb21fx8e4axX3xXexX41x6321xX18xX3xX5xXadxX18xX1xX3xXexX41xX63xXb7xX3xX18x6b59xX3xX1cxc975xX18xX3xc607xX3xX18x606exX24xX3xX7xX6xX63xX3xXexX1xaea5xX3xXc4x5c14xX3xXc4xa13dxXexX3xX5xb442xXdx82bcxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xXc4xX5xX10xX3xX7xXexXb7xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX41xX37xXdxX18xc106x4f8dxXbx9316xX3xX6xX63xXex73eexXaxX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7ac8xX116xX20xXb7xXaxX12xX0xXdxX24xX37xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX1xX1axX3xX1cxXdxX3xX1fxX20xX21xX18xX3xX24xX25xXexX27xX28xX3xX1cxX2bxX18xX1xX3xX18xX1xX31xX24xX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xX4xX3dxXdxX3xXexX41xX6xX18xX37xX3xXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX46xX46xX7xXexX6xXexXdxX4xXf5xX18xX10xd355xXf5xXexX63xX116xXdxXexX41xX10xXf5xXb0xX18xX46xXexXexX116xX46xXdxX46xX7xXddxX10fxXddxX46xX10fxace8xX2xXddxX46xX19fxX10fxX46xX10fx63a7xX46xX20xX116xXdxX5fxXexX63xX116xX18xX37xX5fxXb0xX63xX6xX5fxXc4xXdxX5fxXc4xX6xXexX5fxX7xX6xX18xX37xX5fxX10fxX1a7xX5fxX10fxX5fxX7xX6xX63xX5fxXddxX5fxX18xX6xX24xX5fxXexX41xX63xXb7xX5fxX18xX6xX5fxX41xX10xX7xXdx5fe5xX10xX5fxc035xXbxX37xX5fxX2xbbfbx9ddexXddxXddxa7e6x5297xX10fxd214xX1ebxXf5xX1e1xXbxX37xXaxX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX20xX12xX0xX46xXexX41xX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xX13xXc9xXdxX3xXexX14xX15xX18xX37xX3xX1fxX1cxX2bxX18xX1xX3xX18xX1xX31xX24xX27xX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xX4xX3dxXdxX3xXexX41xX6xX18xX37xX3xXc4xXecxX3xXc4xXefxXexX3xX7xX2bxX18xX37xX3xX10fxX1a7xX5fxX10fxX3xX7xX6xX63xX3xXddxX3xX18xXe0xX24xX3xXc4xXecxX3xXexX41xX63xXb7xX3xX18xXd7xX3xX5fxX3x50e0xXb4xX55xX10exX3xX12cx6430xX3xX61xbb65xXb4xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX20xX12xX0xX46xXexX41xX12xX0xX46xXexX6xXc4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXb4xX37xXa7xXb7xX3xX10fxX1a7xX5fxX10fxX28xX3x4d9cxX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXex6117xX18xX1xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xca19xX14x6f1axX18xX37xX3xX1cxXd7xX3xXc4xXefxXexX3xX37xXdxd0acxX3xXb4xX37xX63xXb7xXb8xX18xX3xXbbxX63xXbdxX18xX3xXc0xX6xX24xX3xX5fxX3xX1eaxX1edxX3xXexX63xa163xXdxX28xX3xXexX1xX14xX1axX18xX37xX3xXexX41xabb0xX3xXexXf3xXdxX3xce29xXf5xX2f7xX1xX2f1xX3xX55x8b88xX6xX28xX3xXcxX2f7xXf5xXcxX1xc498xX3xX2bcxX31xX63xX3x92ebx682exXexX3xX65xX1xXdxX3xX1cxX6xX18xX37xX3xX5xa83exX18xX3xXexX41xXc9xX18xX3xX5xXadxX18xX1xX3xXexX41xX63xXb7xX3xX18xXd7xX3xXexXf3xXdxX3xX111xXd7xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xX30dxb197xX28xX3xX1xX63xXb7xXadxX18xX3xX2aaxX307xX3xX2aaxX1xXdxX28xX3xXcxX2f7xXf5xX55xX2aaxX30dxXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXcxX1xX10xX116xX3xX2aaxX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXexX2b3xX18xX1xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xX2bcxX14xX2bexX18xX37xX28xX3xXexXc9xXdxX3xX10fxXddxX5fxX10fxX5fxX10fxX19fxX2xX19fxX28xX3xXc0xX6xX24xX3xX1cxX14xX15xX4xX3xXcxX41xX31xX18xX3xX2f7xX1xXdxX3xXc0xX116xX18xX37xX3x89bdxX18xX37xXb1xX3xXcxX2f7xXf5xXcxX1xX307xX3xX2bcxX31xX63xX3xX30dxX30exXex4b80xX3xX18xX70xXdxX3xX4xX70xX3xX18xX37xX14xX1axXdxX3xX1cxX6xX18xX37xX3xXexX1xX10xX116xX3xX20x5c5cxXdxX3xXb0xX15xX3xX24xXe9xX18xX1xX3xX18x978cxX18xX3xX18xX1xX1axX3xXc0xX6xX24xX3xX1cxXdxX3xX1fxX1cxX2bxX18xX1xX3xX20xX21xX18xX3xX24xX25xXexX27xX3xX18xX1xX2cbxX18xX37xX3xX18xX37xX14xX1axXdxX3xX1cxX6xX18xX37xX3xXexX1xX10xX116xX3xX20xX3dbxXdxX3xX18xXa7xXb7xXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXb4xX1x4ce7xX18xX3xX5xX1axXdxX28xX3xXc0xX6xX24xX3xX4xX6axX18xX37xX3xXb0x8951xXdxX3xXc0xX116xX18xX37xX3xXb0xXa7xX3xXddxX3xX1cxXc9xXdxX3xXexX14xX15xX18xX37xX3xX65xX1xX2bxX4xX3xX1xX6axX18xX37xX3xX1xX2e4xX3xX1cxXdxX3xXexXe9xX24xX3xX65xXdxXdaxX24xX3xX18xX1xX2cbxX18xX37xX3xX18xX37xX14xX1axXdxX3xX1cxX14xX15xX4xX3xX4xX1xX116xX3xX5xXa7xX3xX1cxX6xX18xX37xX3xXexX1xX10xX116xX3xX20xX3dbxXdxX3xXb0xX15xX3xX4xX307xX6xX3xXc0xX116xX18xX37xXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12x75ccxX1xXdxX3xX1cxXdaxX18xX3xX18xX37xXd7xX3xXexX14xX3xXcxXbdxX18xX3xXc0xX439xXbxX28xX3xXexX1xX63xX30exX4xX3xX2f7xXf5xX2f7xX1xX2f1xX3xX2aaxX14xX1axX18xX37xX28xX3xXcxX2f7xXf5xXcxX1xX307xX3xX2bcxX31xX63xX3xX30dxX30exXexX3xX3aexX37xX31xX18xX3xX4xX1xX6axX6xX3xX12cxXa7xX3xXexX2b3xX18xX1xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xX2bcxX14xX2bexX18xX37xX3c1xX28xX3xX4xX2bxX4xX3xX1cxXc9xXdxX3xXexX14xX15xX18xX37xX3xX18xXa7xXb7xX3xXexX1xb345xXb7xX3xX24xX30exXexX3xX18xX1xX70xX24xX3xX1e7xX3xX18xX37xX14xX1axXdxX28xX3xX37xX7axX24xX3xX2xX3xX4xX2bxX18xX3xXc4xX30exX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXcxX2f7xXf5xXcxX1xX307xX3xX2bcxX31xX63xX3xX30dxX30exXexX3xXb0xXa7xX3xX1e6xX3xX4xX2bxX18xX3xXc4xX30exX3xX2aaxX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXexX2b3xX18xX1xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xX2bcxX14xX2bexX18xX37xX3xX1cxX6xX18xX37xX3xX24xX25xX4xX3xXexX1xX14xX1axX18xX37xX3xXbxX1xXb1xX4xX3xX1cx9949xX3xX5xXa7xX24xX3xX18xX1xXdxXadxX24xX3xXb0xXb1xX3xXc4xX3dxX116xX3xXb0xXadxX3xX5xXb8xX3xX1xX30exXdxX3xX41xX21xX24xX3xXexX1xX2bxX18xX37xX3xa5f8xXdxX3e7xX18xX37xXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXcxX14x5622xX18xX37xX3xX18xX1xX31xX24xX3xX18xX1xX70xX24xX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xX4xX3dxXdxX3xXexX41xX6xX18xX37xX3xXexX41xX3e7xX18xX3xX5xXa7xX3xX18xX1xX2cbxX18xX37xX3xX18xX37xX14xX1axXdxX3xX1cxX6xX18xX37xX3xXexX1xX10xX116xX3xX20xX3dbxXdxX3xXb0xX15xX3xX4xX307xX6xX3xXc0xX116xX18xX37xX3xX18xX3e7xX18xX3xX18xX1xX70xX24xX3xX4xX307xX6xX3xXc0xX6xX24xX28xX3xXc0xX116xX18xX37xX3xX5xX439xXbxX3xXex8359xX4xX3xX111xX35xX18xX37xX3xXb0xXa7xX116xX3x4c40xXbxX3xX111xX10xX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXb0xXa7xX3xX41xX6xX3xXexX6xXb7xX3xX1xXa7xX18xX1xX3xX1xX63xX18xX37xXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXb4xX37xX14xX1axXdxX3xXc4xXecxX3xX18xX1xX70xX24xX3xX18xXa7xXb7xX3xX1cxX2bxX18xX1xX3xX18xX25xX18xX37xX3xX18xX1xX52fxXexX3xX5xXa7xX3xX6xX18xX1xX3xX13xX439xX63xX3xX13xXe9xX18xX1xX3xX55xX6axX18xX37xX3xX3aexX4xX2bxX18xX3xXc4xX30exX3xX2aaxX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXcxX2f7xXf5xXcxX1xX307xX3xX2bcxX31xX63xX3xX30dxX30exXexX3c1xX3xXc4xXecxX3xX1cxX2bxX18xX1xX3xXc4xX21xX18xX37xX3xX24xd245xX3xXc4xX3dxX116xX3xX1xXdxX5a2xX24xX3xXexX44bxXdxX3xX37xXd7xXb7xX3xX111xX14xX2bexX18xX37xX3xX24xX6fbxXdxXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xX2aaxX2bxX4xX3xX1cxXc9xXdxX3xXexX14xX15xX18xX37xX3xXexX41xX116xX18xX37xX3xX18xX1xX70xX24xX3xX4xX307xX6xX3xXc0xX6xX24xX3xX1cxb563xX63xX3xXc4xXecxX3xXc4xXefxXexX3xX18xX37xX6xXb7xX3xX7xX6xX63xX3xX1cxX70xX28xX3xX41xXdxX3e7xX18xX37xX3xXc0xX6xX24xX3xXc4xXc5xX3xXexX41xXc9xX18xXf5xX3xX2aaxX35xX18xX37xX3xX6xX18xX3xXexX2b3xX18xX1xX3xX12cxXe9xX18xX1xX3xX2bcxX14xX2bexX18xX37xX3xX1cxXd7xX3xab27xX63xXb7xXdaxXexX3xX1cxXecxX18xX1xX3xX65xX1xX5e6xXdxX3xXexXc9xX3xXb0xXb1xX3xX2bxX18xX28xX3xX65xX1xX5e6xXdxX3xXexXc9xX3xXc4xXecxX3xX4xX6xX18xX3xXb0xXa7xX3xXexX41xX63xXb7xX3xX18xXd7xX28xX3xXc4xXefxXexX3xX1cxX14xX15xX4xX3xXc0xX6xX24xX3xX7xX6xX63xX3xXddxX3xX18xXe0xX24xX3xXc4xXc5xX3xXexX41xXc9xX18xXf5xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX116xX20xXb7xXaxX12xXcxX1xX10xX116xX3xX1xX7axX3xX7xX2bexX28xX3xXc0xX6xX24xX3xXex552dxX18xX37xX3xX4xX70xX3xX24xX30exXexX3xXexXdxX74fxX18xX3xX2bxX18xX3xXb0xX74fxX3xXexX30exXdxX3xX5xX80exX6xX3xX1cxX3dxX116xX3xX4xX1xXdxXdaxX24xX3xX1cxX116xXf3xXexX3xXexXa7xXdxX3xX7xX3dxX18xXf5xX3xX12cxX273xX3xX61xX276xXb4xX0xX46xXbxX12


Các tin đã đưa

Bị tấn công đánh chết người, phạm tội gì?

Bị tấn công đánh chết người, phạm tội gì?
2016-02-28 00:26:02

TTO - Bị lấy mất con gà cúng, chủ nhà đuổi theo xô ngã đối tượng. Chủ nhà sau đó bị đối tượng và đồng phạm cầm dao đuổi đến tận nhà tấn công nên cầm gậy chống trả làm chết đối tượng.

Phục vụ tốt nhu cầu làm chứng minh nhân dân

Phục vụ tốt nhu cầu làm chứng minh nhân dân
2016-02-28 00:19:11

(QT) - Trong những ngày đầu năm, nhu cầu cấp, đổi giấy CMND của người dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị tăng đột biến, có thời...

Tòa trả hồ sơ vụ bé gái bán vé số sinh con

Tòa trả hồ sơ vụ bé gái bán vé số sinh con
2016-02-27 14:03:52

TTO - Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đồng thời hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị cáo bị truy tố trong vụ bé bán vé số sinh con trước 16 tuổi.

Bắt kẻ sàm sỡ phụ nữ, cướp tài sản

Bắt kẻ sàm sỡ phụ nữ, cướp tài sản
2016-02-27 14:03:40

TTO - Chị H. đang mở cổng vào phòng trọ, Đặng Quốc Ánh đạp xe áp sát, sờ soạng chị H. Nạn nhân rút chìa khóa xe bỏ chạy, Ánh đuổi theo sàm sỡ tiếp, lấy chìa khóa cướp xe máy của chị H.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết