Cập nhật:  GMT+7
8139x10824x13ac3x11d10x1228fx11fbex10b8dxa3f2x14b82xX7x14204xb913xdacbx12fccx12995xcf0fxX5xd458xXax1168dxd465x115a7xXexX3xf6ffxa62exX4xX1xX3xX17xX1x100ebxX4xX1xX3xX7xeea6x14091xfd09xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdx117bdxX24xX3x1320exX3xf231xX6xX3xXex1200ex82cdxX25xX3xX1xb6d1xX24xea0axX3xX24x133dexX24xX3exX0xfeb4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5a8xX10xX6x1158bxXaxX12xXcxXcxb147xX3xda6cxX3x13aa3xX1xXdxX3xX4xe66fxX24xX3exX3xX6xX24xX3x149bex13501xXexX3xX24xX3exe515xX3x10cebxXbxX3xc0b7xX3cx12d86xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xXcxcb59xX24xX3xX60xXdxX33xX3x108c9x13222xX24xX25xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX4xX1xf709xX4xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdx10186xX24xX3xX24xX6xX33xX25xX3xX24x829axX3x13293x13e3exX3xX77xX14xXdxX3xX77xXb0xX3xXexX1xX1exX79xX3xX4xX1xX23xX38xX3xX1xX79xfc4axX4xX3xX4xX1x11460xXexX3xX4xe5e7xX6xX3xX4xXcaxX3xXexX1x10111xX3xX6cxXa4xX24xX3xXex9d24xX79xX24xX3exX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xX24xX3cxX38xaba9xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX6cxX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX33xX6xXddxX3exXdxX24xee80xa953xXbx8cd7xX3xX6x10917xXexX79xXaxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdcb3xX79xX57xX38xXaxX12xX0xXdxX33xX3exX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX4xX1xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2exX24xX3xX31xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX25xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX24xX41xX24xX3exX3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXefxX24xX10xf8abxXefxXexX10exX79xXdxXexXddxX10xXefxX77xX24xX45xXexXexX79xX45xXdxX45xX7x11bcfxX109xX193xX45xX109xd114xX2xX193xX45xX198x136ecxX45xX2x14eb6xX45xX57xX79xXexX5exX17xXdxX4xX1xX5exX17xX1xX6xX4xX1xX5exX7xX6xX24xX5exa494xX5ex13090xXbxX3exX5exX2xX1b5xa141xX1a0xX109xX1a0xX193xX109xX2xX1b5xXefxX1b7xXbxX3exXaxX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xXcxX6xX24xX3exX3xX77xX74xXexX3xXexX1xX10exX3xX3exXdxXadxX3xXexX23xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1x12491xX24xX3exX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX25xX3xXexXddxX79xX24xX3exX3xXafxX41xX3xX4xX41xX3xX33xXb0xX3xXexX6dxX10exX25xX3xXddxX79xXdxX3xXafxXdxX2exX24xX3xX77xX3cxX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXafxX1exX3xX5exX3xb9bbxX24xX1xX3x1236exXefxb988xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xX45xXexX6xX6cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX8dxX1exX24xX3exX3xX2xX1a0xX5exX19dxX25xX3xX5x12f07xX4xX3xX5xc5ecx10788xX24xX3exX3xXbxX1xX20exX24xX3exX3xc916x8767xX24xX1xX3xX7xX1exXexX3xdef3xX10exX293xX24xX3xX5xf3b1xX3xX77xa999xX3xXexXddxX74xXexX3xXexX283xX3xX10bxXb0xX3xX1xX14xXdxX3x13b8bx91e2xX292xX193xX1b5xe915xX3xXbxX1xXcaxXdxX3xX1xX288xXbxX3xX77xf4aexXdxX3xXbxX1xX20exX24xX3exX3xX292xX293xX24xX1xX3xXafxXdxX2a4xX10exX3xXexXddxX6xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX23xX33xX3xX77xX2a4xX3xXexXddxX74xXexX3xXexX283xX3xX10bxXb0xX3xX1xX14xXdxX3xX292xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xXcxX2b6xXefxX54xX292xfb72xX3xX77xX3cxX3xX292xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xX1xX10exX38xX2exX24xX3xX126x1178axX24xX1xX3xX292xX1xX1exX24xX1xX3xX6cxX6dxXexX3xX24xX3exX72xX3xfabdxXafxX14xXexX3xX17xX18xX4xX1xf790xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xXcxX86xX24xX3xX60xXdxX33xX3xX8dxX8exX24xX3xX2b5xXafxX287xX72xX24xX3exX3xX7xXcaxX3xX19dxX25xX3xX10bxXb0xX3xX126xX319xX24xX1xX3xX54xX287xX24xX3exX25xX3xX1xX10exX38xX2exX24xX3xX126xX319xX24xX1xX3xX292xX1xX1exX24xX1xX2baxXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12x9c64xX283xX4xX3xX5xX287xX288xX24xX3exX3xX4xX1xe662xX4xX3xX24xf8a4xX24xX3exX3xXafxXb0xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2exX24xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX4xX1xX99xX4xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxXa4xX24xX3xXexX3cxX24xX3exX3xXexXddxXadxX3xX24xX1xXdxX2a4xX10exX3xX5xX79xX23xXdxX3xX32bxX1xX3cxX24xX3exX3xX24xX41xX24xX3exX334xX25xX3xX4xa4c4xX24xX3exX3xX24xX1xXdxX2a4xX10exX3xX57xX6dxX10exX3xX1xXdxX2exX10exX3xX24xX3exX1xXdxX3xX77xX6dxX24xX3xX7xXcexX3xX57xX99xX24xX3exX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX60xX1xX79xX293xX24xX3exX3xX1a0xX3exX3xX4xX3e6xX24xX3exX3xX24xX3exX3cxX38xX25xX3xX17xX1xXdxX3xX4xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xX6cxX6dxXexX3xX24xX3exX72xX3xX74xXbxX3xX77xX3cxX79xX3xX17xXdx9cedxX33xX3xXexXddxX6xX3xXexX1xX319xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX4xX1xX99xX4xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX24xXdxXa4xX24xX3xX24xX6xX33xX25xX3xX24xXadxX3xX77xX14xXdxX3xX77xXb0xX3xXexX1xX1exX79xX3xX4xX1xX23xX38xX3xX1xX79xXc5xX4xX3xX4xX1xXcaxXexX3xX4xXcexX6xX3xX4xXcaxX3xXexX1xXd6xX3xX6cxXa4xX24xX3xXexXddxX79xX24xX3exXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX60xXdxX458xX33xX3xXexXddxX6xX3xXexX23xXdxX3x112b4xX3xXbxX1xX20exX24xX3exX3xX4xXd6xX6xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX25xX3xX4xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xXexX1xX10exX3xX3exXdxXadxX3xX24xX1xXdxX2a4xX10exX3xX5xX79xX23xXdxX3xX1xX10exX24xX3exX3xX17xX1xX18xX3xX24xX1xX287xX3xXddxX79xXdxX3xXafxXdxX2exX24xX25xX3xX33xXb0xX3xXexX6dxX10exX25xX3xX57xX6xX79xX3xX6cxX6dxX33xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX13xXc5xX4xX3xX6cxXdxX2exXexX25xX3xX4xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2exX24xX3xX24xX1xXdxX2a4xX10exX3xX3exX41xXdxX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXafxX1exX25xX3xX4xX86xX24xX3xXexXdxX458xX10exX3xX5xX38xX25xX3xX6cxXdxX458xX24xX3xX7xXcaxX3xX10bxX10xX3xX24xX3exX1xXdxX3xX3exXdxX293xX25xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX4xX1xX99xX4xX3xXafxXdxX2exX24xX3xXexX1xX79xX23xXdxX25xX3xX57xX86xX38xX3xX4xX1xX10exX38xX2a4xX24xX3xX4xX3e6xX24xX3exX3xX7xX31xX3xX7xX1exX4xX1xX3xX3exX1xXdxX3xX4xX1xbc65xXbxX3xX5xXdxXa4xX24xX3xX29bxX10exX6xX24xX3xXafxf85bxX24xX3xX1xX79xX23xXexX3xXafxX14xX24xX3exX3xX17xXdxX24xX1xX3xX57xX79xX6xX24xX1xX25xX3xX6cxX10exX65xX24xX3xX6cxX1exX24xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX292xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xXafxXb0xX3xXafxX287xX6xX3xX2xX198xX3xX24xX3exX287xX72xXdxX3xX77xX2a4xX3xX292xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xX1xX10exX38xX2exX24xX3xX126xX319xX24xX1xX3xX292xX1xX1exX24xX1xX3xXexXdxX5d5xXbxX3xXexX99xX4xX3xX10bxX1exX4xX3xX33xXdxX24xX1xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX24xX1xX74xX24xX3xXafx11241xX24xX1xX3xX6cxX6xX24xX3xXafxc335xX10exX3xX4xXd6xX6xX3xX4xX8exX3xX29bxX10exX6xX24xX3xXafxXdxX2a4xX10exX3xXexXddxX6xX25xX3xX24xX1xXdxX2a4xX10exX3xX17xX1xX293xX3xX24xX39exX24xX3exX3xXafxX86xX38xX3xX5xX3cxX3xX33xX14xXexX3xX6cxX39exX24xX3exX3xX24xX1xX41xX33xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX23xX33xX3xX4xX1x9bedxX24xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xXexXddxX37xX3xX24xX3exX99xX3xX7xX6xX10exX3xX17xX1xXdxX3xX3exX86xX38xX3xX1exX24xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12x10f70xX99xX3xX77xXdxX2exX4xX3xXafxX6xX24xX3exX3xXafxX287xX288xX4xX3xX4xX8exX3xX29bxX10exX6xX24xX3xX4xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xXexXdxX5d5xXbxX3xXexX99xX4xX3xXafxXdxX2a4xX10exX3xXexXddxX6xXefxX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX6cxX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX33xX6xXddxX3exXdxX24xX108xX109xXbxX10bxX3xX6xX10exXexX79xXaxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX0xXdxX33xX3exX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX4xX1xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2exX24xX3xX31xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX25xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX24xX41xX24xX3exX3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXefxX24xX10xX17fxXefxXexX10exX79xXdxXexXddxX10xXefxX77xX24xX45xXexXexX79xX45xXdxX45xX7xX193xX109xX193xX45xX109xX198xX2xX193xX45xX198xX19dxX45xX2xX1a0xX45xX57xX79xXexX5exX17xXdxX4xX1xX5exX17xX1xX6xX4xX1xX5exX7xX6xX24xX5exX2xX1b5xX1bdxX1a0xX109xX1a0xX193xX109xX2xX19dxXefxX1b7xXbxX3exXaxX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xXcxX6xX24xX3exX3xX77xX74xXexX3xXexX1xX10exX3xX3exXdxXadxX3xXexX23xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXbxX1xX20exX24xX3exX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xX5exX3xX249xX24xX1xX3xX24dxXefxX24fxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xX45xXexX6xX6cxX5xX10xX12xX0xXexX6xX6cxX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX33xX6xXddxX3exXdxX24xX108xX109xXbxX10bxX3xX6xX10exXexX79xXaxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX0xXdxX33xX3exX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX4xX1xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX25xX3xXbxX1xX1exXexX3xX1xXdxX2exX24xX3xX31xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX25xX3xX1xX3cxX24xX3exX3xX24xX41xX24xX3exX3xXaxX3xX7xXddxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX108xX45xX45xX7xXexX6xXexXdxX4xXefxX24xX10xX17fxXefxXexX10exX79xXdxXexXddxX10xXefxX77xX24xX45xXexXexX79xX45xXdxX45xX7xX193xX109xX193xX45xX109xX198xX2xX193xX45xX198xX19dxX45xX2xX1a0xX45xX57xX79xXexX5exX17xXdxX4xX1xX5exX17xX1xX6xX4xX1xX5exX7xX6xX24xX5exX109xX5exX2xX1b5xX1bdxX1a0xX109xX1a0xX193xX109xX2xX1b5xXefxX1b7xXbxX3exXaxX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xXexXddxX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX79xX57xX38xXaxX12xX292xX65xX24xX3exX3xX6xX24xX3xX6cxX6xX79xX3xX77xX86xX38xX3xX17xX1xX1exX4xX1xX3xX7xX23xX24xX3xX6cxabfdxXexX3xX4xX1exX4xX3xXafxXcaxXdxX3xXexX287xX288xX24xX3exX3xX5exX3xX249xX24xX1xX3xX24dxXefxX24fxX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexXddxX12xX0xX45xXexX6xX6cxX5xX10xX12xX54xX5cx11161xb64dxcb9exX3xX38ex103efxX292


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người
2016-03-19 07:27:07

TTO - Sau khi cắm bình ắc quy đấu nối vào dây chì, Lê Văn Vịnh vào nhà nghỉ. Khoảng 4 giờ sau, Vịnh ra kiểm tra thì thấy anh Dương Tâm Cang đã chết tại bẫy điện của mình.

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
2016-03-19 07:19:20

(QT) - Nhằm nâng cao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cán bộ, công nhân viên và nhân dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết