Cập nhật:  GMT+7
5c73x5f45x65a8xd7c0x11f2bxdabex72f8x6f95xde52xX7xcc11xd5e0x6a3ax6817x7c7fx12271xX5x75ccxXax124d3x11233x9b36xXdxX3xXexb8b6x9766x78edxb076xX3xX1bxXdx661fxXexX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1bxX18x6ad0xXdxX3xbb57xX3xccd0xX18x6a6dxX1axX1bxX3xX2exfa6axX6xX3xX5xb43cxX1axX1xX3x816fxX1axX3xXex7554xX3xX1xa835xX1axX1xX0xd555xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6x91d6xXaxX12x11a9bx63b3xXcxc7e5xX3xe334xX3xe3f9xX1bx669fxe7fcxX3xX2x11218xX48xX2xX2xX48x8185xd570xX2xb42dxb083xX3xXex8dc4xXdxX3xXexX1xca6dxX3xXex11c51xddbaxX1axX3xe75axX1xX10xX3x102cexX6xX1axX1xX73xX3xX1x10bebxX67xaec0xX1axX3xX2exX18xX30xX1axX1bxX3xX2exX35xX6xX73xX3xXcx11e80xX6xX3xX3dxX1axX3xX1axX1x1178bxX1axX3xX5axXa6xX1axX3xXex6b4dxX1axX1xX3xX5exX8dxbc92xX1axX1bxX3xXcxX7exX7bxX3x9486xX39xX3x11b06xfb13xXexX3xXbfxX41xX3xX5xX18xX8dxX3xXbcxa5a7xX1axX1bxX3x10c78xfa81xX3xX3dxX1axX3xX1bxXdxX1fxXexX3xX1axX1bxX18xX29xXdxX73xX3xX4xX18xX30xXbxX3xXexX66xXdxX3xX7xXb4xX1axX3xXbcxX14xXdxX3xXcfxX30xXdxX3xc032xX7bxX3xX4xX3dx10d8axX3xX2ex7a83xX3x8dd2xX1xbe44xX3xbf0axXb4xXfbxX3xX5dxX7xXdxX1axX1xX3xX1axbcbex7065xX3xX2x129ccxX113xX2xX60xX73xX3xXexX7excacfxX3xXexX76xXdxX3xXexX1x1301bxX1axX3xXcxX7exX8dxX1axX1bxX3xX2exX9exX6xX73xX3xXbfxX39xX3xX2exXb4xXdxX3xXcxX7exX76xX4xX1xX73xX3xX1xX8dxX67xX8fxX1axX3xX104xX14xX3xXcxX7exX76xX4xX1xX73xX3xXexXaexX1axX1xX3xX5exX8dxXb4xX1axX1bxX3xX104xX44xX1axX1x5d8cxX3xXcxX1x65e1xX110xX3xXbxX1xX3dxX1axX3x7283x68acxX3xX64xX1bx6ee9xX4xX3x117c7x1251dxX8dxX3xX5xX66xX110xX3xX100xX1x106c1xX3xXexX16fxX6xX3xXbxX1xXdxdac1xX1axX3xXexX9exX6xX15exX0xXexX6xXf6xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX110xX6xX7exX1bxXdxX1ax84e8xX6fxXbxXbfxX3xX6xX8dxXexXfbxXaxX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX110xX1bxX3xX7xX7exX4xX9xXaxX48xX48xX4xX15exXf6xX6xXfbxfe62xX8dxX6xX1axX1bxXexX7exXdxX15exXcfxX1axX48xX5axX10xX7x8aa1xXexXfbxXbxX48xX1axX10x6966xX7xX48xX2xX72x1114exddffxX48xX1dfxe533xX5ax11803xX70xX2xX1dfxX6fxX2xX70xXexX2xX70xX2xX72xX72xX1e0xX5xX2xX15ex9950xXbxX1bxXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX7exX12xX0xXexX7exX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX12xX104xX7bxX3xX4xX3dxXfbxX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xX5dxXbfxX60xX3xXexX76xXdxX3xXbxX1xXdxX185xX1axX3xXexX9exX6xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX7exX12xX0xX48xXexX6xXf6xX5xX10xX12xXcxX1xX10xXfbxX3xX4xX3dxXfbxX3xXexX7exX76xX1axX1bxX3xX4xX17cxX6xX3xX16axXdxX8fxX1axX3xX82xX86xX64x11699xX3xXexXaexX1axX1xX3xX5exX8dxXb4xX1axX1bxX3xXcxX7exX7bxX73xX3xXcfxX66xXfbxX3xX5xX11bxX4xX3xX2xX1dfxX3xX1bxXdxX29xX3xX1e5xX72xX3xXbxX1xX11bxXexX3xX4xX1xXdx683axX8dxX3xX1axX1bxX66xX67xX3xX6axX48xX1e3xX48xX6fxX70xX2xX72xX73xX3xXexX76xXdxX3xX1d3xX1xX35xX110xX3xX1dfxX73xX3xXexX1xX7bxX3xXexX7exX7fxX1axX3xX82xX1xX10xX3xX86xX6xX1axX1xX73xX3xX1xX8dxX67xX8fxX1axX3xX2exX18xX30xX1axX1bxX3xX2exX35xX6xX73xX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xXbcxXcbxXexX3xX1axX1xX173xXbxX3xXcfxX66xXfbxX3xX1axX1xX66xX3xX4xX17cxX6xX3xXcfxX19xX3xX4xX1xXfexX1axX1bxX3xX123xX1axX1bxX3xX2exX9exX6xX3xX5dxXexX185xX1axX3xX1d3xX1xX6xXdxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX5xX66xX3xX64xX1bxX8dxX67xcee6xX1axX3xX16axX10fxX1axX3xX2exXdxX292xX1axX60xX3xXcfxX66xX3xXf6xX66xX3xX2exXfexX3xXcxX1xX7bxX3xXcxca0axX3xX5dxX1e5xX72xX3xXexX8dx11dcaxXdxX60xX3xXbcx7a5axX3xXexX7exXcbxX110xX3xX4x671fxXbxX3xXexX66xXdxX3xX7xXb4xX1axX15exX3xX13xX6xX1axX1bxX3xX5xXd0xX4xX3xX5xX16fxXdxX3xXbcxXfexX3xXbcxX76xX4xX3xXexX1xX44xX3xX104xXb4xXfbxX3xXf6xX7bxX3xXf6xX66xX3xXcxX336xX3xXbxX1xX3dxXexX3xX1xXdxX8fxX1axX73xX3xX67xX3xXbcxX39xX3xX1d3xX1xX14xX1axX1bxX3xX4xX1xX1fxX3xX7exXfexXdxX3xXbcxXa6xX110xX3xX4xX1xX1fxXexX3xXf6xX66xX3xXcxX336xX15exX3xX13xX11bxX1axX1bxX3xX5xX11bxX4xX3xX1axX66xX67xX73xX3xX123xX1axX1bxX3xX86xX34bxXexX3xX5dxXf6xX14xX3xX4xX1xXfexX1axX1bxX3xXf6xX66xX3xXcxX336xX60xX3xXex7a20xX3xX1axX1bxXfbxX66xXdxX3xXbcxXdxX3xXcfxX66xXfbxX73xX3xXexX1xX7fxX67xX3xX104xXb4xXfbxX73xX3xX123xX1axX1bxX3xX86xX34bxXexX3xX1xXc0xXexX3xX5xX185xX1axX3xXcfxX66xX3xXbfxX123xX1axX1bxX3xXcfxX66xXfbxX3xX123xX110xX3xX104xXb4xXfbxX3xX1axX185xX1axX3xXbcxX39xX3xXf6xX7bxX3xX104xXb4xXfbxX3xXbcxXa6xX110xX3xX4xX1xX1fxXexX15exX3xXcxX7exXfbxX1axX1bxX3xX1d3xX1xXdxX3xX1bxXdxd358xX1axX1bxX3xX4xXfbxX3xXcfxX30xXdxX3xX123xX1axX1bxX3xX86xX34bxXexX73xX3xX104xXb4xXfbxX3xXf6xX7bxX3xX5axX6xXfbxX3xX4xX34bxXexX3xXcfxX66xXfbxX3xXexX6xX67xX3xX4xX1xXb4xX67xX3xX110xX3dxX8dxX15exX3xX100xf68axX1axX1bxX3xXexX1xX29xXdxX3xXbcxXdxX343xX110xX3xX1axX66xX67xX73xX3xX4xX1xX7bxX3xX2exXfexX3xXcxX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xX5dxX1axX1xXa6xX1axX3xXcfxXdxX185xX1axX3xXf6xX3dxX1axX3xX1xX66xX1axX1bxX60xX3xX1axX1xXdxX292xX8dxX3xX5xa680xX1axX3xXbcxXdxX8fxX1axX3xXexX1xXfbxX76xXdxX3xX4xX1xXfbxX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX336xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX1d3xX1xX123xX1axX1bxX3xXbcxX18xX19xX4xX3xX1axX185xX1axX3xXbcxXdxX3xXcfxX66xXfbxX3xX1axX1xX66xX3xXexX44xX110xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX336xX15exX3xX104xXb4xXfbxX3xX4xX1xXd0xXbxX3xX4xX33exX3xXexX6xX67xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xX7exXfexXdxX3xX5ax1169exX1axX1bxX3xX5axX6xXfbxX3xXbcxXa6xX110xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXbcxX292xX8dxX3xXf6xX7bxX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xX1bxX76xXexX3xXbcx11ab2xX73xX3xX4xX1xXaexX3xX4xX35xX3xX110xXcbxXexX3xX1axX1xX3dxXexX3xXbcxXa6xX110xX3xXexX7exX11bxX1axX1bxX3xXbxX1xX4a9xX1axX3xX5axX6xX3xXbcxX4a9xX8dxX3xX1bxXa6xX67xX3xX4xX1xXb4xX67xX3xX110xX3dxX8dxX15exX3xX100xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xXcfxX3d2xX6xX3xX4xX1xX14xX1axX1bxX3xXbcxX53fxX3xXcfxX3d2xX6xX3xXcfxX6xX1axX3xXbfxXdxX1axX3xX104xXb4xXfbxX3xXbcxX3d2xX1axX1bxX3xXbcxXa6xX110xX15exX3xXcxX1xX7fxX67xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xXcfxX6xX1axX3xXbfxXdxX1axX3xXcfxX66xX3xX1d3xX1xX123xX1axX1bxX3xX1d3xX185xX8dxX3xX5xX6xX3xX104xXb4xXfbxX3xX5axX3d2xX1axX1bxX3xX5xX76xXdxX3xX1d3xX1xX123xX1axX1bxX3xXbcxXa6xX110xX3xX1axb1f0xX6xX73xX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX1xX8dxX173xX1axX3xX123xX110xX3xX4xX1xX3dxX8dxX3xX64xX1xXdxX3xX5dxX4xXfbxX1axX3xX4xX1xX7bxX3xXcxX336xX60xX3xX4xX1xX76xX67xX3xXcfxX66xXfbxX3xXbxX1xX9exX1axX1bxX3xXcfxX66xX3xX1d3xX1xX35xX6xX3xX4xX41xX6xX3xX5xX76xXdxX15exX3xX104xXb4xXfbxX3xXcfxXcbxXdxX3xXcfxX66xX1axX1bxX3xX5xX7fxX67xX3xXexX6xX1axX1bxX3xXcfxX173xXexX3xX110xX2cxX3xX4xX41xX6xX3xXf6x74b9xX3xX4xX1xX76xX67xX3xXcfxX292xX3xX1axX1xX66xX3xX64xX1bxX16fxX4xX3xX5dxX1axX1bxX18xX29xXdxX3xX67xX185xX8dxX3xX104xXb4xXfbxX60xX15exX3xX13xX1fxX1axX3xX2xX6axX3xX1bxXdxX29xX3xX1dfxX72xX3xXbxX1xX11bxXexX3xX4xX50dxX1axX1bxX3xX1axX1bxX66xX67xX73xX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xXbcxX39xX3xXf6xX7bxX3xX100xX123xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXaexX1axX1xX3xX5exX8dxXb4xX1axX1bxX3xXcxX7exX7bxX3xXf6xX34bxXexX3xXexX76xXdxX3xX104xX8fxX1axX1xX3xXcfxXdxX8fxX1axX3xX13xX6xX3xX1d3xX1xXfbxX6xX3xX1xX8dxX67xX8fxX1axX3xX2exX18xX30xX1axX1bxX3xX2exX35xX6xX3xX1d3xX1xXdxX3xXbcxX6xX1axX1bxX3xXf6xX10fxX1axX1bxX3xXf6xX35xX3xXcfxX1fxXexX3xXexX1xX18x12952xX1axX1bxX15exX3x9e57xf59exX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xc81axX4xX3xX1axX10fxX1axX1bxX3xXbcxX39xX3xXexX33exX3xX4xX1xX70cxX4xX3xX1d3xX1xX3dxX110xX3xXbfxXc0xXexX73xX3xXexX1xX8dxX3xX1bxXdxX5e6xX3xXexX6xX1axX1bxX3xXcfxX173xXexX3xX110xX66xX3xX104xXb4xXfbxX3xX5xX7fxX67xX3xXexX7exXcbxX110xX3xX1bxXfexX110xX3xX6fxX3xX5axXa6xX67xX3xX4xX1xX8dxX67xX292xX1axX3xXcfxX66xX1axX1bxX3xX6fxX1dfxX1d3xX73xX3xX2xX3xX1axX1xf2bcxX1axX3xXcfxX66xX1axX1bxX3xX2xX1e3xX1d3xX3xXcfxX66xX3xX1xX6fbxX1axX3xX6fxX1e0xX3xXexX7exXdxX8fxX8dxX3xXbcxXfexX1axX1bxX3xXexXdxX292xX1axX3xX110x1201dxXexX15exX3xX86xX6xX8dxX3xX1d3xX1xXdxX3xXf6xX34bxXexX3xX1bxXdxX5e6xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xXbxX1xX76xX110xX73xX3xX5xX701xX4xX3xX5xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX123xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX4xX9exX1axX3xXexX7bxX4xX1xX3xXexX1xX8dxX3xXexX1xX185xX110xX3xX4xX3dxX4xX3xXexX6xX1axX1bxX3xXcfxX173xXexX3xX1bxXa6xX67xX3xX3dxX1axX3xX5xX66xX3xXf6xXcbxX3xX1c4xX8dxX4a9xX1axX3xX3dxXfbxX3xX5axX102xX1axX1xX3xX110xX3dxX8dxX73xX3xX1d3xX1xX162xX8dxX3xXexX7exX6xX1axX1bxX73xX3xXbfxX10xX3xX110xX3dxX67xX3xXcfxX66xX3xX4xXfbxX1axX3xX5axX6xXfbxX3xXcxX1xX3dxXdxX3xX700xX6xX1axX15exX3xX64xX1bxX66xX67xX3xX2xX70xX48xX1e3xX48xX6fxX70xX2xX72xX73xX3xX4xX6fbxX3xX1c4xX8dxX6xX1axX3xX100xX86xX13xXcxX3xX100xX123xX1axX1bxX3xX6xX1axX3xXexXaexX1axX1xX3xX5exX8dxXb4xX1axX1bxX3xXcxX7exX7bxX3xXbcxX39xX3xX7exX6xX3xX1c4xX8dxX67xX1fxXexX3xXbcxX7bxX1axX1xX3xX1d3xX1xX2cxXdxX3xXexX14xX3xXcfxXd0xX3xX3dxX1axX73xX3xX1d3xX1xX2cxXdxX3xXexX14xX3xXf6xX7bxX3xX4xX6xX1axX73xX3xXbcxXfexX1axX1bxX3xXexX1xX29xXdxX3xXf6xX34bxXexX3xXexX76xX110xX3xX1bxXdxX6xX110xX3xX1dfxX3xXexX1xX3dxX1axX1bxX3xXbcxX14xXdxX3xXcfxX30xXdxX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xXcfxX292xX3xX1xX66xX1axX1xX3xXcfxXdxX3x1038cxc787xXdxX1fxXexX3xX1axX1bxX18xX29xXdx72aaxX3xXcfxX66xX3xX8c8xX100xX18xX30xXbxX3xXexX66xXdxX3xX7xXb4xX1axX8d3xX15exX3xXcxX76xXdxX3xXbxX1xXdxX185xX1axX3xXexX9exX6xX73xX3xX4xX10fxX1axX3xX4xX70cxX3xXcfxX66xXfbxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xX70cxX1axX1bxX3xX4xX70cxX3xXcfxX66xX3xXexX44xX1axX1xX3xXexXdxX1fxXexX3xXcfxXd0xX3xX3dxX1axX73xX3xXcxX9exX6xX3xX3dxX1axX3xX1axX1xXa6xX1axX3xX5axXa6xX1axX3xXexXaexX1axX1xX3xX5exX8dxXb4xX1axX1bxX3xXcxX7exX7bxX3xXbcxX39xX3xXexX8dxX67xX185xX1axX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xX5xX39xX1axX1xX3xX3dxX1axX3xXexX41xX3xX1xX44xX1axX1xX15exX3xX64xX1bxXfbxX66xXdxX3xX7exX6xX3xX2exXcbxXdxX3xXbcxXfexX1axX1bxX3xXbfxXc0xXexX3xXbfxX41xX3xX4xX9exX1axX3xXf6xX8dxXcbxX4xX3xX2exXfexX3xX100xX1xX102xX3xX104xXb4xXfbxX3xXf6xXfexXdxX3xXexX1xX18xX29xX1axX1bxX3xX6fxX1dfxX70xX3xXexX7exXdxX8fxX8dxX3xXbcxXfexX1axX1bxX3xX4xX1xXfbxX3xX1bxXdxX6xX3xXbcxX44xX1axX1xX3xX1axX76xX1axX3xX1axX1xXa6xX1axX15exX3xXcxXdxX1axX73xX3xXb4xX1axX1xX1a0xX3xX2exX15exX64xX15exX82xX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng

Dùng CMND giả lừa đảo qua mạng gần 1 tỉ đồng
2015-11-17 07:42:56

TTO - Ngày 16-11, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã khen đột xuất cho đội Phòng chống công nghệ cao thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) vì...

44 bị cáo trong đường dây đánh bạc M88 lãnh án

44 bị cáo trong đường dây đánh bạc M88 lãnh án
2015-11-15 12:57:04

TT -Sau hai ngày xét xử, chiều 13-11 TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 44 bị cáo trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia qua mạng M88 với số tiền lên tới 644 tỉ đồng.

Khởi tố cán bộ xã buôn lậu thuốc lá

Khởi tố cán bộ xã buôn lậu thuốc lá
2015-11-15 12:56:48

TTO - Công an huyện Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Sang cán bộ UBND xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết