Cập nhật: 08/05/2016 20:51 GMT+7
b84dx16030xc4c1x16227xe499x17970x15b5bxd2c8x15960xX7x112e4x18137xcbd0x16048x17471xd3dcxX5x16962xXax1592bx113b7xXdx13f76x12d36xX3xXex17278xX6x15515xX3x1807fxX1xf469x12526xX3xXbxX1xX1fxX3xdbdexX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1fxX4xX3x1858fx13e99xX3xX1fxX26xX0x11de1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115f2xX10xX6xfff8xXaxX12x141fexf3d9xXcx133f1xX3x15516xX3x1513bx11162xXdxX3xXexXdxX26xX1xX3xXexX1x1607dxX26xX3xX1dxXdxee6cxX26xX3xc2c8xX16x13b48x13d72xXexX3xXex14e69xX26xX3xX4x17900xX26xe9e5xX1bxX3xXexX19xX6cxX26xX3xX1fxXbxX3xX4xX1fxX4xX3xX5x14548xcbe3xXdxX3xXex12877xXdxX3xXbxX1xX83xX20xX1bxX3xbc94xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67x13471xX26xX3xX45x1425bxXdxX3x18161x10aa1xX26xX72xX3xX4bxX4cxX16xX9fxX26xX72xX3xXcxX19xcc0dxX4exX3x159fex184fbxX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xXbxX1xX1fxX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xe56cxX26xX72xX3xX4xX1fxX4xX3xX30xX31xX3xX1fxX26xX3xbfccxX9fxX67xX3xX19xX6xX3xXexX19xX62xX26xX3xXb3xXb0xX6xX3x18278xc236xX26xc78axX3xX90xX1xXdxX15xX16xX3xX26xX72xXf0xX67xX3x1703dxX36x14109xX36x128efx109cexX2xf5c0xX1bxX3xXexX19xbd24xX4xX3xXefxX6xX26xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xX26xX1xe609xX26xX3xXb3x14588x11e77xX4xX3xXb3x1598dxX26xX3xXex1387fxX3xX72xXdxX1fxX4xX3xXexX87xXdxX3xXbxX1xX83xX20xX3xX4xe340xX6xX3xX4xX1xXb0xX3xc5aaxX1xX83xX20xX3xXcxX1xXb0xX3x18160xXdxX15xX16xX3xe6c9xX1xX12fxX1bxX3xXexX19x145d3xX3xXexX83xXdxX3xX90xX6xX20xX3xXcxX1xXf0xX26xX1xX1bxX3xX90xX6xX20xX3xXa2xX87xXf2xX3xXcxX19xX82xX26xX72xX3xXb3xX134xX26xX3xX26xX62xX16xX3xX19x1820axX3xX30xXdxX9bxX4xX3xX4xX1xXb0xX3xX30xXf0xX3xX20xX87xXexX3xX26xX72xX12fx13689xXdxX3xXefxX83xX26xX3xX5xXf0xX3xXcxX19xX5dxX26xX3xXcxX1xXb0xX3xX45xX16xX67xX15xX26xX3xX72xXdxX6xX82xX3xX48xXb0xX4xX1xX3xX20xX16xX6xX3xXb3xXdxX9bxX26xX3xXexX1xX82xX83xXdxX3x118fcxXbxXbxX82xX3xX4xX149xX6xX3xX20xX87xXexX3xX26xX6xX20xX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xX26xXdxX62xX26xX3xX65xX16xX6xX3xX20xX83xX26xX72xX3xXdfxXb4xX3xX1xX87xXdxX3x1201axX6xX4xX10xXefxX82xX82xX1dxX1bxX3xX7xX6xX16xX3xX1dxX1xXdxX3xXb3xX68xX26xX3xXb3xXb0xX6xX3xXb3xXdx14b84xX20xX3xX1xdd0cxX26xX3xXexX83xXdxX3xXexX1xX70xX26xX3xcaacxe453xX3xX90xX1xX1fxX26xX1xX1bxX3xXdfxXb4xX3xX45xX9fxXdxX3xX90xX1xX1fxX26xX1xX3xXexX1x18504xX3xXefxXb0xX3xX103xX3xXexX1xX6xX26xX1xX3xX26xXdxX62xX26xX3xX5xX83xX3xXb3xX1fxX26xX1xX3xXb3xX12bxXbxX1bxX3xX1dxX1xX138xX26xX72xX3xX4xX1xX68xX1bxX3xX5xXf0xX20xX3xX20xX6cxXexX3xX1dxX1xX9fxX3xX26xXa3xX26xX72xX3xX4xX1xX138xX26xX72xX3xX4xX10bxX3xX30xXf0xX3xX4xX12fxX53xXbxX3xXb3xXdxX3xf0b8xX3xXb3xXdxX9bxX26xX3xXexX1xX82xX83xXdxX3xX48xXdxX3xXb3xX87xX26xX72xX1bxX3xX2xX3xX48xf46axX67xX3xX4xX1xX16xX67xX15xX26xX3xX30xXf0xX26xX72xXf2xX0xXexX6xXefxX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX19xX72xXdxX26xbe8dxX103xXbxXdfxX3xX6xX16xXexX82xXaxX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX20xX72xX3xX7xX19xX4xX9xXaxX36xX36xX4xXf2xXefxX6xX82xX65xX16xX6xX26xX72xXexX19xXdxXf2xX30xX26xX36xX48xX10xX7xX1dxXexX82xXbxX36xX26xX10x1525dxX7xX36xX2xX106xX2x14c18xX36xX101xX310xX48xX104xX103xX104x14a13xX2xX103xXffxXexX2xX104xe7b3xX103xX318xX318xX5xX2xXf2xd0cfxXbxX72xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX19xX12xX0xXexX19xX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX12xX13xX138xXdxX3xXexX12fxX130xX26xX72xX3xX150xX1xX83xX20xX3xX52xXa3xX26xX3xX45xX9fxXdxX3xX4bxXdfxX4exX3xXexX83xXdxX3xX4xX134xX3xX65xX16xX6xX26xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX50xX3x1677fxX26xX1xX2d0xX3xXcxX159xX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX19xX12xX0xX36xXexX6xXefxX5xX10xX12xead7xX1fxX4xX3xXb3xXb0xX26xX1xX3xXb3xX2adxX67xX3xX5xXf0xX3xX30xX31xX3xX1fxX26xX3xX4xXd1xX3xXex166e7xX26xX1xX3xX4xX1xX6cxXexX3xX26xX72xX1xXdxX62xX20xX3xXexX19x10548xX26xX72xX1bxX3x120f7xX6xX26xX3xX4xX1xcf0exX3xX1xX16xX67xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xXb3xXb4xX3xX1xX16xX67xX3xXb3xX87xX26xX72xX3xX4xX1fxX4xX3xX5xX10bxX4xX3xX5xX12fxX130xX26xX72xX3xXexXdxX68xX26xX3xX1xXf0xX26xX1xX3xX1xX82xX83xXexX3xXb3xX87xX26xX72xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX1bxX3xX1dxX1xX1fxX20xX3xX26xX72xX1xXdxX9bxX20xX3xX1xXdxX9bxX26xX3xXexX19xX12fxX1a2xX26xX72xX1bxX3xXexX1xX16xX3xXexX1xX12bxXbxX3xX48xX6cxX16xX3xX30xX68xXexX3xXbxX1xX31xX4xX3xX30xX31xX3xX4xX1xX82xX3xX4xX70xX26xX72xX3xXexX1fxX4xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xXf2xX3xf94exXbxX3xX48xX31xX26xX72xX3xX4xX1fxX4xX3xXefxXdxX9bxX26xX3xXbxX1xX1fxXbxX3xX26xX72xX1xXdxX9bxXbxX3xX30xX31xX1bxX3xX4xX1xX2adxX26xX3xX48xX16xX26xX72xX3xXb3xX138xXdxX3xXexX12fxX130xX26xX72xX3xXb3xXb4xX3xX48xX5dxX26xX3xX5xX87xX3xX19xX18dxXf2xX3xX90xX134xX3xX65xX16xX6xX26xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xXb3xXb4xX3xXexXdxX68xX26xX3xX1xXf0xX26xX1xX3xXexX19xXdxX9bxX16xX3xXexX12bxXbxX3xXb3xX138xXdxX3xXexX12fxX130xX26xX72xX3xX45x17ec7xX3xX15exX1xX6cxXexX3xX45xX16xX68xX1bxX3xXexX19xX165xX3xXexX83xXdxX3xXdfxXb4xX3xX45xX9fxXdxX3xX90xX1xX1fxX26xX1xX1bxX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xXb3xX21cxX3xXb3xX6cxX16xX3xXexX19xX6xX26xX1xXf2xX3xXcxX83xXdxX3xX4xX134xX3xX65xX16xX6xX26xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX1bxX3xX45xX16xX68xX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX26xX1xX12bxX26xX3xXexX1xX6xX20xX3xX72xXdxX6xX3xX30xX6xXdxX3xXexX19x135bbxX3xX72xXdxX165xXbxX3xX7xef4exX4xX3xX7xX6xX16xX3xX1dxX1xXdxX3xXefxXb0xX3xX150xX1xX83xX20xX3xX52xXa3xX26xX3xX45xX9fxXdxX3xX19xX149xX3xX19xX62xX3xXexX1xX10bxX4xX3xX1xXdxX9bxX26xX3xX1xXf0xX26xX1xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX83xX20xX3xXexX87xXdxX3xX26xXd1xXdxX3xXexX19xX62xX26xXf2xX3xXcxX16xX67xX3xX26xX1xXdxX62xX26xX1bxX3xX7xX6xX16xX3xX1dxX1xXdxX3xX72xX2adxX67xX3xX1fxX26xX1bxX3xX150xX1xX83xX20xX3xX52xXa3xX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXb3xXb4xX3xXefxe429xX3xXexX19xX138xX26xX3xX1dxX1xX5c6xXdxX3xXb3xXb0xX6xX3xXbxX1xX12fxX134xX26xX72xX3xXf2xX3xX4cxX16xX6xX3xX4xX70xX26xX72xX3xXexX1fxX4xX3xX26xX72xX1xXdxX9bxXbxX3xX30xX31xX1bxX3xXbxX1xX138xXdxX3xX1xX130xXbxX3xX30xX53xXdxX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX4xX1fxX4xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX72xXdxX1fxXbxX3xX19xX6xX26xX1xX3xXexX1xX16xX87xX4xX3xXexX3c7xX26xX1xX3xXcxX1x179daxX6xX3xXcxX1xXdxX62xX26xX50xX3xX45xX16xX68xX1bxX3xXb3xX138xXdxX3xXexX12fxX130xX26xX72xX3xX150xX1xX83xX20xX3xX52xXa3xX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXb3xXb4xX3xXefxXb0xX3xX5xX10bxX4xX3xX5xX12fxX130xX26xX72xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xXefx1284dxXexX3xX72xXdxea4fxX3xX26xX72xX6xX67xX3xX7xX6xX16xX3xXb3xXd1xX3xX1dxX1xXdxX3xXb3xX6xX26xX72xX3xX5x17394xX26xX3xXexX19xX138xX26xX3xXexX83xXdxX3xX20xX87xXexX3xX26xX1xXf0xX3xXexX19xX3bcxX3x10a5fxX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX150xX1xX82xX26xX72xX3xX13xXdxX15xX26xX1bxX3xXexX3c7xX26xX1xX3xXcxX1xX62dxX6xX3xXcxX1xXdxX62xX26xX50xX3xX45xX16xX68xXf2xX3xX90xX134xX3xX65xX16xX6xX26xX3xX90xX9fxX26xX1xX3xX7xX1fxXexX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xXb3xXb4xX3xX19xX6xX3xX65xX16xX67xX68xXexX3xXb3xXb0xX26xX1xX3xX1dxX1xX6a1xXdxX3xXexX138xX3xX30xX31xX3xX1fxX26xX1bxX3xX1dxX1xX6a1xXdxX3xXexX138xX3xXefxXb0xX3xX4xX6xX26xX3xX150xX1xX83xX20xX3xX52xXa3xX26xX3xX45xX9fxXdxX3xX30xX15xX3xXexX87xXdxX3xd162xX90xX12fxX53xXbxX3xX72xXdxX12bxXexX3xXexXf0xXdxX3xX7xX9fxX26xe476xXf2xX3xX90xX134xX3xX65xX16xX6xX26xX3xX90xX9fxX26xX1xX3xX7xX1fxXexX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xX4x1332fxX26xX72xX3xX30xX62dxX6xX3xX19xX6xX3xX65xX16xX67xX68xXexX3xXb3xXb0xX26xX1xX3xX1dxX1xX6a1xXdxX3xXexX138xX3xX30xX31xX3xX1fxX26xX1bxX3xX1dxX1xX6a1xXdxX3xXexX138xX3xXefxXb0xX3xX4xX6xX26xX3xXb3xX138xXdxX3xX30xX53xXdxX3xXa2xX62xX3xX13xX554xX4xX3xX4cxX16xf25bxX26xX1xX3xX30xX15xX3xX1xXf0xX26xX1xX3xX30xXdxX3xX73fxXcxX19xX87xX20xX3xX4xX66cxXbxX3xXexXf0xXdxX3xX7xX9fxX26xX751xXf2xX3xXcxX19xX12fxX53xX4xX3xXb3xXd1xX1bxX3xX30xXf0xX82xX3xX26xX72xXf0xX67xX3xX2xX36xX101xX36xX103xX104xX2xX106xX1bxX3xXa2xX62xX3xX13xX554xX4xX3xX4cxX16xX7cbxX26xX1xX3xX4bxf4dcxX15exX3xX2xXffxX310xX101xX4exX3xXexX19xX165xX3xXexX83xXdxX3xXbxX1xX12fxX1a2xX26xX72xX3xX3c1xX66cxX4xX3xX15exX72xX1x1520exX6xX1bxX3xXexX1xXf0xX26xX1xX3xXbxX1xX138xX3xX13xX4dbxX26xX72xX3xX45xX53xXdxX1bxX3xXexX3c7xX26xX1xX3xX4cxX16xX9fxX26xX72xX3xX3c1xX245xX26xX1xX3xXb3xXb4xX3xXb3xX87xXexX3xX26xX1xX12bxXbxX3xX30xXf0xX82xX3xX26xX1xXf0xX3xX6xX26xX1xX3xX15exX72xX16xX67x16ba6xX26xX3xXcxX19xX16xX26xX72xX3xXcxX1xXf0xX26xX1xX3xX6a1xX3xXdfxXb4xX3xX45xX9fxXdxX3xXcxX1xX12fxX130xX26xX72xX1bxX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xX5xX6cxX67xX3xXb3xXdxX3xX2xX3xX20xX1fxX67xX3xXexX3aaxX26xX1xX3xXefxX9fxX26xX72xX3xX26xX1xXb4xX26xX3xX1xXdxX9bxX16xX3x12e0bxXbxX6xX48xX3xX101xX3xXexX19xXb0xX3xX72xXdxX1fxX3xX72xX5dxX26xX3xX2xX104xX3xXexX19xXdxX9bxX16xX3xXb3xX4dbxX26xX72xX3xX30xXf0xX3xXb3xX31xX4xX3xXbxX1xX1fxX3xX1dx138b5xXexX3xX7xX66cxXexX3xX5xX6cxX67xX3xXexX19xX87xX20xX3xX103xX104xX104xXf2xX104xX104xX104xX3xXb3xX4dbxX26xX72xXf2xX3xX819xX6xX16xX3xX1dxX1xXdxX3xX26xX1xX12bxX26xX3xXexXdxX26xX3xXefxX1fxX82xX3xXexX138xX3xX72xXdxX1fxX4xX3xXexX87xXdxX3xXbxX1xX83xX20xX1bxX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xXb3xXb4xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xXd1xX26xX72xX3xX30xXf0xX82xX3xX4xX16xX87xX4xX3xXb3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xXf2xX3xXcxX62dxX3xX26xX1xX671xX26xX72xX3xX4xX1xX554xX26xX72xX3xX4xX554xX3xXexX1xX16xX3xXexX1xX12bxXbxX3xXb3xX12fxX130xX4xX3xXexX83xXdxX3xX1xXdxX9bxX26xX3xXexX19xX12fxX1a2xX26xX72xX1bxX3xXbxX1xX138xXdxX3xX1xX130xXbxX3xX30xX53xXdxX3xX4xX1fxX4xX3xXb3xX134xX26xX3xX30xXb0xX3xX26xX72xX1xXdxX9bxXbxX3xX30xX31xX1bxX3xX90xX70xX26xX72xX3xX6xX26xX3xX1xX16xX67xX9bxX26xX3xX45xX9fxXdxX3xXa2xXa3xX26xX72xX3xXb3xXb4xX3xX26xX1xX6xX26xX1xX3xX4xX1xXd1xX26xX72xX3xXexX245xX20xX3xX19xX6xX3xXexX1xX149xX3xXbxX1xX83xX20xXf2xX3xX13xX12fxX130xX4xX3xXefxXdxX68xXexX1bxX3xXa2xX62xX3xX13xX554xX4xX3xX4cxX16xX7cbxX26xX1xX3xX4xXd1xX3xX103xX3xXexXdxX15xX26xX3xX1fxX26xX3xX30xX15xX3xXexX87xXdxX3xX73fxXcxX19xX87xX20xX3xX4xX66cxXbxX3xXexXf0xXdxX3xX7xX9fxX26xX751xX3xX30xXf0xX3xX73fxX90xX12fxX53xXbxX3xX72xXdxX12bxXexX3xXexXf0xXdxX3xX7xX9fxX26xX751xXf2xX3x12d05xX8ccxe925x18871xX3xXcxX45x17eecx17f6cxX50xX3xXcx11a00x1637fxX15exX3xX159xX45xb921xX8ccxX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trộm chín xe máy, ba bị cáo lãnh án 34 năm tù

Trộm chín xe máy, ba bị cáo lãnh án 34 năm tù
2016-05-07 14:57:16

TTO - Chiều tối 6-5, TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thanh (28 tuổi) và Trịnh Hải Đồng (30 tuổi, cùng ngụ tại Vũng Tàu) cùng mức án 12 năm tù và...

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí
2016-05-06 07:34:29

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 4/2016, toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 9 người, bị thương 21 người. So với tháng trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết