Cập nhật: 30/05/2011 12:40 GMT+7
ea9ex101c3x14121x14c9cx14e2fxf516xf86dxfea2x1141bxX7x11c43x12278x16681x15b6cxfeedx14ffcxX5x15254xXax118ffx1460ex12bfax15a8bxX3xXex128dax14e1dxX15xX3x1526fx11117xX15xX1xX3xX15xX1xX6x133bcxX3x11352x165dfxX15xfd27xX3xX1cxX6x16eb8x1346dxX3x13c1dxXdx13892x12e7cxX0x140e1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12103xX10xX6x1412bxXaxX12x1509ex10df6xX15x11139x168f3xXbxX18xX10xX7xX7x1226fxX3x11c99xX3xX2x1542exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxec70xX15xX3x10cb2x121f1xX6xX3xX26x1284fxX3x155c7x154bbxX15xX29xX3xX6xX15xX3xX1xX24x131cfxf7dexX15xX3xXcxX67xX3x12042xXdxX63xX33xX2exX3xX44xX14xX3x16068x16493xXdxX3xX26x14c4axXexX3xX29xXdx13a6fxX3xX66x12921xXdxX3xX33xX88xXexX3xX26xX6xX2dxX3xXexfd8bxXdxX3xX4xX1x16f27xX6xX3xX1cx14327xX77xX3xX1cxX6xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xX33xX2exX3xX47xX6xX2dxX3xX26xXa9xX24xf0c7xXbexXbexX3xX6dxXa0xX15xX1xX3xX7xX1dxXexX3xX15xX29xX1xXdxX3xX15xX29x14898xX3xX1cx12de1xX77xX3xX5xX14xX3xX15xX1x16b42xX33xX3xX4xX1xX24xX77xX63xX15xX3xX1cx160dcxXdxX3xX15x12a55xX3xXexX1xX24xX63xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ee0xX2dxX47xX77xXaxX12x10146xX1xX24xX77xX6xX3x147aax1309axX35xf70axX2exX3xX33xX88xXexX3xX15xX1xXddxX33xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX63xX15xX3xX1cxXdxX3xX4exX10xX3xX33xX1dxX77xX2exX3xXexX6xX4exXdxX3xXex11cc7xX3xXexX19xXbxX3xXex11a46xXdxX3xX4xX1dxX4xX3x11461xX24xX1dxX15xX3xX15x10b0axX94xX4xX3xX66x10170xX6xX3xX1xf21fxX3xX29xXa9xX15xX3xX4x10184xX15xX29xX3xX30xX1xX24xX3xX1cxX6exX3xXexX1xX6bxX3xX6dxXdxXbxX24xXexX18xX6xX2exX3xXcxX67xX3xX7exXdxX63xX33xX2exX3xX44xX14xX3xX87xX88xXdxXbexX3xXcxX1x150f1xX77xX3xX26xXddxX15xX29xX3xX4xX6exX15xX29xX3xX6xX15xX2exX3xX1cxX1dxX33xX3xX1cxX6exX15xX29xX3xX26x133fdxX3xX4xX1xX140xX77xX3xXexX1dxX15xX3xX5xX2dxX140xX15xXbexX3xXcxX24xX77xX3xX15xX1xXdxX63xX15xX2exX3xX15xX1xXdxebc6xX24xX3xX15xX29xX14dxXd2xXdxX3xX1cx15256xX3xX26xX6bxX3xX29xXdxX91xX3xX5xX140xXdxX3xX4x153c6xX15xX29xX3xX33xX88xXexX3xX26xX6xX2dxX3xXexXa0xXdxX3xX1cx16b52xX15xX29xX3xX1cxXa9xX77xX3xX1cxX6xX2dxX2exX3xX30xXdxX32xX33xXbexXbexXbexX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX18xX29xXdxX15x1368fxX10exXbxX4exX3xX6xX24xXexX2dxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX0xXdxX33xX29xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXax151e1xX111xedffxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX87xX1xX91xX15xX29xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX63xX15xX3xX26xX6bxX3xX26xX8cxXexX3xX29xXdxX91xX3xXexX140xXdxX3xX4x159d6xX3xX147xX24xX6xX15xX3xX1cxXdxX1c2xX24xX3xXexX18xX6xXbexXaxX3x11c73xXdxX47xXexX1xX9xXax151a0x15805xX24axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX217xX35xX35xX66xX15xX10xX4exXbxX18xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX35x148adxXdxX5xX10xX7xX35x123bexX24xX26x16117xX10xX4xXexX35xX248xX26xX35xX6xX10exX35xX6xX59xX35xX26xX10exX35xX26xX6xX15xX29xX56xX15xX1xX2dxX33xXbexX2b4xXbxX29xXaxX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX87xX1xX91xX15xX29xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX63xX15xX3xX26xX6bxX3xX26xX8cxXexX3xX29xXdxX91xX3xXexX140xXdxX3xX4xX273xX3xX147xX24xX6xX15xX3xX1cxXdxX1c2xX24xX3xXexX18xX6xXbexX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX18xX12xX0xX35xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX2xX59xX3xX15xX29xX14dxXd2xXdxX3xX26xX6bxX3xXexX140xX33xX3xX29xXdxX91xX3xX30xX1xX6xXdxX3xX1cxX14dxXecxX4xX3x14b59xXdxX15xX1xX3x112c1xX13xX6ex13ea4xX3xX66xX14xX3xXcxX24xX188xX15xX3x14540xX15xX1xX3xX4axeab5xX3xX1xX24xX77xX78xX15xX3x13301xX6exX15xX29xX3xX384xX15xX1xX54xX3xX15xX1xXd2xX3xX1cxXdxX3xX29xXdxXa0xXdxX3xX147xX24xX77xX32xXexX3xX33xXd5xX24xX3xXexX1xX24x11e84xX15xX3xX66xX94xXdxX3xX33xX88xXexX3xX15xX1xXddxX33xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX63xX15xX3xX30xX1xX1dxX4xXbexX3xX44xX6xXdxX3xX26xX63xX15xX3xX1x16f08xX15xX3xX15xX1xX6xX24xX3xX1cxX32xX15xX3xX4xX15dxX15xX29xX3xX30xX1xX24xX3xX1cxX6exX3xXexX1xX6bxX3xX6dxXdxXbxX24xXexX18xX6xX3xX1cx16472xX3xXaxX47xX14xX15xX3xXexX18xX19xX15xX3xX1cxX1dxX15xX1xX3xX15xX1xX6xX24xXaxXbexX3xXcxX24xX77xX3xX15xX1xXdxX63xX15xX2exX3xX66xX67xX6xX3xX33xX94xXdxX3xXaxXexX19xXbxX3xX1xXecxXbxX3xX147xX24xXd5xX15xXaxX3xXexX1xf0cexX3xX1xX14xX15xX1xX3xX66xXdxX3xX15xX14xX77xX3xX4x15ac6xX6xX3xX1x1035cxX3xX26xX6bxX3xX4xXa0xX15xX1xX3xX7xX1dxXexX3xX15xX29x11494xX15xX3xX4xX1x100b2xX15xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX18xX29xXdxX15xX217xX10exXbxX4exX3xX6xX24xXexX2dxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX0xXdxX33xX29xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX248xX111xX24axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX2dxX3xX30xXdxX32xX33xX3xX26xX6bxX3xXexX1xX24xX3xX29xXdxX91xXbexXaxX3xX285xXdxX47xXexX1xX9xXaxX28cxX28dxX24axXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX217xX35xX35xX66xX15xX10xX4exXbxX18xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX35xX2abxXdxX5xX10xX7xX35xX2b1xX24xX26xX2b4xX10xX4xXexX35xX248xX26xX35xX6xX10exX35xX6xX59xX35xX26xX10exX35xX47xX6xX2dxX56xX30xXdxX10xX33xXbexX2b4xXbxX29xXaxX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX18xX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX2b1x10627xX3xX1xX24xX15xX29xX3xX30xX1x10ba7xX3xX26xX6bxX3xXexX1xX24xX3xX29xXdxX91xXbexX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX47xX12xX0xX35xXexX18xX12xX0xX35xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX87xX29xX14xX77xX3xX10ex15d6fxX35xX111xX2exX3xX33xX88xXexX3xX4xX1dxX15xX3xX26xX88xX3xX1cxXdxX1c2xX24xX3xXexX18xX6xX3xX4xX1xX2dxX3xX26xXdxX32xXexX2exX3xX15xX1xXdxX1c2xX24xX3xX30xX1xXa0xX3xX15xX462xX15xX29xX3xX15xX1xXddxX33xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX63xX15xX3xX26xX6bxX3xX26xX8cxXexX3xX4xXddxX3xX5xXdxX63xX15xX3xX147xX24xX6xX15xX3xX1cxX32xX15xX3xX1xX2dxX140xXexX3xX1cxX88xX15xX29xX3xX1cxXe8xXdxX3xX15xXecxX3xXexX1xX24xX63xXbexX3xX372xX389xX3xX18xX88xX15xX29xX3xX66xX139xX3xX1dxX15xX2exX3xX15xX1xXdxX1c2xX24xX3xX29xXdxX188xX77xX3xXexXd2xX3xX29xX1xXdxX3xX15xXecxX3xX1cxX1ccxX3xX1cxX14dxXecxX4xX3xX15xX1xX14xX3xX4xX1xXa5xX4xX3xXexX18xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX24xX3xX29xXdxX91xXbexX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX102xX2dxX47xX77xXaxX12xX87xXbexX3xX384xX15xX1xX0xX35xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Rơi từ tầng 2 xuống đất, một người tử vong

Rơi từ tầng 2 xuống đất, một người tử vong
2011-05-29 23:43:02

(QT) - Vào khoảng 11 giờ ngày 29/5/2011, tại đường Ngô Quyền (KP 1, phường 2, thị xã Quảng Trị) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm một người chết. Nạn nhân là ông Trương...

Hỗn chiến náo loạn vũ trường

Hỗn chiến náo loạn vũ trường
2011-05-29 09:16:52

(VnExpress) - Khoảng 10 thanh niên chếnh choáng hơi men bước ra từ vũ trường đã bị một nhóm khác xông vào chém tại khu vực bãi giữ xe làm nhiều người trọng thương.

Đưa thẻ tín dụng giả vào VN sử dụng

Đưa thẻ tín dụng giả vào VN sử dụng
2011-05-29 09:16:38

(VnExpress) - Choi Mingkian khai được một tổ chức xã hội đen ở Malaysia làm hộ chiếu và giao hàng chục thẻ tín dụng mang sang Việt Nam sử dụng để mua hàng.

Để tù nhân trốn trại, quản giáo bị khởi tố

Để tù nhân trốn trại, quản giáo bị khởi tố
2011-05-29 09:16:25

(VnExpress) - Thiếu úy Hoàng Văn Chung (trại giam Hoàng Tiến) bị xác định không giám sát chặt chẽ tù nhân khi ra bên ngoài lao động nên để một người trốn ra ngoài, tiếp tục...

Trưởng công an xã bị chém trọng thương

Trưởng công an xã bị chém trọng thương
2011-05-28 06:37:58

(VnExpress) - Trong lúc giải quyết vụ gây rối ở quán bi-a, ông Lê Tiến Sĩ (Trưởng công an xã Xuân Trường, Đà Lạt) đã bị Tài cầm mã tấu chém hai nhát vào người gây thương tích nặng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết