Cập nhật:  GMT+7
bdaaxc22exeeebxd233x15d0ax15c2fx14703xfdcdx12bc9xX7xcef4x10b16xc7d1x12896x13fc9x15218xX5x15b4dxXaxd57ex15d50xe288xc7afxX3xX4xX1x13ba9xXexX3xX10xX15xX3xX1x10287xX3x10114x127dcxX3xX4x11c8fxXdxX3xX22xX26xX3xX4xX1xc517xe771xd6aexe313xX3xf95cxXdxX3xX31xX1xed32xX2exX3xX22xe21exX3x12ca8xXdxX3xXexcae0xc444xX31xe3cfxX3xX31xX1xe683xX3xXexd8bexX15xX0xecb5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100cexX10xX6xe71dxXaxX12xXcxXcxe3eaxX3xc190xX3xf99bxX45xX1xXdxX3xX10xX15xX3xX1xX20xX3xX3exXdxX3xXexX42xX43xX31xX45xX3xX31xX1xX49xX3xXexX4cxX15xX3xX15xX49xX3xdd28xX1xf9b2xX31xX45xX3xX45xXdx10c7bxXdxX3xX7xf42fxX4xX1xX3xX31x1345exff1exX4xX3xX5xX49xX15xX3xX15x14ed3xX3xXexfaccxX3xX31xX45xX26xd091xX3x10345xX1xX95xX15xX3xXcxX1x1267fxX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xea6axX2exX2fx15a66xX31xX3xc7f9x11228xX4xX3x13bffx11bc9xX4xXabxX3xX4xX26xXdxX3xX31xX1xX6xX2exX3xX42xe6ffxXdxX3xX61x13c64xX31xX45xX3xX61xX6xX43xX3xX33xX14xX15xX3xX4xX1xX19xXexX3xX31xX45xX9ax149b9xXdxX3xX10xX15xX3xX1xX20x14f0dxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXc2xX5xX10xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX15xX6xX42xX45xXdxX31xc8e5xcd41xXbxXc6xX3xX6xX2exXexX43xXaxX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f56xX43xX61xX2fxXaxX12xX0xXdxX15xX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX89x12a0axXdxX15xX6xX45xX10xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax146c2xXdxX61xXexX1xX10exX3xbeb4x10557x14e3bxXbxXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX12cxXb4xX3xX4xe423xX43xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xXexX95xXdxX3xXexf332xX6xX3xX7xX166xX31xX45xX3xX10fx13cb7xX68xX157xX3xX68xX3x15642xX31xX1xX10exX3xX5exXf5xX13xXdxX30xXbxXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10exX4fxX4fxX7xXexX6xXexXdxX4xXf5xX31xX10xX14fxXf5xXexX2exX43xXdxXexX42xX10xXf5xX22xX31xX4fxXexXexX43xX4fxXdxX4fxX7xc433xX10fxX1b9xX4fxX10fxX158xX2xe87bxX4fxX158xX157xX4fxX10fxX17dxX4fxX10fxX158xX2xX1c0xX158xX157xX10fxX17dxX158xX157xX2xX158x13a7fxX17dxX42xX10xX7xXdxd353xX10xX68xX2xX156xX156xX1d4xX156xX2xX1b9xX1d4xX157x131bbxXf5x12473xXbxX45xXaxX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX42xX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xX12cxXb4xX3xX4xX166xX43xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xXexX95xXdxX3xXexX174xX6xX3xX7xX166xX31xX45xX3xX10fxX17dxX68xX157xX3xX68xX3xX183xX31xX1xX10exX3xX5exXf5xX13xXdxX30xXbxX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX42xX12xX0xX4fxXexX6xXc2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xX6axX45xX49xX2fxX3xX10fxX17dxX68xX157xXabxX3xX5exX13xbf11xX275xX3xXcxe64bxX6axf8bfxX3xXcxXadxXf5xX5ex15ccaxd5d7xX3xX33xX26xX3xXexX2exX2fxXbfxX31xX3xXbxX1xX95xXexX3xXc2xXb4xX3xX4xX166xX43xX3xXadxX1xX95xX15xX3xXcxX1xXb4xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX2xX1b9xX3xX31xc745xX15xX3xXexXd9xX3xX22xX3cxX3xXexX91xXdxX3xX45xXdxX19xXexX3xX31xX45xX9axXedxXdxXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX1xXd5xX3xX7x14274xX3xX22xf1c9xX3xX166xX31xXabxX3xX89xX1xX43xbdf6xX31xX45xX3xX1c0xX45xX1d4xX158xX3xX31xX45xX49xX2fxX3xX1b9xX68xX1c0xX68xX10fxX158xX2xX1c0xXabxX3xXadxX1xX95xX15xX3xXcxX1xXb4xX3xXcxX1xX6xX31xX1xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xdd12xX10fxX1b9xX3xXexX2ex11e19xXdxXabxX3xX31xX45xX2ebxX3xXadxXf5xXcxX14xX31xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xXcxX14xX2fxXabxX3xXbcxXf5xX1e6xfd53xX3xX4xX1xX2ex127cfxX31xX3xXc2xXb4xX3xX61xX20xX31xX3xX1xX49xX31xX45xX3xXbxX1xX2ebxX3xX15xXa3xX3xX42xX2exX91xXexX3xXc2xX166xX31xX3xX4xX49xX3xXbxX1xXbfxXabxX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX31xX45xX1xX10xX3xX15xXa3xX3xX4xX26xXdxX3xX31xX1xX6xX2exX3xX22xX9bxXdxX3xXcxX42xcab4xX31xX3xXbcxX2ex155b8xX4xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX321xX10xX15xX3xX1xX20xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX343xX3xf990xX3xX89xX1xX2exX3xX22xc5c5xX4xX3xX22xX30xX3xX7xXdxX31xX1xX3xX4xX1xX2exX31xX45xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX33xX19xX31xX3xX1xc16cxXdxX3xX22xX49xX3xXc2xXdxX19xXexX3xX22xXdxX30xX4xX3xX33xXbfxX15xX3xXexX42xX9axX9bxX4xX3xX15xXa3xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xXc2xXb4xX3xXexXa6xX3xXexX42xX43xX31xX45xX3xX31xX1xX49xX3xXexX4cxX15xX3xX61xX43xX3xX4xX3exX3xX31xX45xX9axXedxXdxX3xX3exXdxX3xX31xX1xX9axX31xX45xX3xX89xX1xX8bxX31xX45xX3xX45xXdxX91xXdxX3xX31xX9axX9bxX4xXf5xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX31xX45xX1xXdxX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX22xX23xX3xX33xXbfxX15xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX33xXdxX3xX31xX1xX38xX2exX3xX22xX3cxX3xXexX42xd41bxXf5xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX1xX3e0xXdxX3xX31xX1xX9axX31xX45xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX4xX1xX391xXdxX3xX22xX49xX3xX61xXd9xX31xX45xX3xXexX6xX2fxX3xX33xX166xX31xX1xX3xX22xX49xX43xX3xX15x100d8xXexX3xX5xX49xX15xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX31xX45xX26xX3xXc6xX2exX391xX31xX45xX3xX33x1493fxXexXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX33xXc3xX31xX45xX3xX61xX38xX2fxX3xX4xX1xX95xX2fxX3xX22xX49xX43xX3xXc2xX19xXbxX3xX5xX4b4xX2fxX3xX61xX6xX43xXabxX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX31xX1xX49cxXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX2ebxX4xX3xX45xX95xX4xX1xX3xX22xX49xX43xX3xXexX1xX166xX4xX1xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX42xX6xX3xX7xX14xX31xX3xX33xX166xX31xX1xX3xX31xX1xX6xX2exXf5xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX4xX1xX95xX2fxX3xX42xX6xX3xX22xX49xX3xX4xX2f4xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX9bxX31xX3xXexXdxX19xX31xX45xX3xX4xX26xXdxX3xX31xX1xX6xX2exXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12x12f1dxXc7xX4xX3xX31xX49xX2fxX3xX4xX8bxX3xX4x15700xX6xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX31xX45xX1xX10xX3xXexXdxX19xX31xX45xX3xX4xX26xXdxX3xX31xX1xX6xX2exX3xX31xXbfxX31xX3xX4xX1xX95xX2fxX3xX42xX6xX3xX4xX6xX31xXabxX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xX33xXc3xX31xX45xX3xX33xX391xXdxX3xX61xXdxX30xX31xX3xX22xX49xX3xX5xX9bxX31xX3xXexXdxX19xX31xX45xX3xX4xX1xfa25xXdxX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xXf5xX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xXexXc3xX4xX3xX45xXdxX38xX31xX3xX4xX38cxX15xX3xX61xX6xX43xX3xX33xX14xX15xX3xX22xX49xX43xX3xX31xX45xX3afxX4xX3xXexX42xX166xXdxX3xX89xX1xXdxX19xX31xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xXexX5c7xX3xX22xX43xX31xX45xX3xX7xX6xX2exX3xX33xX3exXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12x10fe7xX14xX2fxX3xX166xX31xX3xXc6xX43xX31xX45xXabxX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX42xX6xX3xX281xX8bxX31xX45xX3xX6xX31xX3xXadxXf5xXcxX14xX31xX3xXcxX1xX2exX38xX31xX3xXcxX14xX2fxXabxX3xXbcxXf5xX1e6xX3xX33xX38cxX2exX3xXexX1xXc7xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xX275xXa6xXexX3xXexX1xX4b4xX2fxX3xXc2xXb4xX3xX4xX166xX43xX3xX2b2xX31xX3xX31xX2b2xX31xX3xX1xX391xXdxX3xX4xX2f4xXdxXabxX3xX4xX3exX3xX31xX1xXdxX3cxX2exX3xXexX23xX31xX1xX3xXexXdxX19xXexX3xX45xXdxX2f4xX15xX3xX31xX1xXa3xX3xX22xX49xX3xX33xX95xXdxX3xX61xXdxX30xX31xX3xXc2xXb4xX3xX1xX95xXdxX3xX33xX26xX3xX4xX3exX3xX33xX2e8xX31xX3xXc6xXdxX31xX3xXc2xX26xXdxX3xX31xX95xXdxX3xX31xXbfxX31xX3xX5exX13xX275xX275xX3xX33xX26xX3xXexX2exX2fxXbfxX31xX3xXbxX1xX95xXexX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xX2xX1b9xX3xX31xX2b2xX15xX3xXexXd9xXf5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX43xX61xX2fxXaxX12xX6axX45xX43xX49xXdxX3xX15xXc3xX4xX3xX166xX31xX3xXexX42xXbfxX31xXabxX3xXbcxX2exX2fxXbfxX31xX3xXbxX1xX2f4xXdxX3xX4xX3exX3xXexX42xX166xX4xX1xX3xX31xX1xXdxX30xX15xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX4b4xXbxX3xX2xX1c0xX158xX3xXexX42xXdxX30xX2exX3xX33xXd5xX31xX45xX3xX33x14924xX3xX31xX2exX8bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX43xX31xX3xXc2xXb4xX3xX1xX95xXdxXf5xX3xX5exXf5xX13xfb4ax12fcexXadxX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỗi người một nỗi đau riêng...

Mỗi người một nỗi đau riêng...
2015-09-28 07:55:26

TT - Đứa con trai duy nhất đã bị kẻ ác cướp đi mạng sống nhưng ra tòa, ông một mực xin giảm án cho người đã giết chết con mình. Lý giải cho hành động ấy, ông bảo: “Vì tôi hiểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết