Cập nhật: 31/10/2022 09:33 GMT+7
10ax97axeffx5a35x1530x4365xbe8x1ce6x4cd8xX7x59e7x6dd6x6274x866fx1945x23bcxX5x5429xXax2b7fx63e6xX6x3038x791fx6a2cx4dabx2c16x395fxX3xXcxX6xXdxX3xX18x7940xX18xX3xX19xXdxX6xc8bxX3xXexX1xX17xX18xX19x1acexX3x36dexX3xX6xX18xX1xX3xX10x1bbaxX3xX16x7e1fx22c1xXexX3xXexX1x11bx6a60xX18xX19xX3x5810xX27xX18xX19xX0x41bbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx27bfxX10xX6x606axXaxX12xX3x14cx2b6fxX18xX19xX3xX18xX6x56f0xX3x4cd9xX2xX4axX2x1af8xX2exX3xXcxX16xX21xX37xX3x420axX60x73a2xXcxX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3x39f0x7d8dxX1x23f1xX18xX19xX3xX75xX60xX77xXcxX3xX75xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3x33acxX3ax7ed6xX18xX19xX3xXcxX16x5f16x7d5xX3x543bxX61xX4xX3xX18xX1x26c4xX18xX2exX3xXexX16x1e1xX18xX3x32eexX9exX6xX3x1cffx62c1xX18xX3xX45x270xX6xX3xXa1xX98xX67xX3xX16xX6xX3xX37xX3bxXexX3xX45x41e8xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX19xXdxX6xX27xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXadxX37xX3xXexX16x7206xX18xX19xX3xX15xX1xXdx5ac2xX18xX3xX30xX3xX18xX19xX40x7c1xXdxX3xXexX1xX40xX41xX18xX19xX3xX45xX27xX18xX19x5b85xX3xX0xX4axXbxX12xX0xXexX6xXb4xX5xX10xX3xX7xXexX67xX5xX10xX9xXaxX37xX6xX16xX19xXdxX18xX1axX30xXbxXa1xX3xX6xX3axXexX27xXaxX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXdxX37xX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4axX4axX4xX103xXb4xX6xX27x6b83xX3axX6xX18xX19xXexX16xXdxX103xX45xX18xX4axX5cxX10xX7xX15xXexX27xXbxX4axX18xX10x1866xX7xX4axX30xX30x4e8exX15cxX4axX15cxe5bxX5cxX2xX6dx46c1xX69xX69xX2xX69xXexX2x846xX2x793xX15cxX2xX5xX2xX103x2ef5xXbxX19xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xXexX16xX12xX0xXexX5cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6d2fxX27xX5cxX67xXaxX12xX3xX59xXdx26cdxX18xX3xXexX16xX40xXf5xX18xX19xX3xX45xXc8xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xX19xXdxX6xX27xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX15xX1xXdxXedxX18xX3xX30xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX37xX3xX16xX3axX3bxXexX3xXexX1xX40xX41xX18xX19xX3xX45xX27xX18xX19x42b5xX3x689cxX18xX1xX1axX3xX59xX40xX41xX18xX19xX3x7669xXb5xXdxX3xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX5cxX12xX0xX4axXexX16xX12xX0xX4axXexX6xXb4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xXcxX1xX10xX27xX3xXb0x18c5xX2exX3xX45xXb5xX27xX3xX15xX1xX27xX98xX18xX19xX3xX2xX16bxX1xX3xX1xX17xX37xX3xX141xX3axX6xX3xX69xX6dxX4axX2xX6dxX2exX3xXexX21xXdxX3x3eeaxX37xX15cx58f5x4c59xX30xX245xX6dxX3xX96xX3axddexX4xX3xX5xX3bxX3xX164xX2exX3xXb0xX27xX21xX18xX3xX141xX3axX6xX3xXexX1xX17xX18xX3xX75xX1x3d70xX18xX3xd50xX85xX3xX82xXa1x61e5xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX2exX3xX1xX3axX67xX1a0xX18xX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX9fxX2exX3xXa1xX10xX3xX17xX3xXexX17xX3xXb0x55a7xX3axX3xX15x279fxX27xX3xX37xX6xX18xX19xX3xXb4xXdx20aaxX18xX3xX15xXdxX2a0xX37xX3xX7xX27xX61xXexX3xX16bxX15cxX59xX1dfxX3xX6dxX6dxX164xX103xX164xX164xX3xX15xX296xX27xX3xXexX1xX10xX27xX3xX16xX41xX1dfxX37xX27xX27xX4xX3xX16bxX15cxX269xX1dfxX6dxX2xX6dxX103xX16dxX160xX3xX5cxX27xX3xX6xX18xX1xX3x6613x1d0axX3x332dxX1xX40xX3xX96xX3axX266xX18xX3xX82xX60xX2dfxX3xX2xX164xX160xX160xX2exX3xXexX16x8857xX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX9exX3xXexX16x24b1xX18xX3xX197xXedxX18xX3xX96xX3axX6xX18xX2exX3xX1xX3axX67xX1a0xX18xX3xX2dcx7408xX18xX1xX3xX1ecxXdxX18xX1xX9fxX3xXb0xXdx3b10xX3axX3xX15xX1xXdxX2a0xX18xX2exX3xX4xX1xX21xX67xX3xXexX1xX10xX27xX3xX1xX40x6f98xX18xX19xX3xX1ecxX6xX27xX3xX197xX98xX27xX3xX1dfxX3xX13xX17xX18xX19xX3xX59xXb5xX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xX242xX1xXdxX3xX5xX40xX3axX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXb0xXedxX18xX3xXb0xX9exX6xX3xXb0xXdxX2a0xX37xX3xXexX16xXadxX18xX3xXexX1x80cexX3xX45xX6xX3xX4xX1xX21xX37xX3xX45xX336xXdxX3xXa1xX10xX3xX37xX61xX67xX3xX37xX6xX18xX19xX3xXb4xXdxX2a0xX18xX3xX15xXdxX2a0xX37xX3xX7xX27xX61xXexX3xX16bxX15cxX59xX2xX1dfxX3xX30xX164xX15cxX103xX6dxX16bxX3xX5cxX27xX3xX17xX18xX19xX3xX59xX103xX2dcxX103xX2dcxX3xX82xX60xX2dfxX3xX2xX164xX16dxX2xX9fxX3xXb0xXdxX320xX3axX3xX15xX1xXdxX2a0xX18xX2exX3xXbxX1x4c3cxX6xX3xX7xX6xX3axX3xX4xX1x70e7xX3xX17xX18xX19xX3xX59xX103xX2dcxX103xX2dcxXcxX103xX3xX82xX60xX2dfxX3xX2xX164xX16dxX69xX2exX3xX4x3059xX18xX19xX3xXexX16xX2f4xX3xXexX21xXdxX3xXexX1xX17xX18xX3xXcxX6xX3xX269xX400xX18xX19xX2exX3xXa1xX26exX3xX59xX2f4xX4xX2exX3xX1xX3axX67xX1a0xX18xX3xX59xX40xX336xX18xX19xX3xX59xX27xX61xX9fxX3xX4xX1xX21xX67xX3xX4xX400xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX320xX3axX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xXcxX1xXf5xXdxX3xXb0xXdxX2a0xX37xX3xXa1xX98xX67xX3xX16xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX2exX3xXa1xX10xX3xX37xX17xX3xXexX17xX3xX4xX1xX3axX67xX2a0xX18xX3xX1xX40xX336xX18xX19xX3xX16x6578xX3xXexX16xX61xXdxX3xX141xX3axX6xX3xXb0xX40xXf5xX18xX19xX103xX3xX60xX6xX3axX3xX4xX2f4xX3xXexX17xX18xX19xX3xX37xX21xX18xX1xX2exX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxXcxX103xX3xXex798xX3xX45xX27xX18xX19xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1x7e06xX103xX3xX75xX85xX18xX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxX3xXb4xX9exX3xXexX1xX40xX41xX18xX19xX2exX3xXb0xX40x2d25xX4xX3xXb0xX40xX6xX3xXb0xXdxX3xX4xX300xXbxX3xX4x4bbaxX3axX3xXexX21xXdxX3xXb4xX1a0xX18xX1xX3xX45xXdxX1a0xX18xX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xXcxXdxXedxXbxX3xX18xX1xXa7xX18xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX2exX3xX5x14e9xX4xX3xX5xX40xX4ddxX18xX19xX3xXcxX16xX21xX37xX3xX75xX60xX77xXcxX3xX13xX6xX15xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX21dxX18xX19xX3xX4xX21dxX3xX37x7d16xXexX3xXexX21xXdxX3xX1xXdxX1a0xX18xX3xXexX16xX40xXf5xX18xX19xX2exX3xXbxX1xX266xX18xX3xX5xX3ax327xX18xX19xX3xXb0xXdxX320xX3axX3xXexXdxXedxXexX3xX19xXdxX6xX27xX3xXexX1xX17xX18xX19xX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xX59xXdxX1a0xX18xX2exX3xX18xX19xX3axX67xXadxX18xX3xX18xX1xX266xX18xX3xX45xXc8xX3xXexX6xXdxX3xX18xX21xX18xX3xXb0xX6xX18xX19xX3xXb0xX40xX4ddxX4xX3xX4xX41xX3xX141xX3axX6xX18xX3xX4xX1xX4ecxX4xX3xX18x862fxX18xX19xX3xXb0xXdxX320xX3axX3xXexX16xX6xX3xX5xXb5xX37xX3xX16xX2ddxX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xX13xX40xX4ddxX4xX3xXb4xXdxXedxXexX2exX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxXcxX103xX3xX45xXb5xX3xX17xX18xX19xX3xX2dcxX3xX5xXb5xX3xX1xX6xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX37xX3xX16xX3axX3bxXexX103xX3xX59xX6xXdxX3xX19xXdxX6xX3xXb0xX383xX18xX1xX3xX18xXb5xX67xX3xXb0xX320xX3axX3xXb0xX17xX18xX19xX3xX4xX27xX18xX2exX3xX1xX27xXb5xX18xX3xX4xX98xX18xX1xX3xX15xX1xX21dxX3xX15xX1xX5d1xX18xX103xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX27xX5cxX67xXaxX12xX3xX59xX40xX41xX18xX19xX3xX1ecxXb5xXdxX3xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết