Cập nhật:  GMT+7
ddfx4b3bx58a7x10ecx6b23x9fb9x23c1xe0cx95a8xX7x9fadx2d42x353bx4b36x6b87x8b1cxX5x3378xXax16baxa1abx5636x5927x769bxX3xX6xX15xX3xXexXdx6013xXbxX3xXex7645xX4xX3x9f0bxXdx31d2x2b92xX3xXex48c5xX6xX3x2254xX21xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX14xX15xX16xX3x27fcx84dex62c3xX3xX16xXdx13d1xX27xX3xX2dx7ac3xX15xX16xX3xX5x2b35xX27xX0x752cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1cfcxX10xX6x67a1xXaxX12x3da1xXcxXcx26a3x628fxX3x53d5xX3xX3axX16xX6x67d9xX3x7bd4xX1xXdxX3xX2dxX26xX3xX24xX1dxX15xX3xX7x5504xX15xX3x4267xX6xX6bxX3xX3ax46cdxXdxX3x741cxX43xXdxX3xXexX1xX10xa1ccxX3x6121xX27xX6bxX1dxXexX3xX24x98e7xX15xX1xX3xX4x7810xX6xX3xX4x3fe9xX3xX8dxX27xX6xX15xX3xX4x71e6xX3xXexX1x138ax2cb2xX3xX8dxX27xX6bxX26xX15xX3xX5axX43xX15xX3x82ecxX27x53ecxX4x9a8fxX3xX4xX9dxX3xXexX2ax26a2x5f26xX15xX16xX3xX2dxX43xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2dxXdx34e7xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX39xXdxX10xXexX15xX6xXaaxX3xX3bxXdxX2axX5xXdxX15xX10xX7xX3xX24x828cxX3xX24xXc1x98fexX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX39xXdx6295xXexX3xX3axX6xXaaxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX24x69dcxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xa349xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xXcxX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXex4f92xX3xX39xXdxX10xXexX15xX6xXaaxX3xX3bxXdxX2axX5xXdxX15xX10xX7xX3xX60xX39xX3axX3bxX64xX3xX4xX1xX8bxX3xX7cxXdxX1dxXexX3xX15xX16xX43xX6bxX3x4d95xX66x5545xXbaxX3xX4xX9dxX3xXexX2axXc1xXc2xX15xX16xX3xX3axX16xX27xX6bx4271xX15xX3xX39x1dd9xX15xX3x8fe6x550axX15xX16xX3xX2dxX43xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2dxXdxXd0xX15xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xXcxX27xX3fxX15xX3x3ed7xX1xX8bxX15xX16xX3xX4xX99xX6xX3xX39xX3axX3bxX3xX24xXe9xX3xX24xXc1xXedxX4xX3xX4xX1xX27xX6bxX10cxX15xX3xX16xXdxX6xX8bxX3xX4xX1xX8bxX3xX7cxX81xX3xXbxX1xX48xX15xX3xX8dxX27x9513xX15xX3xX5x81bexX3x13c4xX27xX3fxXexX3xX15xX1xX48xXbxX3xX4xX1cfxX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX3xX2dxX43xX3xX24xXc1xX6xX3xXexX2axXc2xX3xX2dxX26xX3xX39xXdxXfaxXexX3xX3axX6xXaaxX3xXexX1xX10xX8bxX3xX8dxX27xX6bxX1dxXexX3xX24xX94xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX1x2268xX15xX1xX3xX8dxX27xX6bxX26xX15xX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xXcxX2axXc1x35d9xX4xX3xX24xXa5xX3xX15xX16xX43xX6bxX3x1aa3x5ab1xX66xX167xXbaxX3xXcx2514xX6xX3x20b2xX15xX3xXexX1xX43xX15xX1xX3xXbxX1xXb8xX3xX84xX27xX7xX6xX15xX3xX60xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX64xX3xX24xXe9xX3xX1xX8bxX43xX15xX3xXexX3fxXexX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xX1d5x1f4exXexX3xX1d5x1263xX3xX2dxX21xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xX39xX17exX15xX3xX181xX182xX15xX16xX3xX2dxX43xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xXcxX27xX3fxX15xX3xX19fxX1xX8bxX15xX16xX3xX7cxX94xX3xX16xXdx5339xX3xXex6468xXdxX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX3xX2dx8eadxX3xX2dxX48xX15xX3xX4xX1xX27xX6bxX10cxX15xX3xX2dxX43xX15xX16xX3xXexX2axX25exXdxX3xXbxX1xX28exXbxX3xX2dxX43xX8bxX3xX15xXc1xX249xX4xX3xX15xX43xX6bxX11fxX3xX5axX6xXdxX3xX15xX16xXc1x44d4xXdxX3xX15xX43xX6bxX3xX7cxX94xX3xXbxX1xX2c9xXexX3xXexX27xX6bxXd0xX15xX3xX25exX15xX3xXexX2axX10xX8bxX3xX2dxX43xX3xX24xXc1xX6xX3xXexX2axXc2xX3xX2dxX26xX3xX39xXdxXfaxXexX3xX3axX6xXaaxX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12x17e4xXc1xXedxX4xX3xX7cxXdxX1dxXexXbaxX3xX4xX1xXdxX26xX27xX3xX167xX66xX169xX3xX7xX6xX27xX3xX6dxX1xXdxX3xX2dxX26xX3xX24xX1dxX15xX3xX7xX79xX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xX3axX81xXdxX3xX84xX43xXdxXbaxX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xX39xX17exX15xX3xX181xX182xX15xX16xX3xX2dxX43xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xXcxX27xX3fxX15xX3xX19fxX1xX8bxX15xX16xX3xX24xXe9xX3xX24xXc1xXedxX4xX3xX4xX9dxX3xX8dxX27xX6xX15xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xX4xX99xX6xX3xX39xXdxXfaxXexX3xX3axX6xXaaxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX15xX1xX48xX15xX3xX24xX10cxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX2axX6xX3xX1xX43xX15xX1xX3xX2dxXdxX3xX24xXc1xX6xX3xX2dxX43xX15xX16xX3xXexX2axX25exXdxX3xXbxX1xX28exXbxX3xXexX140xX3xX39xXdxXfaxXexX3xX3axX6xXaaxX3xX7xX6xX15xX16xX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xX350xX25exX15xX1xX3xX16xXdxX25exX3xX2dxX26xX3xX2dxX21xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xXexX2axXd0xX15xXbaxX3xX24xX2c9xXdxX3xX5dxXdxXfaxX15xX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX1xX8bxX3xX7cxXdxX1dxXexX3xX24xX79xX6bxX3xX5xX43xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xX2dxXdxX3xXbxX1xX2c9xXaaxX3xXbxX1xX25exXbxX3xX5xX27xX48xXexX3xX4xX99xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX25exX3xX15xX1xX79xX15xX3xX15xX16xXc1xX307xXdxX3xX5xX6xX8bxX3xX24xX81xX15xX16xX11fxX3xX39xX3axX3bxX3xX7xfbexX3xX1d5xX292xX3xX5xX1d3xX3xX15xX16xX1xXdxXd0xXaaxX3xXex8151xX4xX3xX2dxX43xX3xX7xX249xXaaxX3xX15xX1xX3fxXexX3xXexX1xX10xX8bxX3xX24xX4bcxX15xX16xX3xX8dxX27xX6bxX3xX24xX94xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX84xX81xX3x26e8xXdxX6xX8bxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX2dxX48xX15xX3xXexX1cfxXdxX3xX2dxX43xX3xX15xX81xXdxX3xX8dxX27xX6bxX3xX5xX6xX8bxX3xX24xX81xX15xX16xX3xX24xXb8xXdxX3xX2dxX249xXdxX3xX4xX25exX4xX3xX4xX25exX3xX15xX1xX79xX15xX3xX15xX43xX6bxX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xX84xXd0xX15xX3xX4xX2c9xX15xX1xX3xX24xXa5xXbaxX3xX39xX3axX3bxX3xX4xX182xX15xX16xX3xX7xX4acxX3xXexXdxX1dxXbxX3xXexX21xX4xX3xXexX17exX15xX16xX3xX4xXc1xX307xX15xX16xX3xX1xX9dxX15xX3xX15xX2c6xX6xX3xX6dx190exX3xX5xX27xX48xXexX3xX5xX6xX8bxX3xX24xX81xX15xX16xXbaxX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25exX4xX3xXexX27xX6bxXd0xX15xX3xXexX2axX27xX6bxX26xX15xX3xX16xXdxX25exX8bxX3xX5dxX21xX4xXbaxX3xX24x6338xX15xX16xX3xXexX1xX307xXdxX3xXbxX1xXb8xXdxX3xX1xXedxXbxX3xX4xX1x7ec9xXexX3xX4xX1xX4acxX3xX2dxX249xXdxX3xX4xX25exX4xX3xX4xX9dxX3xX8dxX27xX6xX15xX3xX1xX2c6xX27xX3xX8dxX27xX6xX15xX3xXexX2c9xXdxX3xX4xX25exX4xX3xX24x9e8fxX27xX3xX7xX79xX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xX6dxXdxX10cxXaaxX3xXexX2axX6xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xX4xX1xX3fxXbxX3xX1xX43xX15xX1xX3xX8dxX27xX6bxX3xX24xX94xX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX4xX25exX15xX3xX7cxX81xXbaxX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX79xX15xX3xX2dxXdxXd0xX15xX3xX6dxX1xXdxX3xXexX1x519exX4xX3xX1xXdxXfaxX15xX3xX15xX1xXdxXfaxXaaxX3xX2dxX21xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12x4071xX21xX4xX3xX24xX21exX4xX1xX3xX24xX10cxX3xX15xX16xX17exX15xX3xX4xX1xX5b5xX15xX3xX4xX25exX4xX3xX2dxX21xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xXexXc1xX9dxX15xX16xX3xXexX62bxX3xX1d5xX1cfxX6bxX3xX2axX6xX3xXexX2axX8bxX15xX16xX3xXexXc1xX9dxX15xX16xX3xX5xX6xXdxXbaxX3xX24xX1cfxXaaxX3xX7cxX1cfxX8bxX3xX27xX6bxX3xXexX21exX15xXbaxX3xX1xX2d6xX15xX1xX3xX1cfxX15xX1xX3xX4xX99xX6xX3xX1xXe9xX15xX16xX3xX5axX43xX15xX16xX3xX6dxX1xX14xX15xX16xX3xXb6xX27xXb8xX4xX3xX16xXdxX6xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xXcxX2axXc1xX249xX4xX3xX24xXa5xXbaxX3xX7cxX25exX8bxX3xX4xX1xX21exX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX3xX24xXc1xX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX16xX43xX6bxX3xX2x4c4fxX66x2035xX66xX254xX708xX2xX167xXbaxX3xX7xX6xX27xX3xX6dxX1xXdxX3xX7cxX6xX6bxX3xXexX140xX3xX5axX43xX3xX3axX81xXdxX3xX24xX1dxX15xX3xX7xX79xX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xX8dxX27xXb8xX4xX3xXexX1dxX3xX4e5xXdxXaaxX1xX6xX10xX3xX60xX84xX27xX7xX6xX15xX64xXbaxX3xXaaxX81xXexX3xX4xX9dxX3xXexX2axXc1xXc2xX15xX16xX3xX2dxX43xX3xXaaxX81xXexX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2dxXdxXd0xX15xX3xX4xX99xX6xX3xX39xXdxXfaxXexX3xX3axX6xXaaxX3xX7cxX94xX3xXbxX1xX25exXexX3xX1xXdxXfaxX15xX3xX16xXdxX3fxX27xX3xX169xX3xXexX1x748fxXdxX3xX2dxX43xX15xX16xX3xX60xXaax949fxXdxX3xXexX1xX78exXdxX3xX2xX6dxX16xX64xX3xX5dxXc1xX249xXdxX3xX24xX1dxX3xX16xXdxX43xX6bxX3xX2dxX43xX3xX7cxX94xX3xX1xXfaxX3xXexX1xXb8xX15xX16xX3xXaaxX25exX6bxX3xX5dxX25bxX3xX6dxXdxXaaxX3xX5xX8bxX2c9xXdxX3xX4xX99xX6xX3xX7xX79xX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xXbxX1xX25exXexX3xX1xXdxXfaxX15xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xXcxX2axX8bxX15xX16xX3xX24xXa5xXbaxX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2dxXdxXd0xX15xX3xX1xX43xX15xX16xX3xX6dxX1xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX3fxX27xX3xX254xX3xXexX1xX78exXdxX3xX2dxX43xX3xX4xX9dxX3xXexX2axXc1xXc2xX15xX16xX3xX16xXdxX3fxX27xX3x173cxX3xXexX1xX78exXdxX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xX39xX21xX3xX2dxXdxXfaxX4xX3xX24xXc1xXedxX4xX3xX15xX1xX43xX3xX4xX1x3c25xX4xX3xXexX2axX25exX4xX1xX3xX1d5xX25exX4xX3xX24xX94xX15xX1xX3xX1d5xX1cfxX6bxX3xX2axX6xX3xXexX2axXd0xX15xX3xX4xX1xX27xX6bxX1dxX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xX39xX3axX3xX839xX254xX169xX3xX6dxX1xXc2xXdxX3xX1xX43xX15xX1xX3xXexX140xX3xX5axX43xX3xX3axX81xXdxX3xX24xXdxX3xX84xX27xX7xX6xX15xX3xX15xX16xX43xX6bxX3xX2xX708xX66xX70axX66xX254xX708xX2xX167xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xX13xX9dxX3xXexX2axXc1xXc2xX15xX16xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xX39xX17exX15xX3xX181xX182xX15xX16xX3xX60xX70axX167xX3xXexX27x1e59xXdxX64xX3xX2dxX43xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX2dxXdxXd0xX15xX3xX3axX16xX27xX6bxX17axX15xX3xXcxX27xX3fxX15xX3xX19fxX1xX8bxX15xX16xX3xX24xXe9xX3xXaaxX6xX15xX16xX3xXexX1xX10xX8bxX3xX2dxX43xX15xX16xX3xX2dxX43xX3xX6dxX1xX14xX15xX16xX3xX6dxX1xX6xXdxX3xX7cxX25exX8bxX11fxX3x4bf6xX6xX27xX3xX24xXa5xXbaxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xXc1xX307xXdxX3xX15xX43xX6bxX3xX7cxX94xX3xX1xX1cfxXdxX3xX8dxX27xX6xX15xX3xXexX2c9xXdxX3xX7xX79xX15xX3xX7cxX6xX6bxX3xX4e5xXdxXaaxX1xX6xX10xXbaxX3xX19fxX27xX7xX6xX15xXbaxX3xX5axX43xX15xX3xXb6xX27xXb8xX4xX3xX7cx8786xXexX3xX16xXdxX2c6xX11fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX8bxX5dxX6bxXaxX12xXcxX11fxX19fxX5ax24f9xX3axX4e5xX0xX4bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

3 năm làm oan 71 trường hợp

3 năm làm oan 71 trường hợp
2015-06-07 14:37:35

(TT) - Trong kỳ giám sát từ ngày 1-10-2011 đến 30-9-2014, số vụ làm oan người vô tội trong ba năm có 71 trường hợp.

Bắt vụ chặt phá 21m 3 gỗ

Bắt vụ chặt phá 21m 3 gỗ
2015-06-06 10:42:23

(TTO) - Kiểm tra tại tiểu khu 974 thuộc địa bàn xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương (Nghệ An), lực lượng kiểm lâm phát hiện điểm tập kết có hơn 21m3 gỗ lậu với nhiều loại gỗ quý.

Chiêu lừa đảo xin visa đi Úc giá 35.000 USD

Chiêu lừa đảo xin visa đi Úc giá 35.000 USD
2015-06-05 06:34:47

(TTO) - Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra thông báo truy tìm nghi can tên Vũ Thanh Tùng (ngụ TP Hà Nội) để điều tra vụ lừa đảo xin visa đi Úc.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết