Cập nhật:  GMT+7
c9c5x14880xeb4exf363x10e1fx15a39x149bdx10638x174c9xX7x10687x13bdex1221cx17cc5xfefax115ddxX5xf008xXaxe28cxedaex172d4x15653x12755xX3xX6xX15xX3xcc61xebcex1220bxX15xX3xcaefxX3xd78bxXdxX15xX3xX5x126e9xXdxX3xX15xX16x116cexe35cxXdxX3x11318x153f3xX3xX30xf998xXexX3x16ddexX6xX15xX0x1565bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10212xX10xX6x174f3xXaxX12xdfedxXcxXcxe356xfbd9xX3x1568dxX3xX13xX1xXdxdc39xX1cxX3x1368fxX56xX2xf101xd248xX3xX30xX6xX15xX3xX4xX1xe7c9xX3xX1xX1cx1334bxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3x13971xd921xX20xX3xX50xXcx11816xX79xX4axX13x11b6bxX54xX3x13005x14d12xX3xX4x13746xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX85x150caxX15xX3xX15xX1xf6a0xX3xX14xX15xX16xX3x10bc3x142dexX3xX9dx16dd5xX15xX3xX4ax14dd1xX15xX16xX3xX50x1356fxXbxX3x17834xX62xX3xX22xX86xX3xf5ccxX1cxe24bxX15xX3xXcxXb5x17471xX62xX3xX1xX1cxX6ex1037bxX15xX3xXb3xX1cxXb5xX15xX3x1318fxff96xX4xX62xX3x11bd9xdb7dxX15xX16xX3x17031xX6xXdxX54xX3xX85x13c07xX3xX22xXdxX15xX3xX5xX27xXdxX3xdc11xX5bxX3xXe2xXdxXc0xX4xX3xX14xX15xX16xX3xX30xX31xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX30xX34xXexX3xX15xX1x14f0axXbaxX79xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx131efxX37xX4dxX6exXaxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX6exX5xX10xX9xXaxXbaxX6xf1a8xX16xXdxX15xd809xX61xXbxX22xX3xX6xX1cxXexX37xXaxX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXbaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x1355bxXbaxX6xX16xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXax13753xXaxX3xX30xX37xX127xX4dxX10xX127xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX6exXbxX10xX127xX5xXdxX15x1540dxX9xXaxXaxX3xX37xX15xX4xX5xXdxX4xX177xX9xXaxX127xX10xXexX1cxX127xX15xX3xX7xX1xX37x16bf0xX14bxXbaxX6xX16xX10xX50xXexX1xXdxX7xX79xX7xX127xX4xX54xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX3bxX3bxXbxX1xXdxX10xX15xX30xX6xX15xX4xX1cxX79xXexX1cxX37xXdxXexX127xX10xX79xXe2xX15xX3bxXexXdxX6xX15xX6exX37xX15xX3bxX14bxXbaxX6xX16xX10xX9dxXdxX10xX18fxX79xX6xX7xXbxX22x1686dxXcxX1xX1cxXbaxX30xX15xX6xXdxX5xX14bx167ddxX9xe6b3xX20xX5exX61xX1e6xX20xXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX127xX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxXbaxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX14bxXbaxX6xX16xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX161xXaxX3xX30xX37xX127xX4dxX10xX127xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX6exXbxX10xX127xX5xXdxX15xX177xX9xXaxXaxX3xX37xX15xX4xX5xXdxX4xX177xX9xXaxX127xX10xXexX1cxX127xX15xX3xX7xX1xX37xX18fxX14bxXbaxX6xX16xX10xX50xXexX1xXdxX7xX79xX7xX127xX4xX54xXaxX3xX7xX127xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX12bxX3bxX3bxXbxX1xXdxX10xX15xX30xX6xX15xX4xX1cxX79xXexX1cxX37xXdxXexX127xX10xX79xXe2xX15xX3bxXexXdxX6xX15xX6exX37xX15xX3bxX14bxXbaxX6xX16xX10xX9dxXdxX10xX18fxX79xX6xX7xXbxX22xX1d9xXcxX1xX1cxXbaxX30xX15xX6xXdxX5xX14bxX1e4xX9xX1e6xX20xX5exX61xX61x15d0bxXaxX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX127xX12xX0xXexX127xX12xX0xXexX4dxX12xXcxX1xX2cx15cf9xX15xX16xX3xXex13b15xX3xXd2xX16xX14xX3xX9dxXa1xX15xX3xXcxX1x138d0xXbaxX3xX22xXdxX15xX3xX5xX27xXdxX3xX14xX15xX16xX3xX9dxX9exX3xX9dxXa1xX15xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xX56xX3x14af8xX15xX1xX12bxX3xX4axf914xX3xX82xX14bxX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexX127xX12xX0xX3bxXexX6xX30xX5xX10xX12xXcxX127xX2cx14e27xX4xX3xX14xX15xX16xX3xX9dxX9exX3xX9dxXa1xX15xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX3xX16xXffxX15xX3xX2xX161xX161xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX4dxXb5xX15xX3x11ddcxX3xX22xX86xX3xXb3xX1cxXb5xX15xX3xXcxXb5xXbaxX62xX3xXexX1xX2cxX2c7xX15xX16xX3xXexX2ccxX3xXd2xX16xX14xX3xX9dxXa1xX15xX3xXcxX1xX2d8xXbaxX3xX56xX3xXbxX1xe6fbxX3xXexX1x16775xX3xXexX127xX2cxX33cxX15xX16xX3xX13x14b43xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX85xXdxX5bxX1cxX3xXexX127xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX78xX79xX20xX3xX56xX3xX15xX366xXdxX12bxX3xd361xXcxX1xX6xX6exX3xXbax11c29xXexX3xX30xX6xX15xX3xX4xX1xX6axX3xX1xX1cxX6exX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX62xX3xX4xX1xfce4xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xXexX1xX97xX15xX1xX3xXexX1xX1dxXexX3xX22xXdxX15xX3xX5xX27xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX3xX16xXdxX6xX3xX85xf81cxX15xX1xX3xX4xXa5xX15xX16xX3xX30xX97xX3xX4xX37xX15xX3xX4xX14xX3xX30xX2ccxX4xX3xXe2xX5bxX3xXe2xXdxXc0xX4xX3xX30xX34xXexX3xX15xX1xXffxXbaxX3xX6xX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX79xX3xXcdxXb5xX6exX3xX5xX97xX3xXbaxXc9xXexX3xX7xX6xXdxX3xX7xX366xXexX3xX85xX2ccxX15xX16xX3xXexXdxX92xX4xX62xX3xX5xX97xXbaxX3x17211xX15xX1xX3xX1xX2cxX33cxX15xX16xX3xX85xX92xX15xX3xX85xX2dxXdxX3xX7x11286xX15xX16xX3xX4xX36axX6xX3xX6xX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX3xX16xXdxX6xX3xX85xX3e9xX15xX1xf239xX79xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX37xX4dxX6exXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX2d8xXbaxX62xX3xXexX127xX37xX15xX16xX3xX1xXcexX3xX7xX374xX3xX4xX36axX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX78xX79xX20xX62xX3xXex10b40xX3xXbaxX2cxX2dxXdxX3xX15xXa1xXbaxX3xXexX127xX2cxX314xX4xX3xX4xX366xX3xXbaxXc9xXexX3xXe2xf961xX3xXe2xXdxXc0xX4xX3xX5xX4b0xX6xX3xX85xX43dxX37xX3xXe2xX97xX3xX30xX2d8xX15xX3xX30xX31xX3xX1x15c95xXdxX3xX177xX1xX6xXdxX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX5xX4b0xX6xX3xX85xX43dxX37xX3xX22xX2cxX15xX16xX3xXexX2d8xX15xX3xX9dxX9exX3xX9dxXa1xX15xX3xX4axXa5xX15xX16xX62xX3xX7xX6xX1cxX3xX85xX366xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX22xX86xX3xXb3xX1cxXb5xX15xX3xXcxXb5xXbaxX3xX4x121a3xX15xX16xX3xX22xX2ccxX4xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX33cxX3xXaaxXbxX3xXadxX3xX4xX366xX3xX14xX15xX16xX3xX9dxX9exX3xX9dxXa1xX15xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xX15xX2d8xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xX85xX86xX3xX127xX6xX3xX5xXc0xX15xX1xX3xXexX127xX1cxX6exX3xX15xX86xX3xXe2xX97xX3xX4dx17ba2xX15xX3xX85xX92xX15xX3xXe2xXdxXc0xX4xX3xX30xX34xXexX3xX15xX1xXffxXbaxX3xX14xX15xX16xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX37xX3xX15xX16xX97xX6exX3xX2xX61xX56xX2xX2xX79xX3xX397xXcdxXdxX5bxX1cxX3xXexX127xX6xX3xXe2xXdxX2d8xX15xX3xX5xX97xXbaxX3xX2ccxX15xX3xXe2xX97xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX177xf088xX3xX5xXc0xX15xX1xX3xX30xX34xXexX3xX4xX52bxX15xX16xX3xX85xX86xX3xX15xX16xX1xX6axX3xX1xX2cxX1cxX3xX1xX37xX39exX4xX3xX4xX1xX1cxX6exXd8xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX2ccxX4xX79xX3xX4axXdxXc0xX15xX3xXexX14xXdxX3xX5xX97xX3xXbxX1xX366xX3xXexX1xX36axX3xXexX127xX2cxX33cxX15xX16xX3xX4xX374xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX85xXdxX5bxX1cxX3xXexX127xX6xX3xXexX1xX6xXbaxX3xX16xXdxX6xX3xX16xXdxX43dxXdxX3xX1bxX1cxX6exX92xXexX3xXe2xX4c9xX3xXe2xXdxXc0xX4xX3xX15xX97xX6exX3xX15xX2d8xX15xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xX43dxXdxX3xX15xX1xX1dxX15xX3xXexX127xX2ccxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xXbaxX3xXexX127xX2cxX314xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX3xX30xX97xX3xX4xX37xX15xX46cxX3xX56xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX2d8xXbaxX3xX15xX366xXdxX79xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX37xX4dxX6exXaxX12xX9dxX5bxX3xX5xX5c8xX3xX4dxX37xX3xXexX4e3xXbaxX3xX16xXdxe355xX3xX14xX15xX16xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX5bxX1cxX3xX15xX16xX97xX6exX62xX3xX14xX15xX16xX3xXcxX1xX2d8xXbaxX3xX16xXdxX43dxXdxX3xXexX1xd6b1xX4xX1xX12bxX3xX397x16992xX1xXdxX3xX85xX2cxX6xX3xX6xX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX5bxX3xX4xX52bxX15xX16xX3xX5xX97xX3xX15xX16xX97xX6exX3xX4xX1cxX450xXdxX3xXexX1cxXffxX15xX3xX15xX2d8xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX3xXbxX1xX43dxXdxX3xX4xXb5xX1cxX3xX5xX2cxX1cxX3xXexX4e3xXdxX3xX4xX374xX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xX85xXdxX5bxX1cxX3xXexX127xX6xX3xX85xXd8xX3xX4xX1xX2dxX3xX5xX4c9xX4xX3xX5xX4e3xXdxX3xX1xXcexX3xX7xX374xX3xXe2xX3e9xX3xX85xX86xX3xX15xXc9xXbxX3xX5xX2cxX1cxX46cxX79xX3xXcxX127xX2cxX314xX4xX3xXbxX1xX43dxX15xX3xX43dxX15xX1xX3xX4xX36axX6xX3xX14xX15xX16xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX5bxX3xX4xX2ccxX4xX1xX3xXa1xX15xX3xX15xX366xXdxX62xX3xX4xX2cxX3xX22xX89xX3xXexX1xX14xX3xX5xX27xX3xX4xX36axX6xX3xXbaxXc9xXexX3xX7xX450xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xXexX127xX37xX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX15xX62xX3xXexX1xX2cxX2c7xX15xX16xX3xXexX2ccxX3xXcxX1xX2d8xXbaxX3xX15xX366xXdxX12bxX3xX397xX13xX366xX3xX15xX1xX6b1xX15xX16xX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX177xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX366xX3xXexX127xX2ccxX4xX1xX3xX15xX1xXdxXc0xXbaxX3xX5xX4e3xXdxX3xX4xX366xX3xX15xX1xX6b1xX15xX16xX3xXexX1xX2ccxXdxX3xX85xXc9xX3xX177xX1xX14xX15xX16xX3xXexX450xXexX79xX3xXcxX14xXdxX3xX22xXdxX15xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX5xX27xXdxX3xXe2xX314xXdxX3xX6xX15xX1xX3xX9dxX9exX3xX9dxXa1xX15xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xXe2xX97xX3xX1xe555xX6xX3xX7x13641xX3xX177xXdxXd8xXbaxX3xXexX127xX6xX62xX3xX4xX1xXaaxX15xX3xX4xX1xX6axX15xX1xX46cxX79xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX37xX4dxX6exXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXbxX1xX366xX3xX4xX1xX36axX3xXexX31xX4xX1xX3xf9f6xX6exX3xX30xX6xX15xX3xX82xXcxXcxX78xX3xX22xX86xX3xXb3xX1cxXb5xX15xX3xXcxXb5xXbaxX3xX7exX1xX6xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX111xX3e9xX15xX1xX12bxX3xX397xeb0bxX15xX1xX3xX4axXa5xX15xX16xX3xX5xX97xX3xXbaxXc9xXexX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4dxXb5xX15xX3xX15xX16xX1xcf3axX37xX62xX3xX7xX450xX15xX16xX3xX5xX2cxX374xX15xX16xX3xXexX1xXdxXc0xX15xX62xX3xX6xXdxX3xX4xX52bxX15xX16xX3xX30xXdxX92xXexX79xX3xX13xX1xX1cxX6exXc0xX15xX3xX30xX34xXexX3xX15xX16xX2cxX2dxXdxX3xX15xX1xXffxXbaxX3xX5xX57axX15xX3xXe2xX97xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX78xX79xX20xX3xX85xX86xX3xX7xX89xX6xX3xX7xX6xXdxX3xX30xdf1bxX15xX16xX3xX4xX2ccxX4xX1xX3xXe2xX5bxX3xX85xXb5xX6exX3xX22xXdxX15xX3xX5xX27xXdxX3xX5xX97xX3xX85xX2ccxX15xX16xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX1dxX15xX46cxX79xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX37xX4dxX6exXaxX12xX4axX2fbxX3xX82xX14bxX0xX3bxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mịt mù đường về

Mịt mù đường về
2023-09-23 05:55:00

QTO - Trong khi chủ tọa đang căn dặn các bị cáo còn 7 ngày để viết đơn lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình ngay sau phiên tòa phúc thẩm, người thân...

Chiêu mua trẻ sơ sinh từ các bà mẹ tuổi teen

Chiêu mua trẻ sơ sinh từ các bà mẹ tuổi teen
2010-12-09 08:45:15

(VnExpress) - Vợ chồng ông Hy vào bệnh viện "săn" sản phụ vừa lâm bồn có hoàn cảnh khó khăn. Bỏ ra vài triệu đồng cùng với giấy tự nguyện cho con, đôi vợ chồng đã có trong tay...

Truy tìm nhóm côn đồ bắn chết người

Truy tìm nhóm côn đồ bắn chết người
2010-12-08 12:03:37

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6.12, anh Phước cùng một số người đang ngồi trong nhà thì có một nhóm đi ô tô biển số 52S-0836 đến trước cổng, ném 5 quả bom xăng tự tạo vào sân nhà...

Công an huyện Triệu Phong khám phá nhiều vụ án

Công an huyện Triệu Phong khám phá nhiều vụ án
2010-12-07 08:29:50

(QT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Nhữ Khoa, sinh năm 1987, trú tại...

Ngăn chặn tình trạng nhổ trộm sắn ở vùng Lìa

Ngăn chặn tình trạng nhổ trộm sắn ở vùng Lìa
2010-12-07 08:26:21

(QT) - Những năm gần đây, nhờ phát triển mạnh diện tích trồng sắn cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa (Quảng Trị), đời sống người dân vùng Lìa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết