Cập nhật: 02/11/2022 17:50 GMT+7
35cdx9b0cxaf9fxcad1xd09ex9349xb880xc513xb094xX7xe626xb100x463dxcf51x9225x6fb1xX5xd262xXax7213x3d7fx78ecxb4b4x5662xX3xX6xX15xX3xX1x6921x444fx43d3xX15xX3xdd24xf00ex8565xX15xX16xX3xX21xe3baxX6x9b71xX3xXexa7d9x9c36xX3xX16xXdx6363xX3xX2xX2xX3xXbxX1xX22xfc77xX15xX16xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4x9682xX6xX3xX4xa462xX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxac20xX15xX3xX4xX28xX3xX1xe873xX15xX1xX3x6622xXdxX3xXex7886xX3xXexecbbxXbxX3xbbe8xX1cxX6xX3xdaa9xX10xX0x75efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xe671xXaxX12xX3xX21xX14xX2exX3xX15xX6xX1dxX3x92bcxX6fxX2xX2xcf07xX3xXcx6b57xX22x6dadxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX91xX3xXcxX1xX22xb6cdxX15xX16xX3xXexX48xX3xX21x44caxX3x8a94x73bexX3xbf19xX1xX1cxX15xX16xX3xX4xX1xab7bxX3xbd04xXdxf540xXexX91xX3xX5x4f48xX4xX3xX5xX22xXb6xX15xX16xX3xX4xX1x7edfxX4xX3xX15xa8b7xX15xX16xX3xX5exf3f9xX6xX3xXexX2dxX2exX3xX16xXdxX32xX3xX2xX2xX3xXbxX1xX22xX3axX15xX16xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX44xX6xX3xX4xX48xX4xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xXexX62xX3xXexX65xXbxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX3xXexX94xX48xXdxX3xXbxX1xde2exXbxee73xX3xX0xX6fxXbxX12xX0xXexX6xXcdxX5xX10xX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX2exX6xX94xX16xXdxX15xX2axX8dxXbxX6cxX3xX6xX1cxXexXcbxXaxX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX81xX12xX0xXdxX2exX16xX3xX7xX94xX4xX9xXaxX6fxX6fxX4xX12cxXcdxX6xXcbxd982xX1cxX6xX15xX16xXexX94xXdxX12cxX5exX15xX6fxX81xX10xX7xc4a2xXexXcbxXbxX6fxX15xX10x4486xX7xX6fxX8dxX8dxe7ffxX185xX6fxX185xd761xX81x98b1xX2x873fx3a2dx9fb7xX2xX18exXexX2xX18dxX2xX18dxX18fxdbb4xX5xX2xX12cx9c57xXbxX16xXaxX3xX6fxX12xX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX94xX12xX0xXexX94xX12xX0xXexX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb68axXcbxX81xX1dxXaxX12xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX6cxfb97xX3xX5x9d2fxX3xX4xX48xX4xX3xXexX94xX22x38a3xX15xX16xX3xX1xXb6xXbxX3xX5exXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3x841bxX1cxX65xXexX3x7433xX15xX3xXexXcbxX5axX15xX3xX16xXdxX6xXcbxX3xXexX1xX14xX15xX16xX91xX3xX16x3792xX1dxX3xXcdxd0cbxXexX3xX6xX15xX3xX4xX1xXcbxX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX81xX216xX15xX3x84b1xX3xa787xX15xX1xX2axX3xX13xX201xX21xX21xX3xX0xX6fxXbxX12xX0xX6fxXexX81xX12xX0xX6fxXexX94xX12xX0xX6fxXexX6xXcdxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12xX13xX62xX3xXexX1xa382xX91xX3xXex52dexXdxX3xX18bxX2xX6fxX2xX18fxX3xX5exX5axX3xX2xX6fxX2xX2xX91xX3xdab4x447bxXdxX3xX13xd072xX15xX1xX3xX7xX48xXexX3x5e60xXdxX6xXcbxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xcf30xX3xXcxX94xX65xXexX3xXexXd4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xXbxX1xX26axXdxX3xX1xXb6xXbxX3xX5exX23xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX1x3cebxX3xXexX94xX21axX15xX3x5abbxX1xX10xX3xXc0xX6xX15xX1xX3xXexX1cxe4f0xX15xX3xXexX94xX6xX91xX3xX179xXdxX266xX2exX3xX7xXcbxX48xXexX91xX3xX16axX1cxX6xX3xX68xX28xX3xXbxX1xX48xXexX3xX1xXdxX1exX15xX91xX3xX5xX65xXbxX3xXcdxXdxX53xX15xX3xXcdxX281xX15xX3xX5exXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX1xX5axX15xX1xX3xX4xX1x5c35xX15xX1xX3xX5exX5axX3xXexX2dxX2exX3xX16xXdxX32xX3xX2xX2xX3xXbxX1xX22xX3axX15xX16xX3xXexXdxX1exX15xX3xX4xX44xX6xX3xX4xX48xX4xX3xX15xX6xX2exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xX4xX28xX3xX1xX5axX15xX1xX3xX5exXdxX3xXexX62xX3xXexX65xXbxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX91xX3xX5xX2dxX15xX16xX3xX5xX48xX4xX1xX91xX3xX68xX48xX15xX1xX3xX5exd8c4xX15xX16xX91xX3xX15xc4dexXexX3xXbxX14x7c68xX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12xX13xX48xX4xX3xX5exXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX4xX1xX44xX3xX1dxXcfxX1cxX3xX4xX44xX6xX3xX15xX1xX28xX2exX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xX15xX5axX1dxX3xX5xX5axX3xX68xXdx360dxX1cxX3xX179xX1xXdxX266xX15xX3xX6cxX10xX3xX2exX14xX3xXexX14xX3xX179xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX28xX3xX16xXdxX21axX1dxX3xXbxX1xX12axXbx38f7xX3xX6cxX10xX3xX179xX1xX14xX15xX16xX3xX16x46aexX15xX3xXcdxXdxX266xX15xX3xX179xXdxX266xX2exX3xX7xXcbxX48xXexX91xX3xX179xX1xX14xX15xX16xX3xX4xX28xX3xX16xX22xX3axX15xX16xX3xX4xX1xXdxXcfxX1cxX3xX1xX65xX1cxX3f6xX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX68xXdxX3d2xX1cxX3xX179xX1xXdxX266xX15xX3xXbxX1xX22xX3axX15xX16xX3xXexXdxX1exX15xX3xX5exX5axX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX15xX16xXbexXdxX3xX7xX6xX1cxX3xX179xX1xX14xX15xX16xX3xX68xX27dxXdxX3xX2ex82bfxX3xXcdxX281xXcbxX3xX1xXdxX266xX2exX38bxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12x4ac7xX1xX2dfxX15xX3xX5xX23xX15xX3xX4xX48xX4xX3xXexX94xX22xX1ecxX15xX16xX3xX1xXb6xXbxX3xX5exXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX68xX3d2xX1cxX3xX15xX1x850dxX3xXexX1cx594exXdxX91xX3xXexX94xebfcxX3xXexX2dxXdxX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX12cxX3xX13xX48xX3xXcdxXdxX1exXexX91xX3xX4xX28xX3xX2exX27dxXexX3xX7xX26axX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xXexXe8xX3xX4xX48xX4xX3xX6cxd8f5xX3xXexX1xX1cxX27dxX4xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX27cxX6xX179xX94xX14xX15xX16xX3xX5xX53xX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX68xX266xX3xX15xX1xX65xXbxX3xX1xX27dxXdxX91xX3xXexX62xX3xXexX65xXbxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX12cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xXcbxX3xXcxX1xX22xXb6xX15xX16xX3xXexX48xX3xX21xXbexX3xXc0xXc1xX3xXc3xX1xX1cxX15xX16xX91xX3xXexX1xX1ecxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX16axX1cxX6xX91xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX23xX15xX16xX3xX21xX28xX6xX3xX68xX4f6xX3xXexX4b3xX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX15xX1xXdxX3d2xX1cxX3xX68xXb6xXexX3xXexX1cxX2dfxX15xX3xXexX94xX6xX91xX3xX179xXdxX266xX2exX3xX7xXcbxX48xXexX91xX3xXexX94xX1cxX1dxX3xX16axX1cxX12axXexX91xX3xX16axX1cxX6xX3xX68xX28xX3xX6cxX1e0xX3xX5xX1e3xX3xX5exXdxX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX1xX5axX15xX1xX3xX4xX1xX320xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX3d2xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xXexX62xX3xXexX65xXbxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX3xX2exX14xX3xXexX14xX12cxX3xXcxX1cxX1dxX3xX15xX1xXdxX53xX15xX91xX3xXexf3f2xX15xX1xX3xXexX94xX2dxX15xX16xX3xX15xX5axX1dxX3xX5ex3801xX15xX3xXexXdxXcfxXbxX3xX81xXdx4f94xX15xX91xX3xX16xX216xX1dxX3xXcdxX21axXexX3xX6xX15xX3xX4xX1xXcbxX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX81xX216xX15xX12cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12x5458xXcxX1xX1ecxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX23xXdxX91xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX7xd0b4xX3xXexX65xXbxX3xXexX94xX1cxX15xX16xX3xX5xXd4xX4xX3xX5xX22xXb6xX15xX16xX3xX5exX5axX3xXexX94xXdxX266xX15xX3xX179xX1xX6xXdxX3xX15xX1xXdxX3d2xX1cxX3xXcdxXdxX1exX15xX3xXbxX1xX48xXbxX3xX68xX266xX3xX15xX16xXe3xX15xX3xX4xX1xc443xX15xX3xX1xX5axX15xX1xX3xX5exXdxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX3xX2exX14xX3xXexX14xX3xXexX94xX53xX15xX3xX68xX2cdxX6xX3xXcdxX5axX15xX12cxX3xX13xX1xX4b9xX15xX16xX3xXexX14xXdxX3xX7xX67exX3xX5xX5axX2exX3xXexX94xXdxX1exXexX3xX68xX266xX3xX68xX266xX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX81xX216xX15xX3xX179xX1xX14xX15xX16xX3xX4x3a18xX15xX3xXcdxX21axXexX3xX6xX15xb1fdxX91xX3xXcxX1xX22xXb6xX15xX16xX3xXexX48xX3xX21xXbexX3xXc0xXc1xX3xXc3xX1xX1cxX15xX16xX3xX179xX1xf101xX15xX16xX3xX68xX2cdxX15xX1xX12cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12xXcxX94xX22xX23xX4xX3xX68xX28xX91xX3xXcdxX48xXcbxX3xadaaxX1cxX281xX15xX16xX3xXcxX94xX2cdxX3xX68xX4f6xX3xX15xX1xXdxX3d2xX1cxX3xX5xX2dfxX15xX3xXbxX1xX281xX15xX3xX48xX15xX1xX3xXexX614xX15xX1xX3xXexX94xX2dxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX3d2xX1cxX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX53xX15xX3xXexX62xX3xXexX65xXbxX3xX68xX1cxX6xX3xX6cxX10xX3xX96xX3xXexX1cxX1dxXcfxX15xX3xX68xX22xX1ecxX15xX16xX3xX21xffeexX15xX16xX3xcc70xX22xX3axX15xX16xX91xX3xXexX1xX2cdxX3xXexX94xX21axX15xX3xX2d4xX1xX10xX3xXc0xX6xX15xX1xX3xX5exX5axXcbxX3xXcdxX1cxX4b3xXdxX3xXexX26axXdxX3xX5exX5axX3xXexX94xX22xX6xX3xX16xX216xX1dxX3xX2exX21axXexX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX91xX3xXexX94xX65xXexX3xXexXd4xX91xX3xX179xX1xXdxXcfxX15xX3xX15xX16xX22xX1ecxXdxX3xX81xX216xX15xX3xXexX94xX53xX15xX3xX68xX2cdxX6xX3xXcdxX5axX15xX3xXcdxX21axXexX3xX6xX15xX3xX5exX5axX3xXcdxXdfxX4xX3xX6cxX4b9xX4xX12cxX0xX6fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c0xXcbxX81xX1dxXaxX12xX3xXcxX216xX1dxX3xX1fcxXcbxX15xX16xX3xX0xX6fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Xe độ” - nguy cơ mất an toàn giao thông

“Xe độ” - nguy cơ mất an toàn giao thông
2022-11-01 05:35:53

QTO - Vừa qua, nhiều người dân phản ánh đến Báo Quảng Trị về việc hiện nay trên địa bàn tỉnh, một số thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh THPT thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết