Cập nhật:  GMT+7
aa54x14d9bx14540x14bebxfee2x1141cxb246x14f24x14b60xX7x15486x155f6x10357x1619fx13b61x14ec4xX5x16afbxXaxf9bexb71bxf469xd561xef59xX3xX6xX15xX3xX13xX6x16c0cxX3xb9b7x12f0bxX3xd911xXdxb6c2xdf8cxX3xXex16626xX6xX3xX5xda3exX1dxX3xX28x12179xX3xX1dxX20xXexX3xX7x116b5xX3xe7baxb209xX3xXexX28xX20xX1dxX3xX4x10ff2xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7x11e5exX15xX0xc875xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea39xX10xX6x164c7xXaxX12x111d6x165f0xXcx1201exX3xd8c5xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX25x13516xf812xX15xX3xX13xX6xX1dxX3xX1fxX20x137e3xX3xXex15307xX15xX1xX3xX63xX25xX4axX15xX16xX3xXcxX28x15c8fxX3xX39x16cf3xX6xX3xe4e4xX1x107cdxXdxX3xXexX37xX3xX39xX3axX3xc87axX15xX3xX39xX2cxX3xX92xX1xX94xXdxX3xXexX37xX3x11162xX8cxX3xX4xX6xX15xX3xX22xX37xXdxX3xX39x125eexXdxX3xe29bxX16xX25xX73x16b25xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX28xX8cxX15xX1xX3xX62xX7xXdxX15xX1xX3xX15xae1cxX1dxX3xX2xfc60xba7axf506xX65xc377xX3xXbaxX16xX25xX73xXbexX15xX3x147faxXd3xX15xX3xX5cxXdx15641xX25xX3xX62xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXd3xX1dxX3xX2xXd7xXd7x10207xX65xXdbxX3xXcxX28xe764xX15xX3xXe4xXd3xX15xX3xX5cx11d27xX2cxX15xX16xX3xX62xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXd3xX1dxX3xX2xXd7xXd7xXfaxX65xX3xX39xX2cxX3xXbaxX16xX25xX73xXbexX15xX3xXe4xXd3xX15xX3xX13xX1xX25xX15xX16xX3xX62xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXd3xX1dxX3xX2xXd7xXd8xXd8xX65xX3xX4xed25xX15xX16xX3xXexX28x145d8xX3xXex15b75xXdxX3xf7a7x15b1cxX3xX13xX6xX1dxX3xXcxX25xX73xX24xX15xX7dxX3xX1xX25xX73xX74xX15xX3xX13xX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX39xX24xX3xXexX20xXdxX3x14054xXcxX28xX20xX1dxX3xX4xX42xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7xX4axX15xfc32xf3f5xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb51axX108xX5fxX73xXaxX12xX0xXexX6xXabxX5xX10xX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX1dxX6xX28xX16xXdxX15x15140xd219xXbxX14exX3xX6xX25xXexX108xXaxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXdxX1dxX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x11759xXdxX5fxXexX1xX9xXaxXd9x13178xXfaxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxe67axX1dfxb349xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1acxX4dxX4dxXabxX6xX108xd900xX25xX6xX15xX16xXexX28xXdxX182xX39xX15xX4dxXbxX108xX28xXexX6xX5xX7xX4dxXfaxX4dxXcxX28xX25xX108xX15xX16xX1f3xX25xX6xX15xX16xX1xXdxX10xXbxX4dxXdxXbxXfaxXd7xX1xX1dfxXd9xX10xX5fxXfaxXd7xX3xX62xX1dfxX65xX182xbbabxXbxX16xXaxX4dxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX5fxX12xXbaxX1x13f23xX1dxX3xX22xX37xXdxX3xXex11cd0xdf36xX15xX16xX3xXbaxX16xX25xX73xXbexX15xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXcxX28xX8cxX15xX1xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX28xX12xX0xX4dxXexX6xXabxX5xX10xX12xXe4xX2cxX108xX3xX15xX16xX2cxX73xX3xX1adxX1dfxX4dxXd8xX4dxX1adxXfaxX2xX1d3xX7dxX3xX5xX24cxXdxX3xX5fxX3axX15xX16xX3xX22x13ba2xX1dxX3xXexX37xXdxX7dxX3xX4xX9dxX4xX3xX22xX37xXdxX3xXexX24bxX24cxX15xX16xX3xX22xX14fxX3xX5x11c96xX15xX3xX39xX2cxX108xX3xXexX28xX6xX15xX16xX3xXexX28xX14bxXdxX3xX4xefefxX6xX3xX14xX15xX16xX3xXbaxX16xX25xX73xXbexX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xb18ax15494xX15xX3xX94xX3xXexX1xX14xX15xX3xbecdx16633xX25xX3xX192x10f42xX15xX1xX3xX1adxX7dxX3xX14exX14fxX3xX13xX6xX1dxX3xXcxX25xX73xX24xX15xX3xXabxX42xXexX3xXexX28xX20xX1dxX3xX1dfxX3xX4xX108xX15xX3xX5fxX291xX3xX22xX10xX1dxX3xX39xX24xX3xX15xX1xX2cxX3xXcxX28xX8cxX15xX1xX3xX4xe3abxXexX3xX16xXdxX31axX25xX182xX3xX2d2xX6xX25xX3xX22xX243xX3xXabx12e0dxX15xX3xX4xX1xX148xX15xX16xX3xX1dxX6xX15xX16xX3xX39xX24xX3xX2ddxX14xX15xX16xX3xX5cxX2cxX3xXexXdxX291xX25xX3xXexX1xX3axX3xX5xX31axX73xX3xXexXdxX24xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX15xX1xX6xX25xX182xX3xXcxX28xX8cxX3xX16xXdxX9dxX3xXexX2cxXdxX3xX7xX4axX15xX3xX1dxX2cxX3xX4xX9dxX4xX3xX22xX37xXdxX3xXexX24bxX24cxX15xX16xX3xXexX28xX20xX1dxX3xX22xX24bxX24cxX4xX3xX24bxXb7xX4xX3xXexcccdxX15xX1xX3xX92xX1xX108xX4axX15xX16xX3xX2xX1d3xX3xXexX28xXdxX74xX25xX3xX22x1297dxX15xX16xX182xX3xXbaxX16xX2cxX73xX3xX1adxX1dfxX4dxXd8xX4dxX1adxXfaxX2xX1d3xX7dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX25xX73xX74xX15xX3xX13xX6xX1dxX3xX1fxX20xX3xX4x14eb4xX15xX16xX3xX22xX14fxX3xXabxX42xXexX3xX16xXdx1505fxX3xX22xX37xXdxX3xXexX24bxX24cxX15xX16xX3xXcxX28xX100xX15xX3xXe4xXd3xX15xX3xX5cxX24bxX15xX16xX3xX62xX7xXdxX15xX1xX3xX15xXd3xX1dxX3xX2xXd7xXd8xX1e1xX65xX3xXexX28xX148xX3xXexX14bxXdxX3xX14exX14fxX3xX1fxX20xX4xX3xXcxX1xX2bexX73xX7dxX3xX1xX25xX73xX74xX15xX3xX1fxX74xX3xXcxX1xX2bexX73xX7dxX3xXexX80xX15xX1xX3xX63xX25xX4axX15xX16xX3xX192xX2e2xX15xX1xX3xX39xX24xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX39xXdxX3xX170xXcxX28xX20xX1dxX3xX4xX42xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7xX4axX15xX181xX182xX3xXcxX28xX100xX15xX3xXe4xXd3xX15xX3xX5cxX24bxX15xX16xX3xX39xX2cxX3xX1dxX20xXexX3xX22xX37xXdxX3xXexX24bxX24cxX15xX16xX3xX92xX1xX9dxX4xX3xX7xf9c2xX3xX5fxX3axX15xX16xX3xX14exX10xX3xX1dxX14xX3xXexX14xX3xX1xXdxX74xX25xX3xX2d2xXdxX28xXdxX25xX7xX3xX4xX1xX14bxX73xX3xXexX8fxX3xX1xX24bxXb7xX15xX16xX3xX2ddxX14xX15xX16xX3xX5cxX2cxX3xX22xXeaxX15xX3xX4xX9dxX4xX3xX14exX14fxX3xX13xX6xX1dxX3xXcxX1xX2bexX73xX7dxX3xX13xX6xX1dxX3xdb81xX15xX3xX1xX25xX73xX74xX15xX3xX13xX6xX1dxX3xX1fxX20xX182xX3xXcxX14bxXdxX3xX22xX2dexX73xX7dxX3xX5cxX24bxX15xX16xX3xX5fxX142xX15xX16xX3xX16x13c64xX73xX3xX16x133b1xX3xX4xX243xX3xXabxX25xX20xX4xX3xX5fxX2dexX73xX3xXexX1x14723xXbxX3xXabxX42xXexX3xXexX28xX20xX1dxX3xX22xX24bxX24cxX4xX3xX1dfxX3xX4xX108xX15xX3xX4xX1xX243xX182xX3xXcxX28xX291xX15xX3xX22xX24bxac26xX15xX16xX3xXex1063cxX25xX3xXexX1xX108xX9dxXexX3xX5cxX24bxX15xX16xX3xX22xX14fxX3xXabxX8cxX3xX5xd76dxX4xX3xX5xX24bxX24cxX15xX16xX3xX4xX1x127dfxX4xX3xX15xXd3xX15xX16xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXdxX74xX15xX182xX3xX2ddxX24bxX24cxX4xX3xXabxXdxXeaxXexX7dxX3xXcxX28xX100xX15xX3xXe4xXd3xX15xX3xX5cxX24bxX15xX16xX3xX22xX14fxX3xX4xX243xX3xX2xX3xXexXdxX24xX15xX3xX9dxX15xX3xX39xX24xX3xXexX20xXdxX3xXexX28xX20xX1dxX3xX4xX42xXbxX3xXexX2cxXdxX3xX7xX4axX15xX7dxX3xX1dxXb7xXdxX3xX4xX1xX31axXbxX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX14exX108xX15xX16xX3xX1xX2e2xX15xX1xX3xXbxX1xX14bxXexX3xXexX142xX3xXexX1xX9dxX15xX16xX3x10afdxX4dxX1adxXfaxX2xX1d3xX182xX3xXcxXdxX15xX7dxX3xX4axX15xX1xX1acxX3x1625dxb3bbx154e2xf047xX3xc4dcxX5dax11901xX0xX4dxXbxX12


Các tin đã đưa

Cướp biển tấn công, hai ngư dân thương vong

Cướp biển tấn công, hai ngư dân thương vong
2015-09-14 10:05:45

(NDĐT) - Ngày 13-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đang cùng các cơ quan chức năng xử lý thông tin một vụ cướp biển, khiến hai ngư dân một người chết,...

Mẹ giết con nhỏ đeo đẳng bản án lương tâm

Mẹ giết con nhỏ đeo đẳng bản án lương tâm
2015-09-14 10:03:28

(TT) - Nghĩ rằng không thể làm mẹ con tại thế giới này thì vẫn có thể mang con theo và chăm sóc nó ở một thế giới khác, N.T.H.A. đã giết chính đứa con ruột của mình rồi quyên...

Bắt nghi phạm đâm chết chủ gara ô tô

Bắt nghi phạm đâm chết chủ gara ô tô
2015-09-14 10:02:03

(TTO) - Tối 12-9, nghi phạm Nguyễn Trung Hiếu đi xe máy đến gara của ông Võ Văn Nghĩa, tại P.Tân Tiến, TP Biên Hòa rồi bất ngờ rút dao đâm ông Nghĩa làm ông này tử vong sau đó.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết