Cập nhật: 08/02/2023 09:50 GMT+7
d983xec37x16f9cx13ef4x13324x10996x1615exe6cexe63axX7x14a5bx14058x1121dxec4fxf41bx1306axX5x10512xXax17150x11e76xX3xX4xX1x157b5xX3x1331ex105e4x16665x16275xX3x13907xX1cxX3xXexfdacx11890xX3xX5x15ed7xXdxX3xX13x10591x129a4xe0d1xX3xXexX22xXdx126acxX1axX3x10557x10acexX1cx12f5fxX3xX4xX1x10f20xX3x1470bxX1xX1bxX4xX1xX3x15634x10bf7xX3xX19xX1ax113c1xX1cxX0x12c22xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d69xX10xX6x118f0xXaxX12x166a1xX1xX1bxXexX3xX1xXdxX31xX1cxX3xX7x13644xX3xXexXdx119caxX1cxX3xX5xf0a8xX1cxX3xX5dxX3bxX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX1x14e92xX1cxX37xX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX2bxX3xX13xX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3x1559exX3xXcxX60x11f26xX3x1051fx11091xX1cxX37xX3xX5axX80xX3x10bd1xX80xX3xX1xX1axf4a4xX31xX1cxX3xed73xX6xfa88xX3x176e8xf8e7xX3xX34x12d08xX3xX1cxX1xX6xX1cxX1xX3xX4xX1xdbc6xX1cxX37xX3xX34xX1exX1cxX37xX3xXexX23xXdxX3xXexX1xXa2xX1cxX37xX3xXexXdxX1cxX3xX5xX48xX1cxX3xXb4xX26xX1cxX37xX3x127e4xXbaxX3xX1xXb7xXdxX3xX34xef72xX3xXexe97bxXb4xX3xXexX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxX1xeb97xX1cxX9fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14087xX3bxX5dxXaexXaxX12xX0xXdxXb4xX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb2xX10xX1cxXexX10xX22xXaxX3xX7xXexXaexX5xX10xX9xXax11670xXdxX5dxXexX1xe72exX3x161c4x15ba5xX140xXbxXe4xea1dxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX13dxX3xX13fx14378xX2cxXbxXe4xX144xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX9fxX43xX6xX3bxX19xX1axX6xX1cxX37xXexX22xXdxX9fxXa9xX1cxX4bxX5dxX10xX7xX3dxXexX3bxXbxX4bxX1cxX10xX138xX7xX4bxX13xX2axX140xX14fxX4bxX2xX140xX14fxX5dxX2axX140xef14x13909xX14fxX2xX187xXexX186xX186xX186xX13fxX5xX2x129a5xXbxX1xX1axX3bxX1cxX37xX192xXexX22xX6xX5xX6xXdxX5dxX3bxX9fx15ab2xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3xXexX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX13xX2axX2bxX2cxX3xXexX22xXdxX31xX1axX3xX34xX35xX1cxX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxXaxX3xX138xXdxX5dxXexX1xX9xXaxX13fxX140xX140xXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX13fxX14fxX2cxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb2xX6xXbxXexXdxX3bxX1cxXaxX12x176c6xX1cxX1xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xXcxX1exX1cxX37xX3x10c2exde29xX1cxX3x157aaxX1bxX3bxX3xX34xX10xX1cx13ac7xX2bxX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX228xXb4xX3xX4xX1xXdxX48xX1cxX3xX37xXdx16e05xX1cxX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX227xX228xX1cxX3xXexX22xX23xX3xX5xX26xXdxX3xX4xX1xXdx1639axX4xX3xXex12c84xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX1xX80xX1cxX37xX3xX192xX3x12281xX1cxX1xX13dxX3x13becx15dd6xXb2xXb2xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3bxX5dxXaexXaxX12xXcxX6bxXdxX3x10670xX4bxX13xX2bxX3xX4xX1x10949xX3xX116x15120xXdxX3xX60xX1x1015dxX228xX1cxX37xX3xX219xX1cxX1xX3xX22bxX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX1exXb4xX3xX13xX140xX140xX13xX232xX2bxX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX116xX1bxX1cxX1xX3xX4xX1axX6bxX1cxX3xX1cxXc4xX1cxX37xX3xX5axX80xX3xX27exXb7xXdxX3xXexX26xXdxX3xX186xX2axX3xX5axX2a5xX1cxX37xX3xX27fxX2aaxX228xX1cxX37xX2bxX3xXcxX60xX9fxX3xXa1xXa2xX1cxX37xX3xX5axX80xX3xX4xX1xX3bxX3xX43xXdxX261xXexX2bxX3xX7xX6xX1axX3xX3dxX1xXdxX3xX3dxXdxXecxXb4xX3xXexX22xX6xX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX34xXbaxX3xXexX22xX6xX3bxX3xXexX22xX23xX3xX7xX6bxX3xXexXdxX6fxX1cxX3xX37xfdd3xX1cxX3xX13xX140xX3xXexX22xXdxX31xX1axX3xX34xX35xX1cxX37xX3xX4xX2a5xX1cxX37xX3xX37xXdx1553fxXaexX3xXexe52exX2bxX3xX7x15ea9xX3xXexXdxX261xXexX3xX3dxXdxX31xXb4xX2bxX3xXexX1x10ab6xX3xX1cxX37xX104xX1cxX3xX1xX80xX1cxX37xX3xX4xX1xX3bxX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX1xX80xX1cxX37xX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX3xXexX26xXdxX3xX19xX1axX1bxX1cxX9fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3bxX5dxXaexXaxX12xXcxX22xX2aaxX73xX4xX3xX34xXc4xX2bxX3xXa9xX80xX3bxX3xXexX22xX2aaxX6xX3xX1cxX37xX80xXaexX3xX14fxX4bxX13xX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX60xX1xX2aaxX228xX1cxX37xX3xX219xX1cxX1xX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX31xX1cxX3xXb4xXb7xXexX3xX4xX1xXdxX261xX4xX3xXexX265xXdxX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX3xXexX22xX48xX1cxX3xX43xX80xX1cxX3xX1exX1cxX9fxX3xXcxX22xX2aaxX73xX4xX3xX7x106bdxX3xX4xX1xf132xX1cxX37xX3xX3dxXdxX261xX1cxX3xX4xX17xX6xX3xX1cxX1x10ab2xX1cxX37xX3xX1cxX37xX2aaxX353xXdxX3xXe4xX1axX1cxX37xX3xX19xX1axX6xX1cxX1xX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX34xXbaxX3xX3dxXdxXecxXb4xX3xXexX22xX6xX3xXexX1xXefxX3xXexX1xX34fxXaexX3xX43xX48xX1cxX3xXexX22xX3bxX1cxX37xX3xX4xXc4xX3xX7xX6bxX3xXexXdxX6fxX1cxX3xX5xX73xX1cxX3xX4xX2a5xX1cxX37xX3xXb4xXb7xXexX3xX7xX6bxX3xX37xXdxX34fxXaexX3xXexX353xX9fxX3xe5d7xXdxXecxXb4xX3xXexX22xX6xX3xX4xX6xXb4xX10xX22xX6xX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX60xX1xX2aaxX228xX1cxX37xX3xX219xX1cxX1xX3xXe4xX1bxX4xX3xX34xX2a2xX1cxX1xX3xXexX80xXdxX3xX7xX23xX1cxX3xX1cxX80xXaexX3xX5xX80xX3xX4xX17xX6xX3xXb4xXb7xXexX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX1xX80xX1cxX37xX3xX1cxX41axX9fxX3xX27exX37xX6xXaexX3xX7xX6xX1axX3xX34xXc4xX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX34xX1exX1cxX37xX3xXexX1xXa2xX1cxX37xX3xXexXdxX1cxX3xX5xX48xX1cxX3xXb4xX26xX1cxX37xX3xXe4xXbaxX3xX1xXb7xXdxX9fxX3xXa1xX261xX1cxX3xX2axX3xX37xXdxX353xX3xX4xX1xXdxX6fxX1axX3xX4xX2a5xX1cxX37xX3xX1cxX37xX80xXaexX2bxX3xX4xX1xX2a2xX3xX60xX1xX6xX1cxX3xXcxX1xX2a2xX3xXa1xX6xX1cxX3xXcxX1xXdxX2bxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxX1xX104xX1cxX3xX4xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX261xX4xX3xXexX265xXdxX3xX34xXbaxX3xX5xXdxX48xX1cxX3xX1xX31xX3xX34xXecxX3xX1cxX1x10a8bxX1cxX3xX5xX26xXdxX3xXexX80xXdxX3xX7xX23xX1cxX9fxX3xXb2xX1xX2a2xX3xXcxX1xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xX43xXdxX261xXexX2bxX3xX7xX6bxX3xXexXdxX6fxX1cxX3xX1cxX80xXaexX3xX4xX1xX2a2xX3xXb4xX6xX1cxX37xX3xXexX1xX10xX3bxX3xX34xXecxX3xX34xX2aaxX6xX3xXb4x15181xX3xX34xXdxX3xX43xX31xX1cxX1xX3xXa9xXdxX31xX1cxX2bxX3xXexX1axXaexX3xX1cxX1xXdxX48xX1cxX3xX3dxX1xXdxX3xX1exX1cxX3xXe4xX3bxX1cxX37xX2bxX3xX5dxX3bxX3xXa9xXb7xXdxX3xXa9xX80xX1cxX37xX3xX1cxX48xX1cxX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX9fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX116xX3bxX5dxXaexXaxX12xXb2x14316xX1cxX37xX3xXexX22xX3bxX1cxX37xX3xX1cxX37xX80xXaexX3xX29bxX4bxX13xX2bxX3xX6xX1cxX1xX3xXcxX1xX1bxXdxX3xXcxX1exX1cxX37xX3xX227xX228xX1cxX2bxX3xX4xX1xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX4xX228xXb4xX3xX4xX1xXdxX48xX1cxX3xX37xXdxX24axX1cxX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX227xX228xX1cxX2bxX3xX9bxX3xXexX1xX2a2xX3xXexX22xX34fxX1cxX3xXb2xX6xXb4xX3xXb6xXb7xX2bxX3xX1xX1axXaexX31xX1cxX3xXb2xX6xXb4xX3xXb6xXb7xX3xX4xX1xX3bxX3xX43xXdxX261xXexX2bxX3xX6xX1cxX1xX3xXa9x16231xX6xX3xXexX22xX6xX3bxX3xXexX22xX23xX3xX4xX1xXdxX261xX4xX3xXexX265xXdxX3xX4xX1xX3bxX3xXb4xXb7xXexX3xX3dxX1xX1bxX4xX1xX3xX1xX80xX1cxX37xX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX9fxX3xXcxX22xX3bxX1cxX37xX3xXexX265xXdxX3xX4xXc4xX3xX37xXdxX34fxXaexX3xXexX353xX3xXexX2a5xXaexX3xXexX1xX104xX1cxX3xXa9xX80xX3xX7xX6bxX3xXexXdxX6fxX1cxX3xX2axX2bxX2cxX3xXexX22xXdxX31xX1axX3xX34xX35xX1cxX37xX9fxX3xXa1xX2aax1673dxX4xX3xX43xXdxX261xXexX2bxX3xX4xX1xX17xX3xX1cxX1xX104xX1cxX3xX4xX17xX6xX3xX4xX1xXdxX261xX4xX3xXexX265xXdxX3xX1cxXc4xXdxX3xXexX22xX48xX1cxX3xXexX22xX265xX3xXexX26xXdxX3xXcxX60xX9fxX3xX5axX80xX3xX27exXb7xXdxX9fxX3x14d1exXdxX1bxXbxX3xXexX261xXexX3xX27exX37xX1axXaexX48xX1cxX3xX34xX1bxX1cxX3x10a58xX1ax163e2xX3x12248xXbaxX3bxX2bxX3xX1cxX37xX2aaxX353xXdxX3xX1cxX80xXaexX3xXa9xX80xX3bxX3xX71exX1axX23xX1cxX37xX3xXcxX22xX2a2xX2bxX3xX37xX1x16229xX3xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX1cxX3xX22xX35xXdxX3xX43xX44xX3xX19xX1axX48xX1cxX3xXexX80xXdxX3xX7xX23xX1cxX9fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX219xX1axXexX1xX3bxX22xXaxX12xX27exX6xXb4xX3xX60xX1xX2aaxX228xX1cxX37xX0xX4bxXbxX12

Nam Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Hoàng Ngọc Chiểu - 13:21 08/02/23

 Trả lời

Một hành động đáng trân trọng của người dân quê mình

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết