Cập nhật:  GMT+7
605bx6fa8xcb75x6d0cx93e1x6cc9xf578xa856x6787xX7x10f80x10dddx979cxdee3x6fc3x87f4xX5xd6c6xXaxdc31x6c69xX1xXdx103f4x8728xX3xe596x7311xXdxX3xXbxX1xca72xX3xX4x706dxX6xX3xb6caxX1x7c35xX25x11e79xX3x7bedxd9fbxX3xe43exX17xa536xX25xX3xf2a9xX6xX3xXexfd3axab78xX3xX19xa72fxX0x119a5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97bbxX10xX6xdb2fxXaxX12xa01exbf82xX25xaf29x78b8xXbx6f87xX10xX7xX7x6144xX3xc06bxX3xad87xda8axXbxX3xX4xX6xX33xX10xX58xX6xX3xX19xf3adxX3xeb2fxX17xX6xX25xX3xX7xX3bxXex118f5xX3xX29xXdx7c2axX17xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX58xX16xX25xX3xXexX22xX3xXexX1x7aaexX76xX3xX29xXdxX6xa9a1xX3xX4fxb78axX4xX1xX3xXexX58xX94xX25xX29xX3xX25xX1x10aa0xX3xX25xX29xX1xb6e8xX3xX5xXa3xX3xX4xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX22xX6xX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX2bxX2cxX3xX2exX17xX30xX25xX3xX2exX3bxX25xX3xXexX1x6f53xX4xX3xX1xXdx6f91xX25xX3xX25xX1x7990xX33xX3xX6exX17xX6xX3xX33x766fxXexX3xX5xXcbxX4xX3xX5xabebxd504xX25xX29xX3xX4xX1x9a60xX4xX3xX25x9bf7xX25xX29xdf1dxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc0bcxX94xX4fxX38xXaxX12xX13xX30xX25xX29xX3xX6xX25xX3xX6exX17x8615xX25xX3xec65xX1axX25xX29xX3xX116xX6xX3xX52xX4cxXa3xX3x9d47xa754xXdxX5cxX3xX19xX6xX25xX29xX3xXex7685xX33xX3xX29xXdxX27xX3xX4cxX94xXa3xX25xX29xX3xX53xXf0xX25xX3xf3d9xX17xe64axX25xX3xX52x8293xX144xX3xXexX17x64a0xXdxX76xX3x9469xX3xX122xX6xX33xX3xX116xX97xX25xX1xX5cxX76xX3xX116xX94xXa3xX25xX3xX53xXf0xX25xX3xX60xXe5xXe6xX25xX29xX3xX52xX144xX144xX3xXexX17xX149xXdxX76xX3xX14dxX3xX103xX61xX4xX3xbe5cxXdxX6xX25xX29xX5cxX76xX3xX60xX16xX3x11effxX25xX1xX3xXcxX17xX7axX25xX3xX52xcb49xfde2xX3xXexX17xX149xXdxX5cxX76xX3xX122xX29xX17xX38x114a7xX25xX3xXcxX1xX97xX3xXcxXe5xX3xX4cxXdx10154xX25xX3xX52xX18exb153xX3xXexX17xX149xXdxX76xX3xX4x7240xX25xX29xX3xX14dxX3xX6exX17xX113xX25xX3xX116xX1axX25xX29xX3xX116xX6xX5cxX3xX19xX6cxX3xX19xXdxX1a8xX17xX3xXexX58xX6xX3xX1xXa3xX25xX1xX3x6ae7xXdxX3xX33xX17xX6xX3xX2exX3bxX25xX3xXexX58xX3bxXdxX3xX4xX1xX7axXexX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xX116xX123xXdxX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX6exX17xX113xX25xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxXd0xX25xX3xXexX12dxXdxX3xX25xX29xX30xXdxX3xX25xX1xXa3xX3xXexX58xX16xX25xX3xXbxX1xX1axX3xX60xXdxX25xX1xX3x8157xX17xX6xX25xX29xX3xX52xX116xX1axX25xX29xX3xX116xX6xX5cxX3xX4xX1fxX3xX33xX123xXexX3xX7xX1axX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX25xXdxX16xX25xX3xXexb666xXdxX3xX33xX17xX6xX3xX2exX3bxX25xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX149xX25xX29xX3xX1xXe6xXbxXf3xX3xX13xXf0xX25xX3xX25xX1xXa3xX3xX25xXa3xX38xX3xX4fxX94xX3xX13exX17xX140xX25xX3xX1dbxXa3xX3xX60xXe5xXe6xX25xX29xX3xXexX1xX17xX16xX3xX19xX6cxX3xX14dxX3xX1dbxXa3xX3xX2exX3bxX25xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX19xX3bxX3xX4xX1xX94xX3xX25xX1xX1fxX33xX3xX4fxX140xX25xX3xX4xX1x1133axXdxXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX33xX6xX58xX29xXdxX25x65b4xX144xXbxX56xX3xX6xX17xXexX94xXaxX12xX0xXexX58xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xX0xXdxX33xX29xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxda3fxX18exX1adxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13exX17xX140xX25xX3xX1dbxXa3xX3xX60xXe5xXe6xX25xX29xX3xX4xX1b6xX25xX29xX3xXexX6xX25xX29xX3xX1dbxX113xXexX3xX1dbxb6cbxX3xX3bxX25xXf3xX3x97e2xX25xX1xX2e5xX3xX4cxX94xXa3xX25xX29xX3xX53xXdxXd0xXexXf3xXaxX3xdeaaxXdxX4fxXexX1xX9xXaxX18exX1adxa56dxXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2e5xX3dxX3dxX1dbxX25xX10xX56xXbxX58xX10xX7xX7xXf3xX25xX10xXexX3dxa6e2xXdxX5xX10xX7xX3dx10c32xX17xX2exf14dxX10xX4xXexX3dxX316xX2exX3dxX2exX4fxX3dxX316xX4fxX3dxaf2axX18fxX3dxX33xX6xX5exXexX17xX38xXf3xX384xXbxX29xXaxX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX58xX12xX0xXexX58xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xX13exX17xX140xX25xX3xX1dbxXa3xX3xX60xXe5xXe6xX25xX29xX3xX4xX1b6xX25xX29xX3xXexX6xX25xX29xX3xX1dbxX113xXexX3xX1dbxX33dxX3xX3bxX25xXf3xX3xX343xX25xX1xX2e5xX3xX4cxX94xXa3xX25xX29xX3xX53xXdxXd0xXexX3xXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX58xX12xX0xX3dxXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xXcxX12dxXdxX3xX25xX1xXa3xX3xXexX58xd63exX76xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX25xX1xX3xX25xXdxX16xX25xX3xX5xX61xXbxX3xX4xX6xX33xX10xX58xX6xX3xXexX58xXe5xX267xX4xX3xX4xe950xX6xX3xX19xX6cxX3xX6exX17xX6xX25xX3xX7xX3bxXexX76xX3xX25xa677xX17xX3xXexX1xX7axX38xX3xX19xX123xX25xX29xX3xX7x8edcxX3xXexf0bdxX17xX3xXexX3bxX25xX3xXexX6xX25xX29xX3xX1dbxX113xXexXf3xX3xXcxX17xX38xX3xX25xX1xXdxX16xX25xX76xX3xXexX58xX94xX25xX29xX3xX5xa44dxX25xX3xX113xXbxX3xX1dbxXa3xX94xX3xXbxX1xe83fxX25xX29xX3xXexX58xX42exX76xX3xX4x724dxX25xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX19xfff6xX3xX2bxX1xX1axX25xX29xX3xX4xX1xX463xX3xX13exX17xX140xX25xX3xX1dbxXa3xX3xX60xXe5xXe6xX25xX29xX3xX2bxX1xXdxX463xX25xX3xX4xX1xX37xX25xX29xX3xX2bxX1xX30xX25xX29xX3xX2bxX97xXbxX3xXexX58xX14dxX3xXexX6xX38xXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xXcxX58xX16xX25xX3xX25xX29xXe5xX8exXdxX3xX13exX17xX140xX25xX3xX29xXdxX7axX17xX3xX1xX6xXdxX3xXexX37xXdxX3xX25xXdxX5xX94xX25xX3xX19xXcbxX25xX29xX3xX29xX497xX25xX3xX2x1156bxX3xX29xX58xX6xX33xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX19xX3bxXf3xX3xXcxX58xX94xX25xX29xX3xXbxX1xX4a3xX25xX29xX76xX3xXexX149xX3xX4xX30xX25xX29xX3xXexX3bxX4xX3xXexX1xX17xX3xX33xX123xXexX3xX4xX140xX25xX3xX19xXdxXd0xX25xX3xXexX452xX76xX3xX2exX123xX3xXexX474xX17xX3xXexXcbxX3xXexX12dxX94xX76xX3xX144xX3xX1dbxXdxX16xX25xX3xXexX1xX17xX1axX4xX3xX5xX61xX4xX76xX3xX4xX1b6xX25xX29xX3xX33xX123xXexX3xXexX37xXdxX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX19xX3bxX3xX52xX392xX3xX29xX58xX6xX33xX5cxXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xe462xX123xXexX3xXexX17xX497xX25xX3xX29xX497xX25xX3xX19xX140xX38xX76xX3xX4xX4adxX25xX1xX3xX7xX3bxXexX3xX4xX4a3xX25xX3xX2exX61xXexX3xX29xXdxX27xX3xX60xX16xX3xX184xX25xX1xX3xXcxX17xX7axX25xX3xX14dxX3xXexX58xXe5xX267xX4xX3xX4xX149xX25xX29xX3xX4cxX42exX4xX3xX1dbxXdxXd0xX25xX3xX122xX29xX140xX25xX3xX1xXa3xX25xX29xX76xX3xXexX1xX17xX3xX29xXdxX27xX3xXexX58xX94xX25xX29xX3xX25xX29xXe5xX8exXdxX3xaee5xX530xX3xX1dbxXdxX16xX25xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX149xX25xX29xX3xX1xXe6xXbxXf3xX3xb3cdxX1xX3bxX33xX3xX56xf9a7xXexX3xX25xX1xXa3xX3xXcxX17xX7axX25xX76xX3xX5xXcbxX4xX3xX5xXe5xXe6xX25xX29xX3xX4xX1xXecxX4xX3xX25xXf0xX25xX29xX3xXexX1xX17xX3xX316xX3xX29xX1fxXdxX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX19xX3bxX3xX29xX497xX25xX3xX144xX1adxX3xX29xX58xX6xX33xX3xX19xXe5xXe6xX4xX3xX29xXdxX7axX17xX3xXexX58xX16xX25xX3xXexX22xX3xXexX1xX8exXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12x11e18xXdxX16xX25xX29xX3xX4cxXdxX1a8xX25xX3xX2exX97xX3xX2exX61xXexX3xX2bxX1xXdxX3xX1dbx821cxX6xX3xX58xX6xX3xX2bxX1xe77fxXdxX3xX33xX123xXexX3xX25xX1xXa3xX3xX25xX29xX1xXa8xX3xX14dxX3xXbxX1xX1axX3xX116xXddxX25xX29xX3xX53xXf0xX25xX3xX122xX29xX27xX76xX3xXexX58xX94xX25xX29xX3xX25xX29xXe5xX8exXdxX3xX29xXdxX7axX17xX3xX1xX2caxX25xX3xX2xX1adxX3xX29xX58xX6xX33xX3xXaxX19xX3bxXaxXf3xX3xX4cxXdxX1a8xX25xX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXe5xX8exX25xX29xX3xXexX1xX17xX16xX3xXbxX1xX4a3xX25xX29xX3xXexX12dxXdxX3xX25xX1xXa3xX3xX25xX29xX1xXa8xX3xX19xX6cxX3xXexXdxXd0xX25xX3xX1dbxXdxXd0xX4xX3xX33xX17xX6xX3xX2exX3bxX25xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX3xX1dbxXa3xX3xXexX58xX3bxX25xX1xX3xX2exX97xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xXdxXd0xX25xXf3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX94xX4fxX38xXaxX12xXaxX647xX1xX30xX25xX29xX3xX4xX1xXa8xX3xX2exX3bxX25xX3xX33xX6xX3xXexX37xX38xX76xX3xX25xX1xX27xX25xX29xX3xX2bxX2cxX3xX25xXa3xX38xX3xX4xX4a3xX25xX3xXexX1xXe5xX8exX25xX29xX3xX7xX452xX3xX4fxX33dxX25xX29xX3xX4xX1xX7axXexX3xX29xX140xX38xX3xX25xX29xX1xXdxXd0xX25xXaxX76xX3xX33xX123xXexX3xX19xXdxX1a8xX17xX3xXexX58xX6xX3xX1dbxXdxX16xX25xX3xX4xX1xX94xX3xX2exXdxX463xXexXf3xX3xX4cxX94xXa3xX25xX29xX3xX53xXdxXd0xXexX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kiều nữ mua bán ma túy liên tỉnh

Kiều nữ mua bán ma túy liên tỉnh
2012-03-12 07:57:15

(VnExpress) - Kiều khai nhận mua ma túy ở TP HCM rồi đưa ra Quảng Ngãi vừa sử dụng vừa bán lại kiếm lời. Người yêu của Kiều đang bị giam do buôn bán ma túy.

Đụng xe rồi bỏ chạy, lãnh 3 năm tù

Đụng xe rồi bỏ chạy, lãnh 3 năm tù
2012-03-11 04:27:42

(SGGP).- Ngày 9-3, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Phan Đình Đạo (SN 1984, ngụ huyện Hóc Môn) mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển...

Lê Văn Luyện sắp ra tòa lần thứ hai

Lê Văn Luyện sắp ra tòa lần thứ hai
2012-03-11 04:26:25

(VnExpress) - Theo luật sư Phạm Văn Huỳnh, người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án Lê Văn Luyện, phiên xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 30/3. Luật sư Huỳnh cho...

Trộm chó còn dùng súng bắn người

Trộm chó còn dùng súng bắn người
2012-03-11 04:25:54

(TNO) - Ngày 10.3, Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết vừa cấp cứu một nạn nhận bị “cẩu tặc” dùng súng tự chế bắn thủng vai trái.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết