Cập nhật:  GMT+7
7f07xf73dx9bb1x120c0x108d5xa2fdxeaf6xec44xa789xX7x13022x10551xdb8ax11fe0x888dxf21fxX5xc371xXax105a6x1174axX1xe636x12749xX3xe4c2xc063xX3xf4d6x12709xX3xXex1235cxXdxX3x129ecxX6xX1bxX3xX4xX1x127f0xX3xX1xbd5cxX16xX3xee67xX2bx110baxX1bxX3xX7x8efaxX3xXcxf1bcxX3x10fa0xX2bxdf9cxX0x958fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX10xX6xc6dfxXaxX12xa25bxXcxXcxda39x8daaxX3x119ebxX3xXcxe17exX3x8ae9xX1x8f6fx9cbdxX1bxd246xX3xX2x107f8xX62x80e4xb273xX3xX1x8df5xf6dcxX3xX67xX2xX58xX65xccc2xX3xX1bxX1xXdxab53xX2bxX3xXexXdxX3bxX1bxX62xX3xX1bxX1cxX3xX5x9361xX1bxX3xXbxX1xX15xXexX3x9de3xX6xX3xXexX5bxX3xXexX8cxe331xX3xX7xe807xX3xX22xX6xX1bxX3xX4xX1xX28xX3xX1xX2bxX16xX3xX2exX2bxX30xX1bxX3xX7xX34xX3xXcxX37xX3xX39xX2bxX3bxX3xX52x1024cxede3x86b9xX1bxX62xX3xXcxX8cx1201exX1bxX3xX13xX6xX5fxX3xd074xX30xX1bxX72xX3xXbxX1xXb6xXb7xX1bxX62xX3xX37xX1x81f7xX3xX39xb264xXdxX72xX3xXcxX37xX3xX39xX2bxX3bxX56x9eaexX3xX13xdd66xX1bxX62xX3xX18xX84xXdxX3xXexXdxX3bxX1bxX62xX3xX1bxX1cxX3xX5xX19xX3xX1bxX1xbd32xX1bxX62xX3xX4xXd5xXexX3xX5dxX1x93d1xXdxX3xX6cxXe3xX3xX6cxb0f4xXexX3xXex80d3xX6xX3xX8cxX6xX3xXexX5bxX3xX4xfafexX3xX2exX2bxX6xX1bxX3xX1bxX19xX16xXe0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX5fxX4fxX16xXaxX12xX13xX6bxX1bxX62xX3xX6xX1bxX3xX18xX19xX3xX2exX2bxX30xX1bxX3xXb5xXd5xXdxX3xX4xcaadxX1bxX62xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX103xX1bxX62xX3xXbxX1xX5fxX1bxX62xX3xXexX10exX6xX3xX1bxX62xXb6xXb7xXdxX3xXb5xXdxX3xXb5xXb6xXb7xX1bxX62xX3xX18xX19xX3xX1bxX62xXb6xXb7xXdxX3xX4fxX30xX1bxX3xX7x8ae0xX1bxX62xX3xX2exX2bxX6xX1bxX1xX3xX5dxX1xX2bxX3xX18xX34xX4xX3xX62xXdxX6xX5fxX3xX5xXd5xX3xXcxX8cxXbdxX1bxX3xX13xX6xX5fxX3xXc4xX30xX1bxX3xX58xX3xX39xXe3xX1bxX62xX3xXc4xXb6xX118xX1bxX62xXe0xX3x12299xX30xX16xX3xX5xX19xX3xX5dxX1xX2bxX3xX18xX34xX4xX3xX1bx10416xX6cxX3xX1bxX62xX6xX16xX3xXexX8cxX2bxX1bxX62xX3xXexX30xX6cxX72xX3xX1bxX118xXdxX3xXex12728xXbxX3xXexX8cxX2bxX1bxX62xX3xXb5xX6bxX1bxX62xX3xX4fxX30xX1bxX72xX3xXb5x1282dxX4xX3x8f38xXdxe28fxXexX3xX5xX19xX3xX4fxX2bxX3xX5dxX1xX15xX4xX1xX3xX2exX2bxX6xX3xX5xX1fxXdxXe0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX5fxX4fxX16xXaxX12xX39xXdxX1faxX1bxX3xXexXb6xc1afxX1bxX62xX3xX1bxX1cxX3xXexX1fxX6cxX3xX4fxX5bxX1bxX62xX3xX18xX19xX5fxX3xX5xXd2xX4xX3xX2xX65xX62xX65xX68xXe0xX3xX37xXc4xX3xXcxXcxX55xX3xXexX1fxXdxX3xX39xX2bxX3bxX3xX7xf80cxX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX94xX4xX3xX4xX1e1xXbxX3xX1bxX1xX1e1xXexX3xX4fxXdx119d5xX1bxX3xXexXdxX3bxX1bxX3xX7xX34xX3xX18xXdxX1faxX4xXe0xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX5fxX4fxX16xXaxX12xX0xXexX6xX1f8xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX8cxX62xXdxX1bxf61cxX67xXbx118d0xX3xX6xX2bxXexX5fxXaxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX6cxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x82cexX6cxX6xX62xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX68xXaxX3xX1f8xX5fxX8cxX4fxX10xX8cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX16xXbxX10xX8cxX5xXdxX1bxX5dxX9xXaxXaxX3xX5fxX1bxX4xX5xXdxX4xX5dxX9xXaxX8cxX10xXexX2bxX8cxX1bxX3xX7xX1xX5fx12d61xX2cbxX6cxX6xX62xX10xX52xXexX1xXdxX7xXe0xX7xX8cxX4xX56xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX3dxX3dxXbxX1xXdxX10xX1bxX1f8xX6xX1bxX4xX2bxXe0xXexX2bxX5fxXdxXexX8cxX10xXe0xX18xX1bxX3dxXexXdxX6xX1bxX16xX5fxX1bxX3dxX2cbxX6cxX6xX62xX10xXc4xXdxX10xX30fxXe0xX6xX7xXbxX2aex8bd6xXcxX1xX2bxX6cxX1f8xX1bxX6xXdxX5xX2cbxfbcdxX9x8bd5xX67xX68xX2xb3a5x9cc1xXaxX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX8cxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4fxX12x83a5xX34xX4xX3xX5xXb6xX22dxX1bxX62xX3xXbxX1x1000exX1bxX62xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX4xX1xXf9xX6xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX4xX1xX103xX1bxX62xX3xX18xX19xX5fxX3xX4xX2bxXd5xX4xX3xX58xX3x1216dxX1bxX1xX2abxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX381xXd5xX4xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX8cxX12xX0xX3dxXexX6xX1f8xX5xX10xX12xX0xXexX6xX1f8xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX6cxX6xX8cxX62xXdxX1bxX2abxX67xXbxX2aexX3xX6xX2bxXexX5fxXaxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX6cxX62xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX2cbxX6cxX6xX62xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX68xXaxX3xX1f8xX5fxX8cxX4fxX10xX8cxX9xXaxX2xXaxX3xX1xX16xXbxX10xX8cxX5xXdxX1bxX5dxX9xXaxXaxX3xX5fxX1bxX4xX5xXdxX4xX5dxX9xXaxX8cxX10xXexX2bxX8cxX1bxX3xX7xX1xX5fxX30fxX2cbxX6cxX6xX62xX10xX52xXexX1xXdxX7xXe0xX7xX8cxX4xX56xXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2abxX3dxX3dxXbxX1xXdxX10xX1bxX1f8xX6xX1bxX4xX2bxXe0xXexX2bxX5fxXdxXexX8cxX10xXe0xX18xX1bxX3dxXexXdxX6xX1bxX16xX5fxX1bxX3dxX2cbxX6cxX6xX62xX10xXc4xXdxX10xX30fxXe0xX6xX7xXbxX2aexX359xXcxX1xX2bxX6cxX1f8xX1bxX6xXdxX5xX2cbxX364xX9xX366xX67xX68xX2xX36axX65xXaxX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX8cxX12xX0xXexX8cxX12xX0xXexX4fxX12xc3cbxX62xXb6xXb7xXdxX3xX4fxX30xX1bxX3xXexX94xX3xXexX1e1xXbxX3xX2aexX10xX6cxX3xX18xX94xX3xX4xX1xX15xX16xX3xX58xX3xX3b7xX1bxX1xX2abxX3xXcxX1xX15xXdxX3xX381xXd5xX4xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX8cxX12xX0xX3dxXexX6xX1f8xX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX39x9febxX2cbxX3xX381xef1cxX13xX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bật đèn, bắt trộm lúc nửa đêm

Bật đèn, bắt trộm lúc nửa đêm
2010-05-21 10:32:39

(VnExpress) - Đang ngủ say, vị chủ nhà nghe tiếng dân quân đập cửa, khi bật đèn thì phát hiện tên trộm đang trốn trong nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại vừa trộm được.

Nữ tiến sĩ tư vấn tâm lý bị bắt

Nữ tiến sĩ tư vấn tâm lý bị bắt
2010-05-21 10:32:09

(VnExpress) - Trong khi bị công an truy tìm, người mang lệnh truy nã là tiến sĩ Trương Thị Bích Hà (56 tuổi) vẫn tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản trên một số phương tiện truyền thông.

Thiệt mạng vì “đòi” yêu nữ sinh lớp 8

Thiệt mạng vì “đòi” yêu nữ sinh lớp 8
2010-05-21 10:31:45

(VnExpress) - Thấy Hoàng “trồng cây si” đứa con gái mới 14 tuổi của mình, Nguyễn Văn Hùng ra sức can ngăn nên bị người này kéo bạn đến đánh. Trong một lần gây gổ, Hoàng xông...

Truy nã đối tượng trong vụ án đánh luật sư

Truy nã đối tượng trong vụ án đánh luật sư
2010-05-20 22:13:14

(QT) - Ngày 19/5/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với bị can Vũ Văn Phúc (còn gọi...

Trốn khỏi ổ quỷ

Trốn khỏi ổ quỷ
2010-05-20 10:23:31

(TPO) - Sau khi trở về nhà, cho rằng mình bị người cùng quê lừa bán sang Trung Quốc làm gái bán hoa, N. đâm đơn kiện nhưng cả chính quyền và công an địa phương cũng không giúp...

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ
2010-05-20 10:22:21

(TPO) - Sáng 19/5, PV TPO theo chân các chiến sĩ công an từ Hà Nội lần lại hành tung của kẻ thủ ác đến Hải Phòng và Quảng Ninh. Hiện các chiến sĩ công an đang tiếp tục tìm kiếm...

Trường gà vùng ven bị triệt phá

Trường gà vùng ven bị triệt phá
2010-05-20 09:41:06

(VnExpress) - Khi mọi người đang say mê hò hét cổ động cho các chú gà thì cảnh sát bất ngờ ập vào, hàng chục người bỏ chạy tán loạn.

Chiêu “độc” của hai tên cướp

Chiêu “độc” của hai tên cướp
2010-05-20 09:40:42

(VnExpress) - Chúng giật hụt túi xách của hai phụ nữ khiến họ ngã ra đường rồi lại đóng giả người tốt bụng đưa nạn nhân đi cấp cứu hòng tìm cơ hội trộm đồ.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết