Cập nhật:  GMT+7
5715xa261x79cbxb757xe284x6fdax5c6axb1daxdedexX7x67f7x650cxac9cx70b5xdbf0xa1ccxX5xe457xXax8b7exc64bxbafaxe3b2xX3xX4x9b36xX15xX1xX3xX4xdc66xX15xc966xX3xXexbd88xX4xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexe71cxXdxX3xX5xd84fxX3xcce1xX1xX6xXdxX3xX1x8d66xXdxX3xX15xX1fxX1x624axX15xX3xX15x5f38x84b7xX0xd0adxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe560xX10xX6x917bxXaxX12xb6c0xa8f2xX15xcd46xc3c4xXbxb691xX10xX7xX7x7a1exX3x7a33xX3xXcxbc7fxX3x74bexX1xX3xX7xX22xX15xX1fxd5d5xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX4x8e59xX3xc2ccxX3axX15xX1fxX3xX82xa113xX3xX4xc135xX3xX45x595exXexX3x7dadxX3xX34xX1x6f8exX3x9020x8191xX4xX3xX1xc76fxX3xX56xa552x86ffxX15xX3xc45exXdxc36bxX45xX3xX5xX14xXbxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1x8142xXexX3xX34xXdx9e2axX45xX3xX7xX9fxX22xXexaea6xX3xX56xXa0xX15xX1fxX3xXexX62xX44xX45xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX1fxXdxX6xX9fxX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX74xX3xXexX62xX9fxX15xX1fxX3xX82xX8bxX3xX4xX8bxX3xX34xX1xX1dxX15xX1fxX3x7ec8xXexX3xXax7a31xX8bxX15xX1fxX3xX1xX9cxX15xX1fxXaxX3xX4xe84bxX15xX1fxX3xXexX1xX6xX45xX3xX1fxXdxX6xX3xX1fxXdx674cxX3xXexX62xX14xXexX3xXexX98xXbexX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX7xXex6a80xX5xX10xX9xXaxX45xX6xX62xX1fxXdxX15xb5b4xd0bcxXbxX60xX3xX6xX95xXexX9fxXaxX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX133x871dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xae53xXdxX59xXexX1xX9xXaxa7e0xad7cx62ffxXaxX3xXf5xX9fxX62xX59xX10xX62xX9xXaxX2xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47x6f20xXdxX5xX10xX7xX47x5d6cxX95xXf5xc225xX10xX4xXexX47xX6dxdbcfxX47x8a00xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xb284xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xXcxX6bxX3xX6dxX1xX3xX7xX22xX15xX1fxX74xX3xXexX62xX95xX15xX1fxX3xXexX22xX3xcb20xX1xX2exX45xX3xX5dxX44xX15xX3xX56xX95xa0adxX15xX1xX3xX5cxe3c4xX2exXdxX3xX82xX3axXdxX3xXbxX1xX8bxX3xX1f1xX3axXdxX3xX6dxX74xX3xXcxX62xX95xX15xX1fxX3xX82xX9fxXa0xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX4xX80xX3xX82xX3axX15xX1fxX66xX3xX4x5970xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX97xXdx7567xX15xX3xXexX62xX9fxX15xX1fxX3xX82xX3axXdxX3xX82xX88xX3xX4xX8bxX3xX45xX8exXexX3xX91xX3xX34xX1xX95xX3xX97xX98xX4xX3xX1xX9cxX3xX56xX9fxXa0xX15xX3xXa3xXdxXa5xX45xX3xX82xXb7xX3xX5xX14xXbxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xXb2xXexX3xX34xXdxXb7xX45xX3xX7xX9fxX22xXexXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX154xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX56xXa0xX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xX40xX15xX3xX15xX1fxc536x7309xXdxX3xX4xX8bxX3xX45xX8exXexX3xX34xX1xX22xX3xX7xd7e9xX45xX3xX91xX3xX1xX9cxX3xX56xX9fxXa0xX15xX3xXa3xXdxXa5xX45xX3xX59xX315xX325xXdxX3xX7xX98xX3xX1xX315xX325xX15xX1fxX3xX59x9c5bxX15xX3xX4xX1xX8exXexX3xX4xX1x96cdxX3xX4x915dxX6xX3xX5xX98xX4xX3xX5xX315x8420xX15xX1fxX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX6dxXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12x8f5cxX1xX110xX15xX1fxX3xX15xX1fxX315xX316xXdxX3xX34xX1xX1dxX15xX1fxX3xX4xX8bxX3xX15xX1xXdxe2acxX45xX3xX97xd7dfxX3xX82x61c5xX95xX3xXf5xcb77xX3xX4xX1xX8exX15xX3xX5xX2exXdxX3xX15xX1fxX6xX127xX3xXexX6bxX3xX97x5962xX15xX1fxX3xX15xX1fxX9fxXa0xXdxXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX6dxa699xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX165xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12x9048xX88xX15xX1xX3xX82xX2exX9fxX3xX4xX1dxX15xX1fxX3xX6xX15xX3x7455xX95xX14xX15xX3xX56xX9fxXa0xX15xX3xXa3xXdxXa5xX45xX3xX60xX95x835bxXexX3xX1xXdxX40fxX15xX3xXexX2exXdxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xXb2xXexX3xX82xXb7xX3xX15xX1x613cxX4xX3xX15xX1xX91xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX5xXa0xX45xX3xX97xXdxX40fxX4xXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX167x5da6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX459xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX133xX53cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX53cxXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX154xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX2xX133xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX13xX22xX4xX3xXbxX1xX315xX80xX15xX1fxX3xXexXdxX40fxX15xX3xX60xX10xX3xX82xX315xX35cxX4xX3xX1xX95xX127xX3xX82xX3axX15xX1fxX3xXexX1xX6xX45xX3xX1fxXdxX6xX3xXf5xX18xX9fxX3xX97xX40fxXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX133xX459xX6dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX2xX167xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX199xX6xX95xX3xX5xX32xX3xX34xX1xX6xXdxX3xX45xX2exX4xX74xX3xX1xXa0xX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xX40xX15xX3xX15xX1fxX315xX316xXdxX3xX97xX346xX15xX3xX82x79daxX3xX97xX416xX3xX34xX1xX95xX3xX97xX98xX4xX3xX1xX9cxX3xX56xX9fxXa0xX15xX3xXa3xXdxXa5xX45xXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX6dxX133xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX165xX166xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX2xX6dxXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX199xX22xX15xX1fxX3xX15xX6xX127xX74xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX1fxXdxX6xX9fxX3xXexX1xX1dxX15xX1fxX3xX82xX315xX35cxX4xX3xX1xX95xX127xX3xX82xX3axX15xX1fxX3xX5xXa0xX45xX3xX97xXdxX40fxX4xX3xX7xX325xX45xX3xX1xX80xX15xX3xXexX1xX315xX316xX15xX1fxX3xX15xX1xX14xXexXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX0xXdxX45xX1fxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX165xX459xX154xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX15exXdxX59xXexX1xX9xXaxX6dxX154xX167xXaxX3xX7xX62xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX47xX47xX15exX15exX15exXbexX97xX15xX10xX60xXbxX62xX10xX7xX7xXbexX15xX10xXexX47xX193xXdxX5xX10xX7xX47xX199xX95xXf5xX19cxX10xX4xXexX47xX6dxX1a2xX47xX1a4xX133xX47xX2xX167xX47xX5fxX5fxX47xX1fxXdxX6xX9fxX68xX166xXbexX19cxXbxX1fxXaxX47xX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xXexX62xX12xX0xXexX59xX12xX13xX22xX4xX3xXaxXf5xX8bxX15xX1fxX3xX1xX9cxX15xX1fxXaxX3xX4xX18xX15xX1xX3xX7xX22xXexX3xX97xX95xXdxX3xX97xb8caxX3xX7xX6xX95xX3xX34xX1xXdxX3xX1xX9fxXa0xX15xX3xXexX1xXa0xX15xX1xX3xX15xX1xXdxX40fxX45xX3xX97xX413xX3xX82xX315xX35cxX4xX3xX1fxXdxX6xX9fxXbexX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX62xX12xX0xX47xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1a2xX9fxX59xX127xXaxX12xX56xX9fxXa0xX15xX1fxX3xX1a4xX15xX1xX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người dân vây bắt hai tên cướp dây chuyền

Người dân vây bắt hai tên cướp dây chuyền
2010-10-01 10:45:29

(VnExpress) - Thấy người phụ nữ đeo dây chuyền vàng to bản, hai tên cướp bám theo, ra tay. Tuy nhiên do sợi dây quá chắc nên sau cú giật, tên cướp bị té ngã, hàng chục người...

Trắng tay vì “cò” ngân hàng

Trắng tay vì “cò” ngân hàng
2010-10-01 10:43:58

(TTO) - Người bị lừa ít cũng vài trăm triệu, nhiều thì gần 2 tỉ đồng. Hàng loạt nông dân tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị một số “cò” ngân hàng (NH) đưa vào bẫy,...

3 quản trị websex bị tạm giữ

3 quản trị websex bị tạm giữ
2010-09-30 08:05:37

(VnExpress) - Do lượng người truy cập quá ít, 3 quản trị của trang web đã thêm vào mục phim "tươi mát" khiến số lượng người vào xem mỗi ngày tăng vọt lên đến hàng trăm ngàn.

Mỗi năm thu giữ khoảng 1 tấn ma túy

Mỗi năm thu giữ khoảng 1 tấn ma túy
2010-09-30 07:51:18

Bình quân mỗi năm điều tra, bắt giữ khoảng 11.000 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng thu giữ khoảng 1 tấn. Mặc dù tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng...

Bắt xe ô tô chở 1,6m3 gỗ trắc quý hiếm

Bắt xe ô tô chở 1,6m3 gỗ trắc quý hiếm
2010-09-29 09:53:37

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1,6m3 gỗ trắc (gồm 108 thanh gỗ, thuộc nhóm I, cực kỳ quý hiếm) với trị giá ước tính ban đầu là hơn 100 triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết