Cập nhật: 22/01/2020 17:02 GMT+7
f4c2x11c25x11d52x16d6bx13825x15585x12f68x14775x13272xX7x10e18x107f7x17cb9x10f30x16da3x14485xX5x177a9xXax12530xf706x125adxX3x16782xX14xXdxX3x13b7ex10296xX3x10745x10c4ex1357bx165d3xXexX3x110eex173edx1003bxX1xX3x12d61xXdx1398bxXdxX3xXexX1x179ebxX3x11126xX14xXdxX3x16474xX1xXdxX20xX25xX3xX7x1554axX3xXcxX1x121cexX25xX1xX3xX4x160e4xX3x1405exX1exX2axX25xX28xX3xXcx1003fxX24xX3xX25x121f1x1427cxX3xX2x15f65x1666ax16766xX0x11e1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX10xX6x13162xXaxX12x12015xX47xXcx14339xX3x12cedxX3xX31x16e2exX53xX3xX1dxX1exX6xX3xX58xX2x14944xX2xX80xX58x11a17xX58xX84x15e57xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3x13261xX6xX25xX3xX1xX40xX25xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX1xX3xX7x10080xX3xX57xX84xX5axX47x1734fx1120cxX13xX16x1486bxX3xX1ax12c9cxX3xX1axXdx135abxX4xX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX14xXdxX3xX35xX1xXdxX20xX25xX3xX7xX3cxX3xXcxX1xX40xX25xX1xX3xX4xX45xX3xX47xX1exX2axX25xX28xX3xXcxX4exX24xX3xX25xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX58xX80x14e06xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x12e6axX6cxX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXffxX3xX1dxX1exX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX1xX87xX3xXexX4ex11793x150daxX4xX3x13d75xX1xXdxX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX87xX3xX31xX14xXdxX3xX35xX1xXdxX20xX25xX3xX7xX3cxX3xXcxX1xX40xX25xX1xX3xX35xX45xX3xX47xX1exX2axX25xX28xX3xXexX4exX24xX3xX25xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX58xX3xXbxX1xX2axXdxX3xXexX1x16605xX4xX3xX1xXdxXb9xX25xX3xX1axX40xX3xX1xXffxX40xX25xX3xXexX1xX40xX25xX1xX3xX4x148f6xX4xX3xX25xX28xX1xX3cxX6xX3xX1axX1bxX3xX6fxX25xX20xX1exX3xX4x11dddxX72x11b23xX3xX28xXdxX2axXdxX3xX1dxX1exX1fxX20xXexX3xXexX40xXdxX3xX7xX2axX25xX87xX3xXexX40xXdxX3xX4xX1x132ecxX25xX1xX3xX1axX40xX3xX4xX170xX4xX3xXexX1x1059bxX3xXexX1bxX4xX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX14xXdxX3xXexX1xX10xXffxX3xX1dxX1exX1fxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX4xX1adxX6xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1ex17dd9xXexX3xX1axXb5xX3xX1dxX1exX2axX25xX3xX5xX1a0xX87xX3xX7x105a1xX3xX6cxX1bxX25xX28xX3xXexX40xXdxX3xX7xX2axX25xX3xX4xX77xX25xX28xX87xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1exX1d9xXexX3xX4xX182xX3xX5xXdx117cexX25xX3xX1dxX1exX6xX25xX3xX1axX40xX3xX23xXdxXb5xX1exX3xX5xXb9xX3xX31xX14xXdxX80xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXffxX6cxX1fxXaxX12xX35xX1xX1adxX3xXexX24xX4xX1xX3xX31xX14xXdxX3xX1axX40xX3xX4xX170xX3xX25xX1x147f6xX25xX3xX4xX182xX3xX5xXdxX20dxX25xX3xX1dxX1exX6xX25xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX4xX1xX24xX1exX3xXexX4exX170xX4xX1xX3xX25xX1xXdxXb9xX53xX3xXexX4exX117xX118xX4xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1exX1d9xXexX3xX25xX20xX1exX3xX4xX182xX3xX1axXdxX3xXbxX1x17dcdxX53xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1exX1d9xXexX3xX1axX40xX3xX23xXdxXb5xX1exX3xX5xXb9xX3xX31xX14xXdxX3xX1axXb5xX3xX1axXdxXb9xX4xX3xX28xXdxX2axXdxX3xX1dxX1exX1fxX20xXexX3xXexX40xXdxX3xX7xX2axX25xX87xX3xXexX40xXdxX3xX4xX1xX1a0xX25xX1xX3xX4xX1adxX6xX3xX31xX14xXdxX3xX11bxX1xXdxX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX14xXdxX80xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXffxX6cxX1fxXaxX12xX31xX14xXdxX3xX4xX182xX3xXexX4exX170xX4xX1xX3xX25xX1xXdxXb9xX53xX3xX25xX14xXbxX3xX5xX290xXdxX3xX4xXffxX25xX3xX6cx12c80xX1exX3xX4xX1xXffxX3xX4xf663xX3xX1dxX1exX6xX25xX3xX4xX182xX3xXexX1x11b73xX53xX3xX1dxX1exX1fxXb5xX25xX3xXexX1xX10xXffxX3xX1dxX1exX1fxX3xX23xX24xX25xX1xX3xX4xX1adxX6xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1exX1d9xXexX3xX1axX40xX3xX4xX1xX320xX53xX3xX6cxfb93xXexX3xX1xXffxX290xXexX3xX23xX14xX25xX28xX3xX7xX6xX1exX3xX11bxX1xXdxX3xX23x125d5xX3xX1xXffxX40xX25xX3xXexX1xX40xX25xX1xX3xX1dxX1exX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX1xX3xX28xXdxX2axXdxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX14xXdxX3xX35xX1xXdxX20xX25xX3xX7xX3cxX3xXcxX1xX40xX25xX1xX3xX35xX45xX3xX47xX1exX2axX25xX28xX3xXcxX4exX24xX3xX25xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX58xX80xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXffxX6cxX1fxXaxX12xXcxX4exX117xX118xX4xX3xX23xX182xX87xX3xX25xX28xX40xX1fxX3xX58x13d42xX5axX2xX2xX5axX58xX84xX2xX56xX87xX3xX13xX14xX3xX16xX14xXdxX3xX1axX1bxX3xX4xX182xX3xXexX1xX77xX25xX28xX3xX93xX170xXffxX3xX11bxX20xXexX3xX1dxX1exX2axX3xX11bxXdxX2fxX53xX3xXexX4exX6xX3xX1xXffxX290xXexX3xX23xX14xX25xX28xX3xX4xX1adxX6xX3xX31xX14xXdxX3xX35xX1xXdxX20xX25xX3xX7xX3cxX3xXcxX1xX40xX25xX1xX3xX4xX45xX3xX47xX1exX2axX25xX28xX3xXcxX4exX24xX3xX25xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX58xX80xX3xXcxX1xX77xX25xX28xX3xX93xX170xXffxX3xX25xX40xX1fxX3xX11bxX20xXexX3xX5xX1exX1d9xX25xX87xX3xX31xX14xXdxX3xX35xX1xXdxX20xX25xX3xX7xX3cxX3xXcxX1xX40xX25xX1xX3xX4xX45xX3xX47xX1exX2axX25xX28xX3xXcxX4exX24xX3xX25xX52xX53xX3xX2xX56xX57xX58xX3xX1axXdxX3xXbxX1xX290xX53xX3xXbxX1xX170xXbxX3xX5xX1exX1d9xXexX3xX1axX40xX3xX23xXdxXb5xX1exX3xX5xXb9xX3xX31xX14xXdxX3xXexX4exXffxX25xX28xX3xXexX45xX3xX4xX1xX362xX4xX87xX3xX1xXffxX290xXexX3xX23xX14xX25xX28xX3xX1axX40xX3xX11bxX1xX77xX25xX28xX3xX4xX1xX320xXbxX3xX1xX40xX25xX1xX3xX4xX1x165ddxX3xX23xX290xXffxX3xX4xX1adxX6xX3xX4xX328xX3xX1dxX1exX6xX25xX3xX25xX1xX40xX3xX25xX117xX118xX4xX3xX4xX182xX3xXexX1xX334xX53xX3xX1dxX1exX1fxXb5xX25xX3xX5xX40xX3xX25xX28xX1xXdxX20dxX53xX3xXexX4ex10a86xX25xX28xX80xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXffxX6cxX1fxXaxX12xXcxX4exf64cxX25xX3xXcxX1exX1fxXb5xX25xX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phá nhanh vụ án ma túy xuyên quốc gia

Phá nhanh vụ án ma túy xuyên quốc gia
2020-01-22 05:27:29

(QT) - Chỉ sau hơn 4 giờ, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá thành công một chuyên án vận chuyển ma túy xuyên biên giới với số lượng lớn do...

Chặn “cơn lốc” tín dụng đen

Chặn “cơn lốc” tín dụng đen
2020-01-18 07:11:23

(QT) - Vào Quảng Trị hoạt động cho vay tiền lãi suất cao, chỉ vài tháng sau, Nguyễn T.L. (sinh năm 1991), trú tại Thanh Trì, Hà Nội đã trở thành chủ nợ của nhiều người trên địa...

Lai dắt thành công liên tiếp 2 tàu cá mắc cạn

Lai dắt thành công liên tiếp 2 tàu cá mắc cạn
2020-01-11 17:54:12

(QT) – Hôm nay 11.1.2020, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trong hai ngày 10 và 11.1.2020, đơn vị đã lai dắt thành công hai tàu đánh cá bị mắc cạn khi ra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết