Cập nhật:  GMT+7
b899xc6ebx149f0x12a47x13994x10c9axe7bex17a28xe40cxX7x104b7x13610xf5bcx176dcx1533bx14ff8xX5xfa12xXax13c47xefccx1066fxX3x14fe1xfd74x18d83x15757xX3xX6xX18xX3x17186x15c32x1399axX3xX4xce76xX20xX3x16a91x157abx18446xX3xX4xX27xX28xX3xc616x10440xX3xXbxX1xf500xd153xX3xX18xX1x18bfdxX18xX3xXex14640xX10xX28xX3xX4xd466xX3xXexX33xXdxX3xX18xX1xcae5xX3xX3cxXdxX1fxX18xX19xX0x178c0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124ebxX10xX6x1722dxXaxX12xXcxXcx10225xX3x15769xX3x18345x11f56xX18xX1xX3xf546xX33xX28xX3xXcxX41xX18xX19xX3xX16xX2fxX4xX3xX4x18ab7xX18xX1xX3xX7xX27xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xX1xd45bxX18xX1xX3xX7x16085xX3xX2exX49xX3xX1xf0f3xX3xXexX3cx16a0cxX3xXex16730xX3xXbxX1xX27xXbx12f82xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdx10d6axXexX3xX71xX6dxX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX27xX28xX3xX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX18xX1xX38xX18xX3xX71xX6xX18xX19xX3xX4xX1x1027dxXbxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xXex10a39xX3xX5xX33xXdxX3xX71xXa6xXa3xX4xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdx10499xX18xX3xXexX3cxX10xX28xX3xX4xX41xX3xXexX33xXdxX3xX18xX1xX49xX3xX3cxXdxX1fxX18xX19x1470bxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX34xX6xX3cxX19xXdxX18x17d23xd5eaxXbx12548xX3xX6xX20xXexX28xXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xX0xXdxX34xX19xX3xX6xX5xXexX9xXax12861xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX20xX3xX26xX27xX28xX3xX4xX27xX28xX3xX2exX2fxX3xXbxX1xX33xX34xX3xX18xX1xX38xX18xX3xXexX3cxX10xX28xX3xX4xX41xX3xXexX33xXdxX3xX18xX1xX49xX3xX3cxXdxX1fxX18xX19xX3xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX138xX51xX51xX7xXexX6xXexXdxX4xX11fxX18xX10x166f3xX11fxXexX20xX28xXdxXexX3cxX10xX11fxX2exX18xX51xXexXexX28xX51xXdxX51xX7x1571bxX139xX1d0xX51xX139x1104cxX2xX1d0xX51xX1d5x12ba0xX51xX2x13633xX51xXbxX1xX6xX34xX18xX1xX6xX18xX6axX2x11bafxcbe2xc7e0xX1dax17342xX1eaxX139xX1daxX1eaxX11fx15d27xXbxX19xXaxX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xXcxX3cxX33xXdxX3xXexX33xX34xX3xX19xXdxX6xX34xX3x14fb2xXdxX34xX3xX16xX1xXdxX3xXexX1xX20xX14xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXex16f3cxX18xX1xX3xX60xX7fxXdxX3x16c47xXa6x1453bxX18xX19xX3xX6axX3xe361xX18xX1xX138xX3xX16xXcx10df2xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX3cxX12xX0xX51xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12x14104xX19xX49xX1exX3xX2xX1ddxX6axX1daxXacxX3xXexX3cxX6xX28xX3xX71xX41xXdxX3xX2exffefxXdxX3xXcxX20xX41xXdxX3xXcxX3cx17cbdxX3xXacxX3xX5xX6dxX18xX1xX3xX71xX33xX28xX3xXcxX41xX18xX19xX3xX16xX2fxX4xX3xX4xX7fxX18xX1xX3xX7xX27xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xX1xX94xX18xX1xX3xX7xX99xX3xX2exX49xX3xX1xX9fxX3xXexX3cxXa3xX3xXexXa6xX3xXbxX1xX27xXbxXacxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdxXbfxXexX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX3cxX1fxX18xX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xXcxX3cxXa6xX299xX4xX3xX71x16948xXacxX3xX18xX19xX49xX1exX3xX2xX1ebxX6axX1daxXacxX3xXexX1xXa6xXa3xX18xX19xX3xXexX27xX3xX6cxX1fxX3xX25cx131faxX18xX3xX6cxXa6xX24fxX18xX19xX3xX6axX3x16622xX1xX328xX3xXexX3cxXa6x13f03xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX34fxX11fxX3xX60xX7fxXdxX3xX24dxXa6xX24fxX18xX19xX3xX13bxX27xX4xX3xX18xX1xd194xX18xX3xX2exXdxX107xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX284xX19xX20xX1ex167fexX18xX3xX25cxX344xX18xX3x132fdx13314xX18xX1xX3xfd43xX1e9xX1e9xX3xXexX20xX41xXdxXacxX3xXexX3cxf36cxX3xXexX33xXdxX3xX2xX1e9xX51xX2xX1eaxX1d0xX3xX38dxXdxX107xX18xX3xX13xXdxX1fxX18xX3xX34fxX1x158ccxXacxX3xXbxX1xXa6xca19xX18xX19xX3xX16x156b5xX34xX3xXcxX1xXa6xXa3xX18xX19xXacxX3xXcxX34fxX3xX60xX7fxXdxX3xX24dxXa6xX24fxX18xX19x110c5xX3xX4xX1xXbfxXexX3xXexX33xXdxX3xX18xX1xX49xX3xX3cxXdxX1fxX18xX19xX3xXexX3cxX28xX18xX19xX3xXexXa6xX3xXexX1xXbfxX3xXexX3cxX10xX28xX3xX4xX41xX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xX38dxXdx12e6exX20xX3xX71xX27xX18xX19xX3xX18xX328xXdxX3xX5xX49xX3xX7xX99xX3xX2exXdxX107xX4xX3xX13bxX7fxX1exX3xX3cxX6xX3x15d6fxX1xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX38dxX38exX18xX1xX3xX71xX6xX18xX19xX3xXexX3cxX28xX18xX19xX3xXexX1xX3bdxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX1xXe9xXbxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xXexX33xXdxX3xXexX3cxX33xXdxX3xXexX33xX34xX3xX19xXdxX6xX34xX3xX22exXdxX34xX3xX16xX1xXdxX3xXexX1xX20xX14xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX245xX18xX1xX3xX60xX7fxXdxX3xX24dxXa6xX24fxX18xX19xX11fxX3x14d14xX18xX1xX3xX38dxX38exX18xX1xX3xX26xX38exX3xXexX20xX1exX1fxX18xX3xXbxX1xX33xXexX3xX1ebxX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xXexXf5xX3xX2exX49xX3xX26x14d41xXexX3xX71xX23xX20xX3xX4xX1xXe9xXbxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xX438x1289fxX3xXex12db1xX3xX18xX19xX49xX1exX3xX2xX139xX6axX2xX2xX6axX139xX1d5xX2xX1eaxX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12x11159xX33xX18xX19xX3xX7xX27xX18xX19xX3xX2xX1e9xX6axX1daxXacxX3xX4xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXbxX1x13824xX3xX18xX1xX376xX18xX3xX71xXa6xXa3xX4xX3xXexXdxX18xX3xX26xX27xX28xX3xXexX4ddxX3xX19xXdxX6xX3xX71xX94xX18xX1xX3xX18xX33xX18xX3xX18xX1xX38xX18xX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdxXbfxXexX3xXbxX1xX27xXexX3xX1xXdxX107xX18xX3xX6xX18xX1xX3xX38dxX38exX18xX1xX3xX4xX1xXbfxXexX3xXexX33xXdxX3xX18xX1xX49xX3xX3cxXdxX1fxX18xX19xX11fxX3xX284xX19xX6xX1exX3xX7xX6xX20xX3xX438xX1xXdxX3xX18xX1xX376xX18xX3xXexXdxX18xX3xX26xX27xX28xXacxX3xX4xX24fxX3xf6f3xX20xX6xX18xX3xX4xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX2exX49xX3xX71xX33xXdxX3xX63xXdxX107xX18xX3xX25cxXdxX107xX18xX3xX22ex17420xX284xX24dxX3xXexX1xX49xX18xX1xX3xXbxX1xX524xX3xX60xX7fxXdxX3xX24dxXa6xX24fxX18xX19xX3xX4xXf5xX18xX19xX3xX4xX27xX4xX3xX4xX24fxX3xX59bxX20xX6xX18xX3xX4xX1x10e12xX4xX3xX18xX344xX18xX19xX3xX438xX1xX27xX4xX3xX71xX6dxX3xX4xX328xX3xX34xffb3xXexX3xXexX33xXdxX3xX1xXdxX107xX18xX3xXexX3cxXa6xX3bdxX18xX19xX3xX71xX4daxX3xX71xXdxX41axX20xX3xXexX3cxX6xX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xXcxX33xXdxX3xX1xXdxX107xX18xX3xXexX3cxXa6xX3bdxX18xX19xXacxX3xX18xX33xX18xX3xX18xX1xX38xX18xX3xX71xXa6xXa3xX4xX3xX13bxX27xX4xX3xX71xX38exX18xX1xX3xXexfaf6xX3xX2exX28xX18xX19xX3xXexX3cxX28xX18xX19xX3xXexXa6xX3xXexX1xXbfxX3xXexX3cxX10xX28xX3xX4xX41xX3xX26x13da8xX18xX19xX3xX7xXa3xXdxX3xX63xX38xX1exX3xX63xXf5xX3xXexX33xXdxX3xX438xX1xX20xX3xX2exX99xX4xX3xX4xX23xX20xX3xXexX1xX6xX18xX19xX3xXexX23xX18xX19xX3xX2xX3xX4xX3b7xX6xX3xX19xXdxX6xX3xX71xX94xX18xX1xX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xX22exX1xX27xX34xX3xX18xX19xX1xXdxX107xX34xX3xXexX656xX3xXexX1xXdxX3xX2exX49xX3xX1xXdxX107xX18xX3xXexX3cxXa6xX3bdxX18xX19xXacxX3xX26xXa6xX299xX4xX3xX71xX23xX20xX3xX4xX24fxX3xX59bxX20xX6xX18xX3xX4xX1xX5e5xX4xX3xX18xX344xX18xX19xX3xX13bxX27xX4xX3xX71xX38exX18xX1xX3xX438xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX328xX3xX63xXe9xX20xX3xX1xXdxX107xX20xX3xX4xX3b7xX6xX3xX34xX14xXexX3xX2exX2fxX3xX27xX18xX3xX34xX33xX18xX19xX3xX19xXdxXbfxXexX3xX18xX19xXa6xX3bdxXdxXacxX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX4daxX3xX18xX33xX18xX3xX18xX1xX38xX18xX3xX438xX1xX17xX18xX19xX3xX4xX328xX3xX2exXbfxXexX3xXexX1xXa6xX24fxX18xX19xX3xX2exX6xX3xX71xX376xXbxX3xX63xX28xX3xX18xX19xX28xX33xXdxX3xX5xX99xX4xX3xXexX27xX4xX3xX71xX14xX18xX19xX3xX2exX49xX28xX11fxX3xX16xX27xX18xX3xX26xX14xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX1exX3xX13bxX27xX4xX3xX71xX38exX18xX1xX3xX18xX33xX18xX3xX18xX1xX38xX18xX3xXexX656xX3xX2exX28xX18xX19xX3xX2exX49xX28xX3xX438xX1xX28xX7fxX18xX19xX3xX2xX19xX1daxX1d5xX3xX7xX27xX18xX19xX3xX2xX1e9xX6axX1daxX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xXcxX3cxX6xX28xX3xX71xX41xXdxX3xX2exX299xXdxX3xXcxX20xX41xXdxX3xXcxX3cxX2a3xX3xXacxX3xX19xXdxX27xX34xX3xXexX1xX38exX3xXexX3cxX33xXdxX3xXexX33xX34xX3xX19xXdxX6xX34xX3xX22exXdxX34xX3xX16xX1xXdxX3xXexX4ddxX3xX4xX1xX524xXdxX3xXexX3cxX7fxX3xX5xX3bdxXdxX3xX2exXdxX107xX4xX3xXexX33xXdxX3xX7xX6xX28xX3xX6xX18xX1xX3xX38dxX38exX18xX1xX3xX71xX6xX18xX19xX3xX4xX1xXe9xXbxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xXexXf5xX3xX5xX33xXdxX3xX71xXa6xXa3xX4xX3xXaxXexX33xX28xX3xX71xXdxX41axX20xX3xX438xXdxX107xX18xXaxX3xX71xX4daxX3xX3cxX6xX3xX18xX19xX28xX49xXdxX11fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX28xX63xX1exXaxX12xX6cxX6dxX18xX1xX3xX71xX33xX28xX3xXcxX41xX18xX19xX3xX16xX2fxX4xX3xX4xX7fxX18xX1xX3xX7xX27xXexX3xXexX1xXdxX3xX1xX49xX18xX1xX3xX27xX18xX3xX1xX94xX18xX1xX3xX7xX99xX3xX2exX49xX3xX1xX9fxX3xXexX3cxXa3xX3xXexXa6xX3xXbxX1xX27xXbxX3xX4xX1xX28xX3xX26xXdxXbfxXexX3xX7xfcacxX3xX18xX4c5xX34xX3xX5xX33xXdxX3xX2exX2fxX3xX2exXdxX107xX4xX3xX13bxX10xX34xX3xX4xX328xX3xX2exXdxX107xX4xX3xXbxX1xX33xX34xX3xX18xX1xX38xX18xX3xXexX3cxX524xX18xX3xXexX3cxX33xXdxX3xX1xX6xX1exX3xX438xX1xX17xX18xX19xX11fxX3xX38dxXa6xXa3xX4xX3xX26xXdxXbfxXexX3xXexX3cxX33xXdxX3xXexX33xX34xX3xX19xXdxX6xX34xX3xX22exXdxX34xX3xX16xX1xXdxX3xXexX1xX20xX14xX4xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX245xX18xX1xX3xX60xX7fxXdxX3xX24dxXa6xX24fxX18xX19xX3xX59bxX20xX7fxX18xX3xX5x11098xX11fxX3xXcx12263x12904xX3xX6cxe0dfxX49fxX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người
2016-03-19 07:27:07

TTO - Sau khi cắm bình ắc quy đấu nối vào dây chì, Lê Văn Vịnh vào nhà nghỉ. Khoảng 4 giờ sau, Vịnh ra kiểm tra thì thấy anh Dương Tâm Cang đã chết tại bẫy điện của mình.

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy

Tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
2016-03-19 07:19:20

(QT) - Nhằm nâng cao trách nhiệm phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cán bộ, công nhân viên và nhân dân, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để chủ động...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết