Cập nhật:  GMT+7
2e4ax40fexc463x93bbx87ebx5e5dxb625x3b95x3b01xX7x9f22x951fx66e4x4116x48e2x8531xX5x59d9xXaxc617x954ex5e10xX3xX4xX1x5f95xb73cx8426xX3xX4x97ddxX3x5a1exbb2cxX19xX1xX3xXex5273x81ddxX19xX1axX3xXexX1x5624x32f0xX19xX1axX3x6098x45f9xXexX3xXexX25x63e7xX19xX1axX3xX25xb6f8xX19xX1axX0x80e9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa230xX10xX6x6db7xXaxX12xXcxXcxbaa8xX3x7e6cxX3xa1e5x529axX19xX3xX2xX3xX19xX1axa359x496bxX3xX7xX6x5aabxX3xX19xX1axX2cx39f5xXdxX3xX19xX1xX63xX3x4f4fx456fxXdxX3xXex3e42xX74xX3xXexX1xaa06xX64xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xXexX25xX37xX19xX1axX3xXexX79xX19xX1xX3xXexX25xb39exX19xX1axX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xXex41f0xX4xX1xX3xX1fxX5cxX64xX3xX19xX1axX2cxX6dxXdx7e6bxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX20xX19xX1xX3xXexX6xX64xXafxX3xX4xX1x405exX19xX3xX1fx6e91xX68xX3xaafbxX14xX3xX1fxX20xX19xX1xX3xX52x5f52xXbxX3xX1ax81cfxX64xX3xX5xX63xX74xX3xX19xX1xXdxXc5xX68xX3x9bd2xX1x814bxX4xXafxX3xX19x897exX74xX3xXc8xX7exXexX3xX1fx4daexX19xX1axX3xX1axXdx5f79xX6xX3xX25xX3cxX19xX1ax73edxX0xX40xXbxX12xX0xXexX6xXc8xX5xX10xX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX74xX6xX25xX1axXdxX19x3bf5x733dxXbx7cabxX3xX6xX68xXexX37xXaxX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX0xXdxX74xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX4xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX1fxX20xX19xX1xX3xXexX25xX26xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xX31xX32xXexX3xXexX25xX37xX19xX1axX3xX25xX3cxX19xX1axX3xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX40xX40xX7xXexX6xXexXdxX4xXfexX19xX10x6b37xXfexXexX68xX37xXdxXexX25xX10xXfexX31xX19xX40xXexXexX37xX40xXdxX40xX7x983fxX118xX19dxX40xX118xb06cxX2xX19dxX40xX1a2x5a58xX40xX1a2xX1a7xX40xX2xX59xX2x8dd0x3598xX19dx43dbxX1b2xX1afxX1b0xX2xb68bxXfexaf79xXbxX1axXaxX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX25xX12xX0xXexX25xX12xX0xXexX52xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12x423axX1xX14xX3xXcxX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX1fxX6xX19xX1axX3xX1fxXdxXc5xX68xX3xXexX25xX14xX3xXexX96xXdxX3xX13x7b73xX19xX1xX3xX31xXdxX205xX19xX3x59e6xX6xX3xXe2xX1xX37xX6xX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xcbafxXf1xX4xX3x90b3xXdxX19xX1xX3xX59xX3x7748xX19xX1xX117xX3xX220xX1xX7exXexX3xX220xX1axX68xX64x6888xX19xX0xX40xXbxX12xX0xX40xXexX52xX12xX0xX40xXexX25xX12xX0xX40xXexX6xXc8xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX220xX1axX63xX64xX3xX1a7xX59xX1a7xXafxX3xXexXdxX19xX3xXexX3cxX3xX1e6xX2dxX3x87e5xX68xX6xX19xX3xX4x6d57xX19xX1xX3xX7xX20xXexX3xX1fxXdxXc5xX68xX3xXexX25xX6xX3xX1e6x6558xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1xXafxX3xXexc253xX19xX1xX3xX13xX79xX19xX1xX3xbb68xX1xX2cxX75xX4xX3xX59xX3xX4xX1xX37xX3xX1xX6xX64xX3xX1fxX6xX19xX1axX3xX1xX37xX63xX19xX3xXexX7exXexX3xX1xX18xX3xX7xX2dxX3xX1fx4439xX3xX11ax4f62xX3xX5xb8a9xX3xX1fx8b0bxXdxX3xXexX2cxbc04xX19xX1axX3xX21cxXc1xX74xX3x60f5xX68xX19xX3xac71xX19xX1ax5d38xX3xX11axXd5xX3xX21cxXf1xX4xX3xX4fxX2cxX19xX1axXafxX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1x8f8exX3xX31xXc5xX3xX1xX63xX19xX1xX3xX31xXdxX3xX4xX2d9xX3xX2d6xX3xX1axXc1xX64xX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xXexXa2xX4xX1xXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX220xX96xX19xX3xX19xX1xXc1xX19xX3xXc8xX14xX3xX21cxXc1xX74xX3xX2e6xX68xX19xX3xX1fxX20xX19xX1xX3xXexX25xX26xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xX5xX63xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX59xX3xX1afxX2xX3xXexX68xb370xXdxXafxX3xX19xX1axX2edxX3xX7exXbxX3xX1afxXafxX3xX11axXd5xX3xX21cxXf1xX4xX3xX4fxX2cxX19xX1axXafxX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1xXafxX3xX31xX2dexX3xX4xX1dxX3xX4xac7cxX6xX3xX2e6xX68xX19xXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXexX1xX28axX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXc8xX6xX19xX3xX1fxX5cxX68xXafxX3xX4xX1xXdxXc5xX68xX3xX118xX1a2xX59xX118xXafxX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX1fxXdxX3xX5xX63xX74xX3xX25xb4d1xX64xX3xXexX96xXdxX3xXe2xX1xX68xX3xX25xX3cxX19xX1axX3xXcxX63xX3xXcxX1xXdxb861xXexXafxX3xXexX1xX68xXf1xX4xX3xX11axXd5xX3xX21cxXf1xX4xX3xXcxX1xX63xX19xX1xXafxX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1xX3xXexX1xX79xX3xXc8xX14xX3xX21cxXc1xX74xX3xX2e6xX68xX19xX3xX4xX1x8371xX19xX3xX1fxX2cxX6dxX19xX1axX3xX1fxX20xX19xX1xX3xXexX25xX26xX19xX1axX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xX31xX63xX3xXc8x60bexX3xX5xX96xXdxX3xXexX25xX37xX19xX1axX3xX25xX3cxX19xX1axX3xX31x91edxX19xX1axXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX20exX419xX19xX3xX74xXd5xXdxX3xXexX25xX2cxX6xX3xX1xX28axX74xX3xX7xX6xX68xX3xX19xX1axX2cxX6dxXdxX3xXexX1xXc1xX19xX3xX74xX75xXdxX3xXexX79xX74xX3xXexX1xX7exX64xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX19xXe9xX74xX3xXc8xX7exXexX3xX1fxXf1xX19xX1axX3xXexX25xX37xX19xX1axX3xX25xX3cxX19xX1axX3xX31xX75xXdxX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xXexXa2xX4xX1xX3xX1fxX5cxX64xX3xX19xX1axX2cxX6dxXdxXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX2e6xX6xX68xX3xX1fx308dxX3xX19xX1axX2cxX6dxXdxX3xX19xX1xX63xX3xX1fxXd5xX3xX1fxX2cxX6xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX1fxXdxX3xX4xX7exXbxX3xX4xX32xX68xX3xXexX96xXdxX3xX13xX205xX19xX1xX3xX31xXdxX205xX19xX3xX20exX6xX3xXe2xX1xX37xX6xX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1xXfexX3xXcxX96xXdxX3xX1fxXc1xX64xXafxX3xX4xX20xX4xX3xXc8xX20xX4xX3xX7xb0f7xX3xX4xX1x8f73xX19xX3xX1fxX37xX20xX19xX3xXc8xX6xX19xX3xX1fxX5cxX68xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX7exX64xX3xXc8xX205xX19xX1xX3xX19xX1xXc1xX19xX3xXc8xX14xX3xX1fxX6xX3xX4xX1xX7exX19xX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX235xX74xX3xXexX25xX26xX19xX1axX117xX3xX7xX2cxX19xX1axX3xX1axX20xX64xXafxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX20xX19xX1xX3xXexX6xX64xX3xXc8xX14xX3xX1axXd5xX64xX3xX19xX1xXdxXc5xX68xX3xXe2xX1xXe4xX4xXafxX3xXc8xX63xX19xX3xXexX6xX64xXafxX3xX4xX20xX4xX3xX19xX1axX520xX19xX3xXc8xX14xX3xX1axXd5xX64xXafxX3xX4xX1xXc1xX19xX3xXbxX1xX278xXdxX3xXc8xX14xX3xX52xXd1xXbxX3xX19xX20xXex9206xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX1e6xX20xX4xX3xXc8xX20xX4xX3xX7xX57exX3xXexX96xXdxX3xX13xX205xX19xX1xX3xX31xXdxX205xX19xX3xX20exX6xX3xXe2xX1xX37xX6xX3xX1xX68xX64xX205xX19xX3xX21cxXf1xX4xX3xX220xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX37xX3xXc8xXdxX419xXexXafxX3xX1xXdxX205xX19xX3xX7xX32xX4xX3xXe2xX1xX470xX10xX3xX4xX1xX14xX3xXcxX1xX37xX6xX3xX1fxXd5xX3xXexX96xX74xX3xX37dxX19xXafxX3xXe2xX1xX28axX19xX1axX3xX4xc2ccxX19xX3xX19xX1axX68xX64xX3xX1xXdxX2d0xX74xX3xX1fxX419xX19xX3xXexXa2xX19xX1xX3xX74xX96xX19xX1axXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xX1e6xX1xX14xX3xXcxX1xX37xX3xX4xX520xX3xXexX1xX2d0xX3xX1axX2cxX2dexX19xX1axX3xX19xX1axX18xXdxX3xX52xXd1xX64xX3xX31xX63xX3x8dcexX19xX3xX68xX2d9xX19xX1axXafxX3xXexX68xX64xX3xX19xX1xXdxX235xX19xX3xXbxX1xX278xXdxX3xX74xX7exXexX3xXexX1xX6dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX52xX63xXdxX3xX1fxX2d0xX3xX1fxXdxXc5xX68xX3xXexX25xX14xX3xX4xX20xX4xX3xX4xX1xX7exX19xX3xXexX1xX2cxX2dxX19xX1axXafxX3xXexX25xX37xX19xX1axX3xX1fxX520xX3xX1fxX20xX19xX1axX3xX4xX1xXe4xX3xX2d6xX3xX5xX63xX3xX1xX6xXdxX3xXexX6xX64xX3xX31xX63xX3xX4xX1xXc1xX19xX3xXbxX1xX278xXdxX3xX52xX37xX3xXc8xX14xX3xX1fxX20xX19xX1xX3xX52xXd1xXbxX3xX19xX20xXexX3xX19xX235xX19xX3xXbxX1xX278xXdxX3xXc8xX520xX3xXc8xXf1xXexXfexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX37xX52xX64xXaxX12xXcxX96xXdxX3xX4xX2dxX3xX272xX68xX6xX19xX3xX1fxXdxXc5xX68xX3xXexX25xX6xXafxX3xX1fxX2d9xXdxX3xXexX2cxX2dexX19xX1axX3xX21cxXc1xX74xX3xX2e6xX68xX19xX3xX1fxXd5xX3xXexX1xX3cxX6xX3xX19xX1xXd1xX19xX3xX1xX63xX19xX1xX3xX31xXdxX3xXbxX1xX96xX74xX3xXexXf1xXdxX3xX4xX3afxX6xX3xX74xX79xX19xX1xX3xX31xX63xX3xXexX470xX3xX25xX6xX3xX6e7xX19xX3xX19xX6e7xX19xX3xX1xX2d9xXdxX3xX1xXd1xX19xXfexX3xX220xX1axX68xX64xX235xX19xX3xX19xX1xXc1xX19xX3xX11axX278xX64xX3xX25xX6xX3xX31xX2edxX3xX31xXdxX205xX4xX3xX31xX403xX19xX3xX1fxX6xX19xX1axX3xX1fxX2cxX2dexX4xX3xX4xX28axX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1fxXdxXc5xX68xX3xXexX25xX6xX3xX5xX63xX74xX3xX25xb617xXfexX3xX220xX4fx7113xXcxX3xX220xX5bxc662x4eebx8fe7xX220xX0xX40xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thuê phòng trọ để mua bán ma túy

Thuê phòng trọ để mua bán ma túy
2016-03-03 07:53:19

TTO - Sau khi mua ma túy về, Giang đã thuê ba phòng trọ khác nhau trên địa bàn TP Vĩnh Long để làm nơi giao dịch, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Một học sinh tự tử vì bị nghi ngờ trộm hoa

Một học sinh tự tử vì bị nghi ngờ trộm hoa
2016-03-02 10:16:36

(QT) - Ngày 1/3/2016, Công an xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, một học sinh lớp 9 tại địa bàn xã vừa tự tìm đến cái chết vì bị nghi ngờ trộm hoa. Nạn nhân là...

Bắt một thanh niên 18 tuổi mang 3kg ma túy

Bắt một thanh niên 18 tuổi mang 3kg ma túy
2016-03-02 00:21:20

TTO - Ngày 1-3, UBND Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thưởng nóng Đồn biên phòng Hải Hòa 10 triệu đồng vì thành tích bắt giữ một trường hợp vận chuyển 3kg ma túy chiều 29-2.

Xe ô tô lao xuống bể cá nhà dân

Xe ô tô lao xuống bể cá nhà dân
2016-03-01 00:27:28

(QT) - Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/2/2016, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra tại thôn Tân Tài, xã Tân Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Chiếc xe ô tô Fortuner chìm nửa phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết