Cập nhật:  GMT+7
8e04xb567xb694x106adxd167xeec7xc8aaxe0b7xcbb4xX7xa75axa139x115fbxa872x106e5xddc7xX5x110ebxXaxbe72x9048xe4ebxXexX3xa087xa590xd2cdxX3xXexX6x997dxc6a3xX3xXexX1xb0d5xX3xd6b7x9a0cxX3xXexc72exX6xX3xX1dxX1x1171bxX1dxX3xXexXdxc5dexX1dxX3x10d7fxX4xX1x1170fxcebdxX3xe238xX1dx1198cxX0xb75cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa68xX10xX6xcaa4xXaxX12xb957xXcx100c4xf2b7xdc7bxX3xab4exX3xX56xX1exbb10xX39xX3xX2xed99xe286xX2xf799xX3xfdb6x10770xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xXcxf3b9xX63xX13xXdxb110xX1dxX3xX4exX28xX6xX3xX54x10c91xf51fxX1dxX1exX3xX56xX6xXdxX58xX3xcba3xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xXcxeb2dxX3xX56xX1exa3c8xX4xX3xX67xX22x8fa5xX1dxX1exX65xX3xXexX1xX22xX3xX24xX25xX3xXcx964dxX56xe19bxX3xXcxX70xX63xX13xXdxX74xX1dxX3xX4exX28xX6xX65xX3xaa30xX6xX1dxX1exX3xX1dxX1xX2dxX1dxX3xXexXdxX32xX1dxX3xX4x9eddxX6xX3xXbbxX22xX9dxX1dxX1exX3xX7xff47xX3xXbbx1132dxX3xX35xX4xX1xX38xX39xX3xX3bxX1dxX3dxX63xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX86xX5xX10xX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXaxdbbexX6x9981xX1exXdxX1dxce7ex100a8xXbxbaa8xX3xX6xX18xXexc7acxXaxX12xX0xXexXf8xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX104xX51xX39xXaxX12xX0xXdxXf6xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXf8xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX3fxX3fxae9bxX138xX138xX63xXexX1xX6xX1dxX1xX1dxXdxX10xX1dxX63xX4xX104xXf6xX63xd4c0xX1dxX3fxX70xXdxX4xXexX18xXf8xX10xX7xXfdxb359xX2xXfdxX2xX3fxX4exX56xX6xXf6xX3fxX56xX10xX138xaf6bxX104xX5xX51xX10xXf8xffacxX3fxe992xX4xX63xb797xXbxX1exXaxX3fxX12xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xX54xX1exXdxcb11xX6xX58xX3xX86x10d2fxX3xX86xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX3xXbbxX6xX1dxX1exX3xX4x8f8exXf6xX3xXexXdxX32xX1dxX3xX4xXcbxX6xX3xXbbxX22xX9dxX1dxX1exX3xX7xXd5xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexXf8xX12xX0xX3fxXexX6xX86xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX104xX51xX39xXaxX12xXcxX1xX10xX104xX3xXex99c2xX3xX4xX3bxX104xX3xX4xXcbxX6xX3xX86xX5exX3xX70xX1xX38xXf6xX3xXcxX1xX182xX3xXacxX182xX18xX3xX54xd19axX56xX3xX2xf8a7xd684xX169xX65xX3xX17xX18xX74xX3xX7cxX7dxX1dxX1exX3xX56xX6xXdxX58xX65xX3xX1dxX1exX5exX39xX3xX2xX2xX63xX2xX65xX3xX86xX5exX3xXbbxff15xX1dxX3xXcxXaaxX56xXacxX3xXcxX70xX63xX13xXdxX74xX1dxX3xX4exX28xX6xX3xXbbxXd8xX3xX5xX5exXf6xX3xXexX1xXcbxX3xXex9bd8xX4xX3xX1xX28xX6xX3xX1exXdxX19xXdxX3xX14axX5exX3xXbbxb71fxX1dxX1exX3xXexXdxX32xX1dxX3xX86xX7dxXdxX3xXexX1xX22xc3f8xX1dxX1exX3xX4xX1xX104xX3xXf6xbeefxXexX3xX86xX182xX3xX1xX38xXdxX3xXexXf8xX104xX1dxX1exX3xX14axX23axX3xX3bxX1dxX3xX1xe142xX1dxX1xX3xX7xXd5xX3xX54xX51xX104xX3xX10xXf6xX3xXexXf8xX6xXdxX3xXacxX182xX18xX3xX1exe138xX39xX3xXf8xX6xX58xX63xX3xX1f3xX6xX18xX3xX24xX1xXdxX3xX86xX5exX3xXacxX182xX18xX3xX1xX104xX5exX1dxX3xXexX1xX5exX1dxX1xX3xX14axXdxceedxX4xX3xX1dxX263xXbxX3xXexXdxX32xX1dxX3xX14axX5exX3xX1dxX1xX2dxX1dxX3xXbbxX9dxX1dxX3xX86xbf17xXdxX3xX1dxX38xXdxX3xXexX94xX3xXbxX1xcc2exX6xX3xX86xX182xX3xX1xX38xXdxX65xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xX1ex10e48xXdxX3xX25xX3xX86xX5exX3xXacxX182xX18xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXbbxX22xX6xX3xXbxX1xX104xX1dxX1exX3xX86xX27axX3xXbbxXd8xX3xX5xX104xX3xX4xX1xX104xX3xXexX1xb4b5xXf6xX3xXbxX1xX3bxX1dxX3xX1dxX1xaab3xXf6xX3xX1exXdxc837xXbxX3xX10xXf6xX3xXacxX182xX18xX3xX1xX22xcd03xX1dxX1exX3xXexX27axX1dxX1xX3xXexXdxX21axXexX3xX1exXdxX19xXf6xX3xX1dxX1xf808xX63xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX104xX51xX39xXaxX12xX1f3xX3bxX1dxX1exX3xX2xX62xX63xX2xX65xX3xXacxX182xX18xX3xX1exX1xXdxX3xX5xX38xXdxX3xX7xX1d8xX3xX7xX10xXf8xXdxX3xX62xX3xXexX25axX3xXexXdxX32xX1dxX3xXf6xX2b6xX1dxX1xX3xX1exXdxX3bxX3xc671xX156xX156xX3xX1dxX1exX5exX1dxX3xXbbxX7dxX1dxX1exX3xXf8xX7dxXdxX3xXbbxX22xX6xX3xX4xX1xX104xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xXexX38xXdxX3xXbxX1xX28xX1dxX1exX3xX5xX5exXf6xX3xX14axXdxX2b6xX4xX63xX3xX1f3xX6xX18xX3xX24xX1xXdxX3xXacxX182xX18xX3xX14axX32xX65xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xX5xXdxX74xX1dxX3xX5xX38xX4xX3xX5xX38xXdxX65xX3xXbbxX32xX3xX1dxX1exX1xX182xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX74xXf6xX3xXbbxXd8xX3xX5xX104xX3xX4xX1xX104xX3xX10xXf6xX3xX4xXcbxX6xX3xXacxX182xX18xX3xXbbxX22xX2edxX4xX3xX1exXdxX19xXf6xX3xX3bxX1dxX3xX54xX1dxX263xXdxX3xX51xX18xX1dxX1exX3xXexXf8xX6xX104xX3xXbbxfa26xXdxX3xX1exXdxX17dxX6xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xX14axX5exX3xXacxX182xX18xX3xXbbxX2cfxX3xXbbxX22xX2edxX4xX3xXacxX182xX18xX3xX1exX1xXdxX3xX292xXf6xX3xX5xX38xXdxX58xX63xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xX4xX28xX1dxX3xX1x94d5xX6xX3xX1xX347xX1dxX3xX1dxX21axX18xX3xX24xX1xX68xX1dxX1exX3xXbbxX22xX2edxX4xX3xX1exXdxX19xXf6xX3xX3bxX1dxX3xX51xX22xea1cxXdxX3xX62xX3xX1dxbb33xXf6xX3xX7xd8edxX3xXexXf8xX19xX3xX5xX38xXdxX3xXexXdxX32xX1dxX3xX4xX1xX104xX3xXacxX182xX18xX63xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX104xX51xX39xXaxX12xX67xX1xXdxX32xX18xX3xX4x9a08xX1dxX1exX3xX1dxX1exX5exX39xX65xX3xXacxX182xX18xX3xXbbxX10xXf6xX3xX7xX1d8xX3xXexXdxX32xX1dxX3xX2xX390xX3xXexXf8xXdxX2b6xX18xX3xXbbxX7dxX1dxX1exX3xX54xXbbxX2cfxX3xX1exX1xXdxX3xX5xX38xXdxX3xX7xX1d8xX3xX7xX10xXf8xXdxX58xX3xXbbxX21axX1dxX3xX1exXdxX6xX104xX3xX4xX1xX104xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX3xXexX38xXdxX3xX2xX3xX17xX18xX3bxX1dxX3xX4xX5exX3xXbxX1xX74xX3xXexX38xXdxX3xX70xX63xXcxX1xX1d8xX1dxX1exX3xX56xX1xc5c2xXexX3xX54xXcxX70xX63xX13xXdxX74xX1dxX3xX4exX28xX6xX58xX3xXexX1xX27axX3xX86xX182xX3xX4xX68xX1dxX1exX3xX6xX1dxX3xX2dxXbxX3xX14axX5exX104xX3xX86xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1dxX1exX63xX3xXcxXdxX1dxX65xX3xX19xX1dxX1xXfcxX3x109caxXdxXf6xX3xX67xX22xX9dxX1dxX1exX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

Phá nhiều vụ án ma túy, bắt 12 nghi phạm

Phá nhiều vụ án ma túy, bắt 12 nghi phạm
2012-01-17 08:14:40

(TNO) - Hôm qua 16.1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cơ quan thường trực phía nam (C47B) Bộ Công an, cho biết trong đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy (14.12.2011- 10.1.2012),...

Cần giải quyết tình trạng ăn xin ở Lao Bảo

Cần giải quyết tình trạng ăn xin ở Lao Bảo
2012-01-16 07:55:27

(QT) - Vừa bước vào cổng chợ Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị), chúng tôi chứng kiến ngay cảnh hai mẹ con người ăn xin đang lẽo đẽo theo lưng một du khách Lào để xin tiền. Nhìn...

Khởi tố 3 đối tượng mua bán 2 bánh heroin

Khởi tố 3 đối tượng mua bán 2 bánh heroin
2012-01-16 07:26:08

(SGGP).- Ngày 15-1, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán ma túy gồm: Nguyễn Thị Yến (SN 1963, Nam...

Giam lỏng con nợ đòi tiền

Giam lỏng con nợ đòi tiền
2012-01-15 12:12:15

(VnExprss) - Cho bà Phương vay tiền nhưng chưa đòi được, nhóm của ông Thành đến nhà ép bà đưa lên taxi đưa đến một nhà khác và bắt viết giấy thế chấp quyền sử dụng đất rồi mới thả về.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết