Cập nhật:  GMT+7
3b69x49bbxccc0xad17xbc64x8f6ax6a8exfcf8x66dcxX7x8787xb8e0x788cxf9acxd60bxd2c8xX5x7ce2xXaxbf17x729cxd011xXexX3x5736xX3xa818xec18xX4xX3x7816x98d5xX6xX3x5cafxe03fxX1xdb9cx11053xda27xba93xX3x48e6x82bfxXdxX3x58baxX2dxX3xX1dxbaf4xXdxX3xXexea00xecdcxX25xX26xX0xfb90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa7bbxX10xX6xf4fdxXaxX12x8013x6829xXcx9395xX3xda39xX3xd2b1xX1xXdxb13exbc6axX3xX2xX2xX3axX2dxX3axX2dx931cxX2x9e7fxb252xX3xe8f2xX1xdfbcxX25xX26xX3xX56x10d87xX25xX1xX3xX7xda7bxXexX3xX1dxXdxX59xX5axX3xXexc910xX6xX3xXex893fxXdxX3xXbxX1x77d0x5423xX3xX29xX59xX3xXexX7cx5464xXexX3xXexe355xX3xX19xa226xX3xX1xX80xXdxX3xX56x8044xX25xX26xX3xX6xX25xX3xXexf20cxX25xX1xX3xX50xX5axX6exX25xX26xX3xXcxX7cxb5e4xX3xX4xX1x10716xX3xed61xXdx903axXexX65xX3xX1dxc80bxX25xX3xX29xXafxX3xX29xb081xX6xX3xXbxX1xX73xX3xX86xX80xXexX3xX17xX3xXb5xX85xX4xX3xX21xX22xX1xX24xX25xX26xX27xX65xX3xXexX85xX86xX3xX26xXdx73b2xX3xX1x572bxX25xX1xX3xX7xX91xX3xX2dxX2dxX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xc9dbxX0xXexX6xXb5xX5xX10xX3xX7xXexf456xX5xX10xX9xXaxX86xX6xX7cxX26xXdxX25xfff3xX2dxXbxX19xX3xX6xX5axXexXb3xXaxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX86xX26xX3xX7xX7cxX4xX9xXaxX3axX3axX4xXf9xXb5xX6xXb3x79c3xX5axX6xX25xX26xXexX7cxXdxXf9xX29xX25xX3axX4cxX10xX7xX22xXexXb3xXbxX3axX25xX10xe9c3xX7xX3axX2xX64xX62xd9ebxX3axX64x4ab0xX4cxae70xX2xX62xX2xf612xX153xX151xXexX157xX157xX157xX14exX2xX5xX2xXf9xdff7xXbxX26xXaxX3xX3axX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7cxX12xX0xXexX7cxX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX12xXcxX6xX25xX26xX3xX29xX8dxXexX3xX29x8710xX3xX1dxX73xX25xX1xX3xXb5xX85xX4xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX4cxX12xX0xX3axXexX7cxX12xX0xX3axXexX6xXb5xX5xX10xX12xXcxX1xX10xXb3xX3xX1dxX1axX65xX3xX22xX1xXb3xX6exX25xX26xX3xX2dxX153xX3xX26xXdx4ce9xX3xX25xX26x4db5xX103xX3xb903xX3axX2dxX3axX2dxX62xX2xX64xX65xX3xXexX85xXdxX3xX25xX1xX1c2xX3xX9bxX25xX26xX3xX49xXb3xX1c2xX25xX26xX3x90c2xb4caxX25xX3xc3d4xX26xX1xXafxX3xX4fxXexX7cx763cxX3xXexX1xX9bxX25xX3xX49xX1c2xX3xXcxX1xX6xX25xX1xX65xX3xX19xX94xX3x4227xXdxXb3xX3xX56xX1x10ecdxX5axX65xX3xX1xX5axX103x8769xX25xX3xX201xXdxXb3xX3x10615xXdxX25xX1xX52xX65xX3xX56xX9bxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX50xX5axX6exX25xX26xX3xXcxX7cxXafxX3xXb5xX14xXexX3xX132xX5axX6exX3xXexX6xX25xX26xX3xX2dxX64xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xX1dxX6xX25xX26xX3xX1dxX73xX25xX1xX3xXb5xX85xX4xXf9xX3xX50xX5axX6xX3xX1dx854dxX5axX3xXexX7cxX6xX25xX1xX65xX3xX2xX1c5xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xX22xX1xX6xXdxX3xX25xX1xX8dxX25xX3xX1xX1c2xX25xX1xX3xX29xXdxX3xX1dxX73xX25xX1xX3xXb5xX85xX4xX65xX3x4eb2xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xX4xX1xXa3xX3xX1dx90e2xX25xX26xX3xX19xX10xX86xXf9xX3xXcxXdxXb7xXbxX3xXexX189xX4xX3xXexX7cxX5axX103xX3xX19x10b9dxXexX65xX3xX56xX9bxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX50xX5axX6exX25xX26xX3xXcxX7cxXafxX3xXb5xX14xXexX3xX22xX1xd985xX25xX3xX4xX25cxXbxX3xXexX1xdf02xX86xX3xX153xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xXf9xX3xXcxX6xX25xX26xX3xX29xX8dxXexX3xXexX1xX5axX3xX26xXdxXe3xX3xX26x97baxX86xX3xX2xX3xXb5xX73xXexX65xX3xX2xX3xX1dxX1exX6xX3xX29xX1c2xX3xX64xX3xX132xX5axX207xX25xX3xXb5xX1c2xXdxX3xX29xXafxX3xX1dxab6fxX3xX4xX1xXbcxXdxX3xX19xX1axX4xX3xX1dxX1exX6xX65xX3xX2xX3xX19xX10xX3xX9bxX3xXexX9bxX3xX49xXb3xX25xX4cxX6xX3xX56xXdxX29xXdxX4xX65xX3xX2xX64xX3xX19xX10xX3xX86xX9bxX3xXexX9bxX65xX3xX2dxX2dxX3xX1dxXdxX20exX25xX3xXexX1xXb3xX85xXdxX3xX4cxXdxX3xX1dxX80xX25xX26xccd8xX3xXcxXdxX59xX25xX3xX86x8283xXexX3xXexX1xX5axX3xX26xXdxXe3xX3xX1xXbcxX25xX3xX2xX153xX62xX3xXexX7cxXdxX20exX5axX3xX1dxX2ffxX25xX26xXf9xX3xb5cdxX73xX25xX26xX3xX4xX1xX1edxX3x9368xX65xX3xX17xX3xXb5xX85xX4xX3xX25xX1c2xX103xX3xX4xX1axX3xX25xX1xXdxX59xX5axX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xX4xX1xX5axX103xX2ddxX25xX3xX25xX26xX1xXdxX20exXbxX3xX25xX1xX35xX3xef17xX35xXbcxX25xX26xX3xXcxX1xXb7xX3xX1e5xX6xX86xX3xX1dxX6xX25xX26xX3xX4xX1xX1bexX3xXexX1xXdxX3xX1xX1c2xX25xX1xX3xX73xX25xX3xX29xX59xX3xXexX80xXdxX3xX1dxX73xX25xX1xX3xXb5xX85xX4xX65xX3xX1e5xX26xX5axX103xeacexX25xX3xX1e1xX1e2xX25xX3xX215xXb3xX25xX26xX36axX3xX56xX73xX4xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xX25xX1c2xX103xX3xX22xX1xX73xX3xXexXdxX25xX1xX3xX29xXdxX65xX3xXexX1xX35xX1bexX25xX26xX3xX19xX5axX103xX2ddxX25xX3xX4cxXdxX3xX4xX1xX5axX103xX321xX25xX3xX1dxXafxX6xX3xX1dxXdxX321xX86xX3xX1dxX73xX25xX1xX3xXb5xX85xX4xX3xX29xX1c2xX3xX5xX5axX9bxX25xX3xX4xX1axX3xX25xX26xX35xX1bexXdxX3xX4xX6exX25xX1xX3xX26xXdxX2axXdxX3xc1d3xX3xX29xX69xX25xX26xX3xX25xX26xXb3xX1c2xXdxXf9xX3xX49xXdxX20exX25xX65xX3xX56xX9bxX25xX26xX3xX6xX25xX3xX50xX5axX6exX25xX26xX3xXcxX7cxXafxX3xX1dxX6xX25xX26xX3xX1xXb3xX1c2xX25xX3xXexX25cxXexX3xX1xX2ffxX3xX7xXbcxX3xX1dxX321xX3xX19x7dc6xX3xX5xX39axX3xX4xX73xX4xX3xX1dxX31xXdxX3xXexX35xX36xX25xX26xX3xXexX1xX10xXb3xX3xX5xX5axX8dxXexX3xX1dxXafxX25xX1xXf9xX3xXcxXdxX25xX65xX3xX6exX25xX1xX10exX3xX49x84f5x8303xX1e5xX201xX3xXcx109d8xX4e0xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đâm chết cháu họ rồi tạo hiện trường giả

Đâm chết cháu họ rồi tạo hiện trường giả
2014-02-12 08:40:57

(TNO) - Chiều 11.2, thiếu tá Lê Nho Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa bàn giao nghi can Đoàn Ngọc Hà (39 tuổi, trú thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, Đại...

Bắt 2 kẻ trộm trăn giữa đêm khuya

Bắt 2 kẻ trộm trăn giữa đêm khuya
2014-02-12 08:40:35

(TNO) - Sáng 11.2, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Thái và Nguyễn Hoàng Giang để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Đánh người gãy tay vì va chạm giao thông

Đánh người gãy tay vì va chạm giao thông
2014-02-10 08:42:17

(TNO) - Ngày 9.2, Công an H.Kinh Môn, Hải Dương bắt giữ Trương Văn Thụ (31 tuổi, trú tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) vì tội gây thương tích.

Thiếu úy công an đánh một công an xã nhập viện

Thiếu úy công an đánh một công an xã nhập viện
2014-02-09 09:42:34

TT - Khoảng 15g40 ngày 7-2, tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai công an khiến một người nhập viện cấp cứu. Nạn nhân là ông Ngô...

Tạm giữ nghi can giả danh cảnh sát hình sự

Tạm giữ nghi can giả danh cảnh sát hình sự
2014-02-09 09:42:05

(TNO) - Lúc 21 giờ ngày 7.2, lực lượng tuần tra Phòng CSGT đường bộ và đường sắt - Công an TP.Cần Thơ phát hiện Phạm Hoàng Tân (18 tuổi, ngụ P.An Hòa, Q.Ninh Kiều) đang điểu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết