Cập nhật:  GMT+7
4316xca01xfca0xdeedxe46cxe19bxcd6ax65cfx10d5fxX7x103e1x7af0x9ca8xf1a9xeb72x90ecxX5x9635xXaxd86ax9e90x6ddaxXexX3x1026exX1xf5bbxb40exX3xX17xabe7x87c9xa6f2xXdxX3xX1x78aexX17xX1xX3xX1xcaf4xX17xX1dxX3xX1xXdxd99axX28xX3xXex5f01xX1ex4fecxX17xX1dxX0xc091xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7785xX10xX6xd768xXaxX12xfd68xXcx782ax7324xaaf2xX3x9c49xX3x8af3xf3ffxX3xa0d0xX28xX6xX17xX3xX55xa84cxX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX47xX23xX3xX4fxd784xXdxX3xX4xX1xef63xX3x10b9bxXdxba38xXexbee6xX3xX17xX1dxX23x44aaxX3xddacx6d86xX2x6b30xX3xX4xX5exX17xX1dxX3xX6xX17xX3xf470x1001bxX3xX70xX14xXexX3xX1dxXdx4477xX3x8294xX23xX3xb8dcxX1xX34xXdxX3xXexd63dxX3xX93xb8e6xX3xc2c8xX17xX3xX88x5ecaxX3xX88xXdx6b76xX28xX3xXexX32xX6xX3xX93xXa9xX3xX1xX23xX17xX1xX3xX93xXdxX3xX4xX9cxX3xb58exX3xX1dx8d36xX79xX3xXexX1xX1exX56xX17xX1dxX3xXex680bxX4xX1xX3xX93xb68bxXdxX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX5xXdxc363xX17xX3xX58xX28xX6xX17xX3xX88xX72xX17xX3xX93xX9fxX3xX4ax111aexX17xX3xX1axbe27xXexX3xX5exX17xX1dxX3xX4fxX1dxX28xX79xcd39xX17xX3xcaa6xd05exX3xfc80xX1xXdxXe1xX1axX74xX3xX47xXdxX2exX28xX3xXexX32xX1exX34xX17xX1dxX3xXexX32xX1exX1fxX17xX1dxX3xXcxX47x53bfxXcxX3x5e41xXe1xX3x10ac0xX28xXbexX3x9642xX5exX17xX3xX4dxX128xX7cxX47xX23xX3xX12cxX5exX17xX1dxX74xX3xXcxX122xX3xX47xX23xX3xX4fxX69xXdxX51xX7cxX0xXbxX12xX55xX1xc2eexX3xX1axX1exX28xX3xX93xX9fxX3xX93xXdxX2exX4xX3xX88xX1exc965xX4xX3x4eb4xXa1xX4xX3xX88xd41exX17xX1xX3xX5xX23xX3xX125xXe1xX3xXcxX1xX164xX3xXcxX1xX28xX3xX47xXf1xX17xX1dxX3xX4dx6671x92f1xX3xXexX28xf3ebxXdxX74xX3xX5xX23xX3xX17xX1xXc1xX17xX3xX93xXdxXe1xX17xX3xX1xX23xX17xX1xX3xX4xX1xXccxX17xX1xX3xX4xX14cxX6xX3xXexX32xX1exX1fxX17xX1dxX3xXcxX47xX122xXcxX3xX125xXe1xX3xX128xX28xXbexX3xX12cxX5exX17xX3xX51xX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX128xX28xX6xX3xX15fxXa1xX4xX3xX1axXdxX17xX1xX74xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX17xX23xX79xX3xX1x8512xX28xX3xX1xX72xXexX3xX88xXa9xX28xX3xX34xX3xX1xX28xX79xX2exX17xX3xXcxX1xX14cxX79xX3xX4fxX1dxX28xX79xXe1xX17xX74xX3xX47x4944xXdxX3xX122xX1xe66exX17xX1dxX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX55xX56xX3xX58xX28xX6xX17xX3xX55xX5exX17xX1dxX3xX6xX17xX3xX47xX23xX3xX4fxX69xXdxX3xX15fxXa1xX4xX3xX88xX164xX17xX1xX74xX3xX4axX6exX3xX4xX1xe522xX3xX88xX1exX15cxX4xX3xX5exX17xX1dxX3xX106xX1xXdxXe1xX1axX3xX15fxXa1xX4xX3xX17xX1xcec8xX17xX3xX5xX23xX3xX17xX1xXc1xX17xX3xX93xXdxXe1xX17xX3xX1xX23xX17xX1xX3xX4xX1xXccxX17xX1xX74xX3xXexX1xX6xX79xX3xX93xd967xX3xX5xX23xX3xX4xXa1xX17xX3xX70xX69xX3xXexX1xX1exX3xX93xXdxX2exX17xX3xX88xXa5xX3xXexX1xX10xX6exX3xX1x5dcaxX4xX3xXexb083xXdxX3xXexX32xX1exX1fxX17xX1dxX3xX55xX6xX6exX3xX88x9499xX17xX1dxX3xX4fxX69xXdxX3xX93xX9fxX74xX3xX47xXf1xX17xX1dxX3xX88xX89xX3xX17xX1xX1fxX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX58xX28xX10xX17xX3xXexX28bxX1axX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX4axXf1xX17xX3xX1axXf5xXexX3xX5exX17xX1dxX3xX106xX1xXdxXe1xX1axX3xX4x66a1xX17xX1dxX3xX1axX69xXexX3xX17xX91xX3xX4xXa1xX17xX3xX70xX69xX3xX88xX6xX17xX1dxX3xX4xX5exX17xX1dxX3xXexXa1xX4xX3xXexX2adxXdxX3xXexX32xX1exX1fxX17xX1dxX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX4fxX1dxX1exX1fxXdxX3xX88xX1exX15cxX4xX3xXexX1xX28xXe1xX3xX5xX23xX3xX4fxX1dxX28xX79xX100xX17xX3xXcxba81xX17xX1dxX3xX128xX28xbd6exX17xX1xX3xX4dxX7exf8c9xX3xXexX28xX181xXdxX74xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX93xXdxXe1xX17xX3xX17xX357xX1axX3xX4xX28xX9cxXdxX3xXexX32xX1exX1fxX17xX1dxX3xX12cxX47xX3xX106xXdxX72xX17xX3xXexX32xe1ebxX4xX3xX47xX23xX3xX4fxX69xXdxX51xX74xX3xX93xXd1xXdxX3xX96xX1xX6exX20exX17xX3xXexXdxXa9xX17xX3xXexX1xX2fcxX3xX5xX6xX6exX3xX363xX17dxX3xXexX32xXdxX2exX28xX3xX88x11028xX17xX1dxX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xXcxX6exX23xX17xX3xX70xX69xX3xX1xX28bxX17xX1xX3xX20exX17xX1xX74xX3xX70xXdxXa5xX17xX3xX7xX9cxX3xX15fxX10xX3xX4xX14cxX6xX3xX1xX2a9xX3xX88xXa9xX28xX3xX4axX6exX3xX47xXf1xX17xX1dxX3xX4xX28xX17xX1dxX3xX4xf6dexXbxX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX4fxX1dxX23xX79xX3xX2xX363xX7cxX2xX2xX74xX3xXbxX1xXa1xXexX3xX1xXdxX2exX17xX3xX5exX17xX1dxX3xX106xX1xXdxXe1xX1axX3xX88xXdxX3xX70xX69xX3xX88xX72xX17xX3xXexX32xX1exXd1xX4xX3xX4xa7c4xX6xX3xX17xX1xX23xX3xX7xX9cxX3xX2xX17dxX17dxX3xXbxX1xX9cxX3xX4fxX1xX28xX2exX3x8d7bxXdxX6xX17xX1dxX74xX3xX70xX6xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX1dxX3bcxX1axb05dxX3xX13xX2fcxXdxX3xd14dxX357xX17xX3xXcxX28xX40bxX17xX3xX4dxX7exX17cxX3xXexX28xX181xXdxX51xX74xX3xX484xaa30xX3xX128xX28xX6xX17xX1dxX3xbd4fxXdxX17xX1xX3xX4dxX7exX363xX3xXexX28xX181xXdxX51xX74xX3xX93xX23xX3xX13xX2fcxXdxX3x7b65xX28xXc1xX17xX3xX13xXf1xX17xX1dxX3xX4dxX7exX363xX3xXexX28xX181xXdxX51xX3xX88xX89xX3xX17xX1xX20exX79xX3xX93xX23xX6exX3xX88xX40bxX1axX3xX88xXa1xX74xX3xX88xX181xX3xX7xX56xX17xX3xX5xXe1xX17xX3xX88xX1edxX28xX3xX93xX23xX3xX4axX2fcxX17xX1dxX3xX70xX28bxX17xX1xX3xX15fxX164xXexX3xX1xX56xXdxX3xX4xX6xX79xX3xX15fxX164xXexX3xXexX1xX2bcxX17xX1dxX3xX93xX23xX6exX3xX1axXf5xXexX3xX17xX2adxX17xX3xX17xX1xXc1xX17xX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX103xX6xX28xX3xX96xX1xXdxX3xX70xX164xX3xXexX40bxX17xX3xX4xX5exX17xX1dxX74xX3xX5exX17xX1dxX3xX106xX1xXdxXe1xX1axX3xX88xX1exX15cxX4xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX4axXc1xX17xX3xX15fxX28xX17xX1dxX3xX58xX28xX6xX17xX1xX3xX88xX1exX6xX3xX93xX23xX6exX3xX13xX2exX17xX1xX3xX93xXdxX2exX17xX3xX2xX17dxX363xX3xX4xX40bxXbxX3xX4xa83fxX28xX3xXexX32xX6exX17xX1dxX3xXexX28bxX17xX1xX3xXexX32xX2adxX17xX1dxX3xX17xX1dxX28xX79xX3xX96xX164xX4xX1xX74xX3xXbxX1xX20exXdxX3xX96xX1xXc1xX28xX3xb005xX3xX1axX499xXdxX3xX34xX3xX1axXf5xXexX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX12cxX1exX15cxX4xX3xX70xXdxX72xXexX74xX3xX96xX1xXdxX3xX5exX17xX1dxX3xX106xX1xXdxXe1xX1axX3xX70xX164xX3xX17xX1xX19xX1axX3xX4xX5exX17xX3xX88xX3bcxX3xXexX32xXe1xX17xX3xX1xX23xX17xX1xX3xX1xX28xX17xX1dxX74xX3xX1axX69xXexX3xX7xX9cxX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xX4axXc1xX17xX3xXexX1xX40bxX79xX3xX70xX40bxXexX3xX70xX28bxX17xX1xX74xX3xX88xX58cxX17xX1dxX3xX32xX6xX3xX4xX6xX17xX3xX17xX1dxX357xX17xX3xX17xX1xX1exX17xX1dxX3xX4xX499xX17xX1dxX3xX70xX164xX3xX88xXa1xX17xX1xX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX13xX20exX79xX3xXexX32xX6exX17xX1dxX3xX7xX9cxX3x11093xX3xX17xX1dxX1exX1fxXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1dxXdxX6xX3xX93xX9fxX3xX93xXdxX2exX4xX3xX88xX89xX3xX70xX164xX3xX70xX14xXexX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX484xX499xX3xX128xX28xX6xX17xX1dxX3xX4a1xXdxX17xX1xX3xX4dxX7exX363xX3xXexX28xX181xXdxX3xX34xX3xXcxXdxXe1xX17xX3xX125xX89xX17xX1dxX74xX3xX47xX20exXdxX3xX122xX1xX213xX17xX1dxX51xX3xX88xX6xX17xX1dxX3xX70x5492xX3xXexX32xX9cxX17xX7cxX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6exX4axX79xXaxX12xX47xX23xX3xe54bxX17xX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

Sát hại vợ vì nghi ngoại tình

Sát hại vợ vì nghi ngoại tình
2010-12-06 11:34:55

(VnExpress) - Bị chồng dùng dao đâm trúng người, chị Tâm ôm bụng bỏ chạy ra cổng nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Người từng kề vai ấp má với nạn nhân đã...

Phát hiện cơ sở sản xuất đồ thể thao giả

Phát hiện cơ sở sản xuất đồ thể thao giả
2010-12-06 11:34:31

Trước đó, lúc 10 giờ 30 ngày 4.12, tại cửa A ga Hà Nội, cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô 30T-7241 do Lê Tiến Trục (sinh năm 1963, ở Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển, phát hiện...

Bắt tàu khai thác cát trái phép

Bắt tàu khai thác cát trái phép
2010-12-06 00:45:14

(QT) - Qua tuần tra kiểm soát, vào lúc 15 giờ ngày 1/12/2010, Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã phát hiện và bắt giữ một chiếc tàu có trọng tải lớn khai thác cát sạn...

Mẹ kế chi tiền giết con chồng

Mẹ kế chi tiền giết con chồng
2010-12-05 09:44:05

Câu chuyện đau lòng này được phanh phui từ tháng 8.2010, sau khi một người dân ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) phát hiện xác của anh Nguyễn Văn Nhường (SN 1977, thường trú tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết