Cập nhật:  GMT+7
c242xeb58x12a19xf13cxf399xf018xf68dx129d4x1092bxX7x11bf9x1000exd351xf168x12d6ex11e62xX5x1214cxXaxf911xc3cexc5a6xXexX3x11074xX1xee72x14240xX3xX4xf421xXbxX3xX1ax142a5xd23cxeb06xXdxX3xX21xXdx10dfexX3xX4x11a24xX1axX21xX3xX5xe5a3xX1axX1xX3xX1axX21xc59axdd63x14124xX1axX3xXcxX1x12dcdxX3xXexX22x1121bxX1axX21xX3xcc8dxX1xf778xd543xX3xfb80xd05exc2f7xXcxX0x12788xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10a23xX10xX6xd669xXaxX12xXcxXcxd444xX3xd17bxX3xda78x126daxX1axX21xX3xX4xX1xf173xX3xdef4xdd6axX3xX1axe028xXdxX3xX61xX36xX1axX21xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX4x12db8xX3xX21xX1xXdxX3xX45xX1axX21xX22xX23xXdxX3xda53xX6xX1axX21xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xc2d0xX22xd71exX4xX3xX22xX36xX3xXexXdxX38xX1axX3xXa6x12655xX4xX3xf8d1xXdxX30xXexX3xXexdcb8x10310xX1axX21xX3xX5xfe0exX1axX1xX3xfa88x12b2cxX4xX3xXexX1xX6xX97xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXbexX3xXexX1xX2bxX1axX21xX3xXa6xX22xX23xX1axX21xX3xXb7xX77xd1afxX48xc7bbxX3xX4axX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX1axcb22xX37xX3xX4xX8axX3xX4xXbexX1axX3xX61xX1dxX36xX3xXc7xXf6xX3xX4xX1x132dcxX3xX17xX73xX3xX4xX3dxX6xX3xX1axX21xX36xX37xX38xX1axX3xXcxX1xX3dxX3xXexX22xX41xX1axX21xX3x10b4dxX21xX36xX37x122c1xX1axX3xXcxX1dxX1axX3xf73fx116f1xX1axX21xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xXcxe88cxXdxX3xX2x10852xX68x10fe0xX74xX3xX97xX77xXexX3xX5x10f10xX1axX1xX3xXa6x11ad2xXbexX3xe86axX1xd2b5xX1axX21xX3xX4xX28xX1axX1xX3xX7xX6bxXexX3xXa6xXdx11175xX36xX3xXexXbdxX6xX3xXexX77xXdxX3xXbxX1xX15cxX97xX3xXc7xX170xX3xXexXbdxeb15xXexX3xXexXc8xX3xX68xX3xce3cxX157xX3xX1xX77xXdxX3xe326xX15fxX4axX14fx10d75xd76cxX3xX4axX2bxX1axX21xX3xX6xX1axX3xX13xXf6xX3xdab0xf97exX6xX3xX68xX3xcb7axX12fxX1axX21xX3xXcxXf6xX36xX3xX4xX1xXbexX3xXb7xXdx11523xXexX74xX3xX4x14203xX3x10ab4xX36xX6xX1axX3xX1axXf6xX37xX3xXa6xX157xX3xXb7xX14xXexX3xX17xX1xX19xX1axX3xX4xX1dxXbxX3xXcxXbdx105e8xX1axX3x1417cxXdxX170xX36xX3xX5exX22xX1axX21xX3xX194xX1axX21xf8a6xX3xXexX15cxXdxX3xXcxX15fxXe9xX5exX4axef6cxX199xX3xXc7xX170xX3xX1xXf6xX1axX1xX3xXc7xXdxX3xX21xXdxX28xX3xX97xX15cxXbexX3xX21xXdxX1dxX37xX3xXexX23xX3xX4xX3dxX6xX3xX1axX21xX36xX37xX38xX1axX3xXcxX1xX3dxX3xXexX22xX41xX1axX21xX3xX4axX1xd825xX1axX1xX3xXbxX1xX3dxXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xX4axX1edxX3xXexX1xe421xX74xX3xXc7xXf6xXbexX3xXexXbdxX22xX6xX3xX4xX47xX1axX21xX3xX1axX21xXf6xX37xX74xX3xXexXbdxX38xX1axX3xX1c2xX36xX149xX4xX3xX5xX77xX3xX198xX2xX3xX194xXa6xXbexX15cxX1axX3xXexX1xX36xX77xX4xX3xXcxX15fxX3xX13xXf6xX3xX1a6xX1a7xX6xX199xX74xX3xXexd008xX3xXexX36xX1ddxX1axX3xXexXbdxX6xX74xX3xX17xXdxX24fxX97xX3xX7xXbexX6bxXexX3xX21xXdxX6xXbexX3xXexX1xX2bxX1axX21xX3xX4xX3dxX6xX3xX15fxX1xX161xX1axX21xX3xX4axX4bxX4cxXcxX3xX194xX15fxX4ax10032xf823xX199xX3xX68xX3xX4axX2bxX1axX21xX3xX6xX1axX3xXex1333axX1axX1xX3xX13xXf6xX3xX1a6xX1a7xX6xX3xX68xX3xX1acxX12fxX1axX21xX3xXcxXf6xX36xX3xXbxX1xX6bxXexX3xX1xXdxX30xX1axX3xX97xX77xXexX3xX18dxX10xX3xX1e0xXdxX6xX3xX2c3xX3xX4xX1x102baxX74xX3xX97xX6xX1axX21xX3xXb7xXdxX24fxX1axX3xX17xXdxX24fxX97xX3xX7xXbexX6bxXexX3xXcxX15fxXe9xX5exX4axX1f8xX3xX4xX1xX15cxX37xX3xX1c2xX36xX6bxX3xXexX149xX4xX3xXa6xX77xX3xX1axX38xX1axX3xXbdxX6xX3xX1xXdxX30xX36xX3xX61x11faaxX1axX21xX3xX18dxX10xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xe48cxX71xX4xX3xX1axXf6xX37xX74xX3xX97xX77xXexX3xX1axX21xX22xX23xXdxX3xXexXbdxXbexX1axX21xX3xX18dxX10xX3xX194xX17xX1xX2bxX1axX21xX3xXbxX1xX28xXdxX3xX5xXf6xX3xXexXf6xXdxX3xX18dxX1bbxX199xX3xXb7xX22xX41xX4xX3xXbdxX6xX3xXc7xXf6xX3xX18dxX36xX1dxXexX3xXexXbdx10437xX1axX1xX3xX97xX77xXexX3xXexX23xX3xX45xX4axX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1x10f58xX3xXexX36xX37xX30xXexX3xX97xX185xXexX48xXe9xX3xXcxX23xX3xX45xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX48xX3xX1axXf6xX37xX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX1xXbexX3xX45xXcxXbdxX1ddxX1axX3xX1e0xXdxX170xX36xX3xX5exX22xX1axX21xX48xX74xX3xX4xX1x11660xX4xX3xXc7xX1edxX3b1xX3xX45xXbxX1xX8axX3xX4xX1edxX4xX3xXexXbdxX22x142d7xX1axX21xX3xX4xX1edxX4xX3xX1c2xX36xX28xX1axX3xX5xX73xX3xX17xXdxX1axX1xX3xXexX1bbxX3xX4xX3dxX6xX3xX4axX1xX22dxX1axX1xX3xXbxX1xX3dxX48xX3xX17xXdxX38xX97xX3xX45xX6axXb4xX4xX3xXbxX1xX6bxXdxX3xXc7xXdxX38xX1axX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX22xX41xX1axX21xX3xX4axX1xX22dxX1axX1xX3xXbxX1xX3dxX48xX3xXa6xX24fxX3xX45xX1xX47xX48xX3xX4xX6bxX4xX3xX4axX4bxX4cxXcxXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xX6axX6bxX1axX21xX3xX4xX1xX71xX3xX73xX74xX3xX1axX77xXdxX3xX61xX36xX1axX21xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX4xX8axX3xX21xX1xXdxX3xX45xX1axX21xX22xX23xXdxX3xX97xX6xX1axX21xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xXa6xX22xXa8xX4xX3xX22xX36xX3xXexXdxX38xX1axX3xXa6xXb4xX4xX3xXb7xXdxX30xXexX3xXexXbdxXbexX1axX21xX3xX5xXc3xX1axX1xX3xXc7xXc8xX4xX3xXexX1xX6xX97xX3xX21xXdxX6xX3xX21xXdxX6xXbexX3xXexX1xX2bxX1axX21xX3xXa6xX22xX23xX1axX21xX3xXb7xX77xXe7xX48xX74xX3xXc7xX41xXdxX3xX4xX1xX109xX3xXdxX1axX3xXa6xX10xX1axX74xX3xXa6xX185xX97xX3xX1axX28fxXdxX3xXb7xX185xXexX3xX5xX38xX1axXe9xX3xX4axX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX1axXf6xX37xX3xX4xX8axX3xX4xXbexX1axX3xX61xX1dxX36xX3xXc7xXf6xX3xX4xX1xX109xX3xX17xX73xX3xX4xX3dxX6xX3xX1axX21xX36xX37xX38xX1axX3xXcxX1xX3dxX3xXexX22xX41xX1axX21xX3xX123xX21xX36xX37xX127xX1axX3xXcxX1dxX1axX3xX12exX12fxX1axX21xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xX123xX1xX22xX1axX21xX3xX17xX1xXdxX3xXc7xX33bxX6xX3xXexXbdxX39cxX1axX1xX3xXexX23xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX1axXf6xX37xX3xXbdxX6xX74xX3xX5exX22xX1axX21xX3xX5xXdxX170xX1axX3xX21xXdxX185xXexX3xX5xX15cxXdxX3xX97xXf6xX3xX17xX1xX2bxX1axX21xX3xX4xX1xXbexX3xX4axX4bxX4cxXcxX3xX18dxX10xX97xX3xX17xcd8bxXe9xX3xX123xX21xX1xXdxX3xX1axX21xX23xX3xX21xXdxX1dxX37xX3xXexXbdxX38xX1axX3xX5xXf6xX3xX21xXdxX28xX74xX3xX4axX4bxX4cxXcxX3xXa6xX157xX3xX97xX23xXdxX3xX5exX22xX1axX21xX3xXc7xX170xX3xXexXbdxX1edxX3xX7xX401xX3xX5xXf6xX97xX3xXc7xXdxX30xX4xX3xXc7xXf6xX3xXb7xXf6xX1axX3xX21xXdxX6xXbexX3xX15fxX4axX3xX14fxX198xX3xX5xXf6xX97xX3xXbdxefc8xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xX4axX6bxX1axX3xXb7xX77xX3xX4axX4bxX4cxXcxX3xX17xXdxX24fxX97xX3xXexXbdxX6xX3xXexX23xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xX4xX3dxX6xX3xX5exX22xX1axX21xX3xX4xX1xXbexX3xXb7xXdxX1bbxXexX74xX3xX17xX1xXdxX3xX17xXdxX24fxX97xX3xXexXbdxX6xX3xX5exX22xX1axX21xX3xXa6xX10xX3xX61xfa3axX6xX3xXbdxe6ffxX1axX21xX3xX45xX1axX1bbxX36xX3xX4xX1xXb4xX1axX3xX18dxX10xX3xX4xX3dxX6xX3xX5exX22xX1axX21xX74xX3xX5xXf6xX97xX3xX4xX1xX185xX97xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xXc7xXdxX30xX4xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX1xX3dxX3xXexX22xX41xX1axX21xX3xX4axX1xX22dxX1axX1xX3xXbxX1xX3dxX3xX7xf77dxX3xXb7xX1a7xX3xX97xX1dxXexX3xXc7xXdxX30xX4xX74xX3xX5xX77xXexX3xX5xXbexX1axX48xXe9xX3xXcxX15cxXdxX3xXa6x13554xX37xX74xX3xX5exX22xX1axX21xX3xX17xX1xX6xXdxX3xX1axX1xX185xX1axX3xXexX23xX3xX4xX2bxX1axX21xX3xX5xX30xX1axX1xX3xXexXbdxX38xX1axX3xX97xX36xX6xX3xX1axea90xX97xX3xdb30xed19xX2xX198xX3xX4xX3dxX6xX3xX97xX77xXexX3xX1axX21xX22xX23xXdxX3xX17xX1xX2bxX1axX21xX3xX1c2xX36xX10xX1axX3xXb7xXdxX1bbxXexXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xXcxX1xX10xXbexX3xXexX39cxX97xX3xX1xXdxX24fxX36xX3xX4xX3dxX6xX3xXcxX36xX28fxXdxX3xXcxXbdx120f8xX74xX3xXc7xX41xXdxX3xXexX23xX3xX21xXdxX1dxX37xX3xX1axXf6xX37xX74xX3xXa6xX157xX3xXc7xXf6xXdxX3xXb7xX6xX3xX5xX1ddxX1axX3xXcxXbdxX1ddxX1axX3xX1e0xXdxX170xX36xX3xX5exX22xX1axX21xX3xXa6xX22xXa8xX4xX3xX4axX4bxX4cxXcxX3xX401xX3xX13xXf6xX3xX1a6xX1a7xX6xX68xX3xX1acxX12fxX1axX21xX3xXcxXf6xX36xX3xXb7xe150xX3xX1c2xX36xX6xX3xX5xX300xXdxX3xXc7xXdxX3xXbxX1xX15cxX97xX3xXc7xXf6xX3xX1axX1xX14xX4xX3xX1axX1xX401xX3xX5exX22xX1axX21xX3xX45xX6xX1axX1xX3xX4xX1xX15cxX37xX3xX4xX1xX185xX97xX3xXexX1xX2bxXdxX48xXe9xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXbexX61xX37xXaxX12xX5exXdxX30xX1axX3xXc7xX1edxX3xXc7xXdxX30xX4xX3xXa6xX6xX1axX21xX3xXexXdxX1bbxXbxX3xXexX1edxX4xX3xXa6xX22xXa8xX4xX3xX15fxX4axX3xX14fxX198xX3xX68xX3xX4axX2bxX1axX21xX3xX6xX1axX3xXexX2d1xX1axX1xX3xX13xXf6xX3xX1a6xX1a7xX6xX3xX68xX3xX1acxX12fxX1axX21xX3xXcxXf6xX36xX3xXa6xXdxX170xX36xX3xXexXbdxX6xXe9xX3xX6axec69xX123xX4cxX3xX5ex12045xX0xX4fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tòa xử công khai sao hạn chế người dân vào dự?

Tòa xử công khai sao hạn chế người dân vào dự?
2016-04-19 00:06:32

TTO - Hình ảnh thường thấy tại cổng TAND TP Hà Nội mỗi buổi sáng là người dân phải đứng xếp hàng dài để đợi vào xem xét xử, ai có giấy mời, triệu tập thì mới được vào.

Giấy kiểm dịch giả vô tư xuôi Nam ngược Bắc

Giấy kiểm dịch giả vô tư xuôi Nam ngược Bắc
2016-04-18 09:00:30

TTO - Mỗi lần được cấp giấy kiểm dịch, ông Dũng bỏ ra 500.000 đồng nhưng người cấp giấy (xưng là cán bộ bộ Chi cục Chăn nuôi - Thú y Tiền Giang) chỉ viết giấy biên nhận 50.000 đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết