Cập nhật:  GMT+7
4feax8035xbd8ax7332x7aa8x943dxa563x7210x72a7xX7x7a0fx6d8fx712dxa06bxaf50xadcbxX5xb896xXaxa8e9xdb9cxa6b9xXexX3xa041x7c7cxX3x57f5xXdxc338xXexX3xc95dxX1x9ee6xX1fxX3xXex9819xX1fxX1xX3xX4xe53exdcf0xXbxX3xX4xd7b9xX6xX3xe568xd765xX1fxX1axX3xbf1dx6363xX1fxX1axX3xX4x82cdxX3xX37x65bbxX3x95e8x6e7cxX1cxX0x54c8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xd1bexXaxX12x9b8cxXcxae85xe460x59b0xX3x88cfxX3xbd0bxeaa1xX1fxX1axX3xa382xa083xX2x54d7xd9fdxX3xa41fxX40xX1fxX1axX3xX6xX1fxX3xXcxe88bxX69xX42xX43xX1cxX3xX37x7473xX3xXexX32xXdx514fxX1fxX3xX17xX1xX6xXdxX3xX5x63c0xX4xX3xX5xX2ax593exX1fxX1axX3xXexX32xX43xb29axX3x79fexX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axX21xX98xX3xX32xX6xX3x9ebcxe75axX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX1axX2ax8363xXdxX6cxX3xX4xX2axX2bxXbxX3xXexd453xXdxX3xX7x9787xX1fxX3xe050xXc1xX98xX3xX32xX6xX3xXexd81axXdxX3xX1fxX1xXbdxX3xX1fxX1axX1xb4abxX3x67d4xX1fxX3xX13xX25xX1fxX1xX3xX5bxX7xX3dxX3x9612xX68xX3x873bxXdxb290xX1fxX3xX13xXdx8087xX1fxX3xX77xX1xX2fxX6cxX3xX77xX69xXcxX32xX2axXb3xX1fxX1axX3xXd8xX1fxX6cxX3xXcxX77xX69xX42xX43xX1cxX5fxX69xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX9axX5xX10xX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxc6b8xX6xX32xX1axXdxX1fxdaf6xX6bxXbxXc4xX3xX6xX43xXexd5e7xXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX58xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12bxX58xX98xXaxX12xX0xXdxX11dxX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXexX25xX1fxX1xX3xX4xX2axX2bxXbxX3xX4xX2fxX6xX3xX32xX33xX1fxX1axX3xX37xX38xX1fxX1axX3xX4xX3dxX3xX37xX40xX3xX42xX43xX1cxXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX123xX46xX46xb973xX191xX191xX69xXexX1xX6xX1fxX1xX1fxXdxX10xX1fxX69xX4xX12bxX11dxX69xXa8xX1fxX46xX77xXdxX4xXexX43xX32xX10xX7xX6bx63abxX2xX6bxX2xX6bxX46xX42xX5exXd8xX5dxda31xX5dxXd8x5372xX46xX1afxX6bxX46xX1axXdxX10xXexX61xX1fxX1axX43xX12bxXdxX69xa1b7xXbxX1axXaxX46xX12xX5dxX1axX2axXb3xXdxX3xX58xX21xX1fxX3xXex8adexXbxX3xXexX32xX43xX1fxX1axX3xXexX32xX2axX2bxX4xX3xX1fxX1xXbdxX3xX1fxX1axX1xXd6xX3xXd8xX1fxX3xX13xX25xX1fxX1xX6cxX3xX1fx5e3dxXdxX3xXc4xXc1xX98xX3xX32xX6xX3xXa8xXa9xX3xX64xX1fxX3xX11dxXccxX1fxX1axX3xX61xX3xbf83xX1fxX1xX123xX3xX13xX69xX5dxX69x610bxX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX32xX12xX0xX46xXexX6xX9axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12bxX58xX98xXaxX12xXe7xb154xX3xX5xXbdxX3xX21fxXeexX3xX42xX12bxXbdxXdxX3xX63xX1ffxX1fxX3xX5bxX6bxddafxX3xXexX43xab4exXdxX6cxX3x5229xX43xXeexX3xXc4xX7exX3xXcxX1xXccxX4xX1xX3xX42xX248xX6xX6cxX3xX42xX69xXcxX43xX98xXeexX1fxX3xX42xX248xX6xX6cxX3x6ddbxX43xXc1xX1fxX1axX3xX13xX25xX1fxX1xX6cxX3xXexX32xX33xX3xXexXccxXdxX3xX77xX69xXcxX21xX98xX3xX21fxX38xX4xX6cxX3xXcxX77xX69xX42xX43xX1cxX6cxX3xX5xXbdxX3xXexX1xX91xX3xX11dxX6xX98xX5fxX69xX3xXcxX32xX2axX2bxX4xX3xX37xX248xX6cxX3xX63xX1ffxX1fxX3xX1xbc50xX1fxX3xX4xX1x91c6xX3xX5dxX1axX43xX98x75adxX1fxX3xXcxX1xX2caxX3xX6exX69xX3xX5bxb87dxX2xX3xXexX43xX25fxXdxX6cxX3xX4xX1xX2fxX3xXexXdxXe9xX11dxX3xX4xX14xXexX3xXexX248xX4xX3xXexXccxXdxX3xX37xX2axXb3xX1fxX1axX3xX77xX1xX6xX1fxX3xX13xX38xXdxX3xX6exX1xX21xX43xX6cxX3xXcxX77xX69xX42xX43xX1cxX5fxX3xX37xX1cxX1fxX3xXexX1xX43xXeexX3xXbxX1xc533xX1fxX1axX3x5568xX3xX1fxX1xXbdxX3xX1fxX1axX1xXd6xX3xXd8xX1fxX3xX13xX25xX1fxX1xX69xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12bxX58xX98xXaxX12xXcxXccxXdxX3xX37xX21xX98xX3xX1axXdx8f2bxX6xX3xX6bxX3xX1fxX1axX2axXb3xXdxX3xXbxX1xX64xXexX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX11dxX21xX43xX3xXexX1xX43x881fxX1fxX3xXa8xXbdxX3xX63xX1ffxX1fxX3xX37xX7exX3xX32xX33xXexX3xX58xX6xX12bxX3xXexX1xX2fxX3xX7xcc14xX1fxX3xXexX32xX12bxX1fxX1axX3xX1fxX1axX2axXb3xXdxX3xX37xX21xX11dxX3xX5xXdxXeexX1fxX3xXexXdxX1cxXbxX3xXa8xXbdxX12bxX3xX1fxX1axX2axXb3xXdxX3xX4xX1xX2caxX3xX6exX69xX3x997cxX1xXdxX3xXexX1x9d4axX98xX3xX4xX1xX2caxX3xX6exX69xX3xX37xX7exX3xX1axXa9xX4xX3xX1fxX1axX7exX3xXexX32xX12bxX1fxX1axX3xX1fxX1xXbdxX3xXexX14xX11dxX6cxX3xX63xX1ffxX1fxX3xX4xX1xXdxX1cxX11dxX3xX37xX12bxXccxXexX3xX1fxX1xXdxa742xX43xX3xXa8xX321xX1fxX1axX3xX37xX10xX12bxX3xXexX6xX98xX6cxX3xX58xX21xX98xX3xX4xX1xX43xX98xX3f7xX1fxX6cxX3xX1fxX1xX373xX1fxX3xX11dxXbdxX43xX3xXa8xXbdxX1fxX1axX6cxX3xX37xXdxXe9xX1fxX3xXexX1xX12bxXccxXdxX3xX58xXdxX3xX37xX38xX1fxX1axX3xX4xX2fxX6xX3xX1fxXccxX1fxX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xX4xX1xX43xb567xX1fxX3xX9axX2caxX3xXexX446xX43xX3xXexX1xX12bxX64xXexX3xXexX1xX25xX3xX9axX2caxX3xX5xX8cxX4xX3xX5xX2axX91xX1fxX1axX3xX4xX40xX1fxX1axX3xX6xX1fxX3xXa8xXbdxX3xX13xX6xX1fxX3xX13xXc1xX12bxX3xXa8xXe9xX3xX58xX21xX1fxX3xXbxX1xX3dxX3xX77xX69xXcxX32xX2axXb3xX1fxX1axX3xXd8xX1fxX3xX1ddxXbxX3xXa8xXbdxX12bxX3xX9axX14xXexX3xX1axXdxX357xX69xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX12bxX58xX98xXaxX12xXe7xX2axX91xX4xX3xX9axXdxX1cxXexX6cxX3xXa8xXdxXe9xX4xX3xX9axX14xXexX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX3xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX1fxX1axX2axXb3xXdxX6cxX3xX4xX2axX2bxXbxX3xXexXbdxXdxX3xX7xXc1xX1fxX3xX5xXbdxX3xX1fxX1xXb3xX3xXexXdxX1fxX1xX3xXexX1xae14xX1fxX3xX4xXc1xX1fxX1xX3xX1axXdxX64xX4xX3xX4xX2fxX6xX3xX1fxX1xX21xX1fxX3xXa8xXdxXeexX1fxX3xX263xX43xXc1xX1fxX3xX5xe325xX3xX1fxX1xXbdxX3xX1fxX1axX1xXd6xX69xX3xaff8xX12bxX3xXexX1xX3c1xX98xX3xX17xX1xX64xX4xX1xX3xXexX32xba60xX3xX4xX248xX3xX1fxX1xXdxX3f7xX43xX3xX58xX3c1xX43xX3xX1xXdxXe9xX43xX3xX17xX1xXc1xX3xX1fxX1axX1xXdxX3xX1fxXeexX1fxX3xX37xX7exX3xX4xX1xX2fxX3xX37xX38xX1fxX1axX3xX37xXdxXe9xX1fxX3xX9axX64xX12bxX3xX4xX40xX1fxX1axX3xX6xX1fxX69xX3xX13x585exXdxX3xX5dxX1axX536xX4xX3xX21fxX12bxX1fxX1axX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng

Bắt khẩn cấp một giám đốc lừa đảo qua mạng
2012-12-06 09:28:18

(TNO) - Vào lúc 21 giờ ngày 4.12, Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Cần Thơ đã bắt khẩn cấp Nguyễn...

Giải mã ẩn số trong điều tra khám phá án

Giải mã ẩn số trong điều tra khám phá án
2012-12-05 09:58:25

(QT) - Là lực lượng tiên phong trên lĩnh vực khoa học công nghệ phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (KTHS) Công an tỉnh Quảng Trị đã luôn nỗ lực, mưu trí,...

Dùng kim tiêm đâm công an

Dùng kim tiêm đâm công an
2012-12-04 05:33:58

(TNO) - Vào lúc 14 giờ ngày 3.12, một nhóm người đã dùng kim tiêm tấn công đoàn công tác liên ngành tỉnh Đắk Nông.

Điều tra vụ nữ sinh chết trong tư thế treo cổ

Điều tra vụ nữ sinh chết trong tư thế treo cổ
2012-12-04 05:33:30

(TNO) - Ngày 3.12, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một học sinh lớp 9. Trước đó, sáng 30.11, người thân phát...

Bắt kẻ đánh chết vợ

Bắt kẻ đánh chết vợ
2012-12-04 05:33:15

(TNO) - Trưa 3.12, sau nhiều ngày ráo riết truy lùng, Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã bắt ông Trương Văn Thuận (50 tuổi, ở xã Đức Hòa, H.Mộ Đức) khi đang lẩn trốn tại một ngôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết