Cập nhật: 28/01/2016 00:25 GMT+7
28cx10dex93e3x743ax8387x568dx31b1xc41bx2dffxX7x4eaax8003x3fafxc0cfx9d2ex99ebxX5x4405xXax863ax39bfx9734xXexX3xX1x14d8xd776xa14axX3xX4xX1x4e33xX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxa625xX19xX3xXexX1exX3xXex1b87xXbxX3xX4xX1x8f2exXdxX3xX1xX18xX19xX1axX3x3f39xa19exX3xXex3ef3xXdxX3xX19xX1xX18xX3x9033xXdxX29xX19xX1axX0xc2b3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6edexX10xX6xbc20xXaxX12xXcxXcx4c18xX3xa15cxX3x99a5xX1xXdxX3xX4x4767xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXcxb015xX3xX13x575dxX19xX3xXcxX48xX10xX3xX30xXbxX3x1009xX18xce39xX3x1b46x5062xXexX3xX4x7bedxX19xX3xX19xX1xX18xX3xXexX41xXdxX3x6f3bx6949xX3xX13x1e4exX19xX1xX3xX76xX1x3d5fx7975xX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX29xX19xX3xX19xX6xX87xX3xX19x3ad5xX3xX3dxX98xX3xb484x7d07xX3xXc3xX14xXexX3x40e6x838dxd4aaxX3xXexX6xX19xX1axX3xXexX48xX85xX19xX1axX3xXexX9bxX19xX1xX3xXexX48xX41xX19xX1axX3xXbxX1xX29xX3xX87xX6xX3xXexXa1xbb79xX3xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX3dxd5f0xXedx90fexX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xXc3xX5xX10xX3xX7xXexXedxX5xX10xX9xXaxX87xX6xX48xX1axXdxX19xc716x1fddxXbxX97xX3xX6xXcbxXexX85xXaxX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xX0xXdxX87xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX29xX19xX3xXexX1exX3xXexX30xXbxX3xX4xX1xX35xXdxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX19xX1xX18xX3xX48xXdxX29xX19xX1axX3xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4exX4exX7xXexX6xXexXdxX4xXf9xX19xX10xb0e6xXf9xXexXcbxX85xXdxXexX48xX10xXf9xX83xX19xX4exXexXexX85xX4exXdxX4exX7xa10exX113xX1a6xX4exX113x5a3fxX2xX1a6xX4exX1abxX2xX4exX113xbd35xX4exX60xX7xX4xX67x7593xX113x65a2x15d5xX67xa71axXbxX1axX67xX2xX1bbxX1bcxX1b9x11d3xX1b3xX113xX113xX1bbxX1bbxXf9xX1bexXbxX1axXaxX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12x99d4xX3exX4xX3xX3dx8217xXdxX3xXexb123xb3ffxX19xX1axX3xX7x44e9xX3xX60xX1exX19xX1axX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xXc3xXc4xX3xXc3xX14xXexX3xXcaxXcbxXccxX3xXexX6xX19xX1axX3xX67xX3x2d54xX19xX1xX112xX3x2f4cxXcbxX6xX19xX1axX3xb63axXcbxXedxX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX48xX12xX0xX4exXexX6xXc3xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12x8af7xX1axX18xXedxX3xX113xX1b3xX67xX2xXa2xX3xX4xX6exX19xX1axX3xX6xX19xX3xXcxX76xX3xX13xX79xX19xX3xXcxX48xX10xX3xXexb92fxX19xX1xX3xX13xX79xX19xX3xXcxX48xX10xX3xX4xX1xX85xX3xXc3xXdxX79xXexXa2xX3xX3dxX35xX19xX3xX83xXc4xX3xX19xX18xXedxX3xX83x77a4xX6xX3xXc3xX14xXexX3xXcaxXcbxXccxX3xXexX6xX19xX1axX3xX87xX88xXexX3xX19xX1xb33bxX87xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX29xX19xX3xX19xX6xX87xX3xX19xXbexX3xX1ax5eddxX87xX3xX2xX2xX3xX19xX1axX203x140cxXdxX3xX3dxX6xX19xX1axX3xXexX1exX3xXexX30xXbxX3xX4xX1xX35xXdxX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xX3dxX3exX3xX83xX18xX85xX3xa762xX1xXcbxXedxX6xX3xX19xX1axX18xXedxX3xX113xX1a6xX67xX2xXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xXcxX1xX10xX85xX3xX4xX35xX3xXcaxXcbxX6xX19xX3xX4xX6exX19xX1axX3xX6xX19xXa2xX3xXexX48xX203x49e2xX4xX3xX3dxX2b5xX3xX83xX18xX85xX3xX2f6xX1xX85xXccxX19xX1axX3xX113xX113xX1axX3xX19xX1axX18xXedxX3xX113xX1a6xX67xX2xXa2xX3xX7xX6xXcbxX3xX87xX88xXexX3xXexX1xX2d4xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX60xX18xXdxX3xXc3x4fb4xX3xX87xX30xXexX3xXexX1xX10xX85xX3xX60x2b4bxXdxX3xX4xX3exX4xX3xXexX48xXdxX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX1xX9bxX19xX1xX3xX7xaa78xX3xX4xa2bfxX6xX3xX3dxX88xXdxX3xX4xXccxX19xX1xX3xX7xX3exXexX3xX3dxXdx7861xXcbxX3xXexX48xX6xX3xXexX88xXdxX3xXbxX1xX41xX87xX3xX83xX3a3xX3xXcaxXcbxXccxX19xX3xX5x5a8bxX3xX2f6xXdxX19xX1xX3xXexX79xX3xX83xX18xX3xX4xX1x5805xX4xX3xX83xX1exX3xX1faxX6exX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1ffxX3xX13xX79xX19xX3xXcxX48xX10xX3xXc3x4c70xXexX3xX19xX1axX2d4xX3xX30xXbxX3xX83xX18xX85xX3xX87xX88xXexX3xX4xX8cxX19xX3xX19xX1xX18xX3xXexX41xXdxX3xX3ecxXbxX3xX13xX9bxX19xX1xX3xXcxX1xX18xX19xX1xX3xX97xX98xX3xX13xX9bxX19xX1xX3xX76xX1xXa1xXa2xX3xXcxX76xX3xX13xX79xX19xX3xXcxX48xX10xXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX4xX8cxX19xX3xX19xX1xX18xX3xX19xX18xXedxX3x4736xX3dxX203xX204xX4xX3xX97xX3exX4xX3xX3dxXc4xX19xX1xX3xX5xX18xX3xX19xX1xX18xX3xX4xX391xX6xX3xX13x542cxXdxX3x57e5x2dd7xX3xX5dxX18xXa2xX3xX113xX1abxX3xXexXcbx1e59xXdx5ab8xXa2xX3xX4xX35xX3xXcaxXcbxX6xX19xX3xX4xX6exX19xX1axX3xX6xX19xX3xX3dxX98xX3xXc3xX14xXexX3xXcaxXcbxXccxX3xXexX6xX19xX1axX3xX19xX1xX2b5xX87xX3xX19xX6xX87xX3xX19xXbexX3xX19xX18xXedxX3xX3dxX6xX19xX1axX3xXexX47fxX3xX4xX1xX3cbxX4xX3xX7xX209xX3xX60xX1exX19xX1axX3xXexX48xX3exXdxX3xXbxX1xd2c0xXbxX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xX3dxX3exXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xXcxX41xXdxX3xX1xXdx4e8cxX19xX3xXexX48xX203xX2d4xX19xX1axX3xX4xX35xX3xXcaxXcbxX6xX19xX3xX4xX1xX3cbxX4xX3xX19xX8cxX19xX1axX3xX3dxX98xX3xXexX41xX87xX3xX1axXdxXbexX3xXexX6xX19xX1axX3xX83xX30xXexX3xX1axX2cbxX87xX3xX1b3xX3xX1axX2b5xXdxX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xX3dxX3exX3xX4xX470xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX3a3xXcbxX3xX60xX1exX19xX1axX3xX4xX1exX3xX60xX470xX19xX1axX3xX3dx7292xX3xX7xX209xX3xX60xX1exX19xX1axX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxXa2xX3xX1b3xX3xX97xX10xX3xX1axX14xX19xX3xX87xX3exXedxXa2xX3xX2xX2xX3xX3dxXdxX4f8xX19xX3xXexX1xX85xX41xXdxX3xX60xXdxX3xX3dxX88xX19xX1axXf9xXf9xXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xX22exXcbxX6xX3xX5xX18xX87xX3xX83xXdxX4f8xX4xX3xX4xX3exX4xX3xX3dxX1ffxXdxX3xXexX203xX204xX19xX1axX3xX2f6xX1xX6xXdxX3xX19xX1xX30xX19xXa2xX3xXexX1exX3xX3dxXdxX555xX87xX3xX19xX18xXedxX3xX60xX85xX3xX13xX470xXdxX3xX473xX474xX3xX5dxX18xX3xX3dxX3cbxX19xX1axX3xX48xX6xX3xXexX47fxX3xX4xX1xX3cbxX4xXa2xX3xX5xX6exXdxX3xX2f6xX4d0xX85xX3xX4xX3exX4xX3xX3dxX1ffxXdxX3xXexX203xX204xX19xX1axX3xX2f6xX1xX3exX4xX3xX3dxX79xX19xX3xX19xX1xX18xX3xX87xX9bxX19xX1xX3xX3dxX555xX3xX7xX209xX3xX60xX1exX19xX1axX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxXf9xX3xXcxX85xX18xX19xX3xXc3xX88xX3xX7xX1ffxX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xX3dxX3exX3xXexX48xX29xX19xX3xX60xX85xX3xX5dxX18xX3xX87xXcbxX6xX3xXexX29fxX3xXcxX76xXf9xX5dxX1fax72f7xX3xX83xX3a3xX3xX7xX209xX3xX60xX1exX19xX1axX3xX83xX18xX3xXc3xX3exX19xX3xX5xX41xXdxX3xX4xX1xX85xX3xXc3xX41xX19xX3xXc3x42ebxX3xX83xX18xX3xX4xX3exX4xX3xX4xX85xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX4f8xX19xX3xX3dxX555xX3xX2f6xXdxX79xX87xX3xX5xX2d4xXdxXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xX1faxX474xX19xX1axX3xXexX1xX10xX85xX3xX4xX35xX3xXcaxXcbxX6xX19xX3xX4xX6exX19xX1axX3xX6xX19xXa2xX3xX4xX3exX4xX3xX3dxX1ffxXdxX3xXc3xXc4xX3xXc3xX14xXexX3xXexX48xX29xX19xX3xX4xX2b5xX3xXexXcbxX47fxXdxX3xX3dxX2d4xXdxX3xX2f6xX1xX3exX3xXexX48xc6b0xX3xX455xX2f6xX1xX85xXccxX19xX1axX3xXexX29fxX3xX113xX1abxX67xX113xX1bcxX3xXexXcbxX47fxXdxX481xXa2xX3xXc3x7fe2xX3xX1x8724xX4xX3xX7xX334xX87xX3xXexX1xX203xX2d4xX19xX1axX3xX97xXcbxXedxX29xX19xX3xXexX1exX3xXexX30xXbxX3xX3dxX555xX3xX7xX209xX3xX60xX1exX19xX1axX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxXf9xX3xXcxX48xX85xX19xX1axX3xX7xX1ffxX3xX87xX88xXexX3xX83xX18xXdxX3xX3dxX1ffxXdxX3xXexX203xX204xX19xX1axX3xXexX48xX29xX19xX3xXexX1xX9bxX3xX3dxX98xX3xX4xX2b5xX3xX19xX1xXbexX19xX1axX3xX3dxX1ffxXdxX3xXexX203xX204xX19xX1axX3xXexX29fxX19xX1axX3xXc3xXc4xX3xXc3xX14xXexX3xX83xX18xX3xXc3xXc4xX3xX97xX209xX3xXbxX1xX41xXexX3xX83xX3a3xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX83xXdxX3xX97xX209xX3xX7xX1exX19xX1axX3xXexX48xX3exXdxX3xXbxX1xX4d0xXbxX3xX4xX1xX3ecxXexX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxXf9xX0xX4exXbxX12xX0xXexX6xXc3xX5xX10xX3xX7xXexXedxX5xX10xX9xXaxX87xX6xX48xX1axXdxX19xX112xX113xXbxX97xX3xX6xXcbxXexX85xXaxX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xX0xXdxX87xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX29xX19xX3xXexX1exX3xXexX30xXbxX3xX4xX1xX35xXdxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX3dxX3exX3xXexX41xXdxX3xX19xX1xX18xX3xX48xXdxX29xX19xX1axX3xXaxX3xX7xX48xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX112xX4exX4exX7xXexX6xXexXdxX4xXf9xX19xX10xX192xXf9xXexXcbxX85xXdxXexX48xX10xXf9xX83xX19xX4exXexXexX85xX4exXdxX4exX7xX1a6xX113xX1a6xX4exX113xX1abxX2xX1a6xX4exX1abxX2xX4exX113xX1b3xX4exX87xX6xX67xXexXcbxXedxX67xX1bexXbxX1axX67xX2xX1bbxX1bcxX1b9xX1c6xX1a6xX1c6xX1b3xX1bcxX1bbxXf9xX1bexXbxX1axXaxX4exX12xX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX48xX12xX0xXexX48xX12xX0xXexX60xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX85xX60xXedxXaxX12xbe13xX1ffxX3xX87xX6xX3xXexXa1xXedxX3xX3dxX203xX204xX4xX3xXexX1xXcbxX3xX1axXdxXbexX3xXexX41xXdxX3xX1xXdxX4f8xX19xX3xXexX48xX203xX2d4xX19xX1axX3xX67xX3xX229xX19xX1xX112xX3xX22exXcbxX6xX19xX1axX3xX234xXcbxXedxX0xX4exXbxX12xX0xX4exXexX60xX12xX0xX4exXexX48xX12xX0xX4exXexX6xXc3xX5xX10xX12xX5dxX65x4a26x9674xX3xXcxX5dx3a6x4140xX25ex94axX3xX67xX3xX22ex46c1x9707xX25exX90exX3xX234xX913x4e72


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nỗ lực vì cuộc sống yên bình

Nỗ lực vì cuộc sống yên bình
2016-01-28 00:06:04

(QT) - Những ngày này, khi tết cổ truyền Bính Thân đang đến gần, trong lúc mọi người, mọi nhà đang tất bật chuẩn bị mua sắm tết hay sum vầy bên người thân, thì cũng là lúc các...

Đông Hà làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ

Đông Hà làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ
2016-01-28 00:03:50

(QT) -Năm 2015, tình hình cháy, nổ trên cả nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, gia tăng đột biến về số lượng, tính chất và hậu quả nghiêm trọng hơn. Ở địa bàn thành...

Bắt giữ 25 kg pháo lậu

Bắt giữ 25 kg pháo lậu
2016-01-25 00:50:28

(QT) - Lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa phát hiện một vụ vận chuyển 25 kg pháo nhập lậu qua biên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết