Cập nhật: 21/08/2016 12:44 GMT+7
fb58x111f4x15e2ax16227x135b4x14cfdx12d02x1106ex1762dxX7x17872x1139fx16038x14d1cx17a26x14a3cxX5x1011fxXax15400x1393cx10a11xXexX3x14979xfe7fxXdxX3xXbxX1x16e12xX3xX17x10050xX3xXexX1x10632xX3x11740xX1x11f28xX26xX3xXexXdx13204xX26xX3x10d92x11428xff8bxX3x170b2x1772exX3xX1x112f6xX26x1368dxX3x12cbcxX32xX26xX3axX0x1566cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13b5fxX10xX6x14e26xXaxX12xXcxXcx10ea9xX3x10dc0xX3x11312xX26xX3axX3x17a3bxX3ax16ebdx16cd0x13fc5xX26xX3xX60xX3ax10408xX4xX3x14374x10b4exX26x15311xX3xX17xX18xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX17xX18xXdxX3x1262dxX62xX63xX3xXexX14xX4xX3xX17xX20xX3xXexX1xX24xX3x17bd1x16287xX3xX60xX3axX1xXdxX3x13786xX1x1428axX6fxX3xXcxX94xX3x14cb6xXdxX26xX1xX6fxX3xX60xX3axX1x17ba7xX3xfe36xX26xX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX3x10029xX5xX38x15fdbxX3xX5xX62xX28xXex14d3axX3x161ecx11241xXdxX3xX26xX1x117c9xX26xX3axX3xX26xX3axff67x13936xXdxX3xX30x165c8xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXexX3cxXcbxXc0xX4xX3xX4x16979xX26xX3axX3xX13xXa5xX26xX1xX3xXbfxXdxXa5xX26xX3xX50xXc5xX62xX3xX26xX3axX1xX24xX3x179c8xX6xX3xX34xX1xX32xX6xX3xXex10c47xX26xX1xX3xX60xX3axX1xXa5xX3xXa7xX26x16e24xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxXb7xX6xX3cxX3axXdxX26x1171fx13fc6xXbxX8cxX3xX6xX62xXexX32xXaxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xX0xXdxXb7xX3axX3xX6xX5xXexX9xXax17924xX13xX14xXexX3xX17xX18xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX17xX20xX3xXexX1xX24xX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX3xX30xX31xX32xX3xX34xX35xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX128xX41xX41xX7xXexX6xXexXdxX4xX10fxX26xX10x109dbxX10fxXexX62xX32xXdxXexX3cxX10xX10fxXbfxX26xX41xXexXexX32xX41xXdxX41xX7x11ecdxX129xX1b0xX41xX129x16e09xX2xX1b0xX41xX1b5x14cebxX41xX129xX1b5xX41xX30xX62xX32xX26xX5axX30xX6xX26xX5axX1xX6xX26xX3axX5axX3cxX32xX26xX3axX5axX2x16148x177eaxX2xX1b0xX1b0x14359x1230fxX2xX1d8xX10fx16b65xXbxX3axXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX3cxX12xX0xXexX3cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12x16c64xXd0xX4xX3xX1xX18xX3xX30xX62xX20xX26xX3xX30xXd0xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXexX3cxXcbxXc0xX4xX3xX34xX1xX62xX3xXbfx17a71xX4xX3xX4xXe4xX26xX3axX3xX13xXa5xX26xX1xX3xXbfxXdxXa5xX26xX3xX50xXc5xX62xX3xX26xX3axX1xX24xX3xXfbxX6xX3xX34xX1xX32xX6xX3xX60xX3axX1xXa5xX3xXa7xX26xX3xX5axX3x1581cxX26xX1xX128xX3x163a0xX58x14e3exX60xX3xX50x13c03xXa7xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX3cxX12xX0xX41xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xX60xX3axX38xX63xX3xX129xX1b5xX5axX1baxX6fxX3xXexX1xX20xX26xX3axX3xXexXdxX26xX3xXex16470xX3xX4xX20xX26xX3axX3xX6xX26xX3xXcxX94xX3xX9cxXdxX26xX1xX6fxX3xX60xX3axX1xXa5xX3xXa7xX26xX3xX4xX1xX32xX3xX30xXdx14ae7xXexX3xX17xX6dxX26xX3xXbfxX24xX3xX26xX38xX63xX3xX17xX6xX26xX3axX3xXex14fedxXb7xX3xX3axXdxXc5xX3xX20xX26xX3axX3xX60xX3axX62xX63xX64xX26xX3xX60xX3axX69xX4xX3xX6cxX6dxX26xX6fxX3xX1d9xX1d3xX3xXexX62xXe4xXdxX6fxX3xX17xX18xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX17xX18xXdxX3xX7dxX62xX63xX3xXexX14xX4xX3xX17xX20xX3xXexX1xX24xX3xX8cxX8dxX3xX60xX3axX1xXdxX3xX94xX1xX96xX6fxX3xXcxX94xX3xX9cxXdxX26xX1xX3xX17x13135xX3xX17xXdxX2dxX62xX3xXexX3cxX6xX3xXbfxX2dxX3xX1xX38xX26xX1xX3xXbfxXdxX3xX26xX1xX28xX26xX3xX1x12666xXdxX3xX5xX18xX10fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX1x1185dxX3xX7xX6dxX3xXbfx11a3dxX3xXbfxXdxXa5xX4xX6fxX3xXexX1xXccxXdxX3xX3axXdxX6xX26xX3xX7dxX62xX6xX3xX4xX20xX26xX3axX3xX6xX26xX3xXcxX94xX3xX9cxXdxX26xX1xX3xX26xX1xX28xX26xX3xX17xXcbx12a78xX4xX3xX17xX6dxX26xX3xXexX1xXcbxX3xXexX34dxX3xX3axXdxXd0xX4xX3xX4x16738xX6xX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX53x11c5bxX26xX3xXbxX1xX31xX26xX3xXd0xX26xX1xX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX3xX4xX3b5xX6xX3xX26xX1xXc5xX26xX3axX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX30xXd0xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXexX3cxXcbxXc0xX4xX3xX34xX1xX62xX3xXbfxX22fxX4xX3xX4xXe4xX26xX3axX3xX13xXa5xX26xX1xX3xXbfxXdxXa5xX26xX3xX50xXc5xX62xX3xX26xX3axX1xX24xX3xXfbxX6xX3xX34xX1xX32xX6xX3xX60xX3axX1xXa5xX3xXa7xX26xX3xX17xX331xX3xX26xX1xXc5xX26xX3axX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX26xX38xX63xX3xX17xXcbxX3a1xX4xX3xX30xX62xX20xX26xX3xX30xXd0xX26xX3xXexX2dbxXdxX3xX17xX3bfxX63xX10fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xX9cxX38xX32xX3xX4xX62xX18xX4xX3xX17xXdxX2dxX62xX3xXexX3cxX6xX6fxX3xX26xX3axX38xX63xX3xX2xX1d3xX5axX1baxX6fxX3xX4xX6dxX3xX7dxX62xX6xX26xX3xX4xX20xX26xX3axX3xX6xX26xX3xX30xX14xXexX3xX7dxX62xX31xX3xXexX6xX26xX3axX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xX17xX6xX26xX3axX3xX4xX1dxX3xX1xX38xX26xX1xX3xXbfxXdxX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX3xX1xX34dxXdxX3xX5xX18xX3xX4xX3b5xX6xX3xX1d4xX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX53xX3bfxX26xX6fxX3xX5xX38xX3xX26xX1xXc5xX26xX3axX3xX1xX18xX3xX30xXd0xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXexX2dbxXdxX3xX34xX1xX62xX3xXbfxX22fxX4xX3xXexX3cxX35xX26xX10fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xXcxX2dbxXdxX3xX4xX6dxX3xX7dxX62xX6xX26xX3xX4xX20xX26xX3axX3xX6xX26xX6fxX3xX30xXcbxXc0xX4xX3xX17x17a69xX62xX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xXexX1xX2a6xX6xX3xX26xX1xX28xX26xX3xX1xX38xX26xX1xX3xXbfxXdxX3xXbxX1xX2dbxXb7xX3xXexX18xXdxX3xX4xX3b5xX6xX3xXb7x1121fxX26xX1xX3xXbfxX38xX3xX34xX1xX6xXdxX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexX2a6xX3xXexX1xXd0xX26xX3axX3xX2xX2xX5axX129xX1b5xX2xX1d9xX3xX17xX2c7xX26xX3xX26xX6xX63xX6fxX3xX20xX26xX3axX3xX17xX8dxX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xXexX1xXd0xX26xX3axX3xX4xX3b5xX6xX3xX34xX1xX32xX31xX26xX3axX3xX129xX1b5xX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX34xXdxX26xX1xX3xX53xX32xX6xX26xX1xX3xXexX2dbxXdxX3xX17xX3bfxX63xX10fxX3xX6cxX6xX62xX3xX34xX1xXdxX3xX26xX1xX28xX26xX3xXexXdxX2dxX26xX6fxX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xX4xX1dxX3xX34xXdxX331xXb7xX3xXexX3cxX6xX3xX26xX1xXcbxX26xX3axX3xXbfxXc0xXdxX3xX1xX56axX26xX1xX3xXexX1x15af4xX4xX3xX4xX1xXdxX2c7xX62xX3xX5xXa5xX6fxX3xX34xX1xX20xX26xX3axX3xX4xX1dxX3xX30xXdxXa5xX26xX3xXbxX1xXd0xXbxX3xX8cx11e8fxX3xX5x11294xX3xXbfxXdxXa5xX4xX3xX30xX62xX20xX26xX3xX30xXd0xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX3xXexX3cxXcbxXc0xX4xX3xX4xXe4xX26xX3axX3xX13xXa5xX26xX1xX3xXbfxXdxXa5xX26xX3xX50xXc5xX62xX3xX26xX3axX1xX24xX3xXfbxX6xX3xX34xX1xX32xX6xX3xX60xX3axX1xXa5xX3xXa7xX26xX3xX3axX3bfxX63xX3xXb7x117d1xXexX3xXexX3cxX28xXexX3xXexX22fxX10fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xXfbxXcbxX3a1xX4xX3xX30xXdxX2c7xXexX6fxX3xXexX2a6xX3xX26x114b7xXb7xX3xX129xX1b5xX1b5xX1d3xX3xX17xX2c7xX26xX3xX129xX1b5xX2x15a94xX6fxX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xX5xX38xX3xXfbxX18xXdxX3xXexX3cxXcbx13ba7xX26xX3axX3xX17xX18xXdxX3xX7dxX62xX63xX3xXexX14xX4xX3xX17xX20xX3xXexX1xX24xX3xX8cxX8dxX3xX60xX3axX1xXdxX3xX94xX1xX96xX10fxX3xXcxX2a6xX3xX26xX6b1xXb7xX3xX129xX1b5xX2xX6c0xX3xX17xX2c7xX26xX3xX34xX1xXdxX3xX30xX24xX3xX30xX14xXexX6fxX3xX20xX26xX3axX3xX5xX38xXb7xX3xXfbxX18xXdxX3xXbxX1xX1dxX3xX17xX18xXdxX3xX7dxX62xX63xX3xXexX14xX4xX3xX17xX20xX3xXexX1xX24xX3xX8cxX8dxX3xX60xX3axX1xXdxX3xX94xX1xX96xX10fxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX32xX53xX63xXaxX12xX50xXdxXa5xX26xX3xX4xX20xX26xX3axX3xX6xX26xX3xXcxX94xX3xX9cxXdxX26xX1xX3xX17xX6xX26xX3axX3xXb7xX6d5xX3xX3cxX18xX26xX3axX3xXbfxX374xX3xXd0xX26xX3xX4x13536xX26xX3axX3xX26xX1xXcbxX3xX5xX38xXb7xX3xX3cx1213cxX3xX7xX34dxX3xXexXdxX2dxX26xX3xXb7xX38xX3xX20xX26xX3axX3xX6cxX6dxX26xX3xX17xX8dxX3xX26xX1xX28xX26xX3xX4xX3b5xX6xX3xX26xX1xXc5xX26xX3axX3xX26xX3axXcbxXccxXdxX3xX30xXd0xX26xX3xX1xX38xX26xX3axX3xX3cxX32xX26xX3axX10fxX3xX261xX58xX263xX60xX3xX50xX267xXa7xX0xX41xXbxX12


Các tin đã đưa

Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
2016-08-19 09:39:53

(QT) - Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội và quá trình đô thị hóa, thời gian qua, phường 5, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) trở thành địa bàn trọng điểm về an ninh...

Khắc tinh của tội phạm truy nã

Khắc tinh của tội phạm truy nã
2016-08-19 07:19:06

TTO - Một trinh sát trẻ của Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM mỗi năm tham gia bắt khoảng 24 đối tượng truy nã các loại.

Hiếp dâm trẻ em, nam sinh viên lãnh án 12 năm tù

Hiếp dâm trẻ em, nam sinh viên lãnh án 12 năm tù
2016-08-19 07:18:46

TTO - Sáng 18-8, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hoài (22 tuổi, ngụ Phường 3, TP. Cao Lãnh), sinh viên một trường cao đẳng tại Đồng Tháp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết