Cập nhật:  GMT+7
b28xaf7dx51fbx9654xcecfx516fxa81dx33c3x8fd4xX7xcceexd15xaf3ex4de1x8c4cx66b8xX5xaeadxXax388exc0d6xa3bcxXexX3x118bx256exc1adxbc87xX3xaadcx968axX19xX1axX3xc065xX10xX3xX1cx4155xX3xXex5a0fx1f25xaa35xX3xXexfbaxXdxX3xX7xc7b4xX19xX0x14f1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1c4bxX10xX6xe030xXaxX12xeea8xXcx6d56x1012x48dbxX3x4cd3xX3xX43x7640xX2axX3x9115xe94exX6xf0dcxX3x2f44xX29xXdxX3x7847xX31xX19xX1xX3xX7x4d15xXexX3xX1x6996xX19xX1xX3xX7xa364xX3xX1cxbc26xX4xX3xX19xX1xXdx5241xX2axX58xX3xb7b6xX1x8552xX19xX1axX3xX5ex4448xX5axXcxX3xXexX29xXdxX3xXbxX1xbf2dxX2axX3xddb8x88d5xX3xXcxXcx2ee0xX43xX3xX49xX7axX5ex2b92x4b8bxX4dxX3xX5exX52xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXcxX7ax91c2xX43xX5ex45a6xX3xX17xX2dxX19xX3xX1axXdxX6x585axX3x5739xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xXexX28xXb3xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX2dxX19xX3xX4xX31xX19xX1xX3xXexX28xX29xX2axX3xX4xX14xXbxX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX19xX3xX1cxX25xX3xX5exX52xX19xX1axX3xX6xX19xX3xd0dcxXa7x479exX3xXexXdx90ffxXbxX3xXexX1dxX4xX3xX1cxXdxX8fxX56xX3xXexX28xX6xXa7xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb3xX46x69e1xXaxX12xX5exX64xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX1axbbcbxX2axX3xX7axX1xX6xX19xX3xXcxX56xd096xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX49x64b1x8336xX3xXexX56x67abxXdxX58xX3xX55xX56xc358xX3xX13xXf6xX19xX3xXcxX28xX10xX4dxX58xX3xX4bxX1axX56xX118x2c62xX19xX3xXcxX1xa503xX3xX4bxX1ax8ad9xX4xX3xX13xe38axX4xX1xX3xX49xX13dxX9axX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xXb5xX4dxX58xX3xX4bxX1axX56xX118xX158xX19xX3x9f41xX18xX19xX3x6672xXdxX25xX2axX3xX49xX99xX13dxX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX7xbdafxX19xX1axX3xX5xX6xX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1axX4dxX58xX3xX4bxX1axX56xX118xX158xX19xX3xX184xX18xX19xX3xX4bxX1axX1xbbebxX6xX3xX49xX99xXf2xX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xX99xX4dxX58xX3xXcxX28x1f0fxX19xX3xX4bxX1xX6dxXexX3xXcxX1xX2dxX19xX1xX3xX49xX99xX13dxX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xXf2xX4dxX58xX3xX4bxX1axX56xX118xX158xX19xX3xX184xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX49x41f7xX9axX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xX2xX2xX4dxX58xX3xX4bxX1axX56xX118xX158xX19xX3xX184xX18xX19xX3xX5ex19eexd8e8xX19xX1axX3xX49xX13dxX9axX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX55xX56xX148xX3xa4cexXb3xX19xX1axX3x2419xX19xX4dxX3xX8exX2dxX3xX4bxX1axX56xX118xX158xX19xX3xXcxX1xX15dxX3x1098xXdxX3xX184x68e4xX19xX3xX49xX99xX99xX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX55xX56xX148xX3xX13xX68xX19xX1xX3x5bcfxX224xbb16xX19xX1axX4dxXa7xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX7xXexX118xX5xX10xX9xXaxX2axX6xX28xX1axXdxX19x2fe1xX204xXbxX21xX3xX6xX56xXexXb3xXaxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb3xX46xX118xXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX287xX34xX34x1f93xX2c3xX2c3xXa7xXexX1xX6xX19xX1xX19xXdxX10xX19xXa7xX4xXb3xX2axXa7xX8exX19xX34xX7axXdxX4xXexX56xX28xX10xX7xX204xX13exX2xX13dxX13dxX34xXcxX1xX6xX19xX1xX34xX2xX34xXexX28xXb3xX2axX4xX6xXbxXa7x604bxXbxX1axXaxX34xX12xX13xX18xX19xX1axX3xX2axbadcxX4xX3xXex49e7xXdxX3xX17xX15dxX3xX17xX14xXexX3xX4fxX3xe280xX19xX1xX287xX3xX5axX2dxX2axX3xX43xX56xX118xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX28xX12xX0xX34xXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb3xX46xX118xXaxX12xXcxX1xX10xXb3xX3xXexX1xX52xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX17xX6xX19xX3xX1cxX1d0xX56xX3xXexc1f1xX3xX4xX52xX19xX1axX3xX6xX19xX58xX3xc1a4xX1xXb3xX31xX19xX1axX3xXb5xX3xX1axXdxX225xX3xX19xX1axX2dxX118xX3xX204xXa7xX13dxX58xX3xX2axX29xXexX3xX19xX1axX224xX225xXdxX3xXexX148xX19xX3xX237xX6xX19xX3xX1xeeadxX19xX3xX19xX1xX302xX2axX3xX19xX1axX224xX225xXdxX3xXexX28xX148xX19xX3xX1axX70xXbxX3xXexX8bxXdxX3xX2axX29xXexX3xX55xX56xX64xX19xX3xX4xX2dxX3xXbxX1xX148xX3xXexX28xX148xX19xX3xX1cxX224xX225xX19xX1axX3xXcxX8bxX3xXf0xX56xX6xX19xX1axX3xX13x9322xX56xX58xX3xX7axXa7xX9axX58xX3xXf0xXa7xXb5xXa7xX3xXcxX8bxXdxX3xX1cxX252xX118xX58xX3xX4xX1xX306xX19xX1axX3xX17xX2dxX19xX3xX17xX8bxX4xX3xXbxX1xX252xX19xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX8exX6xXdxX3xXexX28xX7cxX3xX4x32c2xX6xX3xXexX35dxX19xX1axX3xX19xX1axX224xX225xXdxX3xX1cxX25xX3xX46xX2dxX19xX3xX4xX31xX19xX1xX3xX8exX6xX3xX55xX56xX76xXexX3xX21xX10xX3xX28xX129xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xX4xX14xXbxX3xXexX2dxXdxX3xX7xX31xX19xX3xX4xX40axX6xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX252xX19xX58xX3xX7xX6xX56xX3xX1cxX302xX3xXexX133xXexX3xX4xX31xX3xX17xX40axX6xX3xX1cxXdxX3xXexX68xX2axX3xXaxX2axX129xXdxXaxXa7xX3xX188xX1xXb3xX31xX19xX1axX3xdf0axX3xX1axXdxX225xX3xX13dxX13exX3xX4xe511xX19xX1axX3xX19xX1axX2dxX118xX58xX3xXexX8bxXdxX3xX19xX1ax2375xX3xXexX224xX3xX13xX2dxX3xX43xXb3xX2axX3xX4fxX3xX5axX70xX19xX1axX3xX4bxX1axX56xX118xX148xX19xX3xX5ex90c1xX19xX3xX49xXf0xXa7xXf2xX4dxX58xX3xX46xX483xX3xXexX1xX133xX118xX3xX4xX1xX15dxX3xX43xXa7xXcxXa7xXcxXa7xX237xX6xX19xX3xX49xX13dxX204xX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xX2xX204xX4dxX3xX1cxXdxX3xX21xX10xX3xX2axX64xX118xX3xX1xXdxX76xX56xX3xX23cxXexXexXdxX5xX6xX3xX1cxX6xX19xX1axX3xX4xX1xd925xX3xX4xXb3xX19xX3xX19xX1x8397xX58xX3xX4bxX1axX1xX1b7xX6xX3xX8exe2cbxX19xX3xX4xX198xX3xXexX68xX19xX1xX3xXexX52xX19xX1axX3xX8exX2dxXb3xX3xX21xX10xX3xX4xX1xX15dxXa7xX3xXcxX28xXb3xX19xX1axX3xX368xX1xXdxX3xX4xX1xX15dxX3xX237xX6xX19xX3xX5xXb3xX6xX118xX3xX1xXb3xX6xX118xX3xX4xX198xX3xX1axXdxd19cxX3xX4xX1xXdxXf6xX4xX3xX21xX10xX3xX368xX1xX507xXdxX3xX17xX15dxX3xX1cxX142xX3xX21xX56xX198xX19xX1axX3xX1cxX224xX225xX19xX1axX3xXexX1xX68xX3xX1cxX129xX19xX1axX3xX17xX161xX19xX3xX4xX40axX6xX3xX4bxX1axX1xX1b7xX6xX3xX64xXbxX3xX7xX64xXexX58xX3xX2axX302xX4xX3xX5xX133xX118xX3xX4xX1xXdxXf6xX4xX3xXdxX7axX1xXb3xX19xX10xX3xX4xX40axX6xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX252xX19xX3xX28xX129xXdxX3xXexX4aexX56xX3xXexX1xXb3xX64xXexXa7xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb3xX46xX118xXaxX12xX13x2b3axX19xX1axX3xXexX1xX40axX3xX1cxXb3xX8bxX19xX3xXexX224xX26axX19xX1axX3xXexX6dxX58xX3xXexX8bxXdxX3xX8exX7cxX19xX1axX3xX21xXb3xX6xX118xX3xX7axX1xX306xX3xX237xX252xX2axX58xX3xX4bxX1axX1xX1b7xX6xX3xX46xX2dxX19xX3xX4xX31xX19xX1xX3xX1cxX1dxX19xX1axX3xX21xX10xX3xX4xX1xX15dxX3xXcxXa7xXcxXa7xX268xXdxX158xX2axX3xX49xX2xXb5xX3xXexX56xX142xXdxX58xX3xX19xX1axX1dxX3xXf0xXa7xX13xX68xX19xX1xX3xXcxX252xX19xX4dxX3xX5xX2dxX2axX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX252xX19xX3xX19xX1axX493xX3xX21xX56xX198xX19xX1axX3xX1cxX224xX225xX19xX1axX3xX1cxX25xX3xX1cxX129xX19xX1axX3xX17xX161xX19xX3xX4xX56xe935xX2axX3xX4xX1xXdxXf6xX4xX3xXdxX7axX1xXb3xX19xX10xX3xX9axXa7xX3xX7axX1xX64xXexX3xX1xXdxX76xX19xX3xX17xX15dxX3xX2axX302xX4xX3xXexX306xXdxX58xX3xX4xX1xX15dxX3xX268xXdxX158xX2axX3xX8exX29xXdxX3xX4xX1xX1dxXbxX3xX5xX133xX118xX3xX368x2e80xX3xX1axXdxX6xX19xX58xX3xX204xX3xX17xX148xX19xX3xX1axXdxX5d5xX19xX1axX3xX4xXb3xX3xX19xX1xX6xX56xX3xX5xX2dxX2axX3xX4xX1xXdxXf6xX4xX3xX5axXcxX268xX5axX3xX28xX26axXdxX3xX21xX56xX198xX19xX1axX3xX1cxX133xXexXa7xX3xX4bxX8bxX19xX3xX19xX1xX252xX19xX3xX1xX52xX3xX1xXb3xX64xX19xX3xX4xX224x847fxXbxX3xX5xX2dxX2axX3xX4xX1xX306xX19xX1axX3xX1xXb3xX31xX19xX1axX3xX7x354dxX3xX19xX1xX31xX118xX3xX5xX148xX19xX3xX21xX10xX3xXexX4aexX56xX3xXexX1xXb3xX64xXex501dxX3xX81xX6xX56xX3xX1cxX302xX58xX3xX4xX31xX3xX17xX161xX19xX3xX1cxXf6xX19xX3xX2axX29xXexX3xX55xX56xX64xX19xX3xX4xX2dxX3xXbxX1xX148xX3xXexX28xX148xX19xX3xX1cxX224xX225xX19xX1axX3xXcxX483xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX76xX19xX3xX184xX224xX26axX19xX1axX3xX49xXf0xXa7xXb5xX4dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexXdxX8fxX19xX3xXexX1xX68xX3xX17xX15dxX3xXexX28xXdxX19xX1xX3xX7xX64xXexX3xX4xX40axX6xX3xX7axX5exX99xX9axX3xb058xXbxX3xX8exX2dxXb3xX3xX17xX14xXexX3xX1axXdxX54exXa7xX3xf96xXdxX148xX19xX1axX3xX237xX6xX19xX3xX49xX1cxX224xX70dxX4xX3xX21xX64xX4xX3xX1cxX15dxX19xX1xX3xX4xX1d0xX2axX3xX1cxX1d0xX56xX3xX19xX1xX302xX2axX58xX3xX4xX1xX224xX6xX3xX28x291exX3xX5xX6xXdxX3xX5xX15dxX4xX1xX4dxX3xX46xXb3xX3xX1cxXdxX3xX8exX64xX3xX21xX10xX3xX19xX148xX19xX3xXexX28xX198xX19xX3xXexX1xXb3xX64xXexXa7xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb3xX46xX118xXaxX12xXcxX8bxXdxX3xXexX28xX1dxX3xX7xX4ffxX3xX4xX52xX19xX1axX3xX6xX19xX58xX3xX4xX64xX4xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX368xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX2dxX118xX3xX2xXa7xX13dxX3xX237xX6xX19xX3xX4xX483xX19xX1axX3xX1cxX129xX19xX1axX3xX17xX161xX19xX3xX8exX2dxXb3xX3xX4xX1xX70dxX3xX4bxX1xX507xX3xXexX28xX148xX19xX3xX1cxX224xX225xX19xX1axX3xX99xX2xX58xX3xX7axXa7xX2xX13exX58xX3xXf0xXa7xXf2xX58xX3xX46xX2dxX19xX3xX4xX31xX19xX1xX3xX21xX52xX3xX1cxX4aexX118xX58xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX14xX19xX58xX3xX5xX133xX118xX3xXexX28xX29xX2axX3xX204xX3xX5axXcxX268xX5axX3xX4xX40axX6xX3xX204xX3xX4xX1xX40axX3xX7xX8bxXbxXa7xX3xX5axXf6xX19xX3xX19xX6xX118xX58xX3xX4xX26axX3xX55xX56xX6xX19xX3xX4xX52xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1cxX493xX3xXexX1xX56xX3xX1axXdxX54exX3xX9axX3xX21xX10xX3xX1axX14xX19xX3xX2axX64xX118xX58xX3xX2xX13exX3xX5axXcxX268xX5axX58xX3xXexX28xXb3xX19xX1axX3xX1cxX302xX3xX4xX302xX3xXbxX1xX224xX26axX19xX1axX3xXexXdxX76xX19xX3xX7xX3d2xX3xX46xX1dxX19xX1axX3xX1cxXdxX3xX1axX252xX118xX3xX64xX19xX3xX8exX2dxX3xXexX6xX19xX1axX3xX8exX78fxXexX3xX4xX40axX6xX3xX19xX8bxX19xX3xX19xX1xX252xX19xXa7xX3xX5axX2dxX2axX3xX43xX56xX118xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai băng nhóm hỗn chiến, một thanh niên tử vong

Hai băng nhóm hỗn chiến, một thanh niên tử vong
2013-03-04 09:24:56

(TNO) - Ngày 3.3, Công an H.Nhơn Trạch phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm, làm một...

Điều tra tiêu cực ở Cty CP Dầu khí Mê Kông

Điều tra tiêu cực ở Cty CP Dầu khí Mê Kông
2013-03-03 09:47:50

TP - Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người ở Chi nhánh Kiên Giang của Cty Cổ phần Dầu khí Mê Kông, để điều tra hành vi sử dụng trái phép tài sản, gồm ông...

Thua bạc, giết bạn cướp ô tô

Thua bạc, giết bạn cướp ô tô
2013-03-03 09:47:29

(TNO) - Công an xã Minh Đức, H.Mỹ Hào, Hưng Yên phát hiện một người đàn ông đẩy chiếc ô tô Daewoo hiệu Gentra màu đen đến cây xăng vào lúc 5 giờ ngày 1.3, thân xe và trong xe...

Từ bị hại trở thành bị can

Từ bị hại trở thành bị can
2013-03-02 10:11:49

(TNO) - Chống trả lại hành vi bắt giữ người trái pháp luật, Nguyễn Văn Huy (27 tuổi, ngụ Bến Cát, Bình Dương) vừa bị Công an H.Bến Cát (Bình Dương) khởi tố, bắt tạm giam về tội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết