Cập nhật:  GMT+7
6fbcxad35xa559xec69x76e3xea99xfbb3xcc79xc382xX7xff88xb220xae6ax9838x7025xbe7exX5x8839xXaxbf49x9220x906dxXexX3xe668xX3x853fxd487xX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX19xX1axf2edx737exXdxX3xX19xX24xb0b9xX4xX3xX19xX1ax100bbxa2cexXdxX3x8939x89cexX19xX1axX3xXexX1xcdb6xX3xXex76afxX19xX3xX33xc7daxX19xX1axX3xX1axXdxad7exX0xda55xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8e22xX10xX6xX33xXaxX12xXcxXcxX3xd049xX3x7d17xX1axX30xc085xX3xX2xe367xX61x8b09x6fe8xX3x7a09x8fcfxX19xX1axX3xX6xX19xX3xec89xa11bxX2xX6cxX3xXcxff9bxX77xX58xX6exe780xX3x80ddx7dacxX3xX4xX1xfebfxX66xb1a2xX19xX3xX1axXdxX6xX2fxX3xX7x1002cxX87xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX5xX30xX3xX4xX6fxX19xX1axX3xX33xe815xX19xX3xcd86x8e95xXexX3xb976xX87x7776xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX4xX1xXa7xX87xX3x707dxX3xX4xX1xX2fxX3xX7cxX1x92d0xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX82xXdx101f0xX87xX3xXex101bfxX6xX3xX6exX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXcxX7cxX3xXexXdx9b88xXbxX3xXexX41xX4xX3xX82xXdxXd2xX87xX3xXexXd6xX6xX3xX5xX30xXaaxX3xXd6x89caxX3xX1xX30xX19xX1xX3xa365xXdxX3xX33xX34xX19xX1axX3xXexX1xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX33xX41xX19xX1axX3xX1axXdxX47xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX3xXexXdxXd2xX19xX3xXaaxX87xX6xX3xXaaxX92xX66xX3xXexX3dxX19xX1xX3xde8cxX47xX19xX1axX3xXexb07fxXdxX3xXaaxXabxXexX3xX4xa3bexX6xX3xX1xX30xX19xX1axX3xXaaxX92xX66xX3xXexX3dxX19xX1xX3xXexXd6x7eb4xX19xX3xX82xX24xX25xX19xX1axX3xXcxX6fxX19xX3xXcxX1xeabdxXexX3xXcxX34xX19xX1axX6cxX3xX7cxX77xX7cxX1xX13exXaaxX3xX63xX1ax104b8xX3xff97xX83xX2fxX6cxX3xX76xX77xX2xX77xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX33xX66xXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX6exX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX76xX77xX2xX6cxX3x7229xX1xX2fxX47xX19xX1axX3xX2xec6dxX1axX3xX19xX1axX30xX66xX3xX2xc346xX61xX6bxX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX24xX25xXdxX3xX82xX30xX19xX3xX6fxX19xX1axX3xXexX159xX19xX3xe382xX6xXd6xX6xX102xX6xX19xX6xX19xX3xX63xX6xX102xX6xX19xXdxXexX1xX6xX19xX3xa81cxX6bxX6bxX3xXexX87xa9acxXdx79efxX3xX102xX30xX3xX1d7xX1xX6xX19xX1acxX6xXd6xX6xX19xX3xX1d7xX1xX6xXaaxX87xX1axX6xXaaxX3xX1ecxX6bx991exX3xXexX87xX1f2xXdxX1f4xX3xXexX2axXdxX3xX4xX146xX6xX3xX1xX30xX19xX1axX3xXaaxX92xX66xX3xXexX3dxX19xX1xX3xXaaxX87xX6xX3xXaaxXabxXexX3xXaaxX92xX66xX3xXexX3dxX19xX1xX3xX138xX47xX19xX1axX3xXexXd6xaca5xX3xX1axXdxX92xX3xX1xb09cxX19xX3xX2xX69xX3xXexXd6xXdxbbb0xX87xX3xX82xdadbxX19xX1axX77xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX33xX66xXaxX12xa239xX1xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX6cxX3xX1d7xX6xXd6xX6xX102xX6xX19xX6xX19xX3xX63xX6xX102xX6xX19xXdxXexX1xX6xX19xX3xX33xX34xX19xX1axX3xXaaxXabxXexX3xXexX1xX3axX3x7214xXdxX7xX6xX3xX82xX89xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX3xX19xX1xX24xX19xX1axX3xXexX1xX3axX3xX19xX30xX66xX3xX138xX92xX2fxX3xX5x10206xXdxX6cxX3xX1acxX1xX6fxX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX3xX82xX24xc3d4xX4xX77xX3xX1d7xX6xXd6xX6xX102xX6xX19xX6xX19xX3xXexXdxXe6xXbxX3xXexX41xX4xX3xX82xX24xX6xX3xXd6xX6xX3xXexX1xX3axX3xXexX1x879exX3xX1xX6xXdxX3xX4xX17axX19xX1axX3xX138xX244xX3xX138xX92xX2fxX3xX5xX2c9xXdxX77xX3xXcxX1xX168xX66xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1xX3axX3xX138xX244xX3xX138xX92xX2fxX3xX5xX2c9xXdxX6cxX3xX1acxX1xX6fxX19xX1axX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX3xX82xX24xX2e0xX4xX3xX19xX159xX19xX3xX1d7xX1xX6xX19xX1acxX6xXd6xX6xX19xX3xX1d7xX1xX6xXaaxX87xX1axX6xXaaxX3xX82xX24xX6xX3xXd6xX6xX3xXexX1xX3axX3xX2a3xXdxX7xX6xX3xXexX1xX304xX3xX138xX6xX3xX82xX89xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xXexX2fxX92xX19xX77xX3xX6exX1xXdxXe6xX4xX3xXexX1xX3axX3xX19xX30xX66xX3xX82xX24xX2e0xX4xX3xX4xX1xX168xXbxX3xX19xX1x8e69xX19xX3xX19xX1xX24xX19xX1axX3xXexX1xX168xX66xX3xXexX1xX92xXdxX3xX82xXabxX3xX1acxX1xX47xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX4x7085xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX102xX244xX3xX1acxX1xX92xX4xX1xX3xX19xX24xX2axX4xX3xX19xX1axX2fxX30xXdxX6cxX3xX19xX1xXa7xX19xX3xX102xXdxX159xX19xX3xX4xX146xX6xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX82xX83xX3xX138xX92xX2fxX3xX4xX1xX2fxX3xXbxX1xX3dxX6xX3xX19xX1axXa7xX19xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX82xX89xX3xX138xX3dxX3xXaaxX3a1xXexX3xX1acxXdxX89xXaaxX3xXexXd6xX6xX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX3c1xX3xXexX1xX3axX77xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX33xX66xXaxX12xX63xX1xXa7xX19xX3xX102xXdxX159xX19xX3xX4xX3c1xX6xX3xX63xX1axXa7xX19xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX63xX6fxX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX254xXbxX3xX102xX30xX3xXbxX1xX92xXexX3xXexXd6xXdxX89xX19xX3xX19xX6fxX19xX1axX3xXexX1xX6fxX19xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX92xX19xX1xX3x9716xX3xX82xX83xX3xX1acxXdxX89xXaaxX3xXexXd6xX6xX6cxX3xXbxX1xX92xXexX3xX1xXdxX254xX19xX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexXd6xX159xX19xX3xX4xX1xXdxXe6xX4xX3xXexX1xX3axX3xX19xX30xX66xX3xX1acxX1xX6fxX19xX1axX3xX82x88cexX19xX1axX3xX102xX2axXdxX3xXexX1xX6fxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX4xX3c1xX6xX3xX4xX1xX3c1xX3xXexX1xX3axX3xXexXd6xX2fxX19xX1axX3xX1xX254xX3xXexX1xXb0xX19xX1axX3xX33x1011dxX3xX5xXdxX254xX87xX6cxX3xX19xX1axXa7xX19xX3xX1xX30xX19xX1axX3xXbxX1xX92xXexX3xX1xX30xX19xX1xX3xXexX1xX3axX3xX4xX17axX19xX1axX3xX1acxX1xX6fxX19xX1axX3xX82xX4c7xX19xX1axX3xX19xX159xX19xX3xX138xX92xX2fxX3xX19xX1xXa7xX19xX3xX102xXdxX159xX19xX3xX4xX146xX6xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX1axXdxX4f5xX3xX4xX47xX3xX1xX6xXdxX3xX102xX244xX3xX1acxX1xX92xX4xX1xX3xX5xX13exXdxX3xX4xX1xX25xX3xX4xX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX2axXdxX77xX3xX271xX1xXdxX3xX5xb0cfxX4xX3xX5xX24xX2e0xX19xX1axX3xX4xX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xb2f1xX3xXaaxe1c6xXexX6cxX3xX1acxXdxX89xXaaxX3xXexXd6xX6xX3xXexX1xb6eexX3xXexXdxXe6xXbxX3xXexX41xX4xX3xXbxX1xX92xXexX3xX1xXdxX254xX19xX3xXexXd6xX2fxX19xX1axX3xX19xX1axX24xX25xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX82xXb0xXdxX3xXexX24xX2e0xX19xX1axX3xX19xX30xX66xX3xX4xX580xX3xX2xX48axX3xXexX1xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX33xX41xX19xX1axX3xX1acxX1xX92xX4xX77xX3xX76xX87xX6xX3xX1acxXdxX89xXaaxX3xXexXd6xX6xX6cxX3xX6exX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX76xX77xX2xX3xe9adxX92xX4xX3xX82xX244xX19xX1xX3xXexX2fxX30xX19xX3xX138xXabxX3xX2xX48axX3xXexX1xX3axX3xX19xX30xX66xX3xX82xXd2xX87xX3xX5xX30xX3xX1axXdxX47xX77xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX2fxX33xX66xXaxX12xX6exX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xX76xX77xX2xX3xX102xX30xX3xX4xX92xX4xX3xXbxX1xXc4xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX254xXbxX3xX102xX41xX3xX4xX3c1xX6xX3xX6exX6fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXcxX7cxX3xX82xX83xX3xX1acxX1xX6xXdxX3xXexX1xX92xX4xX6cxX3xXaaxd7e4xX3xXd6xXabxX19xX1axX3xX102xX30xX3xX7xX6xX87xX3xX82xX580xX3xXbxX1xX92xXexX3xX1xXdxX254xX19xX6cxX3xX138xX14xXexX3xX1acxX1xa67dxX19xX3xX4xX168xXbxX3xXexX1xX159xXaaxX3xX138xXb0xX19xX3xX82xXb0xXdxX3xXexX24xX2e0xX19xX1axX3xX4xX34xX19xX1axX3xX5xX30xX3xXexX1xX30xX19xX1xX3xX102xXdxX159xX19xX3xXexXd6xX2fxX19xX1axX3xX19xX1xX580xXaaxX3xX19xX30xX66xX77xX3xX271xX1xX92xXaaxX3xX5f8x98cdxXexX3xXaaxXabxXexX3xX7xXb0xX3xX1acxX1xX92xX4xX1xX3xX7xX13exX19xX3xXexX13exXdxX3xX76xX77xX2xX6cxX3xX76xX77xX1b4xX3xX61xX3xX19xX24bxXdxX3xX4xX92xX4xX3xX82xXb0xXdxX3xXexX24xX2e0xX19xX1axX3xXexX1xX87xX159xX3xXbxX1xXc4xX19xX1axX3xX675xX6cxX3xX4xX24bxX3xXaexX87xX6xX19xX3xX4xX1xX304xX4xX3xX19x85d4xX19xX1axX3xXexX1xX87xX3xX1axXdxX4f5xX3xXexX1xX159xXaaxX3xX1xX24bxX19xX3xX6bxed69xX3xXexX1xX3axX3xXexX3dxX19xX3xX33xX41xX19xX1axX3xX33xX2fxX3xX19xX1xXdxXd2xX87xX3xX19xX1axXa7xX19xX3xX1xX30xX19xX1axX3xX1acxX1xX92xX4xX3xX19xX1xX6xX87xX3xXbxX1xX92xXexX3xX1xX30xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX3xX5xX30xX3xX1axXdxX47xX77xX3xf88bx760bxdd6axX3xX80xX785xX63xX58xX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Thiếu uý CSGT tử nạn vì bị đạp ngã xe

Thiếu uý CSGT tử nạn vì bị đạp ngã xe
2012-02-19 12:55:34

(VnExpress) - Thấy viên cảnh sát đuổi theo, hai gã thanh niên đã ép môtô đặc chủng vào lề, đạp ngã anh này khiến nạn nhân tử vong. Ngày 19/2, công an tỉnh Hậu Giang đã ra lệnh...

Nghi phạm sát hại bà chủ tiệm vàng bị bắt

Nghi phạm sát hại bà chủ tiệm vàng bị bắt
2012-02-19 12:55:17

(VnExpress) - Hai ngày sau vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội), nghi phạm Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi) đã bị bắt tại nhà riêng ở Thái Bình. Bộ...

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết

Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết
2012-02-18 10:25:01

(QT) - Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/2/2012, tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn gần nhà thờ Đông Hà) thuộc khu phố 7, phường 5, TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao...

Những “kỳ án” làm đau đầu cơ quan tố tụng

Những “kỳ án” làm đau đầu cơ quan tố tụng
2012-02-18 09:58:23

(VnExpress) - Hai lần phải nhận án tử nhưng bỗng chốc được thả tự do; 9 thành viên trong một gia đình được tha bổng sau hơn 12 năm... là những vụ án ly kỳ khiến các cơ quan tố...

Cướp nhập viện vì gây tai nạn liên hoàn

Cướp nhập viện vì gây tai nạn liên hoàn
2012-02-18 09:57:59

(VnExpress) - Chiều 17/2, trên đường trốn chạy sự truy bắt của hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến, tên cướp đã đâm vào hai xe máy ở góc ngã tư Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ (phường...

Những vụ án đau lòng từ rượu bia

Những vụ án đau lòng từ rượu bia
2012-02-18 09:43:03

(QT) - Rượu bia, nếu dùng ở mức độ vừa phải, được nhiều người coi là men nồng của cuộc sống, giúp người ta có những phút thăng hoa, quên đi bao lo toan, phiền muộn của cuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết