Cập nhật:  GMT+7
c40dx13e3bx114eax12c78x15968x115b4x15bafx1371cx1229dxX7x13a26x15f1bxcf07x115aax10600xd06fxX5x101faxXax12776x1194axd3dcxX14xX3x13f50x11883x13cc6x13ff0xXdxX3xX4xX1x1138dxXexX3x11099x14e51xX3x10989x122fdxX17xX18xX3xff55xX10xX3x102aexX3xX17xX18xe086x15a2cxX3xXcxX1fxXexX0x10174xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14358xX10xX6x14e77xXaxX12xXcxXcxe7a1xX3x15e7cxX3xXcx13864x12959xX17xX18xX3xX2dxX3xX17xX18xX31xX32xX3xX17xX18xX1xfe48xX3xXcxX1fxXexX3x147e3xX18x123faxX32xe045xX17xX3xX25x157f3xX17xX3xf2e0xcc6cxX17xX1xX3xXcxX1x135c5xX17xX3xXex11b60xX3x10cf6xf20axX3xX25xX1fxX17xX3xeba9xd826xX17xX18xX3xf68dxX3xXcxX1fxXexX3x142e0xXexX7fxX3xX17xX18xX31xX32xX3x10404xX3xX25xX1fxX17xX3xX2x15492xX51xX81x1480bxX3xX4x12ad1xX3xX17xX19xd306xX4xX3xX2axXa9xX32xX3xX54xX6xX3xXa3xX14xX82xX3xX22xX26xX3xXexX6xXdxX3xX17x11c9dxX17xX3xX18xXdxX6xX55xX3xXexX1xc776xX17xX18xX3xX5xX31xX88xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX13xX14xX14xX3xX17xX18xX19xX1axXdxdddbxX3xd97fxd8d2xX3xXexX1xX19x14beaxX17xX18xX3xX13xX82xX14xX3xX17xX18xX19xX1axXdx15cd8xX0xX38xXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX88xX6xX54xX18xXdxX17xcf96xX81xXbxX2axX3xX6xX6bxXexX55xXaxX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12xX0xXdxX88xX18xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX14xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xX22xX23xX3xX25xX26xX17xX18xX3xX2axX10xX3xX2dxX3xX17xX18xX31xX32xX3xXcxX1fxXexX3xXaxX3xX7xX54xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX111xX38xX38xX7xXexX6xXexXdxX4xXf8xX17xX10x12599xXf8xXexX6bxX55xXdxXexX54xX10xXf8xX22xX17xX38xXexXexX55xX38xXdxX38xX7xX9cxX81xX9cxX38xX81xX14xX2xX9cxX38xX14xX81xX38xX2xXa3xX38xXexX6xXdxX51xX17xX6xX17xX51xX18xXdxX6xX55xX51xXexX1xX55xX17xX18xX51xX2xXa3x12ba2xX1b3xX81xX8dxX82xX13xX2xXa3xX51xX2xXa3xX1b3xX1b3xXa3xX9cxX1b3xX81xX1b3xX82xXf8xdff5xXbxX18xXaxX38xX12xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12xX47xXdx127a1xX17xX3xXexX54xX19xX1axX17xX18xX3xX2axX10xX3x12732xX1xX71xX4xX1xX3xXexXcdxX17xX18xX3xX2axX10xX3xX88xX71xX32xX3xX1xX6xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xXexXc3xXdxX3xX4xX1x11ad2xX3xX7xX71xX17xX18xX3xX2xX81xX51xX81xX3xXexXc3xXdxX3x10e30xX71xXdxX3xX74xfd63xXe3xX3xXexX63xX17xX1xX3xXcxXdx11293xX17xX3x15d7cxXdxX6xX17xX18xX3xX51xX3x1396bxX17xX1xX111xX3xX23axXcx15f3dxXf8xX0xX38xXbxX12xX0xX38xXexX4axX12xX0xX38xXexX54xX12xX0xX38xXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xX25bx11ba9xX17xX3xXbxX1x1218axX17xX18xX3x14b9exX32xX3xXe5xX6xX17xX3x11590xXcxX24cxXcxX3x130fexX6bx10ccexX4xX3xX18xXdxX6xXe3xX3xX7xX55xX3xX22xXadxXdxX3xX4xX89xX17xX18xX3xX203x15c0dxX3xXexX1fxXexX3xX69xX18xX6bxX32xX6dxX17xX3xX25xX71xX17xX3x11c79xXexX3x159f6xX89xXdxX3xX17xX28axX88xX3xX81xX14xX2xX1b3xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX81xX82xX3xX22xX26xX3xX93xX18xXdxXa9xX88xX3xX81xX13xXe3xX82xd41axXa6xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX8dxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xX93xX18xXdxXa9xX88xX3xX1b3xXe3xXa3xX2eexXa6xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX81xX2dxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xX93xX18xXdxXa9xX88xX3xX81xX1b3xXe3xX13xX2eexXa6xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12xXcxX54xX55xX17xX18xX3xX25x10035xXe3xX3xX25xX19xX1axX17xX18xX3xXe5x122d3xX3xX2axXa9xX32xX3xX54xX6xX3xXa3xX14xX13xX3xX22xX26xX3xXcxX69xX24cxXcxXe3xX3xX5xX31xX88xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX81xX2dxX8dxX3xX17xX18xX19xX1axXdxXe3xX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xX13xX8dxX9cxX3xX17xX18xX19xX1axXdxXf8xX3x11f33xX55xX3xX22xXadxXdxX3xX4xX89xX17xX18xX3xX203xX2b6xX3xX17xX28axX88xX3xX81xX14xX2xX1b3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX81xX81xX3xX22xX26xX3xX93xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX81xX13xXe3xX81xX2eexXa6xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX2xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xX93xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX13xXe3xX9cxX2eexXa6xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX2xX81xX2dxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xX93xX18xXdxXa9xX88xX3xX81xX1b3xXe3xX1b3xX2eexXa6xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12x138edxX3xX25xX19xX1axX17xX18xX3xXe5xX35exX3xX2axXa9xX32xX3xX54xX6xX3xX81xX3xX22xX26xX3xXcxX69xX24cxXcxX3xX25xf4c4xX4xX3xXe5xXdxX1f6xXexX3xX17xX18xX1xXdxX6dxX88xX3xXexX54x14b16xX17xX18xX3xX5xX31xX88xX3xX9cxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xX22xX31xX3xX2xXa3xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xX93xX7xX55xX3xX22xXadxXdxX3xX4xX89xX17xX18xX3xX203xX2b6xX3xX81xX14xX2xX1b3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX81xX3xX22xX26xX3xXcxX69xX24cxXcxX3xX25xX449xX4xX3xXe5xXdxX1f6xXexX3xX17xX18xX1xXdxX6dxX88xX3xXexX54xX45axX17xX18xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX82xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexXe3xX3xXexX28axX17xX18xX3xX13xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12x1021bxX19xX1axX17xX18xX3xX7xd7a9xXexX3xX2axXa9xX32xX3xX54xX6xX3xX1b3xX3xX22xX26xX3xXcxX69xX24cxXcxXe3xX3xX5xX31xX88xX3xX4xX1xX1fxXexX3xX13xX3xX17xX18xX19xX1axXdxXe3xX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xXa3xX3xX17xX18xX19xX1axXdxXf8xX3xX39dxX55xX3xX22xXadxXdxX3xX4xX89xX17xX18xX3xX203xX2b6xX3xX17xX28axX88xX3xX81xX14xX2xX1b3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX1b3xX3xX22xX26xX3xX93xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX1b3xX14xX2eexXa6xXe3xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX9cxX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX4xX1xX1fxXexX3xX93xX3xX18xXdxXa9xX88xX3xX9cxX9cxXe3xX8dxX2eexXa6xXe3xX3xXexX28axX17xX18xX3xX2xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xXe5xXe6xX3xXexX1xX19xXebxX17xX18xX3xX93xX3xXexX28axX17xX18xX3xX13xX13xXe3xX13xX2eexXa6xXf8xX0xX38xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX55xX4axX32xXaxX12xX25bxX28axX17xX3xXbxX1xX28fxX17xX18xX3xX293xX32xX3xXe5xX6xX17xX3xX29axXcxX24cxXcxX3xX29fxX6bxX2a1xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX17xX1xca69xX17xX3xX25xXe6xX17xX1xX3xXexX54xX55xX17xX18xX3xX203xX2b6xX3xX17xX18xX1xX63xX3xXcxX1fxXexX3xX22x1222exX17xX3xX4xX28fxX17xX3xX88xX35exXexX3xX7xX2a1xX3xXex107d4xX17xX3xXexXc3xXdxX3xXexX54xX55xX17xX18xX3xX1xX55xXc3xXexX3xX25xX35exX17xX18xX3xX22xX5ebxX17xX3xXexXa9xXdxX3xX17xX1xX19xX3xXexX23xX17xX1xX3xXexX54xXc3xX17xX18xX3xXexX28axX17xX18xX3xX18xXdxX71xX3xX22x153dbxX3xXcdxXexXcdxX3xf42bxX6bxX71xX3xX88x10e08xX4xX3xX653xX6bxX32xX3xX25xXe6xX17xX1xX3xX4xX28fxX17xX3xX4axXdx10984xX17xX3xX54xX6xXe3xX3xX88xX35exXexX3xX7xX2a1xX3xX17xX1xX31xX3xX2axX10xX3xXexX28axX17xX18xX3xX1b3xX14xX51xX82xX14xX2eexX3xX18xXdxX71xX3xX22xX64dxX3xX7xX55xX3xX22xXadxXdxX3xX17xX18xX31xX32xX3xXexX1xX19xX1axX17xX18xd223xX3xXexX23xX17xX1xX3xXexX54xXc3xX17xX18xX3xX17xX1xX615xXdxX3xX17xX1xX64dxXexX3xX203xX1xX71xX4xX1xXe3xX4xX1x10d38xX3xX653xX6bxX71xX3xX7xX2a1xX3xX17xX18xX19xX1axXdxX3xX653xX6bxX32xX3xX25xXe6xX17xX1xX3xX4xX28fxX17xX3xXbxX1x14d7exX3xXe5xXdxX1fxX17xX3xX6c3xX3xX88xX35exXexX3xX7xX2a1xX3xXexX6bxX32xX1fxX17xX6a4xX3xX4xX28fxX17xX3xX2axXa9xX32xX3xX54xX6xX3xXexX23xX17xX1xX3xXexX54xXc3xX17xX18xX3xX89xX17xX3xX658xX3xX203xX64dxX55xX3xX4axX31xXdxX3xXexXc3xXdxX3xX203xX1xX6bxX3xX22x118b1xX4xX3xX4xec62xX6xX3xX17xX18x11b79xX3xXcx10bffxX3xX47xX31xX3xX69xX35exXdxXe3xX3xXcxX730xXf8xX47xX23axX2caxX3xX17xX18xX31xX32xX3xX25x158cbxX6bxX3xX22xX31xX3xX17xX18xX31xX32xX3xX4xX6bxX2a1xXdxX3xX25x159fcxXexX3xX17xX18xX1xX63xX3xXcxX1fxXexX3xX4axX55xX3xX88xX5ebxXexX3xX25xX35exX3xXbxX1xX19xXebxX17xX18xX3xXexXdxX1f6xX17xX3xXexX28axX17xX18xX3xX653xX6bxX71xX3xX4xX6xX55xXf8xX3xXcxe0faxX2c7xX69xX3xX730xX47x11b5axX69xX24cxX0xX38xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bị ngáng đường, đâm chết người

Bị ngáng đường, đâm chết người
2016-02-14 03:36:10

TT - Sáng 12-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã quyết định khởi tố, bắt giam Cà Ron Giản (19 tuổi, ngụ thôn Tà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam) về hành vi...

Bắt 4 nghi phạm giết vị giám đốc trong xe hơi

Bắt 4 nghi phạm giết vị giám đốc trong xe hơi
2016-02-12 18:34:45

TTO - Sáng 11-2, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 nghi phạm chặn xe hơi, đâm chết ông L.T.V. (34 tuổi,...

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát sáng mùng 3 tết

Nghi án mẹ giết con rồi tự sát sáng mùng 3 tết
2016-02-11 11:41:04

TTO - Trưa 10-2, lực lượng chức năng Q.Bình Tân, TP.HCM vẫn phong tỏa hẻm 449 Hương lộ 2, (P. Bình Trị Đông, Bình Tân, TP.HCM) để làm rõ nguyên nhân cái chết của một bé gái 2...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết