Cập nhật:  GMT+7
eadfxf5b5x113aexf6a2x13bf1xfa0fx1201dx16421x14ef1xX7xedd1x16777x100cfxfca8xfcbex14386xX5x11691xXaxfd4fx16320xX3xfc8fx12d9axX3xX4x12cbcx105b7xX3xX5x14ca6x117aaxX1xX3xX19xX1exX3xXex157ebxX3xX1x16673xX1exX1xX3x16460xX28xX3xX2cx13b9axX1exX3xX4xX1x15a74x10ed7x11990xX1exX3xXexf958xX19xXdxX3xXbxX1x16318xXbxX3xX1x11f86xX1exX3xf8c7xX3x1185ex1185fxX3x15c73xX6xX3xXex123f4xX36xX0x1277dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137d5xX10xX6x13098xXaxX12xX3x14d27x10e0axXcx138c6x13a55xX3x12642xX3xebfcxX19xX1exX4bxX3xX1exX6xX36xX3x11a13xX54xX2xX2x16386xX3xXex129e3xXdxX3x10f41x163e7xX3xXcxX1xX35xX30xX1exX3xX6axX1xX35xX36x14bc7xX1exX3xX63x12838x119d1xX1exX4bxX3xX63x13227xX6xX6exX7fxX3xXcx11d15xX6xX3xX19xX1exX3xX1exX1x1286fxX1exX3xX66xXaaxX1exX3xX6axXcx1283ex162bdx13f9axX6exX3xXexf26bxX1exX1xX3xXex1402axX3xX4xX1x1114exX4xX3xXbxX1xXdx16ac1xX1exX3xXexXa2xX6xX3xX5xX96xX35xX3xf882xf305xX1exX4bxX3xX85xX41xXexX3xX85xX25xX3xX2cx14c4dxX3xX19xX1exX3xX1xX28xX1exX1xX3xX7x14623xX3xXd3x145d4xXdxX3xX2cxX97xXdxX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX63x157bdxX3xXb3xX3xf0dexX6xX1exX3xX6axX7xXdxX1exX1xX3xX1exf83cxX4dxX3xX2xX7bxX7bx1021cxX6exX3xX2cx12ed2xX3xX4xX19xX4xX3xXd3xXfdxX1exX4bxX3xXbxX1xX82xX4dxX7fxX3xX4bxXfdxX4dx1584dxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3x15d62xX1xX6xX36xX3xX6axX7xXdxX1exX1xX3xX1exX10cxX4dxX3xX2xX7bxX7bxX48xX6exX7fxX3xX63xXfdxX3x15cf7xX10cxX1exX3x141b0xX1axX1exX4bxX3xX6axX7xXdxX1exX1xX3xX1exX10cxX4dxX3xfe9bxX112xX112xX112xX6exX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX3xX6axX7xXdxX1exX1xX3xX1exX10cxX4dxX3xX2xX7bxX7bx15109xX6exX3xX4x12f6exX1exX4bxX3xXexX3bxX51xX3xXexX82xXdxX3xXexX1x16240xX1exX3xXcxX1xX35xX30xX1exX3xX2xX7fxX3xX85xX86xX3xXcxX1xX35xX30xX1exX3xX15xX16xX3xX14axXdxX92xX1exX3xX131xXdxX37xX4dxX3xX7xX19xXexX3xX1exX1xXaaxX1exX3xX66xXaaxX1exX3xX6axX131xX72xXb4xXb5xX6exX3xXexXb9xX1exX1xX3xXexX3bxX35xX36xX3xXexXeexX3xX2cx1211dxX3xXexXd4xXdxX3x12568xX14axX30xX1exX3xX4xX1xX35xX36xX37xX1exX3xXexX3bxX19xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4xX1x15340xXexX3xX4dxX6xX3xXexX51xX36x12459xX3xXexX1xX10xX1axX3xX4axX1xX1ax12110xX1exX3x161fexX7fxX3xec2exXdxX1d1xX35xX3xX15dx165d1xX112xX3x16367xXd4xX3xX14exX35xX30xXexX3xX63xX28xX1exX1xX3xX7xXebx162abxX3xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX3bxX4bxXdxX1exX12axX15dxXbxX85xX3xX6xX35xXexX1axXaxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX4dxX4bxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX220xX15xX6xX1ax11de6xX35xX6xX1exX4bxXexX3bxXdxX220xX2cxX1exX54xX66xX10xX7xX4axXexX1axXbxX54xX1exX10x12fd2xX7xX54xX15dxX15dxX205xX20exX54xX205xfe81xX66xX13xX2xX2xX13xX7bxX15dxX27dxXexX2xX17bxX2xX27dxX48xX15dxX5xX2xX220x142c5xXbxX4bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX3bxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xX3xX211xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX101xX6xX1exX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX131xX1xX6xX36xX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX7fxX3xX63xXfdxX3xX14axX10cxX1exX3xX14exX1axX1exX4bxX3xX6axXex10c57xX3xXexX3bxX19xXdxX3xX7xX6xX1exX4bxX6exX3xXexX82xXdxX3xXbxX1xXdxXc8xX1exX3xXexXa2xX6xX3x100ecxX3x11e5dxX1exX1xX12axX3xX14exXc8xX3xXcxX3bxX96x1191exX1exX4bxX3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX3bxX12xX0xX54xXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX4xX19xX1axX3xXexX3bxX82xX1exX4bxX3xX4xed67xX6xX3xX14axXdxX92xX1exX3xX131xX72xXb4xXb5xX3xXexXb9xX1exX1xX7fxX3xX2cxX116xX1axX3xX1exX4bxX116xX36xX3xX2xX13xX54xX27dxX54xX15dxX112xX15dxX2xX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX101xX6xX1exX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX131xX1xX6xX36xX3xX2cxX116xX3xX63xXfdxX3xX14axX10cxX1exX3xX14exX1axX1exX4bxX3xXd3xX86xX3xX4xX9cxX3xX1xX116xX1exX1xX3xX2cxXdxX3xX2cxX30xX1exX3xX4xX1xX35xX36xX37xX1exX3xXexX3bxX19xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX48xX220xX112xX112xX205xX7fxX13xX3xX4bxX6xX4dxX3xX4dxX6xX3xXexX51xX36xX3xX5xX1axX82xXdxX3x13b0fxX10xXexX1xX6xX4dxXbxX1xX10xXexX6xX4dxXdxX1exX10xX3xXexX2f0xX3xX14exX116xX1axX3xX2cxX1d1xX3xX14axXdxX92xXexX3xXb4xX6xX4dxX3xXd3xX37xX3xX1exX1xX30xX1exX3xXexXdxX1d1xX1exX3xX4xX18dxX1exX4bxX220xX3xXb4xX4bxX1axX116xXdxX3xX5xf8e5xX1exX3xX2cxX30xX1exX3xX4xX1xX35xX36xX37xX1exX3xXexX3bxX19xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4xX1xX1efxXexX3xX4dxX6xX3xXexX51xX36xX3xX1exX116xX36xX7fxX3xX4xX19xX4xX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX4axX1xX6xXdxX3xX1exX1xX30xX1exX7fxX3xXexX3bxX96xX97xX4xX3xXd3xX9cxX3xX4xX9cxX3xX15dxX3xX5xX420xX1exX3xX2cxX30xX1exX3xX4xX1xX35xX36xX37xX1exX3xXexX3bxX19xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4xX1xX1efxXexX3xX4dxX6xX3xXexX51xX36xX3xX1exX1xX96xX1exX4bxX3xX25exX35xX19xX3xXexX3bxX28xX1exX1xX3xXd3xXdxX1d1xX35xX3xXexX3bxX6xX3xX4axX1xX18dxX1exX4bxX3xX4xX9cxX3xXd3xX353xX3xX4xX10cxX1exX3xX4xXc2xX3xX1exXc8xX1exX3xX4axX1xX18dxX1exX4bxX3xX85xX25xX3xX5x15608xX220xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xXcxX3bxX1axX1exX4bxX3xX7xXeexX3xX205xX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xXd3xX96xX6xX3xX3bxX6xX3xX85xX41xXexX3xX85xX25xX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX101xX6xX1exX3xX15xX16xX3xXcxXb3xXb4xXb5xX3xX1xX35xX36xX92xX1exX3xX63xX96xX97xX1exX4bxX3xX63xX9cxX6xX3xXexX35xX36xXc8xX1exX3xXbxX1xX82xXexX3xX7bxX3xXexX1xX19xX1exX4bxX3xXexX17fxX3xX2cxX1d1xX3xXexXd4xXdxX3xX1d7xXcxX3bxXd4xX4dxX3xX4x13c74xXbxX3xXexX116xXdxX3xX7xX202xX1exX1f8xX3xX2cxX116xX1axX3xX1exX4bxX116xX36xX3xX2xX20exX54xX2xX54xX15dxX112xX2xX7bxX3xX1exX1xX96xX1exX4bxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX96xec02xX1exX4bxX3xX19xX1exX3xXexX3bxX10xX1axX3xX2cxX97xXdxX3xXexX1xX318xXdxX3xX4bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX2xX27dxX3xXexX1xX19xX1exX4bxX7fxX3xX1xXdxX92xX1exX3xX4xX1xX96xX6xX3xX85xX9cxX6xX3xX19xX1exX3xXex15842xX4xX1x105c0xX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX131xX1xX6xX36xX3xX15xX16xX3xXcxXb3xXb4xXb5xX3xX1xX35xX36xX92xX1exX3xX63xX96xX97xX1exX4bxX3xX63xX9cxX6xX3xXexX35xX36xXc8xX1exX3xXbxX1xX82xXexX3xX2xX15dxX3xXexX1xX19xX1exX4bxX3xXexX17fxX3xX2cxX116xX1axX3xX1exX4bxX116xX36xX3xX2xX20exX54xX2xX54xX15dxX112xX2xX7bxX7fxX3xX1exX1xX96xX1exX4bxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX96xX574xX1exX4bxX3xX19xX1exX3xXexX3bxX10xX1axX3xX2cxX1d1xX3xXexXd4xXdxX3xX1d7xXcxX3bxXd4xX4dxX3xX4xX549xXbxX3xXexX116xXdxX3xX7xX202xX1exX1f8xX3xXexX3bxX1axX1exX4bxX3xXexX1xX318xXdxX3xX4bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX15dxX205xX3xXexX1xX19xX1exX4bxX7fxX3xX1xXdxX92xX1exX3xX4xX1xX96xX6xX3xX85xX9cxX6xX3xX19xX1exX3xXexX5b4xX4xX1xX5b7xX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX3xX15xX16xX3xXcxXb3xXb4xXb5xX3xX1xX35xX36xX92xX1exX3xX63xX96xX97xX1exX4bxX3xX63xX9cxX6xX3xX85xX25xX3xXbxX1xX82xXexX3xX13xX3xXexX1xX19xX1exX4bxX3xXexX17fxX3xX2cxX116xX1axX3xX1exX4bxX116xX36xX3xX2xX27dxX54xX205xX54xX15dxX112xX2xX27dxX7fxX3xX1exX1xX96xX1exX4bxX3xX4xX1xX1axX3xX1xX96xX574xX1exX4bxX3xX19xX1exX3xXexX3bxX10xX1axX3xX2cxX1d1xX3xXexXd4xXdxX3xX1d7xXcxXdxXc8xX35xX3xXexX1xXe0xX3xXexX116xXdxX3xX7xX202xX1exX3xX66xX1axX3xX1exX4bxX96xX318xXdxX3xX4axX1xX19xX4xX3xXbxX1xX82xX4dxX3xXexXd4xXdxX3xX4dxX116xX3xX4xX9cxX1f8xX7fxX3xXexX1xX318xXdxX3xX4bxXdxX6xX1exX3xXexX1xX25xX3xXexX1xX19xX4xX1xX3xX2xX15dxX3xXexX1xX19xX1exX4bxX7fxX3xX1xXdxX92xX1exX3xXd3xX86xX3xX4xX1xX1efxXbxX3xX1xX116xX1exX1xX3xX85xX1axX1exX4bxX3xX1xX28xX1exX1xX3xXbxX1xX82xXexX3xX2cxX116xX3xX85xX9cxX6xX3xX19xX1exX3xXexX5b4xX4xX1xX220xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX15xX5xX10xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX4dxX6xX3bxX4bxXdxX1exX12axX15dxXbxX85xX3xX6xX35xXexX1axXaxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX4dxX4bxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX220xX15xX6xX1axX25exX35xX6xX1exX4bxXexX3bxXdxX220xX2cxX1exX54xX66xX10xX7xX4axXexX1axXbxX54xX1exX10xX274xX7xX54xX15dxX15dxX205xX20exX54xX205xX27dxX66xX13xX2xX2xX13xX7bxX15dxX27dxXexX2xX17bxX2xX27dxX48xX15dxX5xX15dxX220xX290xXbxX4bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX3bxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xX3x139daxX19xX4xX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX1exX4bxX1xX10xX3xX1xXd4xXdxX3xXd3xXfdxX1exX4bxX3xX85xX41xXexX3xX85xX25xX3xXexX35xX36xXc8xX1exX3xX19xX1exX3xX30bxX3xX30dxX1exX1xX12axX3xX14exXc8xX3xXcxX3bxX96xX318xX1exX4bxX3xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX3bxX12xX0xX54xXexX6xX15xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xX63xX116xX1exX1xX3xX2cxXdxX3xX4xX353xX6xX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX101xX6xX1exX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX131xX1xX6xX36xX3xX2cxX116xX3xX63xXfdxX3xX14axX10cxX1exX3xX14exX1axX1exX4bxX3xXd3xX86xX3xXbxX1xX82xX4dxX3xX2cxX116xX1axX3xXexXd4xXdxX3xX1d7xX14axX30xX1exX3xX4xX1xX35xX36xX37xX1exX3xXexX3bxX19xXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX4xX1xX1efxXexX3xX4dxX6xX3xXexX51xX36xX1f8xX3xXd3xX96xff86xX4xX3xX25exX35xX36xX3xXd3xX16xX1exX1xX3xXexX82xXdxX3xXd3xXdxX37xX4dxX3xX15xX7fxX3xX4axX1xX1axX202xX1exX3xX205xX7fxX3xX208xXdxX1d1xX35xX3xX15dxX20exX112xX3xX211xXd4xX3xX14exX35xX30xXexX3xX63xX28xX1exX1xX3xX7xXebxX220xX3xX7f3xX10cxX1exX3xX4xXc2xX3xX4xX19xX4xX3xX25exX35xX36xX3xXd3xX16xX1exX1xX3xXbxX1xX19xXbxX3xX5xX35xX30xXexX7fxX3xX63xXd4xXdxX3xXd3xXfdxX1exX4bxX3xX85xX41xXexX3xX85xX25xX3xXexX35xX36xXc8xX1exX3xX4dxXc2xX4xX3xX19xX1exX3xXexX25xX3xX1xX28xX1exX1xX3xXd3xXeexXdxX3xX2cxX97xXdxX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX101xX6xX1exX7fxX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX131xX1xX6xX36xX7fxX3xX63xXfdxX3xX14axX10cxX1exX3xX14exX1axX1exX4bxX5b7xX3xXbxX1xX82xXexX3xXexX17fxX3xX4xX1xX35xX1exX4bxX3xXexX1xXaaxX1exX3xXd3xXeexXdxX3xX2cxX97xXdxX3xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX3xX63xXfdxX3xXb3xX3xX14exXdxXc8xX4dxX220xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX211xX1axX66xX36xXaxX12xX3xX14exXc8xX3xXcxX3bxX96xX318xX1exX4bxX3xX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phá thành công Chuyên án 422L

Phá thành công Chuyên án 422L
2022-11-05 05:14:54

QTO - Công an thị xã Quảng Trị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phá thành công Chuyên án...

Án chung thân cho kẻ giết người

Án chung thân cho kẻ giết người
2022-11-04 16:14:45

(QTO) – Hôm nay 4/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên xét xử sơ phẩm đối với Võ Viết Đạt (sinh năm 1980), trú tại thôn Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận (huyện Triệu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết