Cập nhật: 03/01/2023 14:25 GMT+7
e950x11ce4x147abx1551cx16b46xf9aax1204dxfa63x148baxX7x16965x1270cx15c60x170abx13c5fx144e0xX5x13883xXax10510x16233x15a4ax10fb4x12020xX3xX6xX15xX3xX1x1006dx14afax179f2xX15xX3x17882x16135xX15xX1xX3x11ef4xXdxX15xX1xX3xXex111faxXdxX1exXexX3xXbxX1x1255bxX3x166b3xXdxf06dx14a98xX3xXbxX1xed68xX4xX3xXex152d1xXbxX3x10487x175b2xX3xX38xX6xX3xXex136c4xX1dxX0x12a01xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeeafxX10xX6x10ddcxXaxX12xX5cxX14xX38xX3xX15xX6xX1dxX3x12474xX4dxX2x14d98xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX4xX1x1639cxX3x17410xXdx13649xXexX6dxX3xX35x16d1fxX15xX3xX43x16f8fxX3xX43x1700exX6xX3xXbxX1xX33xX3xXexX1x17a17xX15xX1xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX4xX1xX1cxX1dx10b7dxX15xX3xX33xX15xX3xX38xX6xX15xX16xX3xX8bx14b0fxX3xX7x139cbxX3xX2x1240bxXc1xXcxX3xX43xX44xX3xX38xX1cxX6xX3xX8bxX33xX15xX3xXexX2cxX33xXdxX3xXbxX1x11e9axXbxX3xX4xX1x15a6cxXexX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX6dxX3xX8bx127b0xXexX3xX16xXdx15c6dxX3xefdaxX3xX35xXbexXdxX3xXex12ff9x14e49xX15xX16xX6dxX3xXexX1xX1cxX3xX16xXdxXedxX3xX2x1514dxX2xX3xX43xXdxXafxX15xX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX3xXex178cfxX15xX16xX3xX1xXf7xXbx145c1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf755xX89xX5fxX1dxXaxX12xX0xXdxX38xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax124f3xXdxX5fxXexX1x152abxX3x11310xXc1x117d5xXbx1379ax11a4fxXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX4dxX4dxX4xX11cxX8bxX6xX89x157b5xX1cxX6xX15xX16xXexX2cxXdxX11cxX43xX15xX4dxX5fxX10xX7x11e60xXexX89xXbxX4dxX15xX10xX14exX7xX4dxXc1xX6axX157xX2xX4dxX2xX157x175e4xX5fxXc1xX2xX105xX2xX189xXc1xXefxXex140adxXc1xX105xXefxX5xX2x1408dxXexX2cxX6xX15xX199xX178xX1xX89xXdxX199xX189x14b08xXefxX1a5xX11cx15500xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX3xXexX2cxXdxX1exXexX3xXbxX1xX33xX3xX35xXdxX37xX38xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX43xX44xX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxXaxX3xX14exXdxX5fxXexX1xX9xXaxX155xXc1xX157xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX89xX15xXaxX12xX12cxXe8xXexX3xX169xX1cx11c98xX3xXexX6xX15xX16xX3xXefxX3xX35xXbexXdxX3xXexXf6xXf7xX15xX16xX3xXex1273dxX3xXexf687xXbxX3xX7x16295xX3xX5fxX22exX15xX16xX3xXexX2cxX33xXdxX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX4xX1xXdcxXexX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX3xX199xX3x1490axX15xX1xX153xX3xXcx15159xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX89xX5fxX1dxXaxX12xXcxX2cxXf6x11146xX4xX3xX35x12748xX6dxX3xX43xXa2xX89xX3xX5xX4axX4xX3xXc1xX157xX1xX6axX157xX3xXbxX1xX4axXexX3xX15xX16xXa2xX1dxX3xXc1xX4dxX2xX6dxX3xXexX40xXdxX3xXexX1xX14xX15xX3xXcxXdxXafxX15xX3x14524x1272dxX3xX2xX6dxX3xX159x16795xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26x125b6xX38xX6dxX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX6dxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX6xX15xX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX35xX2acxX3xX8bxXe8xXexX3xX169xX1cxX21axX3xXexX6xX15xX16xX3xXefxX3xX35xXbexXdxX3xXexXf6xXf7xX15xX16xX3xX16x16fcaxX38xX3x14792xX16xX1cxX1dx15fd7xX15xX3xX5cxX21axXdxX3xXcxXa2xXdxX3x11577x170e0xX301xX3xX2xX193xX189xX105x10c8axX15axX3xXcxX2cx109f6xX15xX3x1068fxX92xX15xX3x14c98xXf6xX92xX15xX16xX3xX310xX311xX301xX3xX2xX193xX193xXefxX318xX15axX3xX320xX89xXa2xX15xX3x161e7xX1xX4axX4xX3xX13xXf6x134a9xX15xX16xX3xX310xX2xX193xX193xX1a5xX318xX15axX3xX5cxX89xXa2xX15xX16xX3xX320xX3cxX4xX3xX301xX1xX2b4xX15xX3xX310xX311xX301xX3xX2xX193xX193xX1a5xX318xX3xX43xXa2xX3xX301xX16xX1cxX1dxX305xX15xX3xX301xX16x174c5xX4xX3xXcxX1cxX1dxX8dxX15xX3xX310xX311xX301xX3xX2xX193xX193xX155xX318xX6dxX3xX4xeb85xX15xX16xX3xXexX2cxX4axX3xXexX40xXdxX3xX159xX2acxX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xX2b4xX38xX6dxX3xX1xX1cxX1dxX1exX15xX3xX21xX22xX15xX1xX3xX26xXdxX15xX1xX3xX35xX6xX15xX16xX3xX4xX277xX3xX1xXa2xX15xX1xX3xX43xXdxX3xXexX115xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX7xX235xX3xX5fxX22exX15xX16xX3xXexX2cxX33xXdxX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX4xX1xXdcxXexX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX3xX43xXa2xX3xX38xX1cxX6xX3xX8bxX33xX15xX3xXexX2cxX33xXdxX3xXbxX1xXd7xXbxX3xX4xX1xXdcxXexX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX11cxX3xXcxX6xX15xX16xX3xX43xX231xXexX3xXexX1xX1cxX3xX16xXdxXedxX3xX16xX2fexX38xX3xX2xX105xX2xX3xX43xXdxXafxX15xX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX3xXexX115xX15xX16xX3xX1xXf7xXbxX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX89xX5fxX1dxXaxX12xX320xXf6xXf7xX4xX3xX8bxXdxX8dxXexX6dxX3xX35xX2b4xX1dxX3xX5xXa2xX3xX35xXdxX37xX38xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xXexX40xXbxX3xX43xX44xX3xXexX1exX3xX15xX40xX15xX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX3xX16xX2b4xX1dxX3xX8bxX3cxX4xX3xX159xX4axX4xX3xXexX2cxX89xX15xX16xX3xX301xX1xX2b4xX15xX3xX5fxX2b4xX15xX6dxX3xX4xX33xX4xX3xX35xXbexXdxX3xXexXf6xXf7xX15xX16xX3xXexX99xX15xX16xX3xX4xX277xX3xXexXdxX44xX15xX3xX33xX15xX3xXexXdxX44xX15xX3xX7x1585exX6dxX3xX15xX1xXdxX44xX1cxX3xX35xXbexXdxX3xXexXf6xXf7xX15xX16xX3xX5xXa2xX3xX4xX89xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX1exX15xX3xX38xX6xX3xXexX4axX1dxX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX89xX5fxX1dxXaxX12xX5cxXdxX1exX15xX3xX43xX22exX3xX43xXdxX1exX4xX3xX35xX6xX15xX16xX3xX35xXf6xXf7xX4xX3xX4xX92xX3xX169xX1cxX6xX15xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX15x154f7xX15xX16xX3xXexXdxX8dxXbxX3xXexX22exX4xX3xX35xXdxX44xX1cxX3xXexX2cxX6xX6dxX3xX159xX235xX3xX5x1067bxX3xXexX1xX10xX89xX3xX35xX4axX15xX16xX3xX169xX1cxX1dxX3xX35xX96xX15xX1xX3xX4xfd4exX6xX3xXbxX1xX33xXbxX3xX5xX1cxX231xXexX11cxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1229cxX1cxXexX1xX89xX2cxXaxX12xXcxX2cxX31dxX15xX3xX25axX1xX14xXdxX0xX4dxXbxX12

Trần Khôi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Trưởng công an xã hết mình với công việc

Trưởng công an xã hết mình với công việc
2022-12-17 05:38:00

QTO - Năm 2022, Thiếu tá Lê Hồng Phong, Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Linh, vinh dự là một trong 42 gương điển hình tiên tiến được UBND huyện Vĩnh Linh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết