Cập nhật:  GMT+7
c3f7x1086cxfc7dxc9e8x13d32x14252x10444xdb71x109c5xX7x1049bx106f0x1233dx14202x11830x1026dxX5x1011fxXax13d6cx10a79x11f52xX3xd38fx12d46x12c3bxX3x14474x10a3exX3xX14x1174cx10bf8x11bbcxX3xX4x1307exX3xc5f0x10febxX14xX1xX3xXexXdx10f2dxX1fxX3x101e9x12f4bxe5fdxX14xX1exX0x10fb7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde4axX10xX6xX16xXaxX12x11fd8xXcx11aa8x11686x13d55xX3xe891xX3x1379dxX1x10e89xX3xXexf273x1097fxX3xX5xX1bxX18xX3xe61dxX1fxX10xX14xX3xX1ax146b9xXdxX3xXexX1x13168xX4xX3xc6daxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xX5exX1fx11b5dxX3xX7xX64xX18xX3xX1xX6xX20xX3xX5exX1fxX75xX3xX18xX1fxcf06xX14xX3xX2fx12d6dxX1fxX3xX5xX1bxX18xX3xXexX6cxX14xX1exX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX18x11338xX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54x112b2xXdxX3xX2xX3x105b5xX3xXexX57xX58x12302xX3xXexX1xX10xX54xX3x12456xX6xXdxX5xX20xX3x10505xX6xXdxX5xX3xd8d1xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13da9xX54xX16xX20xXaxX12xXcxX57xX58xX3xX5xX1bxX18xX3xX5exX1fxX10xX14xX3xX1axX64xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xXexX57xX30xX64xX4xX3x12eddxX3xXexX1xX75xX14xX1exX3xXexX1fxfcbdxXdxX3xXexX1x1026exX3xXexX6cxX14xX1exX3xX1exe0aexXbxX3xX2fx14667xXdxX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX18xX9exX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xXcfxX3xXcxX57xX54xX14xX1exX3x12419xX1xXdxX3xX4xX1xX54xX3xXexX57xX58xX3xX6cxX14xX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xX7xX6xX1fxX3x10800xX3xXexX1xX75xX14xX1exX3xXexX1fxX112xXdxX3xXexX1xX117xX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX14xX1bxX20xX3xXexX6cxX14xX1exX3xX5x10214xX14xX3xX1exX11fxXbxX3xX25xX6xX3xX5x11da7xX14xXbdxX3xXexX1xX10xX54xX3xX4xX1fxX85xX4xX3xX14xX1exX1xXdxX192xX14xX3xX4xX69xX1fxX3xX2fxX30x12035xX4xX3xX4xX123xX14xX1exX3xX25xdd27xX3xXexX57xX192xX14xX3xXexXb3xXbxX3xX4xX1x13443xX3xc41dx13cb4xXcaxX1d1xX3x1158fxX6xX10xX16xXdxX6xXexX57xXdxX4xX7xX3xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX57xX1exXdxX14xeaf8xd55fxXbxcc69xX3xX6xX1fxXexX54xXaxX12xX0xXexX57xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX54xX16xX20xXaxX12xX0xXdxX18xX1exX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX31xXdxX3xX2fxXdxX2cxX18xX3xX4xX1xX54xX3xXexX57xX58xX3xX6cxX14xX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xX1axX1bxX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xX3xXaxX3xX7xX57xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1faxX35xX35x10442xX274xX274xXcfxXexX1xX6xX14xX1xX14xXdxX10xX14xXcfxX4xX54xX18xXcfxX1axX14xX35xX1d5xXdxX4xXexX1fxX57xX10xX7xX1fbxe519xX2x14334x100cexX35xXcxX44xX1fx1083exX1fbxX292xX44xX6xX14xX1exX35xXexX57xX10xX10xX18xX1fbxXcfx12fa7xXbxX1exXaxX35xX12xX52xX1x13c02xX3xX2fxX85xX3xX16xXdxX14xX1xX3xX16xX30xf25exX14xX1exX3xX5exX1fxX6xX14xX3xXexX57xf9ddxX14xX1exX3xX2fxX1c1xXdxX3xX1axX64xXdxX3xX7xX69xX4xX3xX150xX1x10bdbxX10xX3xX4x10fd5xX6xX3xXexX57xX58xX3xX50xX3x1469dxX14xX1xX1faxX3x12caexX1xX1fxXexXexX10xX57xX7xXexX54xX4xX150xX0xX35xXbxX12xX0xX35xXexX16xX12xX0xX35xXexX57xX12xX0xX35xXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX54xX16xX20xXaxX12xX52xX75xX4xX3xX14xX1xX1bxX3xX150xX1xX54xX6xX3xX1xX2c8xX4xX3xXexXb3xXdxX3xXcxX57xX30xX31xX14xX1exX3xX2fxXb3xXdxX3xX1xX2c8xX4xX3xX52xX54xX5xX54xX57xX6xX16xX54xX3xX4axXcax13477xX4exX3xX1fdxX75xX4xX3xX2fxd6f8xX14xX1xX3xX2fxX30xX1b8xX4xX3xX1exX19dxX14xX3xX1fbxXcfxX292xX292xX292xX3xXexX57xX58xX3xX7xX23xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX1axX89xX3xX18xX17xXexX3xX16xXdxX3xXexX57xX1fxX20xX89xX14xX3xX4x147c7xX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX4xX6xX54xX3xX18xX9exX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xXcfxX3xX44xX2c8xX3xX1exXdxX75xX18xX3xX7xX75xXexX3xX7x14192xX3xXbxX1xX75xXexX3xXexX57xXdxX2cxX14xX3xX4xX2dexX6xX3xX4xX75xX4xX3xXexX57xX58xX3xX14xX1bxX20xXbdxX3xX1exX1xXdxX3xX14xX1x1074fxX14xX3xX5xXb3xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2b1xXexX3xX4xX1xX2b1xX3xX2fxX85xX3xX16xXdxX14xX1xX3xX16xX30xX2bdxX14xX1exX3xX4xX2dexX6xX3xXexX57xX58xXcfxX3xXcxX57xX54xX14xX1exX3xX7xX1c1xX3xX1fbxXcfxX292xX292xX292xX3xXexX57xX58xXbdxX3xX4xX387xX3xXexX11fxXexX3xX4xc49cxX3x1038bxX294xX3xXexX57xX58xX3xX18xX9exX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX54xX16xX20xXaxX12xX4cxX1xX1bxX3xX150xX1xX54xX6xX3xX1xX2c8xX4xX3xXdfxX57xXdxXexXexX14xXdxX3x102eaxX57xX10xX16xX10xX57xXdxX150xX7xX10xX14xX3xXexX1xX1fxX85xX4xX3xXcxX57xX30xX31xX14xX1exX3xX2fxXb3xXdxX3xX1xX2c8xX4xX3xX52xX54xX5xX54xX57xX6xX16xX54xXbdxX3xX14xX1exX30xX31xXdxX3xX2fxX69xX14xX1exX3xX2fxX19dxX1fxX3xX14xX1xX387xX18xX3xX14xX1exX1xXdxX192xX14xX3xX4xX69xX1fxX3xX14xX387xXdxX1faxX3xd11axXc4xfce0xX3xX5xXdxX26xX1fxX3xX4xX2dexX6xX3xX4xX1x11ff8xX14xX1exX3xXexX123xXdxX3xX4xX1xX54xX3xXexX1xX11fxX20xX3xX4xX387xX3xX18xX1c1xXdxX3xX5xXdxX192xX14xX3xX1xX26xX3xXbxX1xX69xX4xX3xXexXb3xXbxX3xX1exXdxX4c8xX6xX3xXexX1xX31xXdxX3xX2fxXdxX2cxX18xX3xXexX57xX58xX3xX2fxX30xX1b8xX4xX3xX4xX1xX54xX3xX5xX1bxX18xX3xX5exX1fxX10xX14xX3xX1axX64xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xXbdxX3xX5xX54xXb3xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xX1axX1bxX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX18xX9exX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xX3x10bfexXcfxX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX54xX16xX20xXaxX12xXcxX1xX31xXdxX3xX2fxXdxX2cxX18xX3xXexX1xX1cexX4xX1xX3xX1xX1b8xXbxX3xX14xX1xX11fxXexX3xX4xX1xX54xX3xXexX57xX58xX3xX5xX1bxX18xX3xX5exX1fxX10xX14xX3xX1axX64xXdxX3xXexX1xX69xX4xX3xX6cxX14xX3xX2fxX17xX4xX3xX5xX1bxX3xXex140d0xX3xX108xX3xX2fxX2b1xX14xX3xX42bxX3xXexX1xX75xX14xX1exX3xXexX1fxX112xXdxXbdxX3xX2fxd7c8xX14xX1exX3xXexX1xX31xXdxX3xX1axf99dxX14xX3xX4xX1xX54xX3xXexX57xX58xX3xX25xX4d5xX3xX7xX4c8xX6xX3xX18x1379fxXcfxX3xX52xX75xX4xX1xX3xX14xX1bxX20xX3xX1exXdxX4d5xXbxX3xX1exXdxX429xX18xX3xX14xX1exX1fxX20xX3xX4xX23xX3xX18xX9exX4xX3xX25xX26xX14xX1xX3xXexXdxX2cxX1fxX3xX2fxX30xX31xX14xX1exX3xX5xX54xXb3xXdxX3xX2xX3xX2fxX1c1xXdxX3xX1axX64xXdxX3xX14xX1xX4c8xX14xX1exX3xXexX57xX58xX3xX1axX89xX3xX18xX17xXexX3xX16xXdxX3xXexX57xX1fxX20xX89xX14xX3xX16x138bfxX3xX18xX9exX4xX3xXbxX1xX429xXdxX3xX4xX6cxX14xX3xX25xX26xX14xX1xX3xX14xX1bxX20xXbdxX3xXexX1xX10xX54xX3xX14xX1xX387xX18xX3xX14xX1exX1xXdxX192xX14xX3xX4xX69xX1fxXcfxX3xda3axX69xX4xX3xXcxX57xX1cexX0xX35xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh giác với mật ong “dởm”

Cảnh giác với mật ong “dởm”
2013-07-11 12:12:44

(QT) - Chỉ sau một tuần, chai mật ong của anh Nguyễn Văn Tuấn, ở Đông Hà mua trên đường đi công tác tại xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã bị thay đổi màu sắc, nửa chai...

Trẻ góp sức giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Trẻ góp sức giảm nhẹ rủi ro thiên tai
2013-07-10 11:47:24

(QT) - Theo thống kê của Liên hiệp quốc, hàng năm, ước tính có ít nhất 66 triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên. Sống ở khu vực chịu nhiều tác động do thiên tai,...

Nhọc nhằn phận nữ phụ hồ

Nhọc nhằn phận nữ phụ hồ
2013-07-10 11:46:58

(QT) - Dưới cái nắng oi bức của mùa hè tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chúng tôi có dịp gặp những người phụ nữ làm nghề phụ hồ. Tại một khu nhà trọ đang xây dựng dở dang ở...

Không biết thay đổi thứ tự môn thi

Không biết thay đổi thứ tự môn thi
2013-07-10 06:57:07

(TNO) - Mặc dù phương tiện truyền thông đã thông tin nhiều lần về việc thay đổi thứ tự môn thi ở đợt 2 và các trường cũng thông báo với thí sinh nhưng trong buổi thi sáng ngày...

Noi gương Bác trong từng công việc

Noi gương Bác trong từng công việc
2013-07-09 12:39:42

(QT) - Mỗi người, mỗi đơn vị đều có một công trình, phần việc noi gương Bác. Khởi đầu là những việc nhỏ, giản dị, sau đó lớn lao và ý nghĩa hơn. Chính sự “góp gió,thành bão” ấy...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết