Cập nhật:  GMT+7
8139xb75ex11333x12d8cxf6e0x10a50xdf0bxb46ex9a4dxX7x105d9x112eax12abexc998x11fb1x10575xX5x90c2xXax11833xXcxc9a6xd77dx11ec6xX3x83f4x11ce8x11b60xX3xXbxX1x121e5xX3xX1x10d36xdd77xX16xX1xb554xX3xX1x12a84xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xa582xXdxX3xX5xff7axX16x815dxX3x855fx11f76xX3xX4xX1x11ec0xXexX3xX5x102eaxc8e4xX16xX37xX3xc598x12609xX4xX1xX3xX39xX1exX3xX37xXdxccfexc752xX3xX47xX1exX4xX3xX4xca69xX16xX37xX0x119e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxec0exX10xX6xX47xXaxX12xXcxX14xX52xX16xX37xX3xX16xe682x10453xX3xX1xX28xX4xX3xa2bbxX19xX2xe444xX3xc358xX3xX80xX19xX80xX19xX25xX3xee69x129d6xX3xaf98xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX39xX31xX3xb5e6xX31xX52xX3xXexf1f2xX52xX3xXexXdxa449xX16xX3xX1xX31xX16xX1xX3xe40axX1xbdcdxX52xX3xX7xX51xXexX25xX3x11341xX52xX3xX5xX42xb6edxX16xX37xX3xX7xcf6bxX3xX1xX31xXdxX3xX5xX35xX16xX37xX3xX4xc340xX6xX3xX16xX37xX42xXbdxXdxX3xX47xc9b3xX16xX3xXb8x8fadxXdxX3xX39x1327fxXdxX3xX47xX48xX4xX1xX3xX39xX1exX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xX59xX16xX37xX3xXexXa1xXdxX3xX4xX51xX4xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX1xX28xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xXb8xX48xX6xX3x13450xX31xX16xX3xXex109b8xX16xX1xX3xX39xX31xX3xX16xX1xad4fxX16xX3xXb8xX42xX43xX4xX3xX16xX1x81c7xX16xX37xX3xXaexXa6xXexX3x1242fxX21xXb0xX3xXex8463xX4xX1xX3xX4xXc2xX4xebf3xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xX115xX5xX10xX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX7axX6xX14xX37xXdxX16x11e4exX80xXbxdbf7xX3xX6xX21xXexX52xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX47xX12xX0xXdxX7axX37xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX141xX115xX6xX52xX135xX21xX6xX16xX37xXexX14xXdxX141xX39xX16xX5dxX47xX10xX7xXaexXexX52xXbxX5dxX16xX10xc09fxX7xX5dxX80xX19xd750xX199xX5dxaf4bxX18xX47xX19cxX80xX19xX80xX18xX19xX18xXexX2x126c7xX19xX83xX19cxX80xX5xX2xX141x13728xXbxX37xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXexX47xX12xX0xX5dxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX47xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8b1axX52xX47xX22xXaxX12xX6cxX52xXa1xXexX3xXb8xb2bfxX16xX37xX3xX16xX37xX52xXa1xXdxX3xXaexX1xd934xX6xX3xX1xX42xX8exX16xX37xX3xd932xX16xX37xX3xef2cxX37xX31xX22xX3xX8dxX51xX4xX1xX3xb8e5xXdxbd13xXexX3xX1f9xX6xX7axX3xX4xXcexX6xX3xXcxX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXcxXdx12419xX21xX3xX1xX28xX4xX3xX1f9xX37xX21xX22x81b7xX16xX3xX1d4xX51xX3xX1f9xX37xX28xX4xX25xX3xXexX1xX31xX16xX1xX3xXbxX1xXdcxX3xX9cxX59xX16xX37xX3xX6cxX31xX3xX85x11957xX16xX1xX15axX3x13b77xX141x119f1xX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX47xX12xX0xX5dxXexX14xX12xX0xX5dxXexX6xX115xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX52xX47xX22xXaxX12xXcxX1xX10xX52xX3xXb8xX1ecxX25xX3xX4xX1ecxX3xX2xX18xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX1xX28xX4xX3xXexe257xX3xX7axfce7xX7axX3xX16xX52xX16xX3xXb8xXa6xX16xX3xXcxX6cxea13xXcxX3xX39xX31xX3xX1xX205xX3xXb8xX31xX52xX3xXexXa1xX52xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX16xX37xX1xX3axX3xX16xX37xX1xXdxX205xXbxX25xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xXexX1xX42xXbdxX16xX37xX3xX15dxX21xX22xX15xX16xX3xXexX1xX21xX1e0xX4xX3xX4xX51xX4xX3xX1xX21xX22xX205xX16xX3xX6cxX42xXe0xX16xX37xX3xX6cxX1ecxX6xX25xX3xX203xf297xX16xX1xX3xX248xXdxX16xX1xX3xX39xX31xX3xXexX1xX31xX16xX1xX3xXbxX1xXdcxX3xX9cxX59xX16xX37xX3xX6cxX31xX3x102acxX7ax10702xXdxX3xXb8xX48xX6xX3xXbxX1xX42xb8f9xX16xX37xX3xX7x8ce8xX3xX4xX1xX28xX16xX3xX16xX37x11696xX21xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX3xX2xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX7axX290xX7axX3xX16xX52xX16xX25xX3xX2xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXexXdxX219xX21xX3xX1xX28xX4xX25xX3xX2xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXcxX6cx1088dxX8dxX25xX3xX80xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXcxX6cxX29dxXcxX3xX39xX31xX3xX2xX3xXexX14xX21xX16xX37xX3xXexXd8xX7axX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX16xX37xX1xX3axX3xX16xX37xX1xXdxX205xXbxX3xX85xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xXexX1xX42xXbdxX16xX37xX3xX15dxX21xX22xX15xX16xd899xX3xXb8xX42xX43xX4xX3xXaexX1xXb0xX52xX3xX7xX51xXexX141xX3xX9cxXdcxXdxX3xXexX42xX43xX16xX37xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX1xX31xX16xX1xX3xXaexX1xXb0xX52xX3xX7xX51xXexX3xX5xX31xX3xXbxX1xX1exX3xX1xX21xX22xX16xX1xX3xX39xX31xX3xX1xX28xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX141xX3xX367xX51xX4xX3xX16xX1e0xXdxX3xX47xX21xX16xX37xX3xXaexX1xXb0xX52xX3xX7xX51xXexX3xX37xe671xX7axX15axX3xX24axX1f5xX4xX3xXb8xX1e0xX3xXexXdxXa6xXbxX3xX4xX123xX16xX3xX47xX48xX4xX1xX3xX39xX1exX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xb617xX3xX4xX320xX3xX7xX8exX3xX39xX123xXexX3xX4xX1xX3exXexX3xX39xX31xX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xX115xX48xX3xX47xXa1xX22xX3xX1xX28xX4xX446xX3xX7axX59xXdxX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX446xX3xX1xX52xXa1xXexX3xXb8xX1e0xX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX25xX3xX4xX1xX79xX7axX3xX7xX1ecxX4xX3xXexX14xa04axX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX314xXb8xXdcxXdxX3xX39xXe0xXdxX3xX115xX123xX4xX3xX1xX28xX4xX3xX7axX290xX7axX3xX16xX52xX16xX3b4xX3xX39xX31xX3xX1xX52xXa1xXexX3xXb8xX1e0xX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX314xXb8xXdcxXdxX3xX39xXe0xXdxX3xX4xX51xX4xX3xX115xX123xX4xX3xX1xX28xX4xX3xX4xX35xX16xX3xX5xXa1xXdxX3b4xX446xX3xX7xXc2xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX14xXdxX219xX16xX3xX39xX31xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX115xX1e0xX3xX4xXcexX6xX3xX4xX52xX16xX3xX314xXb8xXdcxXdxX3xX39xXe0xXdxX3xX115xX123xX4xX3xX1xX28xX4xX3xX7axX290xX7axX3xX16xX52xX16xX3b4xX3xX39xX31xX3xX7xXc2xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX14xXdxX219xX16xX3xX39xX31xX3xXexX1xXc2xX4xX3xX1xXdxX205xX16xX3xX16xX37xX1xX2f6xX6xX3xX39xX1exX3xX4xX59xX16xX37xX3xX47xXd8xX16xX3xX314xXb8xXdcxXdxX3xX39xXe0xXdxX3xX4xX51xX4xX3xX115xX123xX4xX3xX1xX28xX4xX3xX4xX35xX16xX3xX5xXa1xXdxX3b4xX141xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX52xX47xX22xXaxX12x1047axX21xX51xX3xXexX14x9be8xX16xX1xX3xXaexX1xXb0xX52xX3xX7xX51xXexX3xX19cxX141xX19xX19xef4dxX3xXb8xXdcxXdxX3xXexX42xX43xX16xX37xX3xX5xX31xX3xXbxX1xX1exX3xX1xX21xX22xX16xX1xX25xX3xX1xX28xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX39xXe0xXdxX3xXaexXa6xXexX3xX135xX21xXb0xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXb8xX51xX16xX1xX3xX37xXdxX51xX3xX1xX31xXdxX3xX5xX35xX16xX37xX3xX39xX31xX3xX14xX3exXexX3xX1xX31xXdxX3xX5xX35xX16xX37xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX42xX43xX16xX37xX3xX47xX48xX4xX1xX3xX39xX1exX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xX59xX16xX37xX141xX3xXcxX14xX52xX16xX37xX3xXb8xX1ecxX25xX3xX4xX1ecxX3xX7axX1e0xXexX3xX7xXdcxX3xX4xX1xX11axX3xX7xXdcxX3xXb8xXa1xXexX3xX8exX3xX7axX1f5xX4xX3xX4xX6xX52xX3xX16xX1xX42xX3xX7axX59xXdxX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXb8xXa1xXexX3xX18xX19cxX25xX1a8xX1axX446xX3xX1xX52xXa1xXexX3xXb8xX1e0xX16xX37xX3xX4xX1xX79xX7axX3xX7xX1ecxX4xX25xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXb8xXa1xXexX3xX18xX199xX1axX446xX3xXexXdxXa6xXbxX3xX4xX123xX16xX3xX47xX48xX4xX1xX3xX39xX1exX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX4xXcexX6xX3xX16xX1xX31xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xXb8xXa1xXexX3xX18xX80xX25xX19cxX1axX446xX3xX7xXc2xX3xXexXdxXa6xX16xX3xX115xX1e0xX3xX39xX31xX3xXbxX1xX51xXexX3xXexX14xXdxX219xX16xX3xX4xXcexX6xX3xX1xX28xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXb8xXa1xXexX3xef43xX83xX25xX2xX1axX141xX3xXcxX21xX22xX3xX16xX1xXdxX15xX16xX25xX3xX4xX1xX11axX3xX7xXdcxX3xX39xX3axX3xX4xX320xX3xX7xX8exX3xX39xX123xXexX3xX4xX1xX3exXexX3xX39xX31xX3xXexX1xXdxXa6xXexX3xX115xX48xX3xX47xXa1xX22xX3xX1xX28xX4xX3xX4xX1xX11axX3xXb8xXa1xXexX3xX740xX80xX25xX83xX1axX141xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX52xX47xX22xXaxX12xa3cexXa6xXexX3xX135xX21xXb0xX3xXexX14xX15xX16xX3xXb8xc78exX3xXbxX1xXb0xX16xX3xX51xX16xX1xX3xXb8x12779xX16xX37xX3xXexX1xXc2xX4xX3xXexX14xXa1xX16xX37xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX42xX43xX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xXexXa1xXdxX3xX4xX51xX4xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX1xX28xX4xX3xX4xX59xX16xX37xX3xX5xX123xXbxX3xXexX14xX15xX16xX3xXb8xX48xX6xX3xX115xX31xX16xX3xXexX11axX16xX1xX3xX1xXdxX205xX16xX3xX16xX6xX22xX141xX3xXcxX28dxX3xXaexXa6xXexX3xX135xX21xXb0xX3xXaexX1xXb0xX52xX3xX7xX51xXexX25xX3xX16xX37xX31xX16xX1xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xX39xX31xX3xXb8xX31xX52xX3xXexXa1xX52xX3xXexX11axX16xX1xX3xX7xX325xX3xX15dxXd8xX22xX3xX47xXc2xX16xX37xX3xX4xX51xX4xX3xX37xXdxXb0xXdxX3xXbxX1xX51xXbxX3xXb8xX219xX3xX4xXb0xXdxX3xXexX1xXdxX205xX16xX25xX3xXexXdxXa6xXbxX3xXexX1exX4xX3xX16xXd8xX16xX37xX3xX4xX6xX52xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xX42xX43xX16xX37xX3xX37xXdxX51xX52xX3xX47xX1exX4xX3xXexXa1xXdxX3xX4xX51xX4xX3xXexX14xX42xXbdxX16xX37xX3xX4xX59xX16xX37xX3xX5xX123xXbxX3xXexX14xX52xX16xX37xX3xXexX1xXbdxXdxX3xX37xXdxX6xX16xX3xXexXe0xXdxX141xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d4xX52xX47xX22xXaxX12xX248xX15xX3xX24axXdxX16xX1xX0xX5dxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nợ con một lời hứa

Nợ con một lời hứa
2024-03-02 05:50:00

QTO - Trải qua ca chạy thận dài gần 3 tiếng đồng hồ, chị Hồ Thị Lệ (sinh năm 2001), trú tại Thôn 5, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, mệt nhoài. Thấy huyết áp...

Vươn lên từ nghịch cảnh

Vươn lên từ nghịch cảnh
2020-08-20 06:23:34

QTO - Nhà nghèo, đông anh em, bản thân lại bệnh tật, không ai nghĩ Phạm Xuân Hoàng (sinh năm 2000), trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong có thể chiến...

Nữ chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu

Nữ chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu
2020-08-19 06:36:32

QTO - Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Lý được bố trí về công tác tại Trường Mầm non (MN)...

Trên những miền quê đáng sống

Trên những miền quê đáng sống
2020-08-17 07:37:27

QTO - Song song với chất lượng cuộc sống của Nhân dân ngày càng tăng lên thì điều để lại nhiều ấn tượng sau khi về đích nông thôn mới trên những làng quê ở...

Vững vàng thế trận lòng dân

Vững vàng thế trận lòng dân
2020-08-17 07:24:36

QTO - Những năm qua, huyện Cam Lộ luôn chú trọng xây dựng cơ sở vững mạnh, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu vững chắc tạo động lực cho phát triển...

Tạo thói quen tốt trong bữa ăn mùa dịch

Tạo thói quen tốt trong bữa ăn mùa dịch
2020-08-16 18:03:17

QTO - Từ bỏ thói quen ăn uống chung, nên ăn chín, uống sôi, nấu ăn tại nhà cho bữa cơm nhiều dinh dưỡng hơn… là việc làm được các chuyên gia khuyến cáo để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết