Cập nhật:  GMT+7
9350xd18bx10d22xa987x13efax93b1xb722xe3a1x13c33xX7xddb0xc959x11623xa19dx13a24x13f97xX5x112a2xXax13120xXcx111cfx135cbx11569x1271cxba8fxX3xX1x10ebdxX3xXex13342xd009xX3xX4xX1x9861xX3x10e57xXdx122b4xX23xX3xc3a5xXdxa570xa27dxX3xf0dbxe1ccxX2fxX3xX2dxX23xX2dxX3xXex156cexX3x12021x10052x12f56xX3xX5xa5faxd884xX2dxX25xX3xXexX1exd32bxX3xX5xX2cxX2dxX0xd1acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xedf1xXaxX12x108c2xXcxb94cxadd2xf88dxX3xd5caxX3xX63xX25xdf1ax1242bxX3x105e5xX15xX6ex11908xX3xXexX1xX10xX23xX3xXexX1x138dcxX2dxX25xX3xXexXdxX2dxX3xXexX38xX3x148bexX46xX3xc3dexa419xX67xX3x141f8xXcxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX71xX3xd409x9c58xX63xX89xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xa7ebx124bcxX3xbba6xX6xX2dxX3xX1xX6bxX2dxX1xX3xX4xX27xX4xX3x156f1x131efxX6cx13e5exXexX3xXa3xe15exX2dxX1xX3xXexX1xc682xX4xX3xX1xXdxda16xX2dxX3xX2fxbad2xXexX3xX7x1471fxX3xX4xX1xXb6xX3xXa3xXc9xX3xXa3xc2e5xX4xX3xXexX1xb883xX3xX4xX1xX23xX3xX2dxX25xX6bxX2dxX1xX3xX88xX89xX3xXa6x114cexXexX3xXa3xX30xXb4xX3xXexX38xX3xX2dxb832xX2fxX3xX1xd851xX4xX3xX3ax101a9xX2xba4bxX3xX67xX3xX3axXffxX2xX3bxX15xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX23xX5exX6cxXaxX12xX17xe273xX3xXexX1xf02cxX71xX3xX5exX23xX3xXexd1a9xX2dxX1xX3xX4xX1x94e7xXexX3xX4xX7axX2dxX25xX3xX2axXdxXc5xX4xX71xX3xX97xX98xX63xX89xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xXexX1xX2cxX2fxX3xX3axX3bxX3cxX3xXexXdx1586axX2dxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX3xXa3xXcdxXdxX3xX2axfc9fxXdxX3xX4xX27xX2dxX3xXa6xXc9xX3xXb3xXb4x14fa7xX2dxX3xX5xd9e3xX71xX3xX25xXdxX27xX23xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXex14b69xXdxX3xX4xX27xX4xX3xX4xX40xX3xX7xX46xX3xX2fxX30xX2fxX3xX2dxX23xX2dxX3xX4xX7axX2dxX25xX3xX5x13a48xXbxX15xX3xX63xX1xX3fxX3xX2axX1a4xX6cxX3xXex152e1xX2dxX25xX3xX2fx11991xX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX5xX6bxX3xef9exXffxX3cxX3xX61x14193xX3bxX3cxX3xXexX1xX10xX23xX3xXb3xXb4xX6cxX3xXa3xXbaxX2dxX1xX3xX2axX6bxX3xX3axX3bxX3cxX3xX5xX6bxX3xXbxX1xX30xX2dxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX4xbd0bxX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX65xX15xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX23xX5exX6cxXaxX12xX8cxXcdxXdxX3xX2axX16bxXdxX3xX4xX27xX2dxX3xXa6xXc9xX3xXb3xXb4xX177xX2dxX3xX5xX17bxX3xX2axX6bxX3xX25xXdxX27xX23xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX1exXc0xX4xX3xXexXdxXb6xXbxX3xX25xXdxX177xX2dxX25xX3xX5exX189xX6cxX3xX2dxX1xb523xX2fxX3xX5xX16bxXbxX3xX1c3xX3xXa3xXb6xX2dxX3xX2xX6exX3xXexX1xX27xX2dxX25xX3xXexXb4xX1b1xXdxX71xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xXexX1xX2cxX2fxX3xX1c8xX3bxX3cxX3xXexXdxX15dxX2dxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX15xX3xX63xX1xX3fxX3xX2axX1a4xX6cxX71xX3xX2fxX1b6xX4xX3xXbxX1xX120xX3xX4xX131xXbxX3xX2fxX16bxXdxX3xX7x13e2dxX3xX5xX6bxX3xda1exXffxX3cxX3xXexXdxX15dxX2dxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX71xX3xXa6xb432xX2dxX25xX3xX2axX16bxXdxX3xX2fxX1b6xX4xX3xXbxX1xX120xX3xX4xX131xXbxX3xX3fxXb4xX3xXa3xXa4xXdxX3xX25xXdxX27xX23xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xXexX1exX3fx12240xX2dxX25xX3xX4xX1xXb4xX6cxX2cxX2dxX3xXa6xXdxXc5xXexX3xX61xX25xc86exX2fxX3xX1c8xX3bxX3cxX3xXbxX1xX120xX3xX4xX131xXbxX3xX3fxXb4xX3xXa3xXa4xXdxX71xX3xX1c8xX3bxX3cxX3xX5exX23xX3xXexX12bxX2dxX1xX3xX4xX1xX131xXexX3xX4xX7axX2dxX25xX3xX2axXdxXc5xX4xX65xX15xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX23xX5exX6cxXaxX12xX63xX1x14916xX2dxX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX4xX27xX4xX3xXexX1exX3fxX2dbxX2dxX25xX3xX2fxX30xX2fxX3xX2dxX23xX2dxX3xX7xX29dxX3xXa3xX3fxX1fxX4xX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xXexX1xX2cxX2fxX3xX3axX3bxX3cxX3xXexXdxX15dxX2dxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX23xX5exX6cxXaxX12xX88xXdxX27xX23xX3xX2axXdxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX2fxX3xX2dxX23xX2dxX3xX2fxX16bxXdxX3xX1exX6xX3xXexX1exX3fxX2dbxX2dxX25xX3xXa3xX3fxX1fxX4xX3xXexXb4xX6cxX124xX2dxX3xX5exX120xX2dxX25xX3xX2fxX16bxXdxX3xX7xX29dxX3xX2dxX1xX1a4xX2dxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xXexX1xX2cxX2fxX3xXexX38xX3xX2dxXf7xX2fxX3xX1xXfbxX4xX3xX3axXffxX2xX101xX3xX67xX3xX3axXffxX2xX3bxX3xXa3xXb6xX2dxX3xX2dxXf7xX2fxX3xX1xXfbxX4xX3xX3axXffxX2xX1c3xX67xX3axXffxX2xX2a2xX71xX3xXexX1xX10xX23xX3xX2fxX1b6xX4xX3xX2dxX1xX3fxX3xX7xX6xXb4xc4a3xX3xX63xXf7xX2fxX3xXa3xX30xXb4xX40fxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX2xXffxXffxX3cxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX3xX4xX40xX3xX7xX46xX4cxX2dxX25xX3fxX2dbxXdxX4cxXexX1xX27xX2dxX25x1046exX3xX63xXf7xX2fxX3xXexX1xX1b6xX3xX1xX6xXdxX40fxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX2a2xXffxX3cxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX3xX4xX40xX3xX7xX46xX4cxX2dxX25xX3fxX2dbxXdxX4cxXexX1xX27xX2dxX25xX43dxX3xX63xXf7xX2fxX3xXexX1xX1b6xX3xXa6xX6xX40fxX3xX1xX1bxX3xXexX1exX1fxX3xX3bxXffxX3cxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX3xX4xX40xX3xX7xX46xX4cxX2dxX25xX3fxX2dbxXdxX4cxXexX1xX27xX2dxX25xX43dxX3xXcxX38xX3xX2dxXf7xX2fxX3xXexX1xX1b6xX3xXexX3fxX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxXc5xX2dxX3xX4xX1xXb6xX3xXa3xXc9xX3xXexXdxX15dxX2dxX3xX5xX3fxX40xX2dxX25xX3xXexX1xX10xX23xX3xXb3xXb4xX6cxX3xXa3xXbaxX2dxX1xX3xX1xXdxXc5xX2dxX3xX1xX6bxX2dxX1xX15xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX23xX5exX6cxXaxX12xX98xX15xXcxX1xX6xX2dxX1xX0xX4cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nhân hệ số điểm ưu tiên khu vực, đối tượng

Nhân hệ số điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
2014-08-09 12:58:59

(TNO) - Nhiều thông tin thú vị xung quanh điểm xét tuyển cơ bản và cơ hội xét tuyển bổ sung đã được đại diện Bộ và các trường ĐH trao đổi trong buổi trực tuyến truyền hình với...

Ngành y tế phải trách nhiệm và cầu thị

Ngành y tế phải trách nhiệm và cầu thị
2014-08-09 12:58:44

(SGGP) - Tất cả những gì mà công luận, người dân phản ánh với thái độ chưa hài lòng thì đấy là những lời góp ý, những bài học để ngành y tế cùng nghiền ngẫm và khắc phục bằng...

Chuẩn bị 3 tình huống ứng phó với dịch Ebola

Chuẩn bị 3 tình huống ứng phó với dịch Ebola
2014-08-09 12:58:26

(SGGP) – Ngày 8-8, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trước diễn biến của dịch bệnh do virus Ebola đang lan nhanh tại nhiều quốc gia, Bộ Y tế...

Mở cánh cửa tri thức cho người khiếm thị

Mở cánh cửa tri thức cho người khiếm thị
2014-08-09 12:54:04

(QT) - Không chỉ thông tỏ chữ Braille, hiện nay, nhiều người khiếm thị trên địa bàn còn sử dụng thuần thục máy vi tính. Để có được thành quả này, thời gian qua, Hội Người mù...

Bé trai ba tuổi bị bệnh não úng thủy

Bé trai ba tuổi bị bệnh não úng thủy
2014-08-09 12:52:47

(QT) - Từ lúc được một tháng tuổi, bé Lê Văn Long (sinh ngày 12/8/ 2011) ở Đội 7, thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) bị mắc bệnh não úng thủy. Bố mẹ của...

Kỷ vật

Kỷ vật
2014-08-09 12:51:27

(QT) - Ngập ngừng, em nói với cô trực tổng đài của hãng taxi: “Làm ơn kiểm tra giúp, món đồ ấy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đối với tôi rất quý giá…”. Đó là hôm em làm rơi...

Những ước mơ “có chân”

Những ước mơ “có chân”
2014-08-08 06:37:52

(SGGP) - Thời điểm hiện tại, đã có hơn 70% các trường đại học (ĐH) trên cả nước công bố kết quả thi ĐH. Khi những cái tên học sinh đỗ thủ khoa, á khoa được công bố cũng là lúc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết