Cập nhật: 04/08/2014 08:15 GMT+7
db1dxdfa1x10c5exefa6x17a7dx179a2x16476x11b40x1493cxX7xec67x12889xe544x14609x15d3cx16f8bxX5x178c0xXaxf2f1x11e41xXdxf421xXbxX3x116cfx10472x10086x10142xX3xXex10196xX4xX3xX4xX1xXdx1591cxX1axX0x10a28xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x10490xXaxX12xfa85x107ddxXcx11ac6xX3xdf03xX3xXcxe853xe1b7xX1axX1bxX3xX39xXdxf18exX1axX3xXex10aa5xXbxX3xfa9bxX1xe28axX3x11e87xe338xX4xX3xXbxX1x110a5xX1axX1bxX3xXexX1x17473xX3xXex1415axX1axX1xX3xX3dxX54xdb69xX1axX1bxX3xXcxX44x143f2xX3xeab4x16baexX2xdc27xee04xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX57xX4xX3xX5x151d1x14ecbxX1axX1bxX3xX18x13a02xX3xX18x129eexX1axX1bxX3xX1xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX24xX1axX77xX3xXexX44xXdx16697xX1axX3xX52xX1xX6xXdxX3xX18xX1exX1axX1xX3xX18xX71xX4xX1xX3xe56cxX6bxX45xX3xX56xX15xX3xX52xX1xX54xX3xX56xX57xX4xX3xXbxX1xX5cxX1axX1bxX3xXexX1xX62xX3xe522xX8bxXexX3xX4xX1exX4xX1xX3xX1xXdxX15xX54xX3x171b5xX54xX6bxX77xX3xX1bx14a1bxXbxX3xXbxX1xe827xX1axX3xXd2xX6xX1axX1bxX3xX5x111a2xXdxX3xXexX1x103f6xX1axX1xX3xX4x11725xX1axX1bxX3xX4xX1xX45xX3xX18xX83xXexX3xX39xXdxX4bxX1axX3xXexX4fxXbx16c80xX3x17ac3xfffbx104e4xX3xX5xXf9xX3xX1axX1x164c7xX1axX1bxX3xXex1454fxX1axX1xX3xX1xX54x1732bxX1axX1bxX3xX1bxXdxX6bxX3xX18xX71xX1axX1xX3xX39xX57xX6xX3xXexX44x177d9xX1axX3xX1axX1bxX54xX116xX13bxX1axX3xXexf631xX4xX3xX5x170e1xX3xX5xX54xX4fxX1axX77xX3xX1axX1bxX1xX15xX3xXexX1xX54xX4fxXexX3xXe0xX54xX115xX1axX3xX7xX57xX3xf2b1xXdxX15xXexX3x1170exX6xXd2xX3xX56xXf9xX3xXexX1xX57xX4xX3xXexXdxX4bxX1axX3xXexX44xX45xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX24xX1axX3xXexX44xX6xX1axX1xX3xX1bxXdxX6bxXdxX3xXbxX1xXe6xX1axX1bxX3xX39xX115xX1axX3xXexX8bxX4xX112xX0xXexX6xXb9xX5xX10xX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxXd2xX6xX44xX1bxXdxX1axe658xX73xXbx15972xX3xX6xX54xXexX45xXaxX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x16435xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76x105eexX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73x122caxX1dbxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1ax13056xXb9x141e6xX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX73xX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX12xX165xXf9xX45xX3xX56xX71xX3xXexX44x112b3xX3xX4xX1xXdxX24xX1axX3xX18x166b2xX54xX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1d3xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76xX1dbxX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX1e8xX1e8xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1axX22bxXb9xX22dxX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX2xX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12cc9xX45xX39xX116xXaxX12xX114xX1exX1axX1xX3xX18xX71xX4xX1xX3xX18x13b8cxX3xXb9xX8bxX3xX18xX82x1672cxX1axX1bxX3xX52xX1xXfexX1axX1bxX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1d3xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76xX1dbxX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xe1a6x157f2xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1axX22bxXb9xX22dxX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX368xX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX45xX39xX116xXaxX12xX13xXdxX15xXbxX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xXdxX24xX1axX3xX1bxXdxX11dxX6xX3xX4xX1exX4xX3xX5xX57xX4xX3xX5xX82xX83xX1axX1bxX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1d3xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76xX1dbxX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX1e8xX1e8xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1axX22bxXb9xX22dxX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX76xX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX45xX39xX116xXaxX12x17a3dxX264xXbxX3xX4x12f9bxX54xX77xX3xXb9xe4b8xX1axX1bxX3xXb9xXe6xX3xXexX1xX82x15fe7xX1axX1bxX3xXb9xXdxX1axX1xX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1d3xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76xX1dbxX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73x15a2axX1dbxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1axX22bxXb9xX22dxX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX1dbxX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX45xX39xX116xXaxX12xX114xX19xX1axX1bxX3xX5xX45xXf4xXexX3xX1axX320xX3xX7x1393cxX1axX1bxX3xXexX264xX1axX3xX4xXfexX1axX1bxX3xXexXdxX13bxX54xX3xX39xXdxX15xXexX3xX18xX71xX4xX1xX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXdxXd2xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1d3xXdxX39xXexX1xX9xXaxX76xX1dbxX74xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX73xX506xX367xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX3xX1xXexXexXbxX1b4xX27xX27xXb9xX6xX45xXe0xX54xX6xX1axX1bxXexX44xXdxX112xX56xX1axX27xXbxX45xX44xXexX6xX5xX7xX27xX74xX27xXcxX44xX54xX45xX1axX1bxXe0xX54xX6xX1axX1bxX1xXdxX10xXbxX27xX7xX39xXb9xX7xX52xXb9xX1axX7xX1axX22bxXb9xX22dxX22bxX1axXb9xX3xX3cxX2xX74xX3fxX112xX22dxXbxX1bxXaxX27xX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30fxX45xX39xX116xXaxX12xX13xX54xX116xX3xX18xX8bxX1axX1bxX3xX56xX4fxXexX3xX4xX1xX264xXexX3xX1xX4fxX54xX3xX4xXebxX1axX3xXbxX1x10f3cxX4xX3xX56xX671xX3xX4xX1xXdxX24xX1axX3xX18xX264xX54xX0xX27xXbxX12xX0xX27xXexX39xX12xX0xX27xXexX44xX12xX0xX27xXexX6xXb9xX5xX10xX12xXcxX1xX57xX4xX3xX1xXdxX15xX1axX1b4xX3xXcxX112xX3dxX112xX30fxX0xX27xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao

Hướng tới mục tiêu chiến thắng bệnh lao
2023-04-01 04:46:00

QTO - Theo đánh giá của WHO, Việt Nam hiện là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng...

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh

Gia đình nghèo có hai con bị bệnh
2023-04-01 04:44:00

QTO - Nhiều năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Liên (50 tuổi) ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh, phải tất bật mưu sinh, vay mượn khắp nơi để thuốc...

Đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống

Đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống
2014-08-04 08:00:32

(QT) - Trung đội Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chỉ...

Mái ấm nghĩa tình

Mái ấm nghĩa tình
2014-08-04 08:00:08

(QT) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chúng tôi có dịp theo chân đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đến dự lễ khánh thành và bàn giao...

Đến hẹn lại... lo

Đến hẹn lại... lo
2014-08-04 07:36:59

(SGGP) - Chỉ còn hơn một tuần nữa học sinh trên địa bàn TPHCM sẽ bắt đầu tựu trường năm học 2014 - 2015. Thế nhưng, hầu hết các quận - huyện đều lo lắng không đủ chỗ học do...

Thanh tra chất lượng thiết bị y tế

Thanh tra chất lượng thiết bị y tế
2014-08-04 07:36:24

(TNO) - Ông Đặng Văn Chính, Chánh thanh tra Bộ Y tế, cho biết trong tuần này các đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ có đợt kiểm tra chuyên đề về thiết bị y tế (TBYT), dự kiến trong 4...

257 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi

257 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi
2014-08-04 07:36:07

(ND) - Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) cho biết, tính đến chiều 31-7 có 257 trường đại học, cao đẳng (ÐH, CÐ) đã thông báo điểm thi. Ðây là những trường tham gia kỳ thi tuyển...

Ăn uống giúp lợi sữa

Ăn uống giúp lợi sữa
2014-08-04 07:35:52

(TNO) - Để giúp các bà mẹ cho con bú có nhiều sữa, đông y có những bài thuốc giúp tiết sữa, xuất sữa rất hiệu quả dưới hình thức món ăn, bài thuốc, theo hướng dẫn của lương y...

Bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng

Bệnh hô hấp, tiêu chảy gia tăng
2014-08-04 07:35:33

(TNO) - Những ngày qua, tại Khoa Hô hấp của Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2 (TP.HCM) luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều trẻ nhập viện điều trị nội trú nhưng không có giường.

Giáo dục số, 80 – 95% học viên bỏ học

Giáo dục số, 80 – 95% học viên bỏ học
2014-08-03 10:08:53

(TTO) - “Đào tạo trực tuyến mở đại trà, 80 – 95% học viên bỏ học”, đó là số liệu do TS. Giáp Văn Dương, Giám đốc Giapschool, đưa ra tại buổi toạ đàm khoa học “Giáo dục số tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết