Cập nhật:  GMT+7
fd3bx10392x129d4x12d19x1039dx11f4bx131d7x120c7xfe68xX7x15b1ex185dbx16b68x115ccx13e90x18b5bxX5x14f87xXax10252x1449fx12af9xXdxX3x116c0x1691cx1370dx13f4fx17afexX3xXcx16801xX3xX4xX1x18fb9xX4xX3xX13x18b11xXdxX3xXexX1xXdxX3x12d64x12ae4x131d0xX19xX1axX3x145b9x10b30xX19xX3x120b3x15304xXdxX3x11abdxXcx1605axXcx11742xX0x18640xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX33xXaxX12x1759dx17c5dxXcx1064exX3x18cd4xX3x14ab2xX6xX19xX3xX3bxXcxX3dxXcxX3xX1x12f61x1684fxff63xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX56xX57xX67xX14xX19xX1axX3xXcx1547ex15145xX59xX3xX37x16fa8xX6xX3xXexX1exX3xX4xX1xX22xX4xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2dxX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXcxX3dxXcxX3fx13827xX3xXcxX1xX6x141b1xX3xX1axXdxX6xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x13298xX3x11fbcxX3x113a1xX26xXdxX3xXexX1xX67xX26xX4xX3xX4x17b47xX4xX3x1240cx10ab1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX34xXadx188b4xX3xX13xX14xXdxX3xXcxX1x11e7dx10cdaxX19xX1axXd8xX3xX13xX14xXdxX3xXcxX1x14d33xX19xX1xXd8xX3xX13xX14xXdxX3xX5dxX6xXd8xX3xX13xX14xXdxX3xX13x18a36xXecxXa8xX3x10bfexX34xX68xX3xX5xXecxX3xX19xX1x16f87xX19xX1axX3xXc0xX26xXdxX3xX4xXbcxX3x17088x148aexXexX3x12da0xX67xX14xX3xX4xX6xXfexX3xX19xX1x13707xXexX3xXex13934xXdxX3xX4xX67xX26xX4xX3xXexX1xXdxX3xXaxX2exX2fxX19xX1axX3xX33xX34xX19xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxXcxX3dxXcxXaxX3xfe87xX3x14f91xX3xX4x129b0xXadxX3xX4x1464axX3xX7xX148xXa8xX3x17fe8x11cdcxX3xX37x15d3exX68xXd8xX3xXadxXecxX3xX4xXcbxX4xX3xXc0xX26xXdxX3xXc0xXcfxX3xX4xX1xX67x18d5fxX19xX3x158f4xX7exX3xX116x10ac2xX3xX37x10f5axX3xX116xXdxX117xX19xX3xXexX1xX22xX4xX3xX4x13487xX19xX1axX3xX19xX1xXe0xX3xX1xX158xX19xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xXc0xX6xX3xX33xX128xX19xX1axXd8xX3xXbxX1xXfexX19xX1axX3xXbxX1x18c67xX3xXc0x15fd1xX3xX37xX17axX3xXc0xX67xX6xX3xXexXecxXdxX3xX11axX67xX6xX3x170fexX3xXbxX1x18127xX19xX3xXexX1xXdxX3xX173x18d60xXexX3xX173xX67xX26xX4xX1bxX3xXadxXecxX19xX3xX4xX1xXecxXfexX3xX1x117c8xXdx18485xX3xXexX1xXdxX3xX116xXdxX117xX19xX3xXexX1xX22xX4xX3xX37xX17axX3xX3bxXcxX3dxXcxX3xX37xXecxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX1adxX67xX3xXbxX1xX170xXadxX3xX37xX17axX3xX3bxXcxX3dxXcxX3xXc0xXe0x103f4xX19xX1axX3xX173xX26xXa8xX3x1719axXcbxX4xX3xXc0xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX158xXadxX3xX1xXdxX1adxX67xX3xX4xXcbxX4xX3xX11axX67xX68xX3xXc0xX7exX19xX1xX3xX4x175a8xX6xX3xXbxX1xXcbxXbxX3xX5xX67xX15bxXexX3xX37xX17axX3xX3bxXcxX3dxXcxX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axX3xX173xX26xXd8xX3xXexX15bxXbxX3xXexX7dxX67xX19xX1axX3xX4xXcbxX4xX3xX11axX67xX68xX3xXexX1caxX4xX3xX1axXdxX6xXfexX3xXexX1xX2fxX19xX1axX3xX4xX1xXfexX3xX19xX1axXe0xX212xXdxX3xXc0xXdxX3xX173xX26xXd8xX3xX19xX1axXe0xX212xXdxX3xXc0xXdxX17axX67xX3xX116xX1xXdxX1adxX19xX3xXcexX10xX3xXexX1xX2fxX3xX7xX151xXd8xX3xXadxX2fxX3xXexX2fxXd8xX3xXcexX10xX3xX1axX1caxX19xX3xXadxXcbxX68xX3xX19xX1xXe0xX1bxX3xXbxX1x13944xX6xX3xXc0xXdxXd8xX3xXbxX1xX1c2xX19xX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axXd8xX3xX4xX1xX124xXbxX3xX1xXecxX19xX1xX3xXex10790xX4xX3xXc0xX26xXd8xX3xXexX7dxXcbxX19xX1xX3xX37xXe0xXe1xXexXd8xX3xX4xX1xX67xX68xX1adxX19xX3xX1xXe0xX38xX19xX1axXd8xX3xX4xX1xX124xXbxX3xX1xXecxX19xX1xX3xX37xXdxX69xX4xX3xXc0xX26xXdxX3xXadxX187xX3xX173xX14xXfexX3xX1xXdxX1adxXadxX1dfxX3xX1axXdxX124xX68xX3xXbxX1x13375xXbxX3xX5xXcbxXdxX3xXcexX10xX1dfxX3xX37xXdxX3xXbxX1xX128xXadxX3xX1xXecxX19xX1xX3xX5xX6xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexXfexXecxX19xX3xX1axXdxX6xXfexX3xXexX1xX2fxX19xX1axX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axX3xX173xX26xX1dfxX3xX7x133c1xX3xX33xX14dxX19xX1axX3xXexX7dxXcbxXdxX3xXbxX1xX329xXbxX3xXadx18722xXexX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axX3xX173xX26xX3xX37xXecxXfexX3xXadxX14dxX4xX3xXc0xX2c3xX4xX1xX3xX7dxXdx17477xX19xX1axX1dfxX3xX1xX69xX3xXexX1xX2e1xX19xX1axX3xX173xXcbxXfexX3xX1xXdxX69xX67xX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axX3xX173xX26x17dd0xX3xXc0xXe0xXe1xX4xX3xXexX1xX1adxX3xX1xXdxX69xX19xX3xX173x152aaxX19xX1axX3xX1xX158xX19xX1xX3xXexX1xX22xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX7dxX1caxX4xX3xX19xX1axX1xXdxX69xXadxXd8xX3xXexX1xXdxX3xXcexX364xX3xX5x165cfxX3xX4xXcbxX4xX3xXexX158xX19xX1xX3xX1xX67xX2e1xX19xX1axX3xX116xX1xXdxX3xXexX1xX6xXadxX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX6xXfexX3xXexX1xX2fxX19xX1axX1dfxX3xXexX1xXdxX3xXexXdxX1adxX67xX3xXbxX1xX170xXadxX3xX37xX17axX3xXc0xX17axX3xXexXecxXdxX3xX6xX19xX3xXexXfexXecxX19xX3xX1axXdxX6xXfexX3xXexX1xX2fxX19xX1axX3xXc0xXe0xX212xX19xX1axX3xX173xX26xX3xXc0xXe0xXe1xX4xX3xX7xX34xX19xX3xX116xX1xX124xX67xX3xX1xXfexXcbxXa8xX3x14833xX117xXexX3xXexX1xX1aaxX4xX3xX1xX26xXdxX3xXexX1xXdxXd8xX3xX1axXdxX14xXdxX3xX2exX1xX124xXexX3xXexX1xX67xX26xX4xX3xX37xX17axX3xXc0xX26xXdxX3xXcexXcfxX3xX13xX14xXdxX3xXcxX1xXe0xXe1xX19xX1axXd8xX3xXcexXcfxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX34xXadxX3xXc0xX128xXexX3xX1axXdxX14xXdxX3xX2exX1xX158xX3xX37xXecxX3xX13xX14xXdxX3xXcxX1xXecxX19xX1xX3xXc0xX128xXexX3xX1axXdxX14xXdxX3xX5dxX6xXa8xX3xX13x12994xX19xX1axX3xX2exX1xX67xX19xX1axX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dự án 8 vì phụ nữ và trẻ em vùng núi

Dự án 8 vì phụ nữ và trẻ em vùng núi
2023-10-04 05:35:00

QTO - Là 1 trong 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai...

Các thuốc chữa viêm mũi họng

Các thuốc chữa viêm mũi họng
2009-10-21 12:24:10

(SK&ĐS) - Thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường là điều kiện thuận lợi bùng phát các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi họng, đặc biệt là ở trẻ em.

Dược thiện dưỡng thai

Dược thiện dưỡng thai
2009-10-21 12:23:46

(SK&ĐS) - Trong y học cổ truyền, phép dưỡng thai và an thai rất phong phú và độc đáo. Người xưa đã khéo léo lựa chọn và phối hợp một số thực phẩm, dược phẩm để chế biến...

Nước bọt và tác dụng trị liệu

Nước bọt và tác dụng trị liệu
2009-10-21 12:23:10

(SK&ĐS) - Nước bọt (NB) còn có các tên khác như nước dãi, nước miếng. Nó là sản phẩm bài tiết của các tuyến nước bọt, ngoài chức năng khởi phát cho sự tiêu hóa, nó còn...

Biện pháp kiểm soát hội chứng ruột kích thích

Biện pháp kiểm soát hội chứng ruột kích thích
2009-10-21 12:22:49

(SK&ĐS) - Hội chứng ruột kích thích (IBS) xảy ra khi ruột co thắt quá mạnh hoặc không đủ mạnh khi thức ăn đi qua. Triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy hoặc táo bón, trướng...

Học tiếng Việt với thầy Lào

Học tiếng Việt với thầy Lào
2009-10-21 12:21:53

(TPO) - Vì sao các bạn sinh viên Lào ở Huế nói tiếng Việt rất giỏi? Rất dễ hiểu nếu bạn đến với CLB dạy Tiếng Việt do anh Khongsomebath - sinh viên Đại học Y Dược Huế, Trưởng...

Cơ quan thẩm định làm không hết trách nhiệm

Cơ quan thẩm định làm không hết trách nhiệm
2009-10-21 12:21:31

(TTO) - Theo chương trình, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân sẽ trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết