Cập nhật:  GMT+7
dbd1x162bcx1955bx177a8x17d27x17a56x16625xfe8ax1a61axX7x19c9cx113abx13563x18a64x1842dx129a7xX5x12ef0xXax17125x12636x16220xXdxX3x14e49xX3x144a2xXdxe1ffxXdxX3x18d2bx10431xX3xXexX1xXdxX3x14cc9x14107x19b29xX3xX7x1407fxX3x15197xX1x16ef8xXdxX3x123aexX0x1594cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11040xX10xX6x17023xXaxX12x19623xXcx110e5x10bdfx143adxX3x13504xX3xX31xX1xXdxX1fx163afxX3x1398bxX54xX6xX3x148c0x10641x16d4cx157a1xX3xXexX1x100c6xX3xX7xXdxX27xX1xX3xXexXdx152f3xXbxX3xXex151a1xX4xX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX3xX2cx15629xX3xXexX1xXdxX3xXexX54xdd65xf785xX27xX3xX7xXdxX27xX1xX3x12efdxX42xX4exX31xX8exX3x103ebx12bacxX2xff2cxX5bxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1374bx1881exX45xX85xXaxX12x1533bxXaexX3xX13xX14xXdxX3xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xX1ex1493exXdxX3xX1xf685xX4xX3xX94xX95xX2xX97xX3xX25xX26xX27xX3x16361xX2axX3xX2cxX1xX2exXdxX3xX31x14918xX0xXdxX25xX19xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXax1a456xXa9xf7bcxX45xX10xXecxX4exXexXa9xXbxX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94x19184x1a94exX5dxX94xX101x17667xX5dxX94xX94xfbd9xX4cx1875fxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exX5xX10xeb6dxXexX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxX10cxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exXeaxXa9xXexXexXa9xX25xX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxX10cxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exXecxXdxX19xX1xXexX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXecxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX33xX33x15343xX193xX193xX5bxXexX1xX6xX27xX1xX27xXdxX10xX27xX5bxX4xXa9xX25xX5bx11b4fxX27xX33xec7axXdxX4xXexX54xXecxX10xX7xX94xX95xX2xX97xX95xX106xX33xX4axX19xXa9xX4xf5d5xXcxX1xX6xX27xX1xX33xXdxX31xXa9xX27xX33xX193xXa9xXecxX45xX4exXdxX4xXa9xX27xX101xX5bx18b28xXbxX19xX10cxXbxX1a5xX95xX4xX97xX5cxX101xX94xX97xX106xX106xX4xX94xX2xX10axX10xX94xXeaxXaxX33xX12xX0xXdxX25xX19xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exXexXa9xXbxX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxX10cxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exX5xX10xX117xXexX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxX10cxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exXeaxXa9xXexXexXa9xX25xX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxX10cxX3xXeaxXa9xXecxX45xX10xXecxX4exXecxXdxX19xX1xXexX4exX4xXa9xX5xXa9xXecxXddxX3xXecxX19xXeaxX48xX94xX101xX102xX5dxX94xX101xX106xX5dxX94xX94xX10axX4cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXecxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX33xX33xX193xX193xX193xX5bxXexX1xX6xX27xX1xX27xXdxX10xX27xX5bxX4xXa9xX25xX5bxX1a5xX27xX33xX1a8xXdxX4xXexX54xXecxX10xX7xX94xX95xX2xX97xX95xX106xX33xX4axX19xXa9xX4xX1bbxXcxX1xX6xX27xX1xX33xXdxX31xXa9xX27xX33xXbxX45xX117xX4exXdxX4exX94xX5bxX1d2xXbxX19xX10cxXbxX1a5xX95xX106xX10axX102xX10axX101xX5cxX45xX97xX5axX5axXeaxXeaxX10xX95xX2xXaxX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX25xX6xXecxX19xXdxX27xXddxX94xXbxe76fxX3xX6xX54xXexXa9xXaxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX0xXdxX25xX19xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXecxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXddxX33xX33xX193xX193xX193xX5bxXexX1xX6xX27xX1xX27xXdxX10xX27xX5bxX4xXa9xX25xX5bxX1a5xX27xX33xX1a8xXdxX4xXexX54xXecxX10xX7xX94xX95xX2xX97xX95xX5cxX33xX1a8xX1xX54xX4xX1bbxX42xX6xX54xX33xX7xX54xX4exX27xX45xX5bxX1d2xXbxX19xXaxX33xX12xXcxXecx13fadxXdxX3xX25x12084xX6xX3xX27x156e2xX27xX19xX3xX1xXc4xXexX3xX2cxX1xXdxX3xXcxXd4xX3xXexX1xXdxX3xX310xXa9xX27xX19xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX4exX3x11453xX27xX1xXddxX3xX8ex11169xXa9xX3xX4axX19xXc8xX4xX3xXcxX1xXc4xX4xX1xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xX33xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX4axXdx15c1exX27xX3xX4bxX27xX5xXdxX27xX10xX3xX25xX384xXdxX3xXeaxXc4xX27xX3xX1exXc8xX4xX3xX1ex18e76xX27xX3xX310xX10xX25xX3xX19xX14xXdxX3xX17xX3xX19xXdxX1bxXdxX3xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX27xX3xX7xX2axX3xX27xX19xX6xX85xX3xX7xX6xX54xX3xX2cxX1xXdxX3xX2cxX6axXexX3xXexX1x17aa6xX4xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX27xX3b4xX85xX3xX48xX27xX1xdd32xX27xX19xX3xX19xX14xXdxX3xX17xX3xX4xX1x17dddxX3xX4xX407xX3xXexX61xX27xX1xX3xX4xX1x18f99xXexX3xXexX1xX6xX25xX3xX2cxX1xX1bxXa9xX4cxX5bxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX6xX85xX3xX7xX6xX54xX3xX2cxX1xXdxX3xX2cxX6axXexX3xXexX1xX43axX4xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX4xX54xX2exXdxX3xX4x15ba9xX6xX3xX1exX14xXexX3xX94xX3xX2cxX7dxX3xXexX1xXdxX3xXexX54xX85xX86xX27xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX8exX42xX4exX31xX8exX3xX94xX95xX2xX97xX5dxX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX4axXdxX3f0xX27xX3xX4bxX27xX5xXdxX27xX10xX3xX7x1471cxX3xX4x16783xXbxX3xX27xX1xX4e8xXexX3xX1ex15b83xXbxX3xX4f1xX27xX3xX4xX4f1xX4xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4abxX6xX3xXa8x1703fxX3xX13x13064xX4exX8exXcxX5bxX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX25xX6xXecxX19xXdxX27xXddxX94xXbxX310xX3xX6xX54xXexXa9xXaxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xf6fcx16cd9xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX8exX42xX3xX1exX14xXexX3xX94xX5dxX3xX27xX19xX3b4xX85xX3xX5axX4exX2xX95xX5bxX5cxX5dxX3xX2cxX1xX2exXdxX3xXa8xX5dxX3xX31xX5dxX3xX50bxX3xX1a5xX3b4xX3xX4xX4f1xX4xX3xX2cxX1xX2exXdxX3xX27x1533cxX27xX19xX3xX2cxX1xXdxX6axX54xX3xXddxX0xX33xXbxX12xX0xXexX6xXeaxX5xX10xX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX25xX6xXecxX19xXdxX27xXddxX94xXbxX310xX3xX6xX54xXexXa9xXaxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX3b4xX85xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXa8xX54x18ca6xXdxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12x1560axX26xX27xX3xXexX1xXdxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12x1953bxX1xX2exXdxX3xXa8xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX63fxX1xX2exXdxX3xX31xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX63fxX1xX2exXdxX3xX50bxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX3b4xX85xX3xX102xX5bxX5cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXd4xX4f1xX27xX19xXddxX3xXex11bf7xX3xX102xX3xX19xXdxX384xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX54cxX3b4xX25xX3xXexX1xX4abxX3xXexX6exX4xX3xX45x1899fxX3xXexX1xXdxX5dxX3xX310xX2axX3xX5xX17xX3xX27xX1xX44cxX27xX19xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX407xXexX3xXexXecxXa9xX27xX19xX3xX1exX586xX27xX19xX3xX2cxX17xX3xX45xX713xX3xXexX1xXdxX3xX4xX4abxX6xX3xXcxXd4xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX3b4xX85xX3xX5axX5bxX5cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXd4xX4f1xX27xX19xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXcxXa9xX4f1xX27xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX8exX54dxX6xX3xX5xX17xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXcxXa9xX4f1xX27xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX31xX1xXdxX1fxX54xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXd4xXdxX27xX1xX3xX1xXc8xX4xX3xX48xXaexX4cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX54cxX54dxX4xX1xX3xX7xX2axX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xXa9xXc4xXdxX3xX27xX19xX44cxX3xX48xXaexX4cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX3b4xX85xX3xX2xX95xX5bxX5cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXd4xX4f1xX27xX19xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX42xX407xX6xX3xX1xXc8xX4xX3xX48xXaexX4cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX44cxX3xX1a5xX586xX27xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX4axX19xX44cxX3xX1a5xX586xX27xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xXexXecxX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX31xX1xXdxX1fxX54xX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xXexX45xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xX50bxX713xX3xXexXecxX44cxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xX33xXexX6xXeaxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXa9xX45xX85xXaxX12xXaexX3xXcxX1xX384xXdxX3xX19xXdxX6xX27xX3xX5xX3b4xX25xX3xXeaxX3b4xXdxX3xX4xX4abxX6xX3xX25x11912xXdxX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xXexX54xX85xX86xX27xX3xX7xXdxX27xX1xXddxX3xe474xX3xX31xX4f1xX4xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xXexX713xX3xX5xX54xX4e8xX27xXddxX3xX2xX102xX95xX3xXbxX1xX43axXexX3xXa14xX3xX31xX4f1xX4xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX10xXa9xX3xXbxX1xX388x18cbaxX27xX19xX3xXbxX1xX4f1xXbxX3xXexXecx10695xX4xX3xX27xX19xX1xXdx17255xX25xX3xX48xXaexX4cxXddxX3xX5axX95xX3xXbxX1xX43axXexX5bxX0xX33xXbxX12xX0xX33xXexX45xX12xX0xX33xXexXecxX12xX0xX33xXexX6xXeaxX5xX10xX12xXcxX1xX6xX27xX1xX3xX4axXdxX3f0xX27xX3xX4bxX27xX5xXdxX27xX10


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ

Vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ
2014-07-10 01:16:48

(QT) - Vị thành niên, thanh niên sẽ là nguồn nhân lực chủ yếu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Cải thiện sức khỏe sinh sản (SKSS) cho vị thành...

Những thói quen xấu “đánh cắp” năng lượng

Những thói quen xấu “đánh cắp” năng lượng
2014-07-09 00:34:12

(TNO) - Thiếu ngủ không phải là điều duy nhất khiến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, mà chính một số thói quen hằng ngày là nguyên nhân làm cạn kiệt năng lượng thể chất lẫn...

Gương sáng người chiến sĩ quân y

Gương sáng người chiến sĩ quân y
2014-07-09 00:32:27

(QT) - Có mặt từ những ngày đầu thành lập Đồn Biên phòng Ba Lin (tháng 8/2007), quản lý địa bàn xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị), một xã chủ yếu là người đồng bào dân tộc Pa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết