Cập nhật:  GMT+7
d79cx121bdx13ecax1717dx13741x12b9dxfa02x13ff2xfb37xX7x12b92x16ba0x14ca2x109aax11323x1303bxX5x156daxXaxfb34x15a4dx16cccxX4xX3x150a3xe387xX3xXexe804x14fe0xX18xX3xXexX1xdad0xX4xX3xXbxX1xe78dx13011xX3x11054x16d50xX3xXbxX1xf59exXexX3xde10xX3xX4xddebxX3xX7x168cfxX3xda50xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX4x12f1bxX4xX3x152c0x151c0x10b31xX3x12dc7x13994xX18xX1xX3xX39x12443xX3xX6xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX0xd892xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14dbcxX10xX6x12a3dxXaxX12xdf7cx105f3x161bcxX7ax163cfx168a6xX3x15fdfxX3x10bb5x1530exX1cxX47xX3x162bdxX7fxX31xf356xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX78x12c39xff35xX3x13819xX3xXex10c12xX7dxX3xX4xX1xX1bxX3x117d8xXdxXa8xXexX3xX39x141ebxX6xX3xXafxX6xX18xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX45xX46xX47xXa8xXexX3xX49xX4axX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbxX1xX2exXexX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX4xX1x127b5xX18xX1xX3xX49x14486xXdxX3xX39x124d4xXdxX3xX31xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xX4x1498bxX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX4xX42xX4xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX18xX1xX3xX39xX4fxX3xX6xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX89xX3xXex15e66xX1bxX18xX82xX3xX49xXf8xX3xX4xXf8xX3x143d5xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX39xX4fxX3xX45xX46x12367xX18xX82xX3xX4xX42xX1bxX3xX39xX1cxX3xX2xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX39xX4fxX3xX4xX1xff2fxXexX3xX5x12522x129f4xX18xX82xX3xX7xX146xX18xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX39xXecxXdxX3xXex14ba7xX18xX82xX3xX7xXe8xX3xXexXdxX4fxX18xX3xXbxX1xX2exXexX3xX2xX31x1523axX3xXexX126xXdxe5d7xX46xX3xX49x14c70xX18xX82xdad4xX3xXcxX1xX10xX1bxX3xX49xXf8xX89xX3xX131xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xXafxX4axX3xX29xX2axX3xXbxX1xX2exXexX3xX75xX1bxX3xX18xXa3xXdxX3xX75xX46xX18xX82xX3xX45xX46xX146xX18xX82xX3xX4xX42xX1bxX3xfef2xX1x145a5xX18xX82xX3xX49x1551bxX18xX82xX3xX18xXa3xXdxX3xX75xX46xX18xX82xX3xX49x1123axX3xX49x14343xX18xX82xX3xX1d0x126c8xX3xX82xX199xX27x12583xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xX4xX17dxX3xXbxX1x1612bxX18xX3x147a3xX16axX16bxX4xX3xX27x12624xX3xXbxX1xX26xX27xX3xXa2xX146xX1bxX3xX17xX18xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1x13ed4xX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX86xee79xX89xX3xX18xX82x11dc5xX3xX86xX89xX3xX49xX16ax11345xX18xX82xX3x10c63xX4axX18xX1xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXcxX1xX16axX16bxX18xX82xX89xX3xXbxX1xX16axX235xX18xX82xX3xX239xX4axX18xX1xX3xX13xX1d2xX18xX82xX89xX3xX45xX46x1091axX18xX3xX72xX1bxX1cxX18xX82xX3x10365xX6xXdxX89xX3xXcxX7cxX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dx12023xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xXcxX126xX42xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX195xX27xX3xX1xff3axX46xX3xX1xX2exX18xX3xXcxX1xX4axX18xX1xX3xX13xX1xX16axX34xX18xX82xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX229xX31xX3x128b4xX2exX4xX3xX13xX1xXe3xX18xX1xX89xX3xXbxX1xX16axX235xX18xX82xX3xXcxX126xX1d7xX4xX3xXa2xX2exX4xX1xX89xX3xX45xX46xX25fxX18xX3xXa2xX6xX3xX239xfb36xX18xX1xX89xX3xXcxX7cxX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX277xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xXcxX126xX42xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX195xX27xX3xX1xX28exX46xX3xX1xX2exX18xX3xX27xXa3xXexX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX39xXdx15ec6xX18xX3xX239xX201xX46xX3xXexX16axX3xX39xX1cxX3x11ab4xX46xX166xXexX3xX18xX1xX25fxXbxX3xX1d0xX1xX26xX46xX3x12422xXdxX195xXexX3xX81xX6xX27xX3x149f3xX79xX13xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3x14ac3xX86xX3x1186dxXdxX27xX3xX239xX199xX18xX82xX89xX3xX45xX46xX25fxX18xX3xX72xX1bxX1cxX18xX82xX3xX268xX6xXdxX89xX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX277xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xX4xX17dxX3xXbxX1xX201xX18xX3xX204xX16axX16bxX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX72xX1bxX6xX3xXcxX1xXdxX314xX18xX3xX7cxX1xX1d7xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX2xX34dxX3xX81xX82xX46xX47x12fbexX18xX3xX13xX2axX46xX3xX239xX1cxX27xX89xX3xXbxX1xX16axX235xX18xX82xX3xXcx155b3xX18xX3xX79xX34xX18xX3xX81xX1xX2dbxX89xX3xX45xX46xX25fxX18xX3xXcxX3c6xX18xX3xX7cxX1xX1d7xX89xX3xXcxX7cxX72xX13xX268xX7dxX277xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xXcxX126xX42xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX195xX27xX3xX1xX28exX46xX3xX1xX2exX18xX3xX239xX201xX46xX3xXexX16axX3xX39xX1cxX3xXbxX1xX42xXexX3xXexX126xXdx13ae3xX18xX3xX239xX1d2xX18xX82xX3xXcxX3c6xX47xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX2x12335xX17xX3xX18xX82xX22exX3xX2xX86x14bf5xX3xX350xX1xX46xX166xXexX3xX204xX46xX47xX3xXcxXdxXa8xX18xX89xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX321xX46xX3c6xX18xX89xX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX277xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xX4xX17dxX3xXbxX1xX201xX18xX3xX204xX16axX16bxX4xX3xX27xX20axX3xXbxX1xX26xX27xX3xX13xX330x163acxX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX229xX34dxX229xX3xX18xX1xX1cxX3xXa2xX89xX3xX229x12e8cxX86xX3xX7axXdxX146xXdxX3xX7cxX1xXf8xX18xX82xX89xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX321xX46xX3c6xX18xX89xX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX3xX39xX1cxX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xXcxX126xX42xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX195xX27xX3xX1xX28exX46xX3xX1xX2exX18xX3xX204xX16axX16bxX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX17xX18xX1xX3xXcxX1xX47xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX204xX131xX3xX239xX2dbxX18xX1xX3xXcxX1xX1d2xX18xX89xX3xX29xX1e5xX3xX268xX20axX3xX239xX2dbxX18xX1xX89xX3xX1xX46xX47xX195xX18xX3xXcxXb5xX3xX2b5xXdxX314xX27xX89xX3xXcxX7cxX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX19cxX3x13157xXdxX314xX18xX82xX3xX13xX1d2xX18xX82xX3xXexX47xX3xX4xX17dxX3xXbxX1xX201xX18xX3xXa2xX42xX18xX1xX3xX27x138d9xXexX3xX1d0xf31dxX1bxX3xXa2xX146xX1bxX3xX268xXdxX18xX1xX3xX78xX49xX4axX6xX3xX4xX1xX21fxX3xXexX2exXdxX3xX7xXe8xX3xX2xX86xX3xX72xX1cxX18xX82xX3xXcxX1xX6xX18xX89xX3xX45xX46xX25fxX18xX3xXa2xX6xX3xX239xX2dbxX18xX1xX89xX3xX72xX1cxX3xX81xXa3xXdxX7dxX3xX49xX1e5xX3xX7xX146xX18xX3xX29xX46xX166xXexX89xX3xXafxX42xX18xX3xX7xX146xX18xX3xXbxX1xX26xX27xX3xXafxX42xX18xX1xX3xXa2xX1d2xX18xX82xX3xX81xX1xX1cxXdxX3xX78xX81xX79xX321xX1f2xX3xX2xX131xX7fxX43cxX7fxX86xX34dxX2xX190xX3xX72xX79xX204xX1f2xX3xX2xX131xX7fxX31xX7fxX86xX34dxX2xX190xX7dxX3xX1d0xX1xX1d2xX18xX82xX3xXbxX1x147a1xX3xX1xX16bxXbxX3xX39xXecxXdxX3xXexXdxX314xX46xX3xX4xX1xX46xX26xX18xX3xX4xX1d2xX18xX82xX3xXafxXe8xX3xX42xXbxX3xX75xX14xX18xX82xX19cxX3xX13xX5e7xX18xX82xX3xX39xXecxXdxX3xX39xXdxX195xX4xX3xX29xX2axX3xXbxX1xX2exXexX3xXafx13478xX18xX82xX3xX1xX2dbxX18xX1xX3xXexX1xX552xX4xX3xXbxX1xX2exXexX3xXexXdxX4fxX18xX89xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX49xX1e5xX3xX47xX314xX46xX3xX4xX201xX46xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX75xXb5xX18xX82xX3xX18xX82xX6xX47xX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX39xXdxX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX89xX3xXexX1xX42xX1bxX3xX82xe252xX3xX4xX42xX4xX3xX18xXa3xXdxX3xX75xX46xX18xX82xX3xX45xX46xX146xX18xX82xX3xX4xX42xX1bxX3xX7xX6xXdxX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX18xX1xX89xX3xX4xX146xXdxX3xX4xX1xXe3xX18xX1xX3xXexX126xX314xX18xX3xXbxX1xX16axX34xX18xX82xX3xXexXdxX195xX18xX3xXexX1xX1d2xX18xX82xX3xXexXdxX18xX3xX49xX2exXdxX3xX4xX1xX1d7xX18xX82xX3xX39xX4fxX3xX4xX42xX4xX3xX18xXa3xXdxX3xX75xX46xX18xX82xX3xX45xX46xX146xX18xX82xX3xX4xX42xX1bxX3xX7xX6xXdxX89xX3xXafxX46xXa3xX4xX3xXexX1xX6xX47xX3xX49xX17dxXdxX3xX27xX14xX4xX3xX49xXe3xX4xX1xX3xX7xX2axX3xX75xX14xX18xX82xX3xX39xX1cxX3xXexXdxX314xX46xX3xX1x13428xX47xX3xX7xX146xX18xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX1d0xX1xX1d2xX18xX82xX3xXafxX146xX1bxX3xX49xX146xX27xX3xX6xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX19cxX3xX239xX199xX18xX82xX3xXexX1xX235xXdxX89xX3xX4xX14xX4xX3xX1xX16axXecxX18xX82xX3xX75x1193cxX18xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX34xX3xX7xX37xX3xXexX46xX3c6xX18xX3xXexX1xX72exX3xXexX1xX10xX1bxX3xX4xX42xX4xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX18xX1xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX46xX25fxXexX3xX39xX4fxX3xXafxX146xX1bxX3xX49xX146xX27xX3xX6xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX19cxX19cxX19cxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX1bxX75xX47xXaxX12xX72xXdxX195xX18xX3xX18xX6xX47xX89xX3xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xXbxX1xXe8xXdxX3xX1xX16bxXbxX3xX39xXecxXdxX3xX4xX42xX4xX3xX49xX34xX18xX3xX39xX4axX3xX4xX1xX552xX4xX3xX18xX1e8xX18xX82xX3xX39xX1cxX3xX4xX42xX4xX3xX49xX4axX6xX3xXbxX1xX16axX34xX18xX82xX3xX49xX6xX18xX82xX3xXexXdxXa8xXbxX3xXexX14xX4xX3xXexX1e8xX18xX82xX3xX4xX16axX235xX18xX82xX3xX4xX1d2xX18xX82xX3xXexX42xX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX126xX6xX89xX3xX1d0xXdxX416xX27xX3xXexX126xX6xX277xX3xXexX126xX16axX235xX18xX82xX3xX1xX16bxXbxX3xXbxX1xX42xXexX3xX1xXdxX195xX18xX3xX39xXdxX3xXbxX1xX2exX27xX3xX7xe1d6xX3xX29xX2axX3xX5xX1edxX3xX18xX82xX1xXdxX314xX27xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX49xX1d7xX18xX82xX3xX45xX46xX47xX3xX49xX4axX18xX1xX3xX4xX72exX6xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX5xX46xX25fxXexX3xX39xX1cxX3xX4xX1d2xX18xX82xX3xXafxXe8xX3xX4xX1d2xX18xX82xX3xX1d0xX1xX6xXdxX3xXexX126xX314xX18xX3xXbxX1xX16axX34xX18xX82xX3xXexXdxX195xX18xX3xXexX1xX1d2xX18xX82xX3xXexXdxX18xX3xX49xX2exXdxX3xX4xX1xX1d7xX18xX82xX3xX49xX416xX3xX18xX82xX16axX235xXdxX3xX75xX3c6xX18xX3xXafxXdxXa8xXexX89xX3xX5xX21xX6xX3xX4xX1x142b6xX18xX3xX7xX146xX18xX3xXbxX1xX26xX27xX3xXexX1xX21xX4xX3xXbxX1xX26xX27xX3xX6xX18xX3xXexX1bxX1cxX18xX19cxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX1bxX75xX47xXaxX12xX72xX482x13c05x13163xX3xX330xXa5xX0xX63xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!

“Mồ côi, tội lắm ai ơi”!
2023-06-03 06:00:00

QTO - Mẹ vừa mất được 49 ngày thì bố của các em cũng lìa xa cõi đời vì căn bệnh ung thư. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Võ Hồ Hà Vy (sinh năm...

Ngừa ngộ độc thực phẩm bằng quế

Ngừa ngộ độc thực phẩm bằng quế
2014-08-03 10:07:27

(TN) - Quế là một tác nhân kháng khuẩn hữu hiệu và có thể giúp ngừa ngộ độc thực phẩm. Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Washington State (Mỹ), dầu quế có thể hoạt động hiệu...

Cải thiện nang tóc qua ăn uống

Cải thiện nang tóc qua ăn uống
2014-08-03 10:07:15

(TN) - Sở hữu mái tóc dày, đẹp sẽ không quá khó nếu bạn chịu khó bổ sung các thực phẩm bảo vệ nang tóc vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

“Dự án treo” trong khi dân thiếu đất sản xuất

“Dự án treo” trong khi dân thiếu đất sản xuất
2014-08-03 10:07:00

(NDĐT) - Việc thu hút đầu tư các dự án công nghiệp, dịch vụ du lịch một cách ồ ạt trong những năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đem đến những hệ lụy cho chính quyền và...

Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng tăng cao

Điểm chuẩn ĐH Tôn Đức Thắng tăng cao
2014-08-02 05:44:36

(SGGP) – Ngày 1-8, Trường ĐH Tôn Đức Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến năm 2014 các ngành của trường. Nhìn chung, điểm chuẩn năm 2014 tăng mạnh so với điểm chuẩn năm 2013.

Trao đổi học giả Fulbright Mỹ - ASEAN năm 2015

Trao đổi học giả Fulbright Mỹ - ASEAN năm 2015
2014-08-02 05:43:21

(TNO) - Theo thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vào ngày 1.8, chương trình học bổng Trao đổi học giả Fulbright Mỹ - ASEAN đã bắt đầu nhận hồ sơ cho năm học 2015.

Hải Phòng sắp đưa tiếng Nhật vào trường học

Hải Phòng sắp đưa tiếng Nhật vào trường học
2014-08-02 05:39:18

(TNO) - Sở GD-ĐT Hải Phòng đang xây dựng đề án dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ thứ 2 tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, giáo viên tiếng Nhật sẽ có chế độ đãi ngộ riêng, học sinh...

Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết do virus Ebola

Cảnh báo nguy cơ sốt xuất huyết do virus Ebola
2014-08-02 05:39:00

(SGGPO) -Ngày 1-8, trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) do virus Ebola gây ra đang hoành hành tại một số quốc gia vùng Tây phi làm hàng ngàn người mắc và tử vong, Cục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết