Cập nhật:  GMT+7
425ex72a9xaffex65a6x6d1cx86b1x97d7x6484x651bxX7x6c83x6003x63a1x92dfxa1c4xa03fxX5xab0axXax9b5dx9693x50b1xX3x6c72x89fbxbbd1xX3x92b5xX1x992dxX4xX3xXbxX1xd9cexX4xX3xXex8a8dxX18xX1xX3xXexd7dcxca8exX18x4a69xX3xXexX1xXdxb5acx60f0xX3x9130xX1cxX4xX3xd2c4xXdxX18xX0x473cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx885cxX10xX6xc432xXaxX12x8e00xXcxa0f9xd6d4x4c24xX3x7b43xX3xaf7fxX6xX33xX3xX18xX1xXdx99b6xX33xX3xXexX1xdd15xX18xX2dxX3xXexX1xXdxX32xX33xX3xX1xX21xXexX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX1axX1xXdxX32xX18xX3xX1axX1x582fxX18xX2dxX3x58a5xXexX3xX4xX66xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xb191xX25xX18xX1xX3xXbxX1xX17xXdxX3xX39xX32xXbxX3xX1xc6c7xX18xX2dxX3xXex9122xX3xd023xX58x866fxX3xX2dxXdx75d7xX3xX7xX66xX18xX2dxX3xX93x43c3xX3xX93xd7b2x4bb2xX4xX3xXexXdx72fbxb92cxX3xX4xX1xca2dxX18xX2dxX3xX4fx843axX4xX1xX3xX35xX21xX3xX93xc9d9xX18xX2dxX3xX5xXcaxX4xX1xcc71xX3xX4xX1xXdxX61xX33xX3x95f6x92f7xX2x561fxXdaxX3xdaffxX1xa3c8xX3xX4xX21xX4xX3xXexX2axXbax47dcxX18xX2dxX3xX13xX21xX4xX3x604fxX33xX17xX18xX3xX5xd599xX3xa26cxXbaxXbbxX4xX3x79afxb436xX3x53c5x93adxX18xX3xX108xX84xX18xX2dxX3xX93x66e7xX3xX4xXeaxX3xXexX1xX84xX18xX2dxX3xXexXdxX18xX3xXexcf64xXdxX3xX4xX66xX4xX3xX4xX14xX3x449dxX33xX6xX18xX3xX16xX66xc85bxX3xX4xX1xX88xX3xX35xX61xX3xX35x8fbexX18xX3xX93xX61xX3xX4xX33xX18xX2dxX3x6017xX18xX2dxX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX4fxXcaxX4xX1xX3xX35xX21xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce10xX136xX4fxa50exXaxX12x63a3xX18xX2dxX3xX108xX84xX18xX2dxX3xX4xX1xX136xX3xX16xXdxX32xXexXdaxX3xX1xXdxa504xX18xX3xX18xX6xX171xXdaxX3xX16xXc0xX18xX3xX4xX2bxX18xX1xX3xX35xXdxX189xX4xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xXfbxX33xXdxX18xX35xX6xX39xX10xXc1xX3xX52xXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX56xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX13xX1xX88xX18xX1xX3xXbxX1xXc5xX3xX4xX1xX136xX3xXbxX1x6ecexXbxX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX21xX4xX3xXexX2axXdxXb7xX18xX3xX1axX1xX6xXdxX3xXexXdxXc0xXc1xX3xXc1xXdx6821xX18xX3xXbxX1xX88xX3xXexX2axXc0xX18xX3xXexX136xXa2xX18xX3xX12fxX33x7541xX4xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX13xX1xXbaxX14xX18xX2dxX3xXexX2axX25xX18xX1xX3xXcxXdxXc0xXc1xX3xX4xX1xXc5xX18xX2dxX3x45e6xXf3xX3xX2ax55d7xX18xX2dxX3xXfbxX33xX203xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX5xX33xX84xX18xX3xX5xX33xX84xX18xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX93xX66xXbxX3xX14bxX18xX2dxX3xX93xa088xX171xX3xX93xXc5xX3xXexX1xX25xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3x8f32xXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2x4339xX3xX52xXe8xX10xX18xXexX6xX39xXdxXc1xX56xX3xX35xXa2xX3xX25fxXe2xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX52xa65dxX18xd0f9xX6xX18xX2axXdxX39xX3xX4cxX10xX39xX6xX56xX3xX7x76cbxX3xX4fxX21xX18xX2dxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xXexXdxXc0xXc1xX3xX4xX1xXc5xX18xX2dxX3xX4fxXcaxX4xX1xX3xX35xX21xX3xX93xX115xX3xX5xXdxXc0xX18xX3xXexX21xX4xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX18xX1x7d52xXbxX3xX1axX1xa7dbxX33xX3xX35xX61xX3xX10bxXdxX189xXexX3xX54xX6xXc1xX3xX35xXa2xX3xXbxX1x915axX18xX3xXbxX1xX203xXdxX3xX4xX1xX136xX3xX4xX66xX4xX3xX93xX14xX18xX3xX35xXcaxX3xXexXdxXc0xXc1xX3xX4xX1xXc5xX18xX2dxX3xX4xXeaxX3xX4fx5634xX3xXexX2ax4ad2xX3xXexX2axXc0xX18xX3xX4xX17xX3xX18xXbaxX125xX4xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX136xX4fxX171xXaxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX7xXexX171xX5xX10xX9xXaxXc1xX6xX2axX2dxXdxX18xcd6ax474bxXbxX39xX3xX6xX33xXexX136xXaxX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxXc1xX2dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xabe7xXdxX4fxXexX1xX9xXaxXa9xXabxXe5xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxaaf1xX345xXabxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX344xX3dxX3dxX16xX6xX136xX12fxX33xX6xX18xX2dxXexX2axXdxXe3xX35xX18xX3dxXbxX136xX2axXexX6xX5xX7xX3dxXe5xX3dxXcxX2axX33xX136xX18xX2dxX12fxX33xX6xX18xX2dxX1xXdxX10xXbxX3dxX18xX136xXdxX4fxX33xX18xX2dxXe3x942bxXbxX2dxXaxX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX4fxX12xX10bxX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX35xXa2xX3xX25fxXe2xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xXaxX3xX93xX115xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX4xX33xX18xX2dxX3xX14bxX18xX2dxX3xXexX2axXf3xX3xX5xX2bxXdxX3xX58xX3xb1f7xX18xX1xX344xX3xX54xX2dxacd4xX4xX3xXcxX1xX1cxX18xX2dxX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX2axX12xX0xX3dxXexX6xX16xX5xX10xX12xX13xX21xX3xXexX1xXb7xXdaxX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX93xX115xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX18xX1xX2c9xXbxX3xX1axX1xX2cexX33xX3xX35xX61xX3x868fxXe5xXe3xX377xX345xXe5xX3xX5xXdxX61xX33x87eexX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXe2xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX5xXa2xX3xX345xXe5xXabxXe3xXa9xX377xXe5xX3xX5xXdxX61xX33xXe3xX3xX13xX66xX4xX3xX5xX84xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xXexX2axXc0xX18xX3xX93xX61xX33xX3xX93xX115xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX10bxXdxX189xX18xX3x8bf0xXdxXb7xXc1xX3xX93xXcaxX18xX1xX3xX12fxX33xX203xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xX10bxX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX35xXa2xX3xX5axXdxX18xX1xX3xXbxX1xX2cexXc1xX3xX171xX3xXexX32xX3xX39xX66xX4xX3xX18xX1xX2c9xX18xX3xX93xX2bxXexX3xXexXdxXc0xX33xX3xX4xX1xX33xX2cexX18xX3xX4xX1xX140xXexX3xX5xXbaxXbbxX18xX2dxX3xX35xXa2xX3xX6xX18xX3xXexX136xXa2xX18xX3xXexX2axXc0xX18xX3xX93xX228xX18xX2dxX3xX35xX2c9xXexX3xXexX1xX88xX3xX18xX2dxX1xXdxX189xXc1xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX136xX4fxX171xXaxX12xX25fxXcxX25xX18xX1xX3xXexX2axX2bxX18xX2dxX3xX1axX1xX6xX18xX3xX1xXdxX32xXc1xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX4fxXcaxX4xX1xX3xX35xX21xX3xX1x8032xXdxX3xX93xX24dxX33xX3xX18xX10cxXc1xX3xX345xXe5xX2xXa9xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX93xX115xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX2dxXdxX17xXdxX3xX12fxX33xX171xX32xXexXe3xX3xXcxX1xX2c9xXc1xX3xX4xX1xX88xX3xXexX2bxXdxX3xX1axX1xX136xX3xX4xXc5xX6xX3xX4xX84xX18xX2dxX3xXexX171xX3xX18xX1xX2c9xXbxX3xX1axX1xX2cexX33xX3xX1xXdxX189xX18xX3xX93xX6xX18xX2dxX3xX4xb7a7xX18xX3xXexX568xX18xX3xXexX2axXc0xX18xX3xX2xXa9xXe5xXe3xXe5xXe5xXe5xX3xX5xXdxX61xX33xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX35xXa2xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXe2xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xXdaxX3xX84xX18xX2dxX3xX108xX84xX18xX2dxX3xXexX1xX84xX18xX2dxX3xX16xX66xX136xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX136xX4fxX171xXaxX12xXcxX1xX10xX136xX3xX84xX18xX2dxX3xX108xX84xX18xX2dxXdaxX3xX4fxX136xX3xX93xb5e5xX4xX3xXexX1xX30cxX3xX4xXc5xX6xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX5xXa2xX3xXexX1xXafxXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX7xX17xX18xX3xX39xX33xX140xXexX3xX4fxXa2xXdxX3xX52xX1axX1xX136xX17xX18xX2dxX3xXe2xX3xXexX1xX66xX18xX2dxX56xXdaxX3xX1xX2bxX18xX3xX7xX296xX3xX4fxX21xX18xX2dxX3xX18xX2dxX1cxX18xXdaxX3xX93xXdxX61xX33xX3xX1axXdxX189xX18xX3xX16xX17xX136xX3xX12fxX33xX17xX18xX3xX18xX2dxX1xXdxXc0xXc1xX3xX18xX2dxX645xXexXdaxX3xX7xX203xX3xX5xXbaxXbbxX18xX2dxX3xX18xX1xXa2xX3xX7xX17xX18xX3xX39xX33xX140xXexX3xXexX2axXc0xX18xX3xXexX136xXa2xX18xX3xX4xX24dxX33xX3xX88xXexX3xX18xXc0xX18xX3xX18xX1xXa2xX3xX7xX17xX18xX3xX39xX33xX140xXexX3xX4xX24dxX18xX3xXexX1xXafxXdxX3xX2dxXdxX6xX18xX3xX93xXb7xX3xXex9dc2xX18xX2dxX3xX1xXbbxXbxX3xX4xX66xX4xX3xX93xX14xX18xX3xX93xX645xXexX3xX1xXa2xX18xX2dxX3xX18xX1xX2c9xX18xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX35xXa2xX3xX5xX2c9xXbxX3xX1axX32xX3xX1xX136xX2bxX4xX1xX3xX7xX17xX18xX3xX39xX33xX140xXexXe3xX3xX10bxX25xX3xX35xX2c9xX171xXdaxX3xX4xX84xX18xX2dxX3xXexX66xX4xX3xX5xX2c9xXbxX3xX4fxX308xX3xXexX2axX30cxX3xX35xXa2xX3xX93xX645xXexX3xX1xXa2xX18xX2dxX3xX4xXc5xX6xX3xX4xX66xX4xX3xX93xX14xX18xX3xX35xXcaxX3xXexXdxXc0xXc1xX3xX4xX1xXc5xX18xX2dxX3xX4fxXcaxX4xX1xX3xX35xX21xX3xX93xX203xXdxX3xX35xX125xXdxX3xX18xX1xXa2xX3xX18xX1xX2c9xXbxX3xX1axX1xX2cexX33xXdaxX3xX18xX1xXa2xX3xXbxX1xX2e2xX18xX3xXbxX1xX203xXdxX3xX93xXeaxX18xX2dxX3xX35xX6xXdxX3xXexX2axX5c5xX3xX12fxX33xX6xX18xX3xXexX2axX416xX18xX2dxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX35xXdxX189xX4xX3xX93xX17xXc1xX3xX16xX17xX136xX3xX4xX33xX18xX2dxX3xX14bxX18xX2dxX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX136xX4fxX171xXaxX12xX174xX18xX2dxX3xX108xX84xX18xX2dxX3xX4xX1xX136xX3xX2axaaaexX18xX2dxXdaxX3xX18xX2dxX33xX568xX18xX3xX4xX33xX18xX2dxX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xX25fxXabxX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX35xXa2xX3xX25fxXe2xX3xXexX2axX136xX18xX2dxX3xX2xX269xX3xX1xXdxX189xX18xX3xX18xX6xX171xX3xX5xXa2xX3xX1axX1xX84xX18xX2dxX3xXexX1xXdxX32xX33xXe3xX3xX13xX66xX4xX3xX93xX14xX18xX3xX35xXcaxX3xX4xXeaxX3xX4fxX308xX3xXexX2axX30cxX3xX93xX61xX33xX3xX93xX115xX3xX18xX1xX2c9xX18xX3xX93xXbaxXbbxX4xX3xX35xX1cxX4xX3xX39xXdxX18xX3xXexX1xX10xX136xX3xX93xXd2xX18xX2dxX3xX18xX1xX33xX3xX4xX24dxX33xXdaxX3xX18xX32xX33xX3xX4xXeaxX3xX93xXdxXb7xXc1xX3xXexXdxXc0xXc1xX3xX18xXa2xX136xX3xXexX1xXdxX32xX33xX3xX4xX21xX4xX3xX16xX228xX3xX5xXa2xX3xX4fxX136xX3xX5xX2c9xXbxX3xX4fxX308xX3xXexX2axX30cxX3xX4xX1xXbaxX6xX3xX7xX66xXexX3xX35xX125xXdxX3xX18xX1xX33xX3xX4xX24dxX33xX3xXexX1xX308xX4xX3xXexX32xXe3xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16exX136xX4fxX171xXaxX12x537fxXdxXc0xX18xX3xX13xX1xX2e2xX33xX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những giáo viên đặc biệt

Những giáo viên đặc biệt
2023-12-04 14:29:00

QTO - Không bảng đen, phấn trắng, không bài học văn hóa đầy ắp kiến thức cuộc sống, lớp học của những giáo viên này rất khác biệt bởi học trò của họ là trẻ...

Bờ sông Sê Pôn sạt lở nặng

Bờ sông Sê Pôn sạt lở nặng
2023-12-04 09:52:00

QTO - Sông Sê Pôn đi qua 7 xã, thị trấn thuộc huyện Hướng Hóa hiện có nhiều đoạn bị sạt lở nặng gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như...

Tuyển bằng học bạ cũng không đủ thí sinh

Tuyển bằng học bạ cũng không đủ thí sinh
2014-10-07 06:18:38

(TN) - Năm 2014, nhiều trường ĐH, CĐ thí điểm phương án tuyển sinh riêng bằng hình thức xét tuyển từ học bạ với hy vọng có thêm nguồn tuyển. Tuy nhiên thực tế lại không như mong muốn.

Hãy chung sống với người bệnh tâm thần phân liệt

Hãy chung sống với người bệnh tâm thần phân liệt
2014-10-07 06:18:23

(SGGP) - Đây là chủ đề được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhân Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới năm 2014 (ngày 10-10) nhằm kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của cộng đồng đối với...

Giảm cân thế nào để… sống khỏe?

Giảm cân thế nào để… sống khỏe?
2014-10-07 06:18:12

(SGGP) - Rối loạn tiêu hóa, mất nước, hạ huyết áp, suy kiệt… là những hậu quả nặng nề mà nhiều người gặp phải khi giảm cân phản khoa học. Tuy nhiên hiện nay, rất nhiều chị em...

Bảo vệ trí nhớ đang trên đà tụt dốc

Bảo vệ trí nhớ đang trên đà tụt dốc
2014-10-07 06:17:56

(TNO) - Nghiên cứu cho thấy mất trí nhớ có thể bắt đầu sớm nhất vào độ tuổi 20, và sau đó kéo dài trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, thực hiện một vài bước đơn giản sau có...

Mưu sinh trên sông Đakrông

Mưu sinh trên sông Đakrông
2014-10-07 06:13:51

(QT) - 15 năm qua, tại một bến đò ngang ở quãng sông Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị) thuộc thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, hình ảnh một người đàn ông tàn tật và một người phụ nữ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết