Cập nhật:  GMT+7
3ea0x7310x642dx7507xa425x5d21xbb88xac6ex5b2fxX7x8826x54d8x8253x893ex5620xb78cxX5x874dxXax6f0ex7004xX3x6938xa971x5666x6181xXdxX3xX15xX16x5127x936dxX3xc18dx6472xX4xX1xX3xXex76c4xX15xX1xX3xb482xa084xX15xX16xX3x7a51x56a3xX3x5427xX17x96bcxX1dxX0x7808xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4cf6xX10xX6xb075xXaxX12xXcxXcx9747xX3x800exX3xXcxX32xX1dxX15xX16xX3xXex83c6xX2axX3xX4xX1x475bxX15xX16xX3xa819x6a86xX4x52e0xX3x5afex9da7xX15xX1xX3xX2fxXdxX68xX15xX3xX67xX2bxX4xX1xX3xbd6bxX6xXdxX3xX62xX6xX15xX16xX3xX4x523axXbxX3xX4xaad6xX1dxX3xX1xX6xXdxX3x9c5fxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3x6a8cxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX46x82d6xX6xX3xX2fx8acbxX3xX46x7258xXdxX3x8a2fxX17x4142xX15xX16xX3xX8bxX21xX3xX1xb509xX15xX3xX2axa9f4xX3xX2fxXa2xX3xXex839bxX15xX3xXexX1xX17xXaaxX15xX16xX3xX15xa8ecx4818xX3xX49xXc8xX3xX15xX16xX63xX3xX62xX63xX4xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xXexX32x9385xX15xX16xX3xX4xX9exX3xX4xX1xX84xX6xX3xX4x6f85xX15xX3xX4xXb2xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX68xXbxX3xa52exX2axX10xXexX1xX6xX15xXc8xX5x42cdx4adaxX0xXexX6xX8bxX5xX10xX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxX2axX6xX32xX16xXdxX15x3fdbx8619xXbx5a33xX3xX6xX1dxXexXc8xXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX12xX0xXdxX2axX16xX3xX6xX5xXexX9xXax9ae7xX13xX3xX15xX16xX17xX18xXdxX3xX15xX16xX1dxX1exX3xX20xX21xX4xX1xX3xXexX26xX15xX1xX3xX2axX2bxX15xX16xX3xX2fxX30xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xXaxX3xX7xX32xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX117xX37xX37xX7xXexX6xXexXdxX4xX102xX15xX10x7850xX102xXexX1dxXc8xXdxXexX32xX10xX102xX2fxX15xX37xXexXexXc8xX37xXdxX37xX7x43dbxX118xX187xX37xX118x59ebxX2xX187xX37xX18cx4ae4xX37xX18cx8c22xX37xXexX6xXdxX50xX15xX6xX15xX50xX1dxXc8xX15xX16xX50xX32xX1dxXc8xX1dxX50xX2x69ffxa63exX18cxX13xX187xX1a9x811bxX18cxX13xX102x7641xXbxX16xXaxX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xXc8xX49xX1exXaxX12xX67xb5f7xX4xX3xX7x59e3xX3x7524xX16xX1dxX1ex4850xX15xX3xXcxX32xX1dxX15xX16xX3xX1e7xX16xX1dxX1exXb6xX15xX3xXf8xXcxX32xX1dxX15xX16xX3xXexX59xX2axX3xX4xX1xX5exX15xX16xX3xX62xX63xX4xX65xX3xX67x8138xX3xX67xX2bxX4xX1xX3xX76xX6xXdxX101xX3xX20xX1xX1e1xX2axX3xX4xX1xXc8xX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX15xX16xX63xX3xX62xX63xX4xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xX49xXc8xX3xX2axX10xXexX1xX6xX15xXc8xX5xX3xX50xX3x4f34xX15xX1xX117xX3xXcxX46xaee9xae68xX3xa648xX1e7xX46xX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX32xX12xX0xX37xXexX6xX8bxX5xX10xX12xX0xX37xXbxX12xXcxX32xX17x7391xX4xX3xX62xX9exX3xX1xXb2xX2axX3xX2xX50xX191xX65xX3xX2axX63xXexX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX194xX187xX3xXexX1dxXbcxXdxX3xX95xX3xa75bxXaaxX15xX3x5b08xX6xX3xX4x5e27xX15xX16xX3xX8bxX21xX3xX15xX16xX63xX3xX62xX63xX4xX3xX15x423cxX15xX16xX65xX3xX20xX1xXb2xX15xX16xX3xXexX1x686exX3xX4xX84xX1dxX3xX4xX1x4f81xX6xX3xX2fxXa2xX3xX16xXdxX6xX3xX62xX30xX15xX1xX3xX62xXc7xX3xX11axXdxX15xX3xX4xX1xXc8xX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX2fxa5a9xX102xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xXc8xX49xX1exXaxX12xXcxX1xX10xXc8xX3xX8bxX1e1xX4xX3xX7xX1e5xX3xX1e7xX16xX1dxX1exX1ebxX15xX3xXcxX32xX1dxX15xX16xX3xX1e7xX16xX1dxX1exXb6xX15xX65xX3xXbxX1x93bbxX3xXexX32xX1e1xX4xX1xX3xXcxX32xX1dxX15xX16xX3xXexX59xX2axX3xX4xX1xX5exX15xX16xX3xX62xX63xX4xX65xX3xX4xXa5xX3xX13xX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX15xXa2xX1exX3xX62xX2efxX1dxX3xX4xX9exX3xXexXdxX2efxX15xX3xX7x9fcfxX3xX15xX16xX1xXdxX68xX15xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xX15xX2b5xX15xX16xX102xX3xXcxX32xXc8xX15xX16xX3xX4xX1e1xX4xX3xX15xX16xXa2xX1exX3xX118xX191xX50xX1aaxX65xX3xX13xX2xX50xX1aaxX3xX2fxXa2xX3xX2xX50xX191xX65xX3xX4xX1e1xX4xX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX62xX2efxX1dxX3xX1dxX5exX15xX16xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xX2fxXa2xX3xX16xX2b5xXbxX3xX4xX1e1xX4xX3xX8bxXdxX2c2xX1dxX3xX1xXdxX68xX15xX3xX62xX6xX1dxX3xX62x9882xX1dxX65xX3xX15xX1xX30xX15xX3xX2axX18xX65xX3xX5xXaaxX3xX2axXaaxX65xX3xX16xa9b9xXdxX3xX1xbbcdxXdxX3xX20xX1xXb2xX15xX16xX3xX8bxXdx4244xXexX3xX2fxXa2xX3xX7xX6xX1dxX3xX62xX9exX3xX32xXaaxXdxX3xX2fxXa2xXc8xX3xX1xXb2xX15xX3xX2axXb6xX102xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xXc8xX49xX1exXaxX12xb662xXdxX2c2xX2axX3xXexX32xX6xX3xX1xXa2xX2axX3xX5xX17xX34xX15xX16xX3xX2axX10xXexX1xX6xX15xXc8xX5xX65xX3xX4xX1e1xX4xX3xX8bxX1e1xX4xX3xX7xX1e5xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1x4838xX15xX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX95xX3xX46xXa5xXdxX3xXa8xX17xXaaxX15xX16xX3xX4xX9exX3xX1xXa2xX2axX3xX5xX17xX34xX15xX16xX3xX2axX10xXexX1xX6xX15xXc8xX5xX3xXexX32xXc8xX15xX16xX3xX2axX1e1xX1dxX3xX5xXb6xX15xX3xX62xX3f2xX15xX3xX2xX187xX13xX3xX2axX16xX37xX49xX5xX65xX3xXexX32xXc8xX15xX16xX3xX20xX1xXdxX3xX1xXa2xX2axX3xX5xX17xX34xX15xX16xX3xX118xX18cxX3xX2axX16xX37xX49xX5xX3xX62xXc7xX3xX5xXa2xX3xX2axX84xX4xX3xX32xX80xXexX3xX4xX6xXc8xX3xX2fxXa2xX3xX16xX59xX1exX3xX15xX16xX63xX3xX62xX63xX4xX102xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xXc8xX49xX1exXaxX12xX67xX1e1xX4xX3xX7xX1e5xX3xX1e7xX16xX1dxX1exXb6xX15xX3xX4xX1xXc8xX3xX8bxXdxX3f2xXexX3xX4xXa5xX3xX1xX6xXdxX3xX8bxX68xX15xX1xX3xX15xX1xX59xX15xX3xX62xX6xX15xX16xX3xX4x489bxX15xX3xX62xXdxX2efxX1dxX3xXexX32xX21xX3xXexX2bxXdxX3xXexX32xX1dxX15xX16xX3xXexX59xX2axX3xX62xX2efxX1dxX3xX32xX80xXexX3xX15xX2b5xX15xX16xX65xX3xX20xX1xX9exX3xX11axX1e1xX4xX3xX62xX21xX15xX1xX3xX2axX84xX4xX3xX62xX63xX3xXbxX1xX325xX4xX3xX1xXe9xXdxX3xX7xX6xX1dxX3xXexXbcxX15xX3xXexX1xX17xXaaxX15xX16xX3xX15xXc7xXc8xX3xX15xX2b5xX15xX16xX102xX3xXcxX1xXb2xX15xX16xX3xXexX1xX17xX18xX15xX16xX3xX15xX16xX63xX3xX62xX63xX4xX3xX32xX17xX34xX1dxX3xXexX1xX17xX18xX15xX16xX3xX11axXa5xX1exX3xX32xX6xX3xX2fxXa2xXc8xX3xX49xX21xXbxX3xXexX32xX17xX276xX4xX3xX2fxXa2xX3xX7xX6xX1dxX3xXexX3f2xXexX65xX3xX15xX1xX17xX15xX16xX3xX15x5abexX2axX3xX15xX6xX1exX3xX15xX16xX6xX1exX3xXexX1xX18xXdxX3xX62xXdxX2c2xX2axX3xX15xXa2xX1exX3xX62xXc7xX3xX4xX9exX3xX20xX1xX1e1xX3xX62xXb2xX15xX16xX3xX15xX16xX17xX18xXdxX3xX15xX1xX451xXbxX3xX2fxXdxX68xX15xX3xX2fxX30xX3xX32xX17xX34xX1dxX102xX3xX2a1xX256xX1e7xX3xX256xX1e7xX46xX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cùng con trở lại nhịp học tập sau Tết

Cùng con trở lại nhịp học tập sau Tết
2024-02-20 05:45:00

QTO - Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 qua đi cũng là lúc những ngày nghỉ Tết vui vẻ, thoải mái bên gia đình, bạn bè của học sinh kết thúc. Sau khoảng thời...

“Vui” chưa lâu, đã khổ

“Vui” chưa lâu, đã khổ
2016-08-06 17:42:45

TTO - Đánh vào tâm lý của một số “đấng mày râu”, nhiều trang mạng rao bán gel với công dụng làm tăng kích thước “cậu nhỏ” lâu dài, cũng như thị trường sản...

Bác sĩ xin nghỉ do thu nhập tại bệnh viện thấp

Bác sĩ xin nghỉ do thu nhập tại bệnh viện thấp
2016-08-06 17:41:40

TTO - Nhiều bệnh viện công ở tỉnh Cà Mau và Cần Thơ hiện đang bị “chảy máu chất xám” do hàng loạt bác sĩ xin nghỉ việc để tìm đến bệnh viện tư. Vì sao có...

Cấm trong trường sao còn cho dạy thêm bên ngoài?

Cấm trong trường sao còn cho dạy thêm bên ngoài?
2016-08-06 17:24:21

TTO - Đó là thắc mắc của nhiều người trước thông tin TP.HCM ra quy định sẽ chấm dứt dạy thêm trong trường nhưng các giáo viên vẫn được phép dạy bên ngoài, ở các trung tâm do...

Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người

Nâng cao nhận thức về phòng, chống mua bán người
2016-08-05 11:00:43

(QT) - Mua bán người được xếp vào loại tội ác chống lại loài người, bởi nó vi phạm nghiêm trọng tới quyền con người, trong đó có các quyền cơ bản như: quyền tự do đi lại, quyền...

Hoa đu đủ đực, thức ăn nên thuốc

Hoa đu đủ đực, thức ăn nên thuốc
2016-08-05 07:48:03

TTO - Hoa đực của cây đu đủ có giá trị dinh dưỡng rất cao. Từ xa xưa, ông cha ta đã biết dùng nó để chữa bệnh. Vị của nó rất đắng nhưng vẫn có thể dùng nấu canh ăn hoặc làm rau...

Hỏi đáp về tác dụng của cây mật gấu

Hỏi đáp về tác dụng của cây mật gấu
2016-08-05 07:47:39

TTO - * Gần đây tôi thấy nhiều người xem cây mật gấu như loại thuốc trị bá bệnh, nên nhiều người trồng và dùng loại cây này hằng ngày. Sống khỏe có thể cho tôi biết chính xác...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết