Cập nhật:  GMT+7
ÉƯỄỆỚYĨ}}ẲỀ<ứỨ[YỞỀẸỹỨ{"[ỆZỨXĨỆỚỶỆYỨSỲỆ>]ĨỲỆ[?ỲỆ[Ư3;ỲŨỆỲNỴỆ[ƯĨỨỆỲƯỨÉ/ƯỄẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ]ĨỲỆƯÚỆ}ỨỲƯỆƯ@ỚỆŨỨ8ĨỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆ9KỆỚƯ4ỲŨỆỢỒ]ỆỲƯ#BỆÝ&[ỆỜỬỆ[Ộ[ỆỲNỴỆỲŨƯỨSÝỆ[{@ỲŨỆ(Ệ[{QỆ};Ệ}ỨỲƯCÉ/<ẸÉ[ĨƠYỞỆ}[àYỞẲỀÝĨ{ŨỨỲẨF<áỆĨ][ỴỀẸÉ[{ẸÉ[ỜẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸÉỨÝŨỆĨY[ẲỀ​ỹỨ{"[ỆZỨXĨỆỚỶỆYỨSỲỆ>]ĨỲỆ[?ỲỆ[Ư3;ỲŨỆỲNỴỆ[ƯĨỨỆỲƯỨỆỀỆ}{ỚẲỀƯ[[<Ẩ//}[Ĩ[ỨỚCỲỞaC[]ỴỨ[{ỞC9Ỳ/[[Ỵ/Ứ/}ÍFÍ/FỂỄÍ/ỂG/ỂI/zỨXĨ-ÝỴƠỨYỨzĨ[ỨỴỲ-{Ở}Ỵ]{ỚỞ}-ỞỲ-ỄHIÌỄGIỂIICW<ŨỀ/ẸÉ/<ẸÉ/[ỜẸÉ/[{ẸÉ[{ẸÉ[ỜẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸỹỨ{"[ỆZỨXĨỆỚỶỆYỨSỲỆ>]ĨỲỆ[?ỲỆ[Ư3;ỲŨỆỲNỴỆ[ƯĨỨỆỲƯỨỆ-ỆâỲƯẨỆụĨƯỴÉ/<ẸÉ/[ỜẸÉ/[{ẸÉ/[ĨƠYỞẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸứƯỞỴỆằĩụBỆỚJỚỆỲŨƯỨSỲỆỚ4]Ệ[{ỴỲŨỆ<ƯỸỲŨỆ[ƯỪỆỲŨƯỨÚÝỆỲƯỘỲỆ[ƯỐàỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆỢNỆ[ỐỲỆỚ$ỲŨỆỚJỚỆ[TỆƠKỴỆỚƯ1ỆỚƯ%[ỆỚỶỆYỨSỲỆ>]ĨỲỆ[,ỨỆ9ỨÚỚỆ<ƯJ[Ệ[{ỨÙỲỆỲNỴBỆ}Ĩ]ỆỢỶỆ<ƯJỆƯ1àỆƯỴỌỚỆ9$ỆƯỨÚ]ỆƯỶĨỆƯỴL[ỆỢ&ỲŨỆỚ1ĨỆỚƯ"ỲŨCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸứƯỞỴỆŨỨJỴỆ}3Ệ[ƯỒỲỆXỨỲƯỆƯ@ỚỆj]Ỵ-YỨỆôỨỲŨỆ[Ư]&ỚỆỹỨÚỲỆỚ$ỲŨỆỲŨƯÚỆ[TỆƠKỴỆọỴƯỲ}ỆkỴ]ĨỲỆ[{@ỲŨỆỢ%ỨỆ9,ỨỆ}6Ệ<ƯJ[Ệ[{ỨÙỲỆỚ1ĨỆ9#ỆỲNỴBỆY,<ỆƠSỲỆỲŨỴKỨỆ9KỆỲNỴỆƠKỴỆ[ƯĨỨCỆkĨỨỆYỴLỨỆXỨĨỆYKỆ[TỆƠKỴỆŨ%ỚỆ9KỆ[TỆƠKỴỆ[ƯỒỲỆXỨỲƯCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸề"ỲŨỆỲƯ3ỆỜ6ỆỢỴJỲBỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆỢNỆ[ỐỲỆỚ$ỲŨỆỚJỚỆ[TỆƠKỴỆ[ỨUỲỆ[%Ệ[ƯỒỲỆXỨỲƯCỆứ{ỴỲŨỆ9ỸỲŨỆƠĨỆỲŨKàỆ[ỨT<Ệá"ỚBỆỈỂÂỆ[TỆƠKỴỆỲKàỆƠỬỆỲƯỨỤÝỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆ9KỆỚƯT[ỆŨỒỲỆỄ/GỆ}%Ệ[TỆƠKỴỆỢỶCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸứ{ỴỲŨỆXƯỨỆỢỶỆỚJỚỆ[TỆƠKỴỆXƯJỚỆƠỬỆỲƯỨỤÝỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆXƯ$ỲŨỆỚƯT[ỆYLỨỆƠỬỆƠỨTỲỆ[ƯKỲƯỆỲƯ8ỲŨỆƠMỲỆ}ĨỴỆÝ,ỨỆỚ1ĨỆYỴLỨỆ9Ứ{"[ỆỲKàCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸỏƯ$ỲŨỆỲƯ8ỲŨỆ[ƯTBỆỚJỚỆŨỞỲỞỆỚỒỲỆỢÙỆỚƯỨTỲỆỢỐ]Ệ9,ỨỆ9Ứ{"[ỆYLỨỆXƯ$ỲŨỆ[ƯÙỆXỪỚƯỆƯỴL[BỆỢÔàỆYKỆÝ&[ỆXT[Ệ>]MỆƯT[Ệ}4ỚỆƠỐ[Ệ[Ư3.ỲŨCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸứ]àỆỲƯỨSỲỆƯĨỨỆYỴLỨỆ[ƯTỆƠKỴỆXỨĨỆŨỒỲỆỲƯ3ỆXƯ$ỲŨỆƠỬỆ[?ỲỆƯLỨCỆốŨƯỨSỲỆỚ4]ỆXT[ỆY]ỘỲỆ9Ứ{"[ỆZỨXĨỆỚỶỆ[ƯÙỆ[ỐỲỆỚ$ỲŨỆ[{6ỚỆ[ỨT<Ệ9KỆŨÔàỆƯỘ]Ệ>]MỆỲỌỲŨỆ9,ỨỆỚJỚỆ[TỆƠKỴỆ[ỨUỲỆ[%Ệ[ƯỒỲỆXỨỲƯCÉ/<ẸÉ<ỆỚYĨ}}ẲỀ<ẽỴỜàỀẸêJỚỆXT[Ệ>]MỆỲŨƯỨSỲỆỚ4]ỆỢ3!ỚỆỚ$ỲŨỆƠ%Ệ[{SỲỆ[L<ỆỚƯỪỆêỞYYỆư[ỞÝỆêỞYYCỆếCỆỏlôỆứkồằÉ/<Ẹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tết ấm áp với người lao động

Tết ấm áp với người lao động
2016-03-04 16:26:39

(QT) - Lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị, một chương trình tết sum vầy thật sự ấm áp đã được LĐLĐ tỉnh tổ chức dành cho công nhân, người lao động. Tại đây, 300 công nhân, người...

Góp phần giữ bình yên vùng biển

Góp phần giữ bình yên vùng biển
2016-03-03 08:41:06

(QT) - Những năm gần đây, phong trào “Tổ tự quản tàu thuyền bến bãi an toàn và giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm” được đông đảo người dân ở các xã vùng ven biển Triệu An, Triệu...

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ

Điểm sáng trong phong trào phụ nữ
2016-03-03 08:40:11

(QT) - Nằm trên Quốc lộ 1A, giáp với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị, trước đây thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang, Triệu Phong là một địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự,...

Người đảng viên cao tuổi thích làm thơ

Người đảng viên cao tuổi thích làm thơ
2016-03-03 08:32:32

(QT) - Mặc dù bận bịu với công việc gia đình lẫn công tác Hội Người cao tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Thiết (74 tuổi) ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) hàng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết