Cập nhật:  GMT+7
1b85x23f5x8a8bx5746xb8efx64bdx5187x8caex2d7axX7x6d85x3013x937cx8e49x2be8x50d8xX5x2034xXax8b97x7ca2x54aax9445xX1xX3x4951xXdxX15xX1x7e03xX3xXcx9e6exX15x835bxX3x7131xX23xX3x3584x4af6xX3x74f5xadd8x4160xX3x38b2xXdxX3xXex9aaexX15xX1xX3xX4xX1xcac3xX3xX4xX2axX4xX3xXex56d0x39fbx2723xX15xX21xX3xX1x53a3xX4x3b2cxX0xc61axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx80faxX10xX6x9b40xXaxX12xX58x4005xX29xX3xX15xX6xX2bxX3xX2x775cxX49x42d7xX49xc410x7efcxX6bxX2x3e1cxX3x7aeaxX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xXcx4cadxX58xX58xX3xac4bxXcxX13xX3xX18xa756xX29xX3xX15xX21xX1xXdx6399xXbxX3xbd97xc98fxX15xX3xX58x711exXdxX3xXbxX1x8d56xXdxX3xX1x6314xXbxX3xX4xafd1xX15xX21xX3xX71xX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xX71x1ecfxX3xXbxX1x325dxX15xX3xXcxX1xX5fxX15xX21xX3xa956x4f11xX92xX15xX21xX3x45acxX1x6412xX6fxX3xXbfxX1x9f7dxX15xX21xX3xad7dx20adxb88ex5e06xXcxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXacxX3xX4xX1x3725xX4xX3xXexX3exX6xX37xX3xXexX1fxX15xX21xX3xX23xX23xX3xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX2dxXdxX3xXexX31xX15xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX23xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX29xXb0xX29xX3xX15xX37xX15xX6fxX3xXbxX1xXacxX3xXexX1xX5fxX15xX21xX3xX5bxX83xX15xX3xXexX27xX4xX3xX26xX2axX15xX3xXexX3exXc1xX3xXexXdx83b3xXbaxX3xX1xX45xX4xX6fxX3xXcxX58xXccxXcxX58xX71xa11fxX3xXexX1xXbaxX27xX4xX3xc8f3x9fcexX6xX3xX26x860fxX15xX3xX67xX3xaa85xb639xX3xX13xX14xX15xX1xX3x390axX1xaa87xX6fxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX58xX14bxX6fxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xX37xX15xX21xX6fxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX71xX1xb5cfxXbxX3xX2dxX14bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX13ex9586xX15xX47xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX26xX5xX10xX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX29xX6xX3exX21xXdxX15xX1cxX6bxXbxX150xX3xX6xXbaxXexX37xXaxX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX29xX21xX3xX7xX3exX4xX9xXaxX49xX49xX4xX47xX26xX6xX37xc2c8xXbaxX6xX15xX21xXexX3exXdxX47xX2dxX15xX49xX5bxX10xX7x557cxXexX37xXbxX49xX15xX10x69c9xX7xX49xX6bxX2x4cdbxX23xX49x9237xa84cxX5bxX1dexX2xX2xX6bxX2xX6cxX67xXexX2x24ffxX6cxX23xX69xX67xX5xX2xX47x7d67xXbxX21xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3exX12xX0xXexX3exX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX37xX5bxX2bxXaxX12xXcdxa94dxXdxX3xX5bxXdxX8axX15xX3xX4xX2axX4xX3xX146xX184xX15xX3xX2dxX147xX3xXexX3exX6xX37xX3xX1xb5ebxX3xXexX3exX9bxX3xX4xX1xX37xX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX7exXb0xX29xX3xX15xX37xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX71xX1xX178xXbx1c7axX3xa663xX15xX1xX1cxX3xX7axXcxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX3exX12xX0xX49xXexX6xX26xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX37xX5bxX2bxXaxX12xX71xX2axX4xX3xX146xX184xX15xX3xX2dxX147xX3xX4xXc6xX15xX3xXexX1fxX15xX21xX3xX2xX3xX146xXdx3821xXbaxX3xX1xXc6xX6xX3xX4xX1xX37xX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX7exXb0xX29xX3xX15xX37xX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX71xX1xX178xXbxX3xX2dxX14bxX3xX2xX3xX26xX27xX3xX83xX29xX3xX5xX2bxX3xX5xX37xX6xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX1xX37xX3xXcxX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX7exXb0xX29xX3xX15xX37xX15xX3xX4xX5fxX15xX21xX3xX5x2e9exXbxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX58xX14bxX47xX3xXcxXacxX15xX21xX3xX1d2xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX31xX3xX4x9771xX6xX3xX146xX9bxXexX3xX1xX239xX3xXexX3exX9bxX3xX21xXb0xX15xX3xX23xX6cxX6cxX3xXexX3exXdxX8axXbaxX3xX146x1e9dxX15xX21xX3xX5bxX37xX3xX71xX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xX71xXacxX3xXbxX1xXb0xX15xX3xXcxX1xX5fxX15xX21xX3xXb9xXbaxX92xX15xX21xX3xXbfxX1xXc1xX3xXexX14bxXdxX3xXexX3exX9bxX3xXexX1xX5fxX15xX21xX3xX1c3xXbaxX6xX3xX1d2xX8exXexX3xX15xX97xXdxX3xX4xX311xX6xX3xX71xX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xXcxX7axX58xX58xX3xX7exXcxX13xX3xX18xX83xX29xX3xX15xX21xX1xXdxX8axXbxX3xX8dxX8exX15xX3xX58xX92xXdxX3xX15xX1x6f8exX29xX3xX21x2a6dxXbxX3xXbxX1xXb0xX15xX3xXexX3exX9bxX3xX21xXdxXc1xXbxX3xX4xX2axX4xX3xXexX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX1xX45xX4xX6fxX3xX146xX1fxX4xX3xX26xXdxX8axXexX3xXexX220xXdxX3xX15xX1x4519xX15xX21xX3xX146xX147xX6xX3xXbxX1xX3fxX184xX15xX21xX3xX2dxX9fxX15xX21xX3xX1d2xX1xX39dxX6fxX3xX29xXdxX2a3xX15xX3xX15xXc1xXdxX3xX4xX39dxX3xXexX1xX15axX29xX3xXexX3exX6xX15xX21xX3xXexX1xXdxX8exXexX3xX26xX147xX6fxX3xX146xXdxX2a3xXbaxX3xX1d2xXdxX8axX15xX3xXexX1xXbaxX2f6xX15xX3xX5xX9bxXdxX3xXbxX1xb88dxX4xX3xX2dxX41dxX3xX1xXdxX8axXbaxX3xX1c3xXbaxX92xX3xX2dxXdxX8axX4xX3xX5bxX220xX2bxX3xX2dxX14bxX3xX1xX45xX4xX47xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX37xX5bxX2bxXaxX12xXcdxX3fxX9bxX4xX3xX26xXdxX8exXexX6fxX3xX26xX15axX15xX3xX4xX220xX15xX1xX3xX1xX37xX220xXexX3xX146xX27xX15xX21xX3xX7xX92xX15xX3xX150xXbaxX178xXexX6fxX3xX1d2xXdxX15xX1xX3xX5bxX37xX6xX15xX1xX6fxX3xX71xX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xXcxX7axX58xX58xX3xX7exXcxX13xX3xX18xX83xX29xX3xX15xX21xX1xXdxX8axXbxX3xX8dxX8exX15xX3xX58xX92xXdxX3xX2dxX14bxX3xX71xX5fxX15xX21xX3xXexX2bxX3xX71xXacxX3xXbxX1xXb0xX15xX3xXcxX1xX5fxX15xX21xX3xXb9xXbaxX92xX15xX21xX3xXbfxX1xXc1xX3xX5xXbaxX5fxX15xX3xX146xX32exX15xX21xX3xX1xX14bxX15xX1xX3xX4xX9fxX15xX21xX3xX4xX2axX4xX3xX146xX147xX6xX3xXbxX1xX3fxX184xX15xX21xX3xXexX3exX37xX15xX21xX3xX4xX5fxX15xX21xX3xXexX2axX4xX3xX1d2xX1xXbaxX2bxX8exX15xX3xX1xX45xX4xX25bxX3xX1d2xX1xXbaxX2bxX8exX15xX3xXexX14bxXdxX6fxX3xX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX150xX151xX3xX1xX27xXdx5266xX3xXexXacxX3xX4xX1xXdfxX4xX3xX3exX27xX15xX21xX3xX1d2xX1x4162xXbxX3xX15xX1xXdxX2a3xXbaxX3xX4xX1xX3fxX184xX15xX21xX3xXexX3ex7316xX15xX1xX3xX146x2b22xX3xX146xXb0xXbaxX3xX1xX45xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX6fxX3xX26xX92xX37xX3xXexX3exX9bxX3xX146xX97xXdxX3xXexX3fxX9bxX15xX21xX3xX1xX37xX14bxX15xX3xX4xX92xX15xX1xX3xX1d2x8e94xX29xX3xX29xX6xX2bxX3xX29xX535xX15xX6fxX3xXbxX1xX41dxX15xX21xX3xX5bxX3fxX54cxX15xX21xX3xX8dxX14bxX3xX29xb777xX3xX13xXdxX8axXexX3xX7axX6xX29xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX9fxX15xX21xX6fxX3xX15xX1xX2f6xX15xX3xX4xX1x65d6xX29xX3xX5xX37xX3xX21xXdxX6xX3xX146xX547xX15xX1xX3xX15xX21xX3fxX40xXdxX3xX4xX39dxX3xX4xX5fxX15xX21x80d5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX37xX5bxX2bxXaxX12xXcxX1xX40xXdxX3xX21xXdxX6xX15xX3xXex7f4axXdxX6fxX3xX1xXbaxX2bxX8axX15xX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX15xX1xX3xXexXdxX8exXbxX3xXexX41dxX4xX3xX146xc36fxX2bxX3xX29xX220xX15xX1xX3xX4xX5fxX15xX21xX3xXexX2axX4xX3xX150xX151xX3xX1xX27xXdxX3xX1xX39dxX6xX3xX146xX130xX3xX1xXbaxX2bxX3xX146xX27xX15xX21xX3xX15xX21xXbaxX32exX15xX3xX5x7115xX4xX6fxX3xX21xXdxXc1xXbxX3xX4xX1xX37xX3xX4xX2axX4xX3xX15xX1xX14bxX3xXexX3exX3fxX40xX15xX21xX3xX21xXdxX92xXdxX3xX1c3xXbaxX2bxX8exXexX3xX1d2xX1xX39dxX3xX1d2xX1xX5b1xX15xX3xX2dxX2a3xX3xX4xX184xX3xX7xaac2xX3xX2dxX2f6xXexX3xX4xX1xX178xXexX6fxX3xX1xX3fxX5eexX15xX21xX3xXexX5eexXdxX3xX29xX41dxX4xX3xXexXdxX15axXbaxX3xX1d2xX1xX5fxX15xX21xX3xX15xX21x89c0xX15xX21xX3xX15xX83xX15xX21xX3xX4xX6xX37xX3xX4xX1xX178xXexX3xX5xX3fxX9bxX15xX21xX3xX21xXdxX2axX37xX3xX5bxX41dxX4xX3xX29xX27xXexX3xX4xX2axX4xX1xX3xXexX37xX14bxX15xX3xX5bxXdxX8axX15xX47xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX37xX5bxX2bxXaxX12xX7axX21xXbaxX2bxba3fxX15xX3xXcxX3exX6xX15xX21xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh: Xuống giống gần 700 ha môn

Vĩnh Linh: Xuống giống gần 700 ha môn
2021-09-14 17:24:20

QTO - Cây môn chính vụ tại huyện Vĩnh Linh bắt đầu được trồng vào tháng 7- 8 âm lịch hằng năm nên hiện nay nông dân các xã, thị trấn đang tích cực hoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết