Cập nhật: 10/10/2014 09:26 GMT+7
3793x6ed6x4e17x6391x6be6x9529xa9cbx88c3x4805xX7xbe0exb34cxccb1x6002x61d6x8408xX5x52b8xXax9be5x531bxX1x7033xX3x5142xb2b2x716fxX3x7062xX1xab17xXbxX3xc99ex8096xc0a2xXexX3xc327xXdx96b5xXdxX3xX13xX21x9ea1xX10xX5xX3x6856xX18xX19xX3xX1x9953xX4xX3xcd1axb837xX2xd506xX0x6c5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9a50xX10xX6xb967xXaxX12xb081xXcxX13xbd3axa586xX3x5c6fxX3xX30xX15xX21xX3xX5xbd50xX4xX3xX2xd932xX3xX25xXdx59a0xX3xX52xX25xXdxX67xX3xX30xX13xX56xX3xX1x7f0bxc349xX3x92acx5dfcxX6xX3x4ae7x6fc8xX2xX39xc364xX3xX30xXdxba74xX19xX3xX4cxX15xX19xX3xX5xa7a9xX74xX3xXcxX1x85d7x4cbcxX3x5680xXdx55b7xX19xX3xX20x41faxX3xX4xX73xX19xX25xX3xX2cxdd72xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX13xX21xX2cxX10xX5xX3xX30xX18xX19xX3xX1xX35xX4xX3xX38xX39xX2xX3bxX3xXexX1xX77xd74bxX4xX3xX17x3c2axX3xX19xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX1bxX6xXex89fexXdxX4x5ef9xX3xc141xX21xX4fxXdxX6xX19xX21xX3xX52xX27xX19xX1xX56xX7exX3xX74xXbdxXexX3xX4xX1dxX3xXexdcb6xX19xX1xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX1x8ab3x6542xX19xX25xX3xX19x739bxXdxX3xX2cx955fxXexX3xX17xc9d3xXdxX3x7914xX19xX25xX1xX82xX3xXexX1xX77xX103xXexX3xX1x95a2xXdxX3xXexXf9xce8axX19xX25xX7exX3xX76xX77xX6xX3xX20x7704xX3xX4fx6ac5xX19xX25xX3xX19xb07dxX19xX3xX19xX1x5d91xX19xX25xX3xX7xXa0xX3xXbxX1xX103xX19xX3xX4xX21xX19xX3xX19xX25xXf9xX67xXdxX3xXd6xX1xX126xX3xX19xa963xX74xX3xX25xXdxX133xX3xX19xX1x6676xXexX3xX17xX15xX3xX17xbf7axX19xX3xX5xX12exX19xX3xXexX1xd214xX3xX25xXdxX107xXdxX3xX4x8bfdxX6xX3xX7xX129xX3xX4xX1xXdxX167xX74xX3xX20xX126xX19xX25xd619xX7bxX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX2cxX5xX10xX3xX7xXexX90xX5xX10xX9xXaxX74xX6xXd3xX25xXdxX19x9395xX38xXbxd50axX3xX6xX77xXexX21xXaxX12xX0xXexXd3xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7a0xX21xX4fxX90xXaxX12xX0xXdxX74xX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xXd3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX199xX3dxX3dxcbcbxX1d5xX1d5xX7bxXexX1xX6xX19xX1xX19xXdxX10xX19xX7bxX4xX21xX74xX7bxX17xX19xX3dxX1bxXdxX4xXexX77xXd3xX10xX7xX38xX39xX2xX3bxX2xX39xX3dxXcxX1xX6xX19xX1xa1bdx48b4xX77xX6xX19xX3dxX38xX3dxX1bxX6xXexXd3xXdxX4xXd6xX7bx9137xXbxX25xXaxX3dxX12x5a84xX19xX1xX199xX3xX1ffxX10xX3xXd8xX21xX19xX4fxX10xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexXd3xX12xX0xX3dxXexX6xX2cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX21xX4fxX90xXaxX12xX1bxX6xXexXd3xXdxX4xXd6xX3xXd8xX21xX4fxXdxX6xX19xX21xX3xXexXd3xX11cxX3xXexX1xX15xX19xX1xX3xX19xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1x9d99xX3xX2xX2xX3xX4xX16fxX6xX3xX1bxX1xX1dxXbxX3xX25xXdxX15xX19xX1xX3xX20xXf9xbadbxX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXexX1xXf9xX11cxX19xX25xX3xX13xX21xX2cxX10xX5xX3xX4fxX6xX19xX1xX3xX25xXdxX1dxX3xX19xX15xX90xX7bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX21xX4fxX90xXaxX12x8e0exXdxX19xX1xX3xX19xX18xX74xX3xX2xX7axX3bxb7bfxX7exX3xX1bxX6xXexXd3xXdxX4xXd6xX3xXd8xX21xX4fxXdxX6xX19xX21xX3xXd3xX6xX3xX74xX14exXexX3xX4xX77xXa0xX19xX3xXexXdxX94xX77xX3xXexX1xX77xX90xX167xXexX3xX20x6e8axX77xX3xXexXdxX12exX19xX3xX1ffxX6xX3xX1bxX5xX6xX4xX10xX3xX4fxX10xX3xX5xcc81xa20bxXexX21xXdxX5xX10xX3xX52xX20xXf9xX282xX4xX3xX4fxd5c5xX4xX1xX3xXd3xX6xX3xXexXdxX167xX19xX25xX3xX30xXdxX82xXexX3xX17xX107xXdxX3xXexX12exX19xX3xX25xX35xXdxX3x4794xX77xX27xX19xX25xX3xXexXd3xXf9xX67xX19xX25xX3xX19xX25xX73xXdxX3xX7xX6xX21xX56xX3xX17xX15xX21xX3xX19xX18xX74xX3xX2xX7ax7109xX63xX7bxX3xXd8xXf9xX67xXdxX3xX19xX18xX74xX3xX7xX6xX77xX7exX3xX73xX19xX25xX3xX19xX1xX103xX19xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXexX1xXf9xX11cxX19xX25xX3x8bd8xX21xX19xX4xX21xX77xXd3xXexX3xX17xX107xXdxX3x65a4xX77xX10xX3xX4fxX10xX7xX3xX1b7xX21xX77xXexXdxX76xX77xX10xX7xX3xX55xX2cxX7xX4xX77xXd3xX10xX7xX3xX52xX4xX77xXa0xX19xX3xX7xX1dxX4xX1xX3xX20xXf9xX282xX4xX3x5fe1xXf9xXfaxX19xX25xX3xXcxXf9xX67xX19xX25xX3xX4fxX315xX4xX1xX3xX17xX107xXdxX3xXexXdxX12exX77xX3xX20xXc1xX3xX1bxX1xXa0xX3xX4xX16fxX6xX3xX19xX1xX133xX19xX25xX3xX4xc4daxX6xX3xX1xXdxX82xX77xX3xX77xX3xXexXa0xXdxX3xX56xX7bxX3xX13xX18xX74xX3xX2xX7axX7axX354xX7exX3xX73xX19xX25xX3xX19xX1xX103xX19xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXexX1xXf9xX11cxX19xX25xX3xX37bxXd3xX6xX19xX4fxX3xX1bxXd3xXdxX19cx7483xX3xX1bxX6xXexXd3xXdxX4xXd6xX3xXd8xX21xX4fxXdxX6xX19xX21xX3xX17x5ac9xX6xX3xXd3xX6xX3xX74xX14exXexX3xX4xX77xXa0xX19xX3xXexXdxX94xX77xX3xXexX1xX77xX90xX167xXexX3xX1bxX21xX77xXd3xX3xX76xX77xX10xX3xXexX77xX3xX19xX10xX3xXexX10xX3xXbxX10xXd3xX4fxX10xX7xX3xXbxX6xX7xX3xX4fxX6xX19xX7xX3xX5xX10xX3xX76xX77xX6xXd3xXexXdxX10xXd3xX3xX52xXexX22xX74xX3xX4fxX315xX4xX1xX199xX3xX92xX94xX3xX10xX74xX3xXd6xX1xX73xX19xX25xX3xX5xX22xX4xX3xX25xXdxX133xX6xX3xXbxX1xXa0xX3xX56xX7bxX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b7xX21xX4fxX90xXaxX12xX13xX25xX21xX15xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xbd4bxX74xX3xX17xX42cxX6xX3xXd6xX94xX3xXexXd3xX12exX19xX7exX3xX4xbbabxX19xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1dxX4xX3xXbxX1xX4c0xX74xX3xXd6xX1xX1dxX4xX3xX4xX16fxX6xX3xX73xX19xX25xX3xX20xX98xX3xX20xXf9xX282xX4xX3xX4fxX315xX4xX1xX3xX7xX6xX19xX25xX3xXexXdxX167xX19xX25xX3xX30xXdxX82xXexX3xX5xX15xX3x650cxX3xX76xX77xX1dxX19xX3xX4xX15xX3xXbxX1xX12exX3xX4xX16fxX6xX3xXexX77xXffxXdxX3xXexXd3x899axX3xX5xX22xX4xX3xX5xXa0xXdxX3xX17xX15xX3xX13xX1xX133xX19xX25xX3xX20xX22xXdxX3xX5xXbdxX3xX19xX25xX21xX22xXdxX3xX17xXdxX7bxX3xXd8xXdxX19xX1xX3xX13xX25xX35xX4xX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng

Đua thuyền truyền thống ở Hải Lăng
2023-03-18 05:05:00

QTO - Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Hải Lăng, môn đua thuyền truyền thống phát triển rộng khắp trong toàn huyện....

Rách dây chằng, Oezil nghỉ 3 tháng

Rách dây chằng, Oezil nghỉ 3 tháng
2014-10-09 05:20:32

(TTO) - Tiền vệ người Đức Mesut Oezil sẽ phải nghỉ thi đấu 3 tháng do bị rách dây chằng đầu gối trái. Như vậy, phải đến đầu năm 2015, cầu thủ 25 tuổi này mới có thể trở lại thi đấu.

Đội tuyển VN thua tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3

Đội tuyển VN thua tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3
2014-10-09 05:18:57

(TTO) - Chiều 8-10, đội tuyển VN đã thua đội tuyển Sinh viên Nhật Bản 1-3 trong trận giao hữu đầu tiên tại Trung tâm J-Green Saika (Osaka) nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014...

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN

“Ơn giời, cậu đây rồi” đến VN
2014-10-09 05:17:07

(TN) - Chương trình Thank god you’re here (Ơn giời, cậu đây rồi) được mua bản quyền từ Úc, nổi tiếng thế giới là một thể loại hài tình huống đã có mặt tại VN nhằm “đổi món” cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết